Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice Fakulta
ekonomicko-správní
13. mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky*
se zaměřením na informatiku, management, ekonomii a veřejnou správu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, si Vás dovoluje pozvat na
13. mezinárodní konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky*,
pořádanou pod záštitou děkanky Fakulty ekonomicko-správní,
doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D.
ve dnech 26. – 27. září 2013,
v Aule Univerzity Pardubice.
Konference vznikla na základě spolupráce:
Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové,
Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci,
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Cíl konference:
umožnit setkání doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a navázání kontaktů pro budoucí
možnou spolupráci,
prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti účastníků konference,
vytvoření prostoru pro komparaci poznatků v rámci různých oborů doktorského studia,
získání zkušeností z vystupování před odborným publikem.
Zaměření konference:
Akronym IMEA představuje čtyři oblasti, kterým je konference věnována:
I informatika,
M management,
E ekonomie,
A veřejná správa.
Jednací jazyky konference:
Čeština, slovenština, angličtina.
Programový výbor:
Organizační výbor:
Předseda:
Členové:
Předseda:
Členové:
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
PhhPh.D.
Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.
Ing. Veronika Hájková
Ing. Irena Honková
Ing. Jan Hovad
Ing. Martin Ibl
Ing. Zita Košnarová
Ing. Eva Kuchtíková
Ing. Radka Knězáčková
Ing. Veronika Linhartová
Ing. Kateřina Maťátková
Ing. Jana Školudová
Ing. Veronika Svatošová
Ing. Pavel Zdražil
Ivana Veselá
Účastnický poplatek
1 500,– Kč (včetně 21% DPH) – pro účastníky z ČR
60 Eur (včetně VAT) pro účastníky ze zahraničí
Bankovní účet pro platby v CZK:
Číslo účtu: 37030561/0100 Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,
IBAN: CZ2901000000000037030561
variabilní symbol: 4690043005;
(pro identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení účastníka)
Bankovní účet pro platby v EUR:
Číslo účtu: 19-2522710287/0100 KB Pardubice
IBAN: CZ1401000000192522710287
SWIFT: KOMBCZPPXXX;
variabilní symbol: 4690043005;
(pro identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení účastníka)
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
Pro vystavení daňového dokladu je třeba uvést v přihlášce přesné fakturační údaje (název organizace, adresa,
IČ, DIČ; případně jako fakturační adresu uveďte adresu trvalého bydliště). Daňový doklad bude zaslán po
přijetí platby vložného.
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na sborník konference, stravování (2 x oběd), občerstvení v průběhu
konference, organizační výdaje.
Účastníkům konference doporučujeme ubytování na kolejích Univerzity Pardubice nebo v blízkém hotelu
Garni. Kontakty na ubytovací zařízení budou uvedeny na webových stránkách konference. Ubytování si
účastníci konference zajišťují sami (kromě ubytování na kolejích, které Vám v případě zájmu zajistí
organizační výbor konference). Účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování.
Místo konání konference
Aula Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Časový program konference
Čtvrtek 26. září 2013
09:00 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:15 Zahájení konference
10:15 – 12:00 Společné plenární jednání
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:30 Jednání v sekcích
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 17:00 Jednání v sekcích
17:30 Společenské setkání
Pátek 27. září 2013
09:00 – 11:00 Jednání v sekcích
11:00 – 11:30 Závěr konference
11:30 Oběd
Organizační pokyny
Registrace účastníků probíhá on-line prostřednictvím portálu http://imea.upce.cz.
Termín pro vyplnění závazné přihlášky a nahrání abstraktu příspěvku do 30. 6. 2013.
Termín zaslání konečné verze příspěvku v elektronické podobě do 18. 8. 2013
Termín pro uhrazení účastnického poplatku do 30. 6. 2013
Zaslané příspěvky projdou recenzním řízením a budou publikované ve sborníku konference s ISBN. Autorům
vybraných příspěvků bude nabídnuto rozšířit a upravit příspěvek s možností publikování v časopise Scientific
Papers of the University of Pardubice schváleného Radou pro výzkum a vývoj jako recenzované
neimpaktované periodikum. Dále bude výběr nejlepších příspěvků vydán formou editované knihy
v renomovaném vydavatelství.
Abstrakt (max. 200 slov) i příspěvek je nutné zpracovat přesně podle pokynů uvedených na webu. Více
informací naleznete na webové stránce: http://imea.upce.cz.
Příspěvky zaslané po termínu a příspěvky, které nesplní předepsané požadavky, nebudou přijaty.
Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout o přijetí či nepřijetí příspěvku.
Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, lze vyslat náhradníka.
Čas určený k prezentaci příspěvku je 10 minut, následujících 5 minut je vyhrazeno na otázky a diskusi.
Při prezentaci bude k dispozici zpětný projektor a dataprojektor.
Průběžně aktualizované informace o konferenci, registrační formuláře a pokyny pro účastníky
naleznete na http://imea.upce.cz
Kontaktní adresa:
Ing. Veronika Hájková
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 84
532 10 Pardubice
tel.: 466036242
e-mail: [email protected]
V případě dotazů kontaktujte členy organizačního výboru na adrese: [email protected]
Inovace a podpora doktorského studijního programu
Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0327
Download

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní