plus pro Váš projekt
Poklopy
třídy zatížení A 15 EN 124 15kN
B
Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových,
či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.
víko litinové:
GU-B-1 A15
rám:
BEGU - PARK
víko s betonovou výplní:
BEGU - PARK
rám:
BEGU - PARK
poklopy bez odvětrání:
materiál:
Víko i rám je ze šedé litiny
s mrazuvzdornou betonovou výplní.
Beton je odolný proti posypovým
solím.
Litina je bez ochranného povlaku.
Dosedací plochy víka a rámu jsou
mechanicky opracované.
hmotnost:
litinový rám
víko s betonovou výplní
víko litinové
24 kg
47 kg
35 kg
Veškeré rámy poklopů je možné osadit nejen do přechodových skruží (kónus), ale i do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních výškách místo přechodových skruží
( kónusů ) nebo do vyrovnávacích prstenců.
Dodáváme na objednávku i celolitinové poklopy s emblémem (minimální množství 50 ks).Dle
vašich návrhů jsme schopni dodat víka se znaky měst, logy stavebních společností, či
provozovatelů kanalizační sítě.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
27
plus pro Váš projekt
Poklopy
B
třídy zatížení B 125 EN 124 125kN
Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v chodnících, v pěších zónách a v silničním provozu s lehkými nákladními nebo osobními
automobily.
víko litinové:
GU-B-1 B125
víko s betonovou výplní:
DIN 19596-3-600 B 125
rám:
BEGU-DIN4271-R1
rám:
BEGU-DIN4271-R1
rám:
BEGU-DIN4271-R1
víko s betonovou výplní:
DIN 4271-R2
poklopy bez odvětrání:
Víko i rám je ze šedé litiny
s mrazuvzdornou betonovou výplní.
Beton je odolný proti posypovým solím.
Litina je bez ochranného povlaku.
Dosedací plochy víka a rámu jsou
mechanicky opracované.
hmotnost:
litinový rám
víko s betonovou výplní
víko litinové
46 kg
42 kg
39 kg
poklopy s odvětráním:
Víko i rám je ze šedé litiny
s mrazuvzdornou betonovou výplní.
Beton je odolný proti posypovým solím.
Litina je bez ochranného povlaku.
Dosedací plochy víka a rámu jsou
mechanicky opracované.
hmotnost:
litinový rám
víko s betonovou výplní
46 kg
46 kg
Veškeré rámy poklopů je možné osadit nejen do přechodových skruží (kónus), ale i do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních výškách místo přechodových skruží
( kónusů ) nebo do vyrovnávacích prstenců.
Dodáváme na objednávku i celolitinové poklopy s emblémem (minimální množství 50 ks).Dle
vašich návrhů jsme schopni dodat víka se znaky měst, logy stavebních společností, či
provozovatelů kanalizační sítě.
28
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
plus pro Váš projekt
Poklopy
třídy zatížení D 400 EN 124 400kN
B
Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v jízdních pruzích
vozovek, parkovacích plochách pro osobní i nákladní vozidla a v podobně využívaných
plochách.
víko litinové:
GU-B-1 D400
víko s betonovou výplní:
BEGU-B-1 D400
rám:
BEGU-R-1
rám:
BEGU-R-1
víko litinové:
GU-Š-1 D400
víko s betonovou výplní:
DIN 19584-3 D400
rám:
BEGU-R-1
rám:
BEGU-R-1
poklopy bez odvětrání:
Víko i rám je ze šedé litiny
s mrazuvzdornou betonovou výplní.
Beton je odolný proti posypovým solím.
Litina je bez ochranného povlaku.
Dosedací plochy u vík a rámu jsou
obráběny (dokonalé dosednutí),
do víka lze zabudovat tlumící vložku.
hmotnost:
litinový rám
víko s betonovou výplní
víko litinové
78 kg
87 kg
86 kg
poklopy s odvětráním:
Víko i rám je ze šedé litiny
s mrazuvzdornou betonovou výplní.
Beton je odolný proti posypovým solím.
Litina je bez ochranného povlaku.
Dosedací plochy u vík a rámu jsou
obráběny (dokonalé dosednutí),
do víka lze zabudovat tlumící vložku.
hmotnost:
litinový rám
víko s betonovou výplní
víko litinové
78 kg
85 kg
86 kg
Veškeré rámy poklopů je možné osadit nejen do přechodových skruží (kónus), ale i do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních výškách místo přechodových skruží
(kónusů) nebo do vyrovnávacích prstenců.
Dodáváme na objednávku i celolitinové poklopy s emblémem (minimální množství 50 ks).Dle
vašich návrhů jsme schopni dodat víka se znaky měst, logy stavebních společností, či provozovatelů kanalizační sítě.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
29
plus pro Váš projekt
Poklopy z tvárné litiny
B
třídy zatížení D 400 EN 124 400kN
Inovovaný "Waffeldesign" s optimalním odvodem vody, zamezujícím nebezpečí
smyku a vzniku námrazy, minimalizuje negativní zvuky plynoucí z dopravy.
ECON plus :
vnější rozměr (A) světlost (LW) výška (H)
785 mm
600 mm
100 mm
Kanalizační poklop ČSN EN 124-D400 s flanschrýmem ("L" profil), kruhový, světlost 600mm s těsněním
HYDROpren v rámu poklop s tříbodovým rychlouzamykáním (typ REXEL), rám a poklop z tvárné litiny,
lze dodat poklopy s emblémem ŘSD, Praha aj.
hmotnost:
s ventilací
bez ventilace
vtoková mříž
E 600 -
ECON SN :
vnější rozměr (A) světlost (LW) výška (H)
850 mm
600 mm
190 mm
poklop/ víko/ rám
66 / 42 / 24 kg
67 / 43 / 24 kg
73 / 49 / 24 kg
Kanalizační poklop ČSN EN 124 - D400 samonivelační, kruhový, světlost 600mm s těsněním HYDROpren
v rámu poklop s tříbodovým rychlouzamykáním rám a
poklop z tvárné litiny
Poznámka:
- rám je zabudován do vrchní asfaltové vrstvy
a vytváří s ní nedílnou součást,
- odlehčení šachty od svislých sil je cca 50%
hmotnost:
s ventilací
bez ventilace
vtoková mříž
ECON H :
vnější rozměr (A) světlost (LW) výška (H)
785 mm
600 mm
100 mm
785 mm
605 mm
100 mm
poklop/ víko/ rám
106 / 58 / 48 kg
108 / 60 / 42 kg
95 / 45 / 50 kg
Kanalizační poklop ČSN EN 124-D400/E600 s rámem
hochziehbar, kruhový,světlost 605mm s těsněním
HYDROpren v rámu poklop s tříbodovým rychlouzamykáním rám a poklop z tvárné litiny
Poznámka:
- tvar rámu zabezpečuje jeho bezproblémové vytažení
(hladká vnější plocha stěny rámu), díky plné dosedací
ploše
rámu je tlak na dosedací plochu šachty 2,4N/mm2
(70% pod požadavkem ČSN EN 124)
hmotnost:
s ventilací
bez ventilace
vtoková mříž
E 600
poklop/ víko/ rám
87 / 42 / 45 kg
88 / 43 / 45 kg
73 / 49 / 24 kg
105 / 60 / 45 kg
Veškeré rámy poklopů je možné osadit nejen do přechodových skruží (kónus), ale i do přechodových desek, které se
používají při nízkých stavebních výškách místo přechodových skruží ( kónusů ) nebo do vyrovnávacích prstenců.
30
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
plus pro Váš projekt
Poklopy z tvárné litiny
třídy zatížení D 400 EN 124 400kN
B
Nový nerezový bezpečnostní zámek, znemožňuje neoprávněné otevření
víka poklopu REXEL a VIATOP bez speciálního klíče.
VIATOP :
vnější rozměr (A) světlost (O) výška (H) poklop (C)
785 mm
600 mm
100 mm
645 mm
Kanalizační poklop DN600, třída D 400 kN kruhový,
výška 100mm s otvory pro ukotvení, s kloubem, úhel
otevření 130°, při 90° blokace, možnost vybavení zámkem
a klíčem ZP001 (či souprava PENTA), poklop z tvárné litiny
ISO 1083, elastomerová vložka na rámu zabezpečuje
nehlučný provoz, lze dodat poklopy se znakem Pražské
kanalizace.
hmotnost:
s ventilací
bez ventilace
rám / víko/ celkem
37 / 49 / 86 kg
37 / 51 / 88 kg
PAMREX 600 / 800 :
vnější rozměr (A) světlost (O) výška (H) poklop (C)
840 mm
610 mm
100 mm
673 mm
Kanalizační poklopy DN600 nebo DN800, třída D
400 kN kruhové, výšky 100 mm s otvory pro ukotvení, s kloubem, úhel otevření 130°, při 90° blokace,
možnost vybavení zámkem a klíčem ZP001 ( či
soupravou PENTA), poklopy z tvárné litiny ISO
1083, mají elastomerové vložky na rámu zabezpečující nehlučný provoz, poklopy lze dodat se zna-
kem Pražské kanalizace.
hmotnost:
DN 600
s ventilací
bez ventilace
vnější rozměr (A) světlost (O) výška (H) poklop (C)
1000 mm
610 mm
100 mm
673 mm
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
DN 800
s ventilací
bez ventilace
rám/ víko/ celkem
33 / 54 / 87 kg
33 / 55 / 88 kg
43 / 76 / 120 kg
43 / 77 / 121 kg
31
Download

poklopy třídy zatížení A15 – D400 – technický list