UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ
I.STUPEŇ
1.ročník
1.TŘÍDY - ÚKOLY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH PRÁZDNIN :
SLABIKÁŘ - str. 42 - 53 - číst, procvičovat, doplňovat
MAT - sčítat, odčítat do 8, zkoušet sestavovat slovní úlohy, psaní číslice 8
PÍSANKA (pokud žáci mají) - do str.11
PSANÍ (kdo nemá písanku u sebe - na volné papíry) diktáty slov, jednoduchých vět
(V případě potřeby kontaktujte paní učitelky na školní mailové poště.)
2.ročník
Doplň e/ě
V__ra, p__kně, hrab__, v__nec, b__ží, v__třík, B__tka, p__nkava, p__ro,
p__člivě, kv__t, ob__d, v__tve, p__če, p__stuje, bez teb__, b__žíme,
b__duje, vyb__r si, Alžb__ta, p__strý, v__liký, v__ze, v__novat, v__nkov,
m__síc, teplom__r, m__č, náram__k, zam__stnání, osam__lý, zem__pis,
m__lčina, holoub__, ob__, m__le, um__lkyně, v__trník, b__lásek
Doplň u/ů:
pr__van, __lovek, k__zlata, kr__ta, __mysl, do les__, hr__za,
muchom__rka,
k__ra, z__stal, st__jte, k__že, h__lka, __loha, p__vabný, r__zný, proti
dom__m, pr__vod, tr__n, __ryvek, __čes, brouk__m
Napiš správně:
HONZÍKSEVRACÍZEŠKOLY.
Napiš správně:
MIREKSIČTEKNÍŽKU.
Napiš správně:
KATKASIRÁDAZPÍVÁ.
Seřaď jména podle abecedy:
Jakub, Michal, Věra, Adéla, Štěpánka, Markéta, Zdeněk
Seřaď jména podle abecedy:
Karel, Běta, Štěpán, Alena, Veronika, Žaneta, Uršula
Napiš slovo protikladné ke slovu :
noc
………………......velký
……….....…...….…pomalu.....……………........….
ráno
……………..…...vysoko
………....…....….včera
………………...............
světlo -……………...….stůj - ……………........….. směje se ……………...............
Napiš slovo souznačné ke slovu :
moc - ………………........běží - ………………..........holka …………………
hezký - …………….....…trochu - ……………..........dům ………………….
pláče - ……………......…kluk - ……………….........škaredý ………………
Doplň znaménka za větami a urči druhy vět /O,T,R,P/
Děti si hrají na hřišti
…………………………..
Kdo je doma
………………………………….
Dávej pozor
………………………………….
Každý den si něco přečtu
…………………….
Co to neseš
………………………………….
Ať jsou prázdniny
……………………………
Vymysli slovo nadřazené ke slovům :
panenka, vláček, kostky, míč - ……………………………………
jablko, banán, meruňky, jahody - …………………………………….
talíř, hrnec, příbor, mísa, nůž - ………………………………………
Vymysli tři slova podřazená ke slovu :
nábytek - ……………………………………………………………
potraviny - …………………………………………………………
oděvy - …………………………………………………………….
Doplň s nebo z:
na pí_ku samohlá_ka ří_ky prochá_ka hou_ka
ú_ký řetí_ky de_ky he_ký hlá_ka bří_ka
blí_ko lá_ka
mi_ka klu_ký kou_ky ste_ka
vynále_ce uká_ka ní_ký lí_ka Tere_ka
Doplň š nebo ž:
mu_ka ši_ka roho_ka kolobě_ka kní_ka tě_ký
stru_ka rů_ky lů_ko Sně_ka no_ka podlo_ka
pu_ka so_ka dru_stvo
vý_ka Eli_ka dr_te
ulo_te pospě_te podepi_te
Doplň ď nebo ť:
projíž_ka lo_ka vra_te se posvi_te mi vzbu_te se
sí_ka hle_me se_te zapla_te necho_te pora_te
pla_te
Podobné úkoly můžete procvičovat na: www.skolakov.cz
Vypočti příklad
81 + 3 =
17 + 1 =
93 + 6 =
68 + 1 =
3 + 86 =
29 - 9 =
16 - 4 =
74 - 2 =
41 + 3 =
87 - 4 =
96 - 4 =
95 + 4 =
70 - 0 =
98 + 2 =
22 + 1 =
71 + 2 =
98 - 5 =
39 + 0 =
23 - 3 =
95 - 1 =
38 - 7 =
19 - 8 =
65 - 3 =
1 + 72 =
22 + 8 =
1 + 79 =
57 - 6 =
10 + 70 =
4 + 62 =
93 - 2 =
54 - 4 =
86 - 4 =
94 - 2 =
51 - 1 =
54 - 3 =
42 - 2 =
68 - 3 =
92 - 2 =
2 + 88 =
4 + 10 =
36 - 4 =
3 + 10 =
91 - 1 =
42 + 8 =
13 - 3 =
5 + 41 =
58 + 2 =
42 - 1 =
7 + 82 =
74 - 4 =
0 + 19 =
79 + 0 =
3 + 96 =
89 - 5 =
90 + 6 =
5 + 15 =
2 + 48 =
3 + 74 =
71 + 7 =
10 + 60 =
19 + 1 =
64 - 1 =
78 - 4 =
0 + 99 =
4 + 73 =
1 + 68 =
Zapiš číslo, které má
osm desítek a sedm jednotek =
nula desítek a čtyři jednotky =
sedm desítek a osm jednotek =
dvě desítky a sedm jednotek =
tři desítky a čtyři jednotky =
čtyři desítky a nula jednotek =
pět desítek a šest jednotek =
pět desítek a pět jednotek =
osm desítek a pět jednotek =
nula desítek a šest jednotek =
tři desítky a jednu jednotku =
tři desítky a tři jednotky =
šest desítek a pět jednotek =
pět desítek a dvě jednotky =
šest desítek a nula jednotek =
sedm desítek a dvě jednotky =
devět desítek a čtyři jednotky =
pět desítek a tři jednotky =
dvě desítky a tři jednotky =
jednu desítku a pět jednotek =
Zaokrouhli
Zaokrouhli na desítky:
3 ~
Zaokrouhli na desítky:
34 ~
Zaokrouhli na desítky:
7 ~
Zaokrouhli na desítky:
14 ~
Zaokrouhli na desítky:
55 ~
Zaokrouhli na desítky:
15 ~
Zaokrouhli na desítky:
77 ~
Zaokrouhli na desítky:
88 ~
Zaokrouhli na desítky:
18 ~
Zaokrouhli na desítky:
2 ~
Zaokrouhli na desítky:
94 ~
Zaokrouhli na desítky:
77 ~
Zaokrouhli na desítky:
26 ~
Zaokrouhli na desítky:
71 ~
Zaokrouhli na desítky:
62 ~
Zaokrouhli na desítky:
41 ~
Zaokrouhli na desítky:
29 ~
Zaokrouhli na desítky:
35 ~
Zaokrouhli na desítky:
81 ~
Zaokrouhli na desítky:
58 ~
Zaokrouhli na desítky:
36 ~
Zaokrouhli na desítky:
22 ~
Zaokrouhli na desítky:
9 ~
Zaokrouhli na desítky:
49 ~
Zaokrouhli na desítky:
70 ~
Zaokrouhli na desítky:
92 ~
Slovní úlohy:
1.Ve třídě 2.A je 20 žáků a ve třídě 2.B je take 20 žáků. Kolik žáků je
v obou třídách dohromady?
Zápis: _____________________________
_____________________________
Výpočet: ___________________________
Odpověď ________________________________________.
2.Maminka upekla 25 koláčů s mákem a 10 koláčů s tvarohem. Kolik
koláčů upekla maminka celkem?
Zápis: ____________________
____________________
Výpočet: ___________________
Odpověď: _________________________________________.
3.Na parkovišti bylo v pondělí 31 aut. V úterý tam bylo o 5 aut
vice.Kolik aut bylo na parkovišti v úterý?
Zápis: __________________________
__________________________
Výpočet: _______________________
Odpověď:___________________________________________
.
Podobné úkoly můžete procvičovat na: www.skolakov.cz
Vypočítej si obrázek
Každý příklad vypočítej, výsledek napiš za rovnítko. Poté vybarvi příslušný čtvereček. Vyjde
ti překvapení!
Návod: První příklad př. 1) 72+3 = 75 … vybarvíš čtvereček v 1. řádku a ve 3. sloupci (75);
př. 2) 44+6 = 50 … vybarvíš čtvereček ve 2. řádku, ale 1. sloupci (50), 24+1 = 25 … vybarvíš
čtvereček ve 2. řádku a ve 2. sloupci (25). A tak dále.
50
25
75
90
63
47
87
32
48
50
25
75
90
63
47
87
32
48
1)
2)
1) 72+3 = ………………….………………….
2) 44+6, 24+1, 70+5 = ..………………………
3) 45+5, 22+3, 73+2 = ……………………….
4) 74+1, 83+4 = ………… ……………………
5) 72+3, 81+9, 60+3, 46+1 = ………………….
