IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
BEDNÍCÍ DÍLCE
A PILÍŘOVÉ TVÁRNICE
PRVKY ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURY, PLOTY
– včetně ceníku
PLATNOST OD 1. 10. 2012
www.livetherm.cz
www.betonstavby.cz
INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM
IVE
1
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Základní charakteristika a možnosti použití
bednících dílců a pilířových tvárnic LIVETHERM
Ucelený výrobní program bednících dílců a pilířových tvárnic je používán při bytové, občanské
i průmyslové výstavbě.
Bednící dílce a pilířové tvárnice jsou určeny pro :
stavby základů (pasů, …)
nosného nezatepleného zdiva (např. zdi bazénů, nádrží, nosné zdi vnitřní, obvodové,…)
nosných pilířů, sloupů
zesilování ostatních zděných konstrukcí
oplocení
opěrné i obkladní zdi
odpadní jímky
Provedení jako konstrukce prosté betonové i vyztužené železobetonové. Bednící dílce
umožňují stavbu konstrukcí základní šířky tl. 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm, dále pak
doplňkové (složené) konstrukce tl. 600 mm a více. Pilířové tvárnice umožňují stavbu nosného
pilíře o účinném kruhovém průřezu 200, 300 mm alt. spojeného průřezu 300 + 200 mm.
Bednící dílce LIVETHERM nabízí nově univerzální zámkové spoje pro rychlou a jednoduchou
montáž, špičková kvalita těchto výrobků je též předurčuje pro realizace pohledových
konstrukcí.
Bednící dílce a pilířové tvárnice LIVETHERM jsou součástí inteligentního stavebního systému
zn.LIVETHERM, který v sobě zahrnuje prvky obvodového a vnitřního nosného zdiva pro
nízkoenergetické nebo pasivní domy, příčkové zdivo, stropní konstrukce skládané či panelové
a systémové komínové tělesa BLK a PLEWA.
Výhody zdiva z bednících dílců
a pilířových tvárnic LIVETHERM
zámkový spoj umožňující stavbu železobetonových zdí dle požadavku ČSN EN
1992-1-1 (Eurocod 2) a ČSN EN 206-1, změny Z2 a Z3 (podrobněji - viz
„Základní doporučení výrobce pro navrhování konstrukcí z BD“- str. 3)
výrobky jsou certifikovány dle ČSN EN 15435:2009 s technickými parametry
– viz str. 6
délkový (půdorysný) modul bednících dílců je 50 mm
- velká variabilita při půdorysném řešení staveb
kvalitní tvarovky pro rychlou montáž základů, opěrných zdí, plotů i pro zhotovení
vnitřního nosného i obvodového nezatepleného zdiva
dokonalé zmonolitnění základové konstrukce ve svislém i vodorovném směru díky
promyšlenému řešení zámkových spojů (zdivo bez suchých zámkových spojů !!!).
ideální rozměry i tvar tvárnic pro vlastní montáž (včetně možnosti armování ve
svislém i vodorovném směru) a dobré zmonolitnění i funkci zdiva
odstraňuje složité bednění i odbednění = časová nenáročnost
úspora betonových směsí oproti klasickému monolitickému provádění do
dřevěného či systémového bednění
možnost vodorovného i svislého vyztužení a to i v rozích bez složitého upravování
tvárnic sekacími nástroji (rohové tvárnice jsou pro vkládání oceli připraveny)
nízká pracnost díky malému počtu kusů (jen od 8,0 ks) na m2 zdiva
(u pilířů jen 3 ks do bm sloupu)
montáž sloupů a pilířů bez použití bednění a těžké mechanizace
bezproblémové napojení ocelových výztuží pilíře do obvodového zdiva popř.
ztužujících věnců a rámů
pilířové tvárnice jsou vhodné pro rekonstrukce a vestavby
vhodné pro řešení pohledových konstrukcí včetně barevného provedení
minimální nasákavost zdiva, mrazuvzdornost a rozměrová přesnost
ideální podklad pro natahování stěrkových soklových omítek popř. hydroizolací
bednící dílce splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
o radiační ochraně č.307/2002 Sb.
nehořlavost, vysoká požární odolnost
vhodně doplňují ucelený stavební systém LIVETHERM
maximální poradenský servis (zpracování cenových nabídek, doporučení vhodného
řešení konstrukcí, zaškolení na stavbách, stavební servis)
www.livetherm.cz
IVE
2
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
celý
6
32
Bednící dílce LIVETHERM (tzv.ztracené bednění)
Bednící dílec 200
BD 200
Pozn.: Na objednávku vyráběné
též v hnědé či červené barvě.
32
58
32
250
58
SKLADEM
38
Bednící dílce BD 200 jsou určeny pro montáž základových pasů či vnitřního nosného či obvodového
nezatepleného zdiva š.200 mm. Tyto tvárnice jsou vyráběné jako celé a rohové 2/5 a dodávány na paletě
v poměru 7 : 1. Tvárnice jsou ve svislém spoji opatřeny univerzálním zámkem.
Celkový počet tvárnic na paletě je 40 ks (vic ceník a technické údaje výrobků na str. 15) .
0
50
12
4
20
0
38
250
k půlení
0
30
0
20
50
0
20
0
celý
32
58
6
32
58
BD 300
32
SKLADEM
Bednící dílce BD 300 jsou určeny pro montáž základových pasů či vnitřního nosného či obvodového
nezatepleného zdiva š.300 mm. Tyto tvárnice jsou vyráběné jako celé a rohové 2/5 a dodávány na paletě
v poměru 5 : 1. Tvárnice jsou ve svislém spoji opatřeny univerzálním zámkem.
Celkový počet tvárnic na paletě je 30 ks (vic ceník a technické údaje výrobků na str. 15)
250
Bednící dílec 300
Pozn.: Na objednávku vyráběné
též v hnědé či červené barvě.
38
0
22
50
4
30
0
38
250
k půlení
0
30
30
0
00
2
celý
BD 400
Pozn.: Na objednávku vyráběné
též v hnědé či červené barvě.
