TECHNICKÝ LIST
DLAŽBY NA TERASY
BEST – GIGANTICK Á BEST – GIGANTICKÁ 600 x 300 x 120
BEST – GIGANTICKÁ 1000 x 500 x 120
BEST – GIGANTICKÁ 1000 x 1000 x 120/160
BEST – GIGANTICKÁ 800 x 600 x 160
pochozí
pojezdové
BEST – GIGANTICKÁ 800 x 800 x 160
BEST – GIGANTICKÁ 1200 x 800 x 160
BEST – GIGANTICKÁ 1200 x 1000 x 160
moderní velkoformátová dlažba pro pěší zóny a v 7 rozměrových formátech
vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba pro pojezdové a pochozí plochy
plochy realizované z dlažby BEST – GIGANTICKÁ položené na štěrkové lože mohou být vystaveny odpovídající
třídám dopravního zatížení IV-VI
maximální užitné vlasnosti:
vysoká pevnost v tahu za ohybu 5 MPa
vysoká odolnost proti obrusu (třída 3, označení H)
třída odolnosti vůči venkovním vlivům XF4
distanční nálisky po celém obvodu jednotlivých kamenů
ochrana dlažby systémem QSAVE, kdy výrobky jsou chráněny trvalou impregnací, speciální vodoodpudivou látkou
DURAPHOB, která zamezuje nasákavosti betonu, výrazně omezuje ulpívání povrchových nečistot a zvýrazňuje
samotnou barevnost výrobků; zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti posypovým solím a usnadňuje následnou
údržbu dlážděné plochy
dlažba BEST – GIGANTICKÁ dodávána v povrchové úpravě METROPOL, kdy je povrch vyrobený s použitím dekorativního
kameniva zušlechtěn následným tryskáním
UPOZORŇUJEME
velkoformátová dlažba BEST – GIGANTICKÁ je určena pro komunikace třídy dopravního zatížení IV – VI
doporučená šířka spáry mezi jednotlivými kameny je 3-5 mm u dlažeb ve výšce 120 mm a 8-12 mm u dlažeb
ve výšce 160 mm
podrobné informace o pokládce na www.best.info
ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDA JE
název
BEST – GIGANTICKÁ
BEST – GIGANTICKÁ
BEST – GIGANTICKÁ
BEST – GIGANTICKÁ
BEST – GIGANTICKÁ
BEST – GIGANTICKÁ
BEST – GIGANTICKÁ
BEST – GIGANTICKÁ
výrobní rozměry (mm)
výška
šířka
délka
120
120
120
160
160
160
160
160
600
1000
1000
800
800
1000
1200
1200
300
500
1000
600
800
1000
800
1000
množství na vrstvě
ks
m2
6
2
1
2
1
1
1
1
1,08
1,00
1,00
0,96
0,64
1,00
0,96
1,20
množství na paletě
ks
m2
36
12
6
10
5
5
5
4
6,48
6,00
6,00
4,80
3,20
5,00
4,80
4,80
spotřeba
ks/m2
5,56
2,00
1,00
2,08
1,56
1,00
1,04
0,83
hmotnost (kg)
ks
paleta
57
158
315
190
260
420
410
470
2052
1896
1890
1900
1300
2100
2050
1880
BEST – GIGANTICK Á
TECHNICKÝ VÝKRES - VÝROBNÍ ROZMĚRY (mm)
994
294
494
594
BEST – GIGANTICKÁ 600 x 300 x 120
BEST – GIGANTICKÁ 1000 x 500 x 120
994
594
BEST – GIGANTICKÁ 1000 x 1000 x 120/160
794
794
994
794
BEST – GIGANTICKÁ 800 x 600 x 160
BEST – GIGANTICKÁ 800 x 800 x 160
1194
794
994
1194
BEST – GIGANTICKÁ 1200 x 800 x 160
BEST – GIGANTICKÁ 1200 x 1000 x 160
NORMY A CERTIFIKÁTY
velkoformátová dlažba BEST – GIGANTICKÁ je vyráběna a kontrolována podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1339
název
BEST – GIGANTICKÁ
výška
výrobní norma
120 a 160 mm
ČSN EN 1339
nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů
šířka a délka
tloušťka
± 5 mm
± 3 mm
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Certifikát systému managementu jakosti
udělil VÚPS Praha – Certifikační
společnost, s.r.o., Certifikační orgán
pro systémy managementu jakosti a BOZP č. 3009.
Certifikát systému environmentálního
managementu udělil VÚPS Praha Certifikační společnost, s.r.o.,
Certifikační orgán pro EMS.
Certifikát systému managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci udělil VÚPS Praha Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán
č. 3009 pro systémy managementu.
BEST, a.s.; http://www.best.info; e-mail: [email protected]
Download

Technický list BEST