6) 74+1, 85+5, 63+0, 41+6 = ………………….
7) 70+5, 40+7 = ……………………………….
8) 71+4, 43+4 = ……………………………….
9) 23+2, 72+3, 62+1, 42+5 = ………………….
1) 85+2, 34–2 = …………………………….
2) 43+4, 53-5 = .............................................
3) 67–4, 81+6, 45+3 = …………………….
4) 32–7, 55+8, 50–3, 41+7 = ………………
5) 45+5, 64–1, 42+5, 79+8, 42–10, 51–3 = …
6) 28–3, 68+7, 69–6 = ……………………….
7) 17+8, 82–7, 61+2, 51–4, 84+3, 36–4, 42+6
= …………………………………………….
8) 80–5, 81+9, 65–2, 41+6, 89–2, 28+4, 55–7
= …………………………………………….
9)78–3, 89+1, 72–9, 37+10, 96–9, 26+6, 54–6
= …………………………………………….
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1) 94–7, 40+8 = ……………………………….
2) 83+4, 39-7, 56–8 = …………………………
3) 89–2, 27+5, 39+9 = …………………………
4) 95–8, 29+3, 52-4 = ........................................
5) 50–0, 69+6, 68–5, 78+9, 49–1 =
…………………………………………………
6) 43+7, 27–2, 67+8, 93–3, 57+6, 40+7, 91–4,
44+4 = ……………………………………......
7) 45+5, 16+9, 69-6, 54–7, 79+8, 29+3, 57-9
= ………………………………………………
8) 60–10, 21+4, 55+8, 42+5,96-9, 42+6
= ………………………………………………
9) 49+1, 28-3, 65-2, 53–6, 80+7, 53-5
= ………………………………………………
.
50
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
25
75
90
63
47
87
32
48
Řešení:
Vypočítej obrázek
1) 72+3 = 75
2) 44+6, 24+1, 70+5 = 50, 25, 75
3) 45+5, 22+3, 73+2 = 50, 25, 75
4) 74+1, 83+4 = 75, 87
5) 72+3, 81+9, 60+3, 46+1 = 75, 90, 63, 47
6) 74+1, 85+5, 63+0, 41+6 = 75, 90, 63, 47
7) 70+5, 40+7 = 75, 47
8) 71+4, 43+4 = 75, 47
9) 23+2, 72+3, 62+1, 42+5 = 25, 75, 63, 47
50
25
75
90
63
47
87
32
48
50
25
75
90
63
47
87
32
48
87
32
48
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1) 85+2, 34–2 = 87, 32
2) 43+4, 53–5 = 47, 48
3) 67–4, 81+6, 45+3 = 63, 87, 48
4) 32–7, 55+8, 50–3, 41+7 = 25, 63, 47, 48
5) 45+5, 64–1, 42+5, 79+8, 42–10, 51-3
= 50, 63, 47, 87, 32, 48
6) 28–3, 68+7, 69–6 = 25, 75, 63
7) 17+8, 82–7, 61+2, 51–4, 84+3, 36–4, 42+6
= 25, 75, 63, 47, 87, 32, 48
8) 80–5, 81+9, 65–2, 41+6, 89–2, 28+4, 55-7
= 75, 90, 63, 47, 87, 32, 48
9) 78–3, 89+1, 72–9, 37+10, 96–9, 26+6, 54-6
= 75, 90, 63, 47, 87, 32, 48
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
hlemýžď
1) 94–7, 40+8 = 87, 48
2) 83+4, 39-7, 56–8 = 87, 32, 48
3) 89–2, 27+5, 39+9 = 87, 32, 48
4) 95–8, 29+3, 52–4 = 87, 32, 48
5) 50–0, 69+6, 68–5, 78+9, 49-1
= 50, 75, 63, 87, 48
6) 43+7, 27–2, 67+8, 93–3, 57+6, 40+7, 91-4,
44+4
= 50, 25, 75, 90, 63, 47, 87, 48
7) 45+5, 16+9, 69-6, 54–7, 79+8, 29+3, 57-9
= 50, 25, 63, 47, 87, 32, 48
8) 60–10, 21+4, 55+8, 42+5,96-9, 42+6
= 50, 25, 63, 47, 87, 48
9) 49+1, 28-3, 65-2, 53–6, 80+7, 53-5
= 50, 25, 63, 47, 87, 48
50
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
25
75
90
63
47
Slabika, slovo, věta - téma „Zima"
Spočítej slabiky ve slovech a napiš je číslicí nad dané slovo:
mráz, metelice, rampouch, zima, koulování, náledí, led, vánice, vločka,
sněhulák, sníh, rukavice, lavina, vlek, lyže, kopec, čepice, brusle, sáňky,
šála, kopec, lyžování
Vypiš slova s 1 slabikou:__________________________________________
______________________________________________________________
Vypiš slova s 2 slabikami: _________________________________________
_______________________________________________________________
Vypiš slova s 3 slabikami: _________________________________________
_______________________________________________________________
Vypiš slova s 4 slabikami: _________________________________________
_______________________________________________________________
Označ červeně krátké samohlásky, modře dlouhé:
Sněhulák
Tři bílé koule na sobě
a mrkev místo nosu.