58
6
SKLADEM
32
58
32
250
Bednící dílec 400
32
0
50
Bednící dílce BD 400 jsou určeny pro montáž základových pasů či vnitřního nosného či obvodového
nezatepleného zdiva š.400 mm. Tyto tvárnice jsou vyráběné jako celé a rohové 2/5 a dodávány na paletě
v poměru 3 : 1. Tvárnice jsou ve svislém spoji opatřeny univerzálním zámkem.
Celkový počet tvárnic na paletě je 20 ks (vic ceník a technické údaje výrobků na str. 15)
38
32
0
4
40
50
0
38
250
k půlení
0
30
40
0
00
2
Bednící dílec 500
BD 500
Pozn.: Na objednávku vyráběné
též v hnědé či červené barvě.
celý
6
22
32
250
58
Bednící dílce BD 500 jsou určeny pro montáž základových pasů či vnitřního nosného či obvodového
nezatepleného zdiva š.500 mm. Tyto tvárnice jsou vyráběné jako celé a rohové 2/5 a dodávány na paletě
v poměru 3 : 1. Tvárnice jsou ve svislém spoji opatřeny univerzálním zámkem.
Celkový počet tvárnic na paletě je 20 ks (vic ceník a technické údaje výrobků na str. 15)
58
32
SKLADEM
0
50
38
42
4
50
0
0
40
38
250
koncová
50
0
www.betonstavby.cz
0
40
Bednící dílce BD 15 (2/5) jsou určeny pro montáž základových pasů či vnitřního nosného nezatepleného
zdiva š.150 mm. Tyto tvárnice jsou vyráběné jako celé, rohové 1/2 a rohové 2/5 a jsou dodávány na paletě
v poměru 8 : 1 : 1.
Celkový počet tvárnic na paletě je 50 ks (viz ceník a technické údaje výrobků na str. 15)
Bednící dílce BD 25 (1/2) jsou určeny pro montáž základových pasů či vnitřního nosného či obvodového
nezatepleného zdiva š.250 mm. Tyto tvárnice jsou vyráběné jako celé a rohové 1/2 a jsou dodávány na
paletě v poměru 5 : 1.
Celkový počet tvárnic na paletě je 30 ks (viz ceník a technické údaje výrobků na str. 15)
Pozn.: Rozdíly v barvě a rovnoměrnosti struktury betonových tvárnic mohou být způsobeny odlišnostmi
ve vlastnostech a odstínech použitých surovin (křemičité písky a kamenivo) a odlišnostmi při tvrdnutí
betonu, kterých se nelze vyvarovat. Pokud se na povrchu tvárnic objeví výkvěty, nemá to vliv na technické
vlastnosti tvárnic.
Rozhodujícím faktorem u konstrukcí je jejich životnost. Dnes požadovaná životnost u pozemních staveb je
50 roků (třída konstrukce S4 dle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 206-1, Z2 a Z3). Výrobce doporučuje zvýšení
životnosti na 80 roků (třída konstrukce S5). Tomu je uzpůsoben i návrh BD (prolisů v příčných stěnách) pro
běžně používané průměry výztuže (Æ 8 ÷14, max.16 mm).
Pro konstrukce z prostého betonu – pro prostředí XC0 postačuje třída betonu C 16/20
Pro konstrukce ze železového betonu – základové a opěrné konstrukce často staticky značně exponované je
rozhodující krytí výztuže, především svislé.
IVE
4
Zdění z bednících dílců LIVETHERM
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ
š. 600 mm
Bednící dílce ukládáme na předem vybudovaný základový pás, v případě potřeby je vyztužujeme svislou
nebo vodorovnou armaturou. Vlastní zdění se provádí převazbou na sucho nebo s použitím maltovin
(jemných štukových písků s cementem) ve vodorovné spáře – viz obr. 1. Betonovou zálivku provádíme v celé
výšce a po celé délce budované stěny.
Standardní zdění bednících dílců provádíme v ploše převazbou o cca polovinu tvárnice. Vlastní zdění vždy
zahajujeme od rohu, kde používáme rohové tvarovky. Případné dělení tvárnic provádíme pomocí vidiového
kotouče v místě příčné drážky v rámci rohových tvárnic. Složitější půdorysy (kruhové, lichoběžníkové)
vytváříme úpravou tvárnic na libovolný tvar odříznutím vidiovými kotouči – příklad viz obr. 3. Tvárnice ve
svislém směru zasouváme do zámkových spojů – POZOR – jednostranné zámky.
obr. 2
Vlastní zalévání provádíme opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách, max. však do
výšky 4 vrstev bednících dílců najednou, tj. do 1,0 m výšky zdi. Při dodržení těchto zásad není nutné zeď
z bednících dílců kotvit k základům proti nadzvednutí (vyplavání).
Prostupy např. přes základové pasy zhotovené z bednících dílců provádíme shodně jako u monolitických
konstrukcí. Kdy potřebný prostup opatříme chráničkou, do které následně osadíme např. kanalizační potrubí
a případný prostup nad tímto potrubím zašalujeme dřevěným bedněním (viz obr. 4,5 - str. 5).
Vyztužení opěrných zdí musí navrhovat statik (od konstrukční až po nosnou). Běžné způsoby vyztužení –
vodorovná ocel 2- 3 pruty Ć 8-14 mm/m-1, svislá 2 – 8 prutů Ć 8 – 20 mm/m-1 + třmínky (smyková výztuž
– není vždy nutná, způsoby provádění viz obr. 6). Osazení této výztuže do bednících dílců viz základní vazba
BD – obr. 1.
U delších opěrných zdí (popř.výšky větší než 3,00 m) doporučujeme provádět příčné ztužení pomocí pilířů,
jejichž vzdálenost by měla být v osové vzdálenosti cca 3,0 – 4,0 m (obr. 7). Dle statického výpočtu dále
provádíme vodorovné ztužující věnce (viz obr. 8). S ohledem na snazší armování opěrných zdí v případech,
kdy je statikem navržen velký objem výztuže, je možné bednící dílce skládat na sebe bez základní provazby.
Svázání vodorovné a svislé výztuže je zabezpečeno provedením vodorovných ztužujících věnců (dtto obr. 8)
po cca max. 1500 – 2000 mm. Maximální odklon opěrné zdi od svislé osy je výrobcem doporučen do max.
15°. Její maximální výška a stupeň vyztužení je omezen statickým výpočtem.
ZDĚNÍ A ZPŮSOB VYZTUŽENÍ BD
obr. 1
www.betonstavby.cz
PROVEDENÍ ROHU 135°
Z BEDNÍCÍCH DÍLCŮ
obr. 3
IVE
... PRO LIDI
5
S VLASTNÍM NÁZOREM
Spotřeba betonové zálivky na 1 m2 zdi:
Zdivo/konstrukce z
Zdivo/konstrukce z
Zdivo/konstrukce z
Zdivo/konstrukce z
Zdivo/konstrukce z
Zdivo/konstrukce z
MOŽNOST PROVÁDĚNÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE
V OPĚRNÝCH ZDECH Z BD
obr. 6
BD 15 ….. tl.zdi 150 mm ….. 0,080 m3 (0,53 m3/m3)
BD 200 .... tl.zdi 200 mm ….. 0,120 m3 (0,60 m3/m3)
BD 25 ….. tl.zdi 250 mm ….. 0,160 m3 (0,64 m3/m3)
BD 300 ….. tl.zdi 300 mm ….. 0,200 m3 (0,66 m3/m3)
BD 400 ….. tl.zdi 400 mm ….. 0,285 m3 (0,71 m3/m3)
BD 500 ….. tl.zdi 500 mm ….. 0,365 m3 (0,73 m3/m3)
Míchání betonových zálivkových směsí na stavbách v maltových míchačkách
nedoporučujeme. Nelze takto namíchat kvalitní beton s dostatečnou schopností
zatékat = chránit výztuž a zároveň s dostatečnou pevností ! Tento beton nesplňuje
požadavky norem, především ČSN EN 206-1/Z3 !!
MOŽNOST ŘEŠENÍ PROSTUPU PŘES ZDIVO Z BD
obr. 4
ŘEŠENÍ
OPĚRNÝCH ZDÍ
obr. 5
obr. 8
±
bednění nebo
obezdívka z TP 7
UT upravený terén
DOVYZTUŽENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ
PŘÍČNÝMI PILÍŘI
obr. 7
www.livetherm.cz
IVE
6
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Betonové pilířové tvárnice LIVETHERM
Pilířová tvárnice
PT 30/21
SKLADEM
300
Pilířové tvárnice PT 30/21 jsou určeny pro
montáž sloupů či pilířů o půdorysném rozměru
300x300 mm. Jsou dodávány na paletách,
celkový počet kusů na paletě je 24 ks (viz ceník
a technické údaje výrobků na str. 15)
210
45
30
228
36
300
36
45
0
30
0
třmínek typ G (160 x 160 mm)
PT 40/31
SKLADEM
400
Pilířové tvárnice PT 40/31 jsou určeny pro
montáž sloupů či pilířů o půdorysném rozměru
400x400 mm. Jsou dodávány na paletách,
celkový počet kusů na paletě je 18 ks (viz ceník
a technické údaje výrobků na str. 15)
310
45
400
36
45
40
328
Pilířová tvárnice
0
36
40
0
atyp. třmínek (~250 x 250 mm)
PT 65/31+21
SKLADEM
655
45
Pilířové tvárnice PT 65/31+21 jsou určeny
pro montáž sloupů či pilířů o půdorysném
rozměru 400x655 mm. Jsou dodávány na
paletách, celkový počet kusů na paletě je
12 ks (viz ceník a technické údaje výrobků
na str. 15)
210
45
45
310
210
400
95
vybrání
95
Pilířová tvárnice
5
65
40
0
třmínek typ G (160 x 160 mm)
Zdění z pilířových tvárnic LIVETHERM
Jednotlivé pilířové tvárnice spojujeme při montáži v ložných spárách cementovou maltou. Následně
vytvořený sloup vyarmujeme dle statického výpočtu a provedeme betonáž betonovou směsí předepsané
pevnostní třídy. Betonáž doporučujeme provádět postupným zaléváním betonové směsi tak, aby nedošlo
k jejímu rozmísení. Omítání takto vytvořeného sloupu či pilíře provádíme stejným způsobem jako omítání
obvodového či vnitřního nosného zdiva.
Níže uvedené technické parametry odpovídají požadavkům ČSN EN 15435:2009.
