Betonová vibrolisovaná zámková dlažba
platnost ceníku od 1.2.2014
ROUTT
Zámková dlažba s dvojitou vazbou, osvědčený a žádaný tvar, nejširší použití včetně vozovek. Rychlá a
jednoduchá pokládka prvků. Vhodná i pro průmyslově zpevněné plochy. Routt je vyráběn v tloušťce 60 a 80
mm, pevnost 60Mpa. Vzor je též vyráběn v provedení Routt – market (ostrá hrana ), tloušťka 60 mm.
Cena/m2
( vč. DPH 21%)
Přírodní šedá
Červená
Žlutá
Hnědá
140,-/168,164,-/192,208,-/215,208,-/215,-
CORSO
Zámková dlažba prostřednictvím pravidelného tvaru obdélníku a čtverce zajišťuje množství různých
kombinací skladeb. Vhodná pro chodníky, parkoviště, komunikace s lehkým provozem, pěší zóny apod.
Corso je vyráběna v tloušťce 60 mm a 80 mm, pevnost 60Mpa.
Cena/m2
( vč. DPH 21% )
Přírodní šedá
Červená
Žlutá
Hnědá
140,-/168,164,-/192,208,-/215,208,-/215,-
VLNKA
Zámková dlažba vazbou po celém obvodu kamene, možnost široké variabilní skladby. Rychlá a jednoduchá
pokládka prvků. Vhodná pro chodníky, parkoviště, komunikace s lehkým provozem, pěší zóny apod. Vlnka je
vyráběna v tloušťce 80 mm, pevnost 60Mpa.
Cena/m2
( vč. DPH 21%)
Přírodní šedá
Červená
Žlutá
Hnědá
168,192,215,215,-
QUADRO
Zámková dlažba prostřednictvím pravidelného čtverce zajišťuje množství různých kombinací skladeb.
Vhodná pro chodníky, parkoviště, komunikace s lehkým provozem, pěší zóny apod. Quadro je vyráběna
v tloušťce 60 mm, pevnost 60Mpa.
Cena/m2
( vč. DPH 21% )
Přírodní šedá
Červená
Žlutá
Hnědá
140,164,208,208,-
STAROBRUK
Zámková dlažba složená za tří různých kostek. Vhodná pro chodníky, parkoviště, komunikace s lehkým
provozem, pěší zóny apod. Starobruk je vyráběn v tloušťce 60 mm, pevnost 60Mpa.
Cena/m2
( vč. DPH 21% )
Přírodní šedá
Červená
Žlutá
Hnědá
168,192,215,215,-
UNI DECOR
Zámková dlažba pravidelného tvaru většího a menšího čtverce. Vhodná pro chodníky, parkoviště,
komunikace s lehkým provozem, pěší zóny apod. Uni decor je vyráběn v tloušťce 60 mm, pevnost 60Mpa.
Cena/m2
( vč. DPH 21% )
Přírodní šedá
Červená
Žlutá
Hnědá
140,164,208,208,-
TRISTAR
Zámková dlažba ve tvaru včelího plástu. Vhodná pro chodníky, parkoviště, komunikace s lehkým provozem,
pěší zóny apod. Tristar je vyráběn v tloušťce 80 mm, pevnost 60Mpa.
Cena/m2
( vč. DPH 21% )
Přírodní šedá
Červená
Žlutá
Hnědá
168,192,215,215,-
Z A T R A V Ň O V A C Í D L A Ž BA
Prorůstací zatravňovací dlaždice. Vhodná pro parkoviště, komunikace s lehkým provozem apod. Je
vyráběna v tloušťce 80 mm, pevnost 60Mpa.
Cena/m2
( vč. DPH 21% )
Přírodní šedá
260,-
BEDNÍCÍ TVÁRNICE
Bednící tvárnice
Balené množství paleta
Cena za 1ks
bez DPH
s DPH 21%
ks
kg
BT 150x500x220
23,-
28,-
60
900
BT 200x500x220
25,-
30,-
40
720
BT 300x500x220
31,-
37,-
30
630
BT 400x500x220
36,-
43,-
20
460
KAMENIVO
- těžené tk.......
- drcené dk......
