Zadatak.
Na skladistu imamo 4 kvalitete iste vrste robe sa cijenama 16KM,18KM,19.60KM i 20KM.Napraviti smjesu od
3200kg po 19KM
rešenje:
Jedna od mogućnosti reševanja ovih zadataka jeste sledeća šema: sa leve strane poređamo po veličini date cene, u
središnjem delu, na odgovarajuće mesto, postavimo traženu cenu, a onda unakrsno oduzimamo i dobijene brojeve
upišemo sa desne strane.
Neka je x roba čija je cena 16 KM, y roba čija je cena 18KM, z roba čija je cena 19.60KM i t roba čija je cena 20KM.
Tada je:
x : y : z : t  1 : 0.6 : 1 : 3 x  k, y  0.6k, z  k, t  3k
x  y  z  t  3200
k  0.6k  k  3k  3200
5.6k  3200
k  571.429
Dakle, za traženu smešu je potrebno x  571.43kg robe čija je cena 16KM, y  0.6  571.43 342.86 kg robe čija je
cena 18 KM, z 571.43 kg robe čija je cena 19.60 KM i t  3 571.43=1714.29 kg robe čija je cena 20 KM.
Evo još nekih sličnih zadataka:
 Račun mešanja
1. Koliku količinu vode temperature 300 C i temperature 600 C treba pomešati da se dobije 45 litara vode temperature
500 C ?
rešenje: Označimo sa x količinu vode temperature 300 C , a sa y količinu vode temperature 600 C koja je potrebna za
dobijanje tražene smeše.
x : y  10 : 20  1 : 2 x  k, y  2k
x  15, y  30
x  y  45
2. U kojoj raymeri treba mešati alkohol od 70% i 80% ako se želi dobiti alkohol od 74%?
rešenje: Označimo sa x od 70%, a sa y alkohol od 80%.
x: y6:4 3:2
3. Raspolažemo jabukama od 24 din/kg i 30 din/kg. Koliko kilograma kojih jabuka treba uzeti da bi se dobila
mešavina od 18 kg čija je cena 26 din/kg?
rešenje: 12 kg jabuka po ceni od 24 din/kg i 6 kg jabuka po ceni od 30 din/kg.
4. Raspolažemo kafom od 36, 38, 45 i 49 dinara, a potrebno je dobiti kafu čije će cena biti 40 din. Kako treba mešati
postojeće vrste?
rešenje: Obeležimo sa x kafu čija je cena 36 din, sa y kafu čija je cena 38 din, sa z onu čija je cena 45 din, a sa t onu
čija je cena 49 din. Tada imamo
x: y:z:t 9:5:2:4
5. Treba pomešati sok od jabuke čija je cena 48 din  l, sok od narandže čija je cena 58 din  l, sok od grožđa po ceni 63
din  l, i sok od maline po ceni 72 din  l da bi se dobio koktel čija je cena 60 din  l. Koliko litara kog soka treba uzeti
za 348 litara koktela?
rešenje: Neka je x sok od jabuke, y sok od narandže, z sok od grožđa, t sok od maline.
x : y : z : t  12 : 3 : 2 : 12x  12k, y  3k, z  2k, t  12k
 x  144, y  36, z  24, t  144
x  y  z  t  348
6. Treba pomešati jabuke po ceni 10, 16, 20 i 25 din/kg pa da se za 16150 dinara može kupiti ukupno 950 kg jabuka.
Koliko kg jabuka svake vrste treba uzeti?
16150
rešenje: Kako za 16150 dinara treba kupiti 950 kg jabuka, to će jedan kg koštati 
 17 dinara. Primenjujući
950
postupak iz prethodnog zadatka dobijamo da treba uzeti 400 kg jabuka po ceni od 10 dinara, 150 kg jabuka po ceni od
16 dinara, 50 kg po ceni od 20 din i 350 kg jabuka po ceni od 25 dinara.
Download

račun smeše - matematika