Pozn.1 – platí pouze pro vlastní tvárnici
Pozn.2- proti tlaku betonu při zálivce v=1,0 m =0,55 MPa
Pozn.3- při snížení výšky < 20 % se nestanovuje = NPD (zde 14 %)
Pozn.4- při 50 cyklech – mrazuvzdornost
Poz.5-při použití betonu se nestanovuje – NPD
Technické údaje a statické parametry bednících dílců a pilířových tvárnic LIVETHERM
Prostup vody
konstrukcí
Objemová
Vlhkostní přetvoření
Smrštění vysycháním
Reakce na oheň
772-14
13501-1
mm/m
mm/m
±10 %
±10 %
±10 %
pozn.5
pozn.5
188,00
940,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
8,00
50,00
220,00
733,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
8,00
26,64
260,00
650,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
8,00
20,00
31,00
310,00
620,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
10,00
20,00
NPD
20,00
160,00
1066,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
8,00
53,33
NPD
23,00
184,00
736,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
8,00
32,00
210
NPD
33,00
1111,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
33,67
330
310
NPD
50,00
946,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
18,93
330
310+ 210
NPD
80,00
925,00
0,23
0,08
A1
10
5/15
NPD
>0,80
NPD
>0,50
11,56
pozn.3
MPa
MPa
mm
mm
±1
+3
-5
±1
BD 200
500
200
250
135
2
2
NPD
23,50
BD 300
500
300
250
235
2
2
NPD
27,50
BD 400
500
400
250
335
2
2
NPD
32,50
BD 500
400
500
250
435
2
2
NPD
BD 15
500
150
250
85
2
2
BD 25
500
250
250
185
2
2
PT 30/21
300
300
330
PT 40/31
400
400
PT 65/31+21
655
400
www.betonstavby.cz
772-11
1745
g/m2.s
Trvanlivost
pozn.2
mm
Faktor difůzního odporu
Plošná
772-14
kg/m3
mm/m
Pevnost žebra
v tahu
772-13
kg/m2
mm
Pevnost bočnic
v ohybu
Hmotnost
1 ks
Index radioaktivity
Spotřeba
tvárnic
kg
Výška
(h)
D1/771-3
ČSN / ČSN EN
BEDNÍCÍ A PILÍŘOVÉ
TVÁRNICE SYSTÉMU
LIVETHERM
Tolerance dle ČSN EN
Šířka =
tl. zdi
(v)
Pravoúhlost
Délka
(l)
Statická š=tl.zdi
Název / Značka
Objemové
změny
Hmotnostní údaje
Tepelná vodivost
Mechanická
pevnost
Rozměry
ISO 140-4 722601
1m3
ks/m2
ks/m3
1745
W/K.m2
dB
1m2
pozn.4
IVE
... PRO LIDI
7
S VLASTNÍM NÁZOREM
Prvky zahradní architektury
Základní charakteristika a možnosti použití prvků zahradní architektury
Prvky zahradní architektury dělíme na :
A .Tvarovky pro terénní úpravy
(např.svahy, komunikace, plochy, …)
B. Prvky a tvarovky pro ploty
betonové a liaporbetonové svahovky BS FLOR a BS FLOR INI
zahradní obrubníky
betonové kostky (např. pro odvodňovací rigoly)
přejezdové betonové žlabovky
Jedná se o řadu výrobků, jejichž cílem je vhodně doplnit systém stavebních
materiálů pro hrubé stavby z výrobního sortimentu firmy (obvodové a vnitřní
nosné zdivo LIVETHERM, stropní konstrukce LIVETHERM – strop, - panel,
betonové plotové desky (podhrabové desky)
betonové sloupky hranaté
plotové patky – průběžné, koncové – rohové
plotové stříšky a hlavice
zde i v kombinaci s BD a PT !
komínové systémy PLEWA a BLK, příčkové zdivo atd.) a které slouží pro
veškeré dokončovací práce na pozemku investora.
A .Tvarovky pro terénní úpravy (např.svahy, komunikace, plochy, …)
Betonové a liaporbetonové svahovky
Patří mezi základní tvarovky prvků zahradní architektury z produkce firmy. Svahovky BS – FLOR
a BS – FLOR UNI jsou určeny především pro stavbu protihlukových, protipohledových a pohledových stěn,
zpevnění cest. Jsou ideální také pro zajištění svahů nebo pro vyrovnání menších nerovností a pro stavby
opěrných zdí. Díky svému tvaru a možnosti vzájemné kombinace je možné bezproblémově realizovat
i půdorysy různých zakřivení. Po osázení svahovek vegetací vytváří příjemné kvetoucí stěny, které jsou
schopné dokonale zamezit půdním erozím a odplavování zeminy.
Výhody svahovek BS – FLOR a BS – FLOR UNI :
vhodný doplněk pro řešení venkovní a zahradní architektury
(opěrné zdi, dělící stěny, samostatné květinové nádoby, okrasné vegetační zídky,
svahové zpevnění nahoře ležící cesty, přírodní spojovací protihluková bariéra
oboustranně nebo jednostranně zazeleněná, architektonické prvky v rodinné zástavbě, …)
díky svému provedení (spojovací zářez) je možné betonové (alt.liaporbetonové)
svahovky přizpůsobit každému tvaru terénu. Dokonale zamezují půdním erozím
a odplavování, jsou příznivé pro rostliny a naprosto nezávadné pro životní prostředí
zazeleněné kvetoucí stěny vytváří příjemnou atmosféru a útulný koutek na Vaší zahradě
snadná manipulace a skladovatelnost
geometrická přesnost, minimální nasákavost, mrazuvzdornost
nabídka barev : - standardní provedení : bez pigmentu – šedá
- barevné provedení : červená, hnědá, žlutá a černá
nízké pořizovací náklady a nulová údržba
Betonová svahovka BS – FLOR
Betonová svahovka BS – FLOR
Liaporbetonová svahovka BS – FLOR
Liaporbetonová svahovka BS – FLOR
přírodní (šedá)
červený, hnědý, žlutý a černý
přírodní (šedá)
červený, hnědý, žlutý a černý
SKLADEM
do
30 dnů
SKLADEM
SKLADEM
Betonové svahovky BS -FLOR jsou určeny pro stavbu protihlukových, protipohledových a pohledových stěn,
jsou ideální pro zajištění svahů a pro stavby opěrných zdí. Lze je vzájemně kombinovat se svahovkami
50
20
0
300
500
BS – FLOR UNI. Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů na paletě je 16 ks (viz ceník a technické údaje
výrobků na str. 16)
380
440
www.livetherm.cz
IVE
Betonová svahovka BS – FLOR UNI
Betonová svahovka BS – FLOR UNI
Liaporbetonová svahovka BS – FLOR UNI
Liaporbetonová svahovka BS – FLOR UNI
přírodní (šedá)
červený, hnědý, žlutý a černý
přírodní (šedá)
červený, hnědý, žlutý a černý
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
SKLADEM
do
30 dnů
SKLADEM
SKLADEM
40
300
21
0
Betonové svahovky BS – FLOR UNI jsou určeny pro stavbu protihlukových, protipohledových a pohledových
stěn, jsou ideální pro zajištění svahů a pro stavby opěrných zdí. Lze je vzájemně kombinovat se svahovkami
BS – FLOR. Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů na paletě je 16 ks (viz ceník a technické údaje
výrobků na str. 16)
500
8
260
360
Možnosti půdorysného řešení opěrných zdí z tvarovek BS – FLOR a BS – FLOR UNI
Při provádění opěrných zdí za pomocí betonových (alt. liaporbetonových)
svahovek BS – FLOR a BS – FLOR UNI používáme k výplni spodní části
propustný materiál (např. písek, šterkopísek), který je nutné dobře zhutnit.