Druh kameniva
Cena za 1 m3 = 1,6 t
Cena za 1t
bez DPH
s DPH 21%
bez DPH
s DPH 21%
Kamenivo TK 0-4
290,-
351,-
464,-
561,-
Kamenivo TK 4-8
350,-
424,-
560,-
678,-
Kamenivo TK 8-16
370,-
448,-
444,-
538,-
Kamenivo TK 16-32
380,-
460,-
608,-
736,-
Kamenivo DK 4-8
380,-
460,-
608,-
Cena za 1t
Druh kameniva
Kamenivo TK 0-32 /šterkopísek/
Cena za 1 m = 1,8 t
bez DPH
s DPH 21%
bez DPH
s DPH 21%
280,-
339,-
504,-
610,-
Cena za 1 m3 = 1,4 t
Cena za 1t
Druh kameniva
Kamenivo TK 0-2 /kopaný písek/
736,3
bez DPH
s DPH 21%
bez DPH
s DPH 21%
210,-
254,-
294,-
356,-
BETONY
Cena za 1 m3
Druh betonu
bez DPH
s DPH 21%
Beton C16/20 X0,XC1,2
B20
1550,-
1876,-
Beton C20/25 X0,XC1,2,3
B25
1600,-
1936,-
Beton C25/30 X0,XC1,2,3,4,XD1,2,XA1,2
1700,-
2057,-
Beton potěr C25
1750,-
2118,-
Betony s označením "C" jsou vyráběny dle ČSN EN 206‐1 ZMĚNA Z3, dle tabulky F.2
BETONOVÉ
PREFABRIKÁTY
Prefabrikované betonové jímky a septiky Cena/ks ( s DPH 21%)
Jímka dvouskružová 4,7 m3
Jímka třískružová 7,8 m3
Septik dvouskružový 4,7 m3
Septik třískružový 7,8 m3
19.276,24.530,21.745,28.401,-
Prefabrikované betonové skruže Cena/ks ( s DPH 21%)
Skruž průběžná 2300/1000/150
Skruž se dnem 2300/1200/150
Norná stěna 2000/1650/120
Poklop
Podkladní práh
5.254,9.988,2.275,4.032,100,-
Prefabrikované betonové sklepní segmenty Cena/ks ( s DPH 21%)
Sklepní segment střední
Sklepní segment přední
Sklepní segment zadní
5.950,8.950,8.950,-
Betonové panely Cena/ks ( s DPH 21%)
Betonový panel IZD SP 3000x1000x150
Betonový panel IZD SP 3000x1000x180
Betonový panel IZD SP 3000x1000x210
Betonový panel IZD SP 3000x1500x150
Betonový panel IZD SP 3000x1500x180
Betonový panel IZD SP 3000x1500x210
Betonový panel IZD SP 3000x2000x150
Betonový panel IZD SP 3000x2000x180
Betonový panel IZD SP 3000x2000x210
Opěrná stěna T 2750x1250x1050
Opěrná stěna T 2750x1250x1690
2.057,2.662,3.025,2.904,3.509,3.993,3.751,4.719,5.203,6.171,6.776,-
Doprava MAN valník s HR FASSI 230 Cena/km ( s DPH 21%)
Valník obě cesty
Valník jedna cesta (přes vytížení)
Valník s vlekem obě cesty
Valník s vlekem jedna cesta (pře vytížení)
Práce s hydraulickou rukou ¼ hodinová sazba
31,34,35,39,195,-
Naše výrobky mají certifikát o řádném způsobu výroby a fungování systému jakosti a všem odběratelům
předáváme PROHLÁŠENÍ O SHODĚ v návaznosti na ustanovení §13 zákona č. 22/1997Sb. a §11 nařízení
vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb a jsou vyráběny dle normy EN 1338, EN 1339.
Možnosti množstevních slev a slev při platbě v hotovosti.
Na všechny druhy zámkových dlažeb jsou prováděny příslušné zkoušky dle norem. Doprava po dohodě se
zákazníkem nákladními auty s HR nebo kamiony. Palety 120/80 standart výměnou nebo na zálohu.
Download

Betonová vibrolisovaná zámková dlažba