Uhlíky? Knoflíky v zásobě,
aby se líbil i kosům.
Nakresli obrázek k dané básničce
Vyber vhodná slovní spojení, spoj je čárou:
zimní
mráz
teplé
metelice
zamrzlý
vítr
lehoučká
vločka
silný
rukavice
prudká
měsíc
bílý
rybník
vlezlý
sníh
Seřaď slova do vět a věty napiš:
patří měsíce zimní Leden mezi
_______________________________________________________________
sníh Venku padat začal
________________________________________________________________
šly na kopec Děti sáňkovat
________________________________________________________________
bývá tma brzo V zimě
_______________________________________________________________
pojedeme V sobotu na hory lyžovat
____________________________________________________________
Urči druhy vět, doplň znaménka za větami, podtrhni věty tázací:
Půjdeš se mnou sáňkovat
sněhuláka
Dej na sebe pozor
Kdy začalo sněžit
Kolik dnů má únor
Nechoď na led
Děti postavily krásného
Vezmi si čepici a rukavice
Ve škole jsme malovali sněhové vločky
Kéž by začalo
sněžit
Vymysli další 4 oznamovací věty týkající se zimy:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Najdi v osmisměrce následující slova:
lyžování, vločka, rampouch, vánice, klouzačka, mráz, kopec,
leden, čepice, sněhulák, vlek, zima, únor, lavina, hory
V R Č E
P
I
C
E L
Í
U
I
O A M
L V A Č CH S
I
J K Z N Y R O H A L
U
D O H Á T A Á B
Č C E
F
O
C P
K V D N
P
Z M E R O N Ú D O G F
A B E L
M
U V D K A B V D L
Ž H N
G
L K
A
L
B Y A
E L H J
R
K E
K O P E
C
V K Y A K Č A Z U O L K
L
D
Z
O A N R
I
I
I
S A
R H D A N V K R D V
V Á N
I
C E
J
A K Á L U H Ě N
S
I
L
3. ročník
ČJL - procvičovat:
- probraná vyjmenovaná slova
- nově řadu vyjmenovaných slov po V
MAT – procvičovat:
+ - do 1000
- čtení a psaní čísel do 1000
- násobilka
Odkazy, kde mohou děti procvičovat (některé prográmky i vyhodnocují, děti to bude bavit):
http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/
http://pravopisne.cz/
http://skolakov.webnode.cz/matematika-3-trida/
http://www.naucsepocitat.cz/
4. ročník
Čj – Prac. sešit – Vzory podstatných jmen
Tužkou doplnit cvičení za souhrnného opakování
Učebnice – procvičovat vyjmenovaná slova
Mat – Opak. – velká a malá násobilka
Pamětné i písemné sčítání a odčítaní do 1000
Vlast – přečíst kapitolu o Velké Moravě, Cyril a Metoděj
Zopak. Pověsti
Přír – zopak. Horniny a nerosty
Půda vznik, složení druhy) – viz učebnice
5. ročník
Opakovat doposud probranou látku. Hlavně přídavná jména a dělení dvojciferným dělitelem,
jak beze zbytku, tak se zbytkem.
K procvičování na PC jsou přiloženy odkazy na studium.
http://www.onlinecviceni.cz/
Pokud budete hledat přídavná jména, musíte rozkliknout český jazyk, II. stupeň a 6.ročník.
Jinak tam najdete vše od pravopisu přes podstatná jména až po shodu přísudku s podmětem.
Podobně i v matematice.
http://www.pravopisne.cz ............. vyberte si cvičení hlavně na procvičování pravopisu
přídavných jmen
Vlastivěda: přečtěte si text v učebnici str.32-33 a zopakujte si vše, co už znáte o ČR
Přírodověda: přečtěte si v učebnici znovu vše o živočiších ( str. 34-47) a můžete připravit
nějaký zajímavý referát o vybraném živočichovi
Download

UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ I.STUPEŇ