Horní polovinu tvarovek vyplňujeme humusní zeminou s pískem, která
slouží jako ideální podloží pro osazení kvetoucí či popínané vegetace. Aby
zemina jednotlivými tvarovkami nepropadávala, je nutné do každé
svahovky před jejím vyplněním vložit dřevěnou desku o přibližném vnitřku
tvarovky.
U vyšších samostatně stojících opěrných zdí (h > 2,00 m ) alt. u opěrných
zdí se sklonem více jak 75° a výškou opěrné zdi více jak 1,7 m
doporučujeme provést svislé dovyztužení (výztuže pilíře) tak, že se
minimálně každá 3 – 4 tvarovka vyztuží a v celé výšce přibetonuje
(viz obr.5,6,7). Tento návrh musí provádět statik.
V případě řešení svislé zdi (h > 1,50 m), kde je kladen důraz na osázení
vegetací , doporučujeme betonové (alt.liaporbetonové) svahovky ukládat
vedle sebe (nikoli do zámků – platí pro svahovky BS - FLOR) - viz obr.1,
a nebo je vhodnější zvolit svahovky BS – FLOR UNI (obr.4), popř. jejich
kombinaci (obr.3). Touto kombinací získá svislá opěrná zeď estetickou
plasticitu. Při kombinaci dvou druhů tvarovek je možné použít svahovky
BS – FLOR jako koncové díly.
Podobným způsobem kladení tvarovek postupujeme i při zpevnění
mírných svahů (terenních nerovností), kde je opět prioritou finální
estetický vzhled (osázení vegetací) – viz obr. 2,4.
PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ OPĚRNÝCH A OKRASNÝCH ZDÍ
500
250
500
250
500
250
500
500
250
250
500
250
500
250
500
250
obr. 2
obr. 1
1.
vrstva
2.
vrstva
obr. 3
obr. 4
PŘÍKLADY SVISLÉHO DOVYZTUŽENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ
obr. 5
obr. 6
www.betonstavby.cz
obr. 7
IVE
... PRO LIDI
9
S VLASTNÍM NÁZOREM
ZALOŽENÍ
OPĚRNÝCH ZDÍ - ŘEZ
Založení betonových (alt.liaporbetonových) svahovek
BS – FLOR a BS – FLOR UNI
Je velmi individuální od konečné funkce a výšky zdi (okrasná nebo opěrná zeď). U opěrné zdi nad 1,50 m
doporučujeme založení dle obrázku, tj. svislé nebo šikmé až do nezámrzné hloubky a dolní vrstvu tvarovek
alt. zajistit proti posunutí ocelovými výztužemi vytaženými nad úroveň vlastního základového pasu.
Drenáže doporučujeme provádět v případě možného výskytu spodní vody nebo jako ochranu proti
případnému nahromadění srážkové vody za opěrnou – okrasnou zdí.
Zahradní obrubník ZO přírodní (šedý)
SKLADEM
10
17
16
50
17
235
Jsou nezbytné tvarovky k provádění chodníků, parkových komunikací, nájezdů a jiných
staveb. Obrubníky je možné použít v jakékoliv kombinaci např. s betonovou zámkovou
dlažbou, pálenou dlažbou, kamennými kostkami, asfaltem, betonem, pískem, …. Slouží
jako obruba prováděné stavby, k ohraničení a zamezení provalení cesty, chodníku apod.
Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů na paletě je 64 ks (viz ceník a technické
údaje výrobků na str. 17)
5
49
15 2
0
15
50
Způsob provádění
Po výškové úpravě a zhutnění terénu se po okrajích prováděné cesty, chodníku atd. osadí betonové obrubníky na předem připravený betonový podklad
tl. 50 – 100 mm. Pro zpevnění a lepší stabilitu je vhodné spodní část obrubníku zabetonovat cca 50 mm sušší betonovou směsí. Obrubníky jsou pro spojení ve
svislé spáře opatřeny zámky – pérem a drážkou, takže do sebe přesně zapadají a nehrozí tak jejich provalení okrajů provedených staveb. K dělení obrubníků je
vhodné použít např. diamantové nebo vidiové kotouče. Tímto řezáním je možné vytvořit i různé atypické tvary – zaoblení, úhly atd.
Betonová kostka BK
přírodní (šedá)
SKLADEM
120
Betonové kostky BK jsou vhodné pro vyztužení asfaltových popř. pískových komunikací
po okrajích před obrubníkem (jako přídlažba). V případech extrémního zatížení je možno
kostky použít jako dlažbu o tl. 90, 120 alt.240 mm (např. nájezdy, příjezdové cesty,
parkoviště apod.). Ukládají se do písku nebo betonu na připravený podklad
z vodopropustných materiálů (kamenné drtě, říční písky). Betonovou kostkou je možné
taktéž vyzdít nosné pilíře, sokly atd., a to na vápenocementovou či cementovou maltu,
s možností okrasného vyspárování.
Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů na paletě je 147 ks.
0
24
90
Betonová kostka BK
PRO NAMÁHANÉ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ APOD.
PRO CHODNÍKY, TERASY APOD.
cca 2 mm
90 – 120
BETONOVÉ KOSTKY
PÍSEK
90
BETONOVÉ KOSTKY
100 – 150
BETON B 10
25
PÍSEK
150 – 250
ŠTĚRKOPÍSEK
25
ŠTĚRKOPÍSEK
100 – 150
ROSTLÁ ZEMINA
ROSTLÁ ZEMINA
Betonová žlabovka BŽ
(přejezdová)
SKLADEM
Je tvarovka určená hlavně pro odvod dešťové vody při komunikaci do
kanalizace. Její tvar a hmotnost zajišťují dobrou stabilitu vzniklého žlabu
po osazení do terénu, stejně jako odvod dostatečného množství vody
do požadovaného místa. Díky velikému poloměru (mělkosti) vlastního
žlabu jsou vhodné pro bezproblémový přejezd z komunikace na vedlejší
cesty a plochy.
Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů na paletě je 16 ks
(viz ceník a technické údaje výrobku na str. 17)
www.livetherm.cz
IVE
10
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Způsob provádění
Dříve než začneme betonové žlabovky pokládat, je nutné podloží řádně zhutnit a odvodnit. Na takto upravený podklad naneseme štěrkopísek
v tl.cca 100 – 150 mm. Tuto vrstvu dorovnáme pískem do max. tl. 25 mm, alt. betonem, do kterého zároveň uložíme betonové žlabovky. Vzniklé spáry mezi
jednotlivými kusy musí být řádně vyplněny betonovou mazaninou, tak aby bylo dosaženo deskového účinku v celé šířce žlabu. K dělení žlabovek je vhodné použít
např. diamantové alt.vidiové kotouče, tímto řezáním je možné vytvořit i různé atypické tvary.
B. Prvky a tvarovky pro ploty
Jedná se o řadu betonových tvarovek (plotové patky) a ŽB
prefabrikovaných dílů (betonové sloupky a desky), ze kterých je možné
realizovat kvalitní a cenově dostupné trvalé i dočasné oplocení rodinných
domů, průmyslových staveb i staveb občanské vybavenosti. Plotové desky
včetně plotových patek lze dále kombinovat s ocelovými sloupky
a s dalšími prvky různých plotových systémů. Takto vytvořené ploty je
vhodné kombinovat s trvanlivým pletivem potaženým PVC v různých
barevných kombinacích.
Výhody a vlastnosti prvků oplocení
nízké pořizovací náklady a nulová údržba (bez dodatečných nátěrů)
snadná manipulace a skladovatelnost
geometrická přesnost, minimální nasákavost, mrazuvzdornost
možnost řešení atypických půdorysů oplocení
jednoduchá a rychlá montáž bez nutnosti provedení
standardní základové konstrukce
Betonová plotová deska PD 300/30, 250/30, 200/30
Betonová plotová deska PD 300/19, 250/19, 200/19
Betonová plotová deska PD 300/24, 250/24, 200/24
SKLADEM
SKLADEM
do
30 dnů
Jedná se o ŽB prvek pro stavby oplocení, a to jak pro oplocení dočasné, tak i trvalé.
Plotové desky kombinujeme s betonovými sloupky BS – H (alt. s ocelovými trubkovými
sloupky) a dále s plotovými patkami PP (průběžnými i koncovými). Základní, sériově
vyráběné délkové rozměry plotových desek jsou 3000, 2500 a 2000 mm, na zakázku
lze vyrobit i atypické desky v délkovém modulu á 50 mm, max. délka desky je omezena
rozměrem 3000 mm. Plotové desky jsou standardně dodávány na paletách, celkový
počet kusů všech typů na paletě je 15 ks (viz ceník a technické údaje výrobků na str. 17)
Plotová patka PP – průběžná
Plotová patka PP – koncová
SKLADEM
SKLADEM
PP – průběžná
Jedná se o doplňkový prvek pro stavby trvalého či dočasného oplocení. Plotové patky – průběžné, koncové
kombinujeme s plotovými deskami v.300 mm (shodná výška) a navlékáme je na betonové sloupky BS – H
rozměru 80x80 mm (možná je i kombinace s ocelovými trubkovými sloupky). Jsou dodávány na paletách,
celkový počet kusů na paletě je 64 ks – patky průběžné a v počtu 48 ks patky - koncové (viz ceník a technické
údaje výrobků na str. 18)
PP – průběžná
PP – koncová
www.betonstavby.cz
PP – koncová
IVE
... PRO LIDI
11
S VLASTNÍM NÁZOREM
Betonový sloupek BS – H
přírodní (šedá)
Je to nosný ŽB prvek doplňkových staveb oplocení, a to jak ve stavebnictví a architektuře
(dočasné i trvalé oplocení), tak i pro využití např. v zemědělství (ohradníkové hrazení
pastvin, dělící stěny vinohradů, lesní školky,…). Betonové sloupky se vyrábějí v délce
2800 mm (pro oplocení výšky 2000 mm), v délce 2400 mm (oplocení výšky 1600 resp.
1500 mm), délky 2000 mm ( pro oplocení výšky 1200 mm) a délky 1500 mm (pro
nízké oplocení, ohradníky). Dále je možné vyrobit různé atypické délky dle přání
zákazníka. Sloupky jsou v celé délce armovány. Jsou dodávány dobalením k ostatním
výrobkům (viz ceník a technické údaje výrobků na str. 18)
SKLADEM
2
1
3a4
VRTÁNÍ SLOUPKU
PRO PŘICHYCENÍ VZPĚRY
.
MONTÁŽ OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH SLOUPKŮ
A PLOTOVÝCH DESEK
POHLED
VZPĚRY A JEJICH ŘEŠENÍ
- OCELOVÁ VZPĚRA
PŮDORYS
VZPĚRY A JEJICH ŘEŠENÍ
- VZPĚRA Z BS - H
VZPĚRY A JEJICH ŘEŠENÍ
- VZPĚRA Z BS - H
www.livetherm.cz
IVE
12
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Postup montáže
Plotové desky osazujeme do betonových plotových patek PP, které navlékáme na betonové sloupky
rozměrů 80x80 mm (možná je i kombinace s ocelovými trubkovými sloupky). Plotovou desku umisťujeme
cca 50 mm pod úroveň terénu (slouží jako podhrabová deska). Desky i plotové patky je možné dávat i na
sebe a vytvořit z nich tak ucelenou pevnou plotovou konstrukci. Betonové sloupky je nutné zabetonovat,
výšku zabetonování (základ) doporučujeme 800 mm. Průběžné i koncové patky osazujeme na sucho,
v případě montáže více patek na sebe, tyto patky vzájemně spojíme stavebním lepidlem a vnitřky patek
okolo sloupku obetonujeme. Koncové patky umožňují buď ukončení plotové konstrukce (použijeme pouze
střední díl a jeden dopojovací díl) nebo zalomení plotové konstrukce v potřebném úhlu (potřebného úhlu
dosáhneme natočením dopojovacího dílu po obvodu koncové patky).Dopojovací díly doporučujeme při
montáži spojit vzájemně se středním dílem stavebním lepidlem. Šířku plotových polí můžeme volit
v typových rozměrech dle délek plotových desek a to v modulu 3000, 2500 a 2000 mm, na objednávku je
možné vyrobit i délky atypických rozměrů. S ohledem na možné různé výškové kombinace či s ohledem na
různé výšky pletiva je možné použít či kombinovat plotové desky výšky 300, 240 či 190 mm.
