B
A
Poklopy A 15
Zatížení třídy:
A 15
15 kN
Šachtové poklopy dle stavebních předpisů ČSN EN 124 se používají pro zakrytí
vstupních šachet kanalizací v zatravněných, polních a provozních plochách, které
mohou být zatěžovány výhradně chodci a cyklisty.
Materiál: víko i rám je ze šedé litiny příppadně s mrazuvzdornou betonovou výplní.
Beton je odolný proti posypovým solím. Litina je bez ochranného povlaku. Dosedací plochy
rámu a víka jsou litinové.
ŠACHTOVÝ POKLOP A 1
BETON - LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP A 2
LITINA
Poklop BEGU bez odvětrání
Poklop litinový bez odvětrání
Rám:
Víko:
Celková hmotnost:
Balení:
Rám:
Víko:
Celková hmotnost:
Balení:
BEGU-PARK
BEGU-PARK
69,5 Kg
16 ks/pal
750
BEGU-PARK
GU-B-1 A15
53 Kg
16 ks/pal
75
75
750
605
605
625
625
Veškeré rámy poklopů je možné vsadit do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních výškách
místo přechodových skruží.
20
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Poklopy B 125
Zatížení třídy:
B 125
B
A
125 kN
Šachtové poklopy dle stavebních předpisů ČSN EN 124 se používají pro zakrytí
vstupních šachet kanalizací v chodnících, pěších zónách, kde může dojít k občasnému
najetí automobilu a parkovištích pro osobní automobily.
Materiál: víko i rám je ze šedé litiny příppadně s mrazuvzdornou betonovouvýplní.
Beton je odolný proti posypovým solím. Litina je bezochranného povlaku. Dosedací plochy
rámu a víka jsou litinové.
ŠACHTOVÝ POKLOP B 2
BETON - LITINA
Poklop BEGU s odvětráním
otvírání na klíč
BEGU-DIN4271-R1
Rám:
DIN4271-R2
Víko:
Celk. hmotnost: 96,5 Kg
12 ks/pal
Balení:
125
750
610
625
ŠACHTOVÝ POKLOP B 3
LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP B 1
BETON - LITINA
Poklop litinový bez odvětrání
Poklop BEGU bez odvětrání
Rám:
Víko:
Celk. hmotnost:
Balení:
Rám:
Víko:
Celk. hmotnost:
Balení:
BEGU-DIN4271-R1
GU-B-1 B125
96 Kg
12 ks/pal
125
625
125
750
750
610
DIN19596-3-600 B125
BEGU-DIN4271-R1
110,5 Kg
12 ks/pal
610
625
Veškeré rámy poklopů je možné vsadit do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních výškách
místo přechodových skruží.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
21
B
A
Poklopy D 400
Zatížení třídy:
D 400
400 kN
Šachtové poklopy dle stavebních předpisů ČSN EN 124 se používají pro
zakrytí vstupních šachet kanalizací v jízdních pruzích silnic, parkovacích,
skladových a jiných plochách, kde dochází k přejíždění poklopů i nákladními automobily.
Materiál: víko i rám je ze šedé litiny případně s mrazuvzdornou betonovou výplní. Beton je
odolný proti posypovým solím. Litina je bez ochranného povlaku. Dosedací plochy rámu a víka
jsou litinové. Víka je možno dodat se zabudovanou tlumící vložku.
ŠACHTOVÝ POKLOP D 2
BETON - LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP D 5
LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP KD81P
EUROPA - LITINA
Poklop BEGU bez odvětrání
Poklop s tlumící vložkou
BEGU-R-1
Rám:
BEGU-B-1 D400
Víko:
Celk. hmotnost: 162 Kg
8 ks/pal
Balení:
Poklop litinový bez odvětrání
Poklop s tlumící vložkou
BEGU-R-1
Rám:
GU-B-1 D400
Víko:
Celk. hmotnost: 158 Kg
8 ks/pal
Balení:
Poklop litinový bez odvětrání
S možností zajištění proti krádeži
LDR8 EN 124 D400
Rám:
LD81 EN 124 D400
Víko:
Celk. hmotnost: 111 Kg
8 ks/pal
Balení:
785
610
160
160
785
610
625
625
Poklop litinový s odvětráním
Poklop s tlumící vložkou
Rám:
BEGU-R-1
Víko:
GU-S-K D400
Celk. hmotnost: 158 Kg
Balení:
8 ks/pal
785
ŠACHTOVÝ POKLOP D 6
BETON - LITINA
Poklop BEGU s odvětráním
Poklop bez tlumící vložky
Rám:
BEGU-R-1
Víko:
BEGU-S-K D400
Celk. hmotnost: 160 Kg
Balení:
8 ks/pal
785
160
160
Poklop BEGU s odvětráním
Poklop s tlumící vložkou
Rám:
BEGU-R-1
Víko:
DIN 19584-2 D400
Celk. hmotnost: 165 Kg
Balení: 785
8 ks/pal
ŠACHTOVÝ POKLOP D 3
LITINA
160
ŠACHTOVÝ POKLOP D 1
BETON - LITINA
610
610
610
625
625
625
Veškeré rámy poklopů je možné vsadit do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních
výškách místo přechodových skruží.
22
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Download

poklopy třídy zatížení A15