Plotové stříšky a sloupové hlavice
Jsou doplňkové okrasné prvky s precizní povrchovou strukturou, vyrobené z hutného
vibrovaného betonu, sloužící např. k ukončení plotových zdí, podezdívek, plotových
pilířů atd. Pro dobrý odvod dešťové vody jsou plotové stříšky a sloupové hlavice
opatřeny na spodním líci okapničkami.
SKLADEM
30 dnů
Ideální pro ukončení zdí (plotů) š.150 a 200 mm - viz BD 15 a BD 200. Stříšky jsou
vyráběny též v barevném provedení – bílá, žlutá, skořicová, červená, hnědá a černá.
Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů na paletě je 70 ks (viz ceník a technické
údaje výrobků na str. 18)
přírodní (šedá)
bílá, žlutá, skořicová, červená, hnědá, černá
390
270
SKLADEM
do
30 dnů
35
Plotová stříška PS 390/350
Plotová stříška PS 390/350
55
do
www.betonstavby.cz
350
390
Ideální pro ukončení zdí (plotů) š.250 a 300 mm - viz BD 25 a BD 300. Stříšky jsou
vyráběny též v barevném provedení – bílá, žlutá, skořicová, červená, hnědá a černá.
Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů na paletě je 50 ks (viz ceník a technické
údaje výrobků na str. 18)
65
přírodní (šedá)
bílá, žlutá, skořicová, červená, hnědá, černá
35
Plotová stříška PS 390/270
Plotová stříška PS 390/270
... PRO LIDI
13
S VLASTNÍM NÁZOREM
SKLADEM
do
30 dnů
Ideální pro ukončení pilířů/sloupů půdorysných rozměrů 300 x 300 mm – viz PT 30/21
(max. 350x350 mm). Sloupové hlavice jsou vyráběny též v barevném provedení – bílá,
žlutá, skořicová, červená, hnědá a černá. Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů
na paletě je 50 ks (viz ceník a technické údaje výrobků na str. 18)
390
390
přírodní (šedá)
bílá, žlutá, skořicová, červená, hnědá, černá
SKLADEM
do
30 dnů
35
Sloupová hlavice SH 500
Sloupová hlavice SH 500
65
přírodní (šedá)
bílá, žlutá, skořicová, červená, hnědá, černá
35
Sloupová hlavice SH 400
Sloupová hlavice SH 400
65
IVE
490
SKLADEM
do
30 dnů
105
přírodní (šedá)
bílá, žlutá, skořicová, červená, hnědá, černá
30
Sloupová hlavice SH 450
Sloupová hlavice SH 450
490
Ideální pro ukončení pilířů/sloupů půdorysných rozměrů 400 x 400 mm – viz PT 40/31
(max. 450x450 mm). Sloupové hlavice jsou vyráběny též v barevném provedení – bílá,
žlutá, skořicová, červená, hnědá a černá. Jsou dodávány na paletách, celkový počet kusů
na paletě je 30 ks (viz ceník a technické údaje výrobků na str. 18)
450
450
Ideální pro ukončení pilířů/sloupů půdorysných rozměrů 350 x 350 mm (max.
400x400 mm – viz PT 40/31. Sloupové hlavice je možné vyrobit na objednávku též
v barevném provedení – bílá, žlutá, skořicová, červená, hnědá a černá – zde je nutné
počítat s delší dodací lhůtou. Jsou dodávány dobalením k ostatním výrobkům (viz ceník
a technické údaje výrobků na str. 18)
Vzorník barevnosti :
bílá
přírodní (šedá)
červená
žlutá
hnědá
skořicová
černá
www.livetherm.cz
IVE
14
Technické údaje a statické parametry prvků zahradní architektury
a prvků oplocení LIVETHERM
Prvky zahradní architekury - dle EN 13198/EN 1340
Mrazuvzdornost
Nasákavost
%
Charakteristická
pevnost
kg
Značka
Hmotnostní údaje
Mechanická
pevnost
Rozměry vč. tolerancí
mm
mm
mm
BS - FLOR
500
440
300
P10
10,0
49,00
£ 0,8
Název / Značka
Délka
(l)
Šířka =
tl. zdi
(v)
Výška
(h)
MPa
-
BS - FLOR UNI
500
360
300
P10
10,0
39,00
£ 0,8
BK
90
240
120
P15
15,0
6,00
£ 0,8
ZO
495
50
245
P10
10,0
12,50
£ 0,8
BŽ
700
450
130
P15
15,0
60,00
PS 390/270
390
270
55
C25/30
10,50
£ 7,0
£ 0,8
PS 390/350
390
350
65
C25/30
15,50
£ 7,0
£ 0,8
SH 400
390
390
65
C25/30
14,00
£ 7,0
£ 0,8
SH 450
450
450
105
C25/30
22,00
£ 7,0
£ 0,8
SH 500
490
490
65
C25/30
26,00
£ 7,0
£ 0,8
£ 0,8
Plotové prvky dle ČSN EN 12839:2003
Nasákavost
kN
kN
1
1,4
2,1
42,00
C35/45
R10505
6,5
1
1,4
2,1
36,00
C35/45
R10505
6,5
2
1
1,4
2,1
30,00
C35/45
R10505
6,5
20
2
1
1,4
2,1
22,00
C35/45
R10505
6,5
300
20
2
1
1,0
105,00
C35/45
R10505
6,5
300
20
2
1
1,0
88,00
C35/45
R10505
6,5
50
300
20
2
1
0,8
70,00
C35/45
R10505
6,5
3000
50
240
20
2
1
0,8
84,00
C35/45
R10505
6,5
PD 2500/24
2500
50
240
20
2
1
0,8
70,00
C35/45
R10505
6,5
PD 2000/24
2000
50
240
20
2
1
0,65
56,00
C35/45
R10505
6,5
PD 3000/19
3000
50
190
20
2
1
0,65
66,00
C35/45
R10505
6,5
PD 2500/19
2500
50
190
20
2
1
0,65
55,00
C35/45
R10505
6,5
PD 2000/19
2000
50
190
20
2
1
0,5
44,00
C35/45
R10505
6,5
Název / Značka
Délka
(l)
PLOTOVÉ PRVKY
Tolerance dle ČSN EN
Šířka =
tl. zdi
(v)
Výška
(h)
mm
mm
mm
±3
±3
±5
BS - H 2800
80
80
2800
20
2
BS - H 2400
80
80
2400
20
2
BS - H 2000
80
80
2000
20
BS - H 1500
80
80
1500
±5
±1
±3
PD 3000/30
3000
50
PD 2500/30
2500
50
PD 2000/30
2000
PD 3000/24
Tolerance dle ČSN EN
mm/m
mm
kg
Plotové patky
Tolerance dle ČSN EN
PP - průběžná
PP - koncová 2/3 dílná
Nasákavost
Mrazuvzdornost
(při 50 cyklech)
Hmotnostní údaje
g/m2.s
-
Délka
(l)
Šířka =
tl. zdi
(v)
Výška
(h)
mm
mm
mm
±1
±1
±2
280
190
300
P6
6,0
22,00
10
£ 0,8
380/3
285/2
190
300
P6
6,0
31,00
10
£ 0,8
Značka
Název / Značka
Mechanická
pevnost
Charakteristická
pevnost
Rozměry vč. tolerancí
MPa
www.betonstavby.cz
kg
Výztuž
Při porušení
Beton - třída
Provozní zatížení
Odchylka přímosti
Krycí vrstva výztuže
Hmotnost 1 ks
Únosnost
Charakteristika povrchu
Rozměry
%
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
ceník
15
BEDNÍCÍ DÍLCE A PÍLÍŘOVÉ TVÁRNICE LIVETHERM
Bednící dílce LIVETHERM
Typ výrobku
Označení
Rozměry (mm)
dl./š./v.
Pevnost bočnic
v ohybu (MPa)
Potřeba na m2
(ks/m2)
Cena ks
(Kč)
Cena za m2
(Kč)
Cena za m3
(Kč)
Počet ks
na paletě (ks)
Hmotnost ks
(kg)
Hmotnost palety
(kg)
Množství
na kamion (ks)
Množství
na kamion (pal)
Spotřeba betonu
(l/m2)
Cena za ks
s dopravou (Kč) *
Barevné proved.
hnědé, červené (ks)**
SKLADEM
Bednící dílec 200
BD 200
Bednící dílec 300
BD 300
Bednící dílec 400
BD 400
Bednící dílec 500
BD 500
Bednící dílec 15
BD 15
Bednící dílec 25
BD 25
500/200/250
500/300/250
500/400/250
400/500/250
500/150/250
500/250/250
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
8,00
8,00
8,00
10,00
8,00
8,00
28,25
32,00
37,50
37,50
25,5
31,50
226,-
256,-
300,-
375,-
204,-
252,-
1130,-
852,-
750,-
750,-
1359,-
1008,-
40
30
20
20
50
30
23,50
27,5
32,50
31
20
23
960
845
670
640
1020
710
960
750
560
560
1150
840
24
25
28
28
23
28
120
200
285
365
80
160
29,75
34,00
40,50
40,50
27,-
33,50
43,00
47,00
53,00
53,00
41,-
45,00
Poznámky : Všechny uvedené ceny jsou „ fco výrobní závod “ pro zboží I.jakosti bez DPH.
Cena za ks s dopravou (*) - jsou platné pouze pro expedici dopravou výrobce a do okruhu max. 60 km od výrobního závodu v Předslavi a platí pro kamionové množství (min. 23 palet).
Na výše uvedené ceny bednících dílců není možné uplatňovat příspěvky na dopravu.
Barevné provedení - hnědé, červéné (**) - toto zboží pouze na objednávku, termín dodání bude potvrzen po přijetí objednávky.
Pilířové tvárnice LIVETHERM
SKLADEM
Palety LIVETHERM
(níže uvedené typy jsou při vrácení alt. výměně zaměnitelné „kus za kus“)
Typ výrobku
Označení
Rozměry (mm)
dl./š./v.
Pevnost v tlaku
(MPa)
Potřeba na bm
(ks/bm)
Cena ks
(Kč)
Cena za bm
(Kč)
Počet ks
na paletě (ks)
Hmotnost ks
(kg)
Hmotnost palety
(kg)
Množství na kamion
(ks)
Pilířová tvárnice 30
PT 30/21
Pilířová tvárnice 40
PT 40/31
Pilířová tvárnice 65
PT 65/31+21
300/300/330
400/400/330
655/400/330
5,0
5,0
5,0
3,00
3,00
3,00
82,-
112,-
163,-
246,-
336,-
489,-
24
18
12
33
50
80
815
925
985
576
396
240
Množství na kamion
(pal)
Spotřeba betonu
(l/bm)
24
22
20
40
83
123
Výrobky (tvárnice) jsou expedovány ze závodu zapáskované a zafoliované na vratných
dřevěných paletách tří různých typů označených v rozích růžovou barvou, a to:
- 1200 x 800 mm základní paleta v provedení EUR
- 1200 x 800 mm běžný standardní rozměr jako v provedení EUR,
ale bez značení tzv. průmyslové
- 1200 x1000 mm nestandardní rozměr
Technické požadavky pro vrácení a výměnu neznačených průmyslových palet
800 x 1200 mm
Nosné špalíky - rozměr min. 80 x 100 x 120 mm
Podélné prkna - rozměr min. 100 x 1200 x 25,4 mm, min. 8 x v paletě
Příčné prkna - rozměr min. 120 x 800 x 25,4 mm
Prodávající dodané palety typu EUR (1200 x 800 mm) nebo průmyslové palety
(1200 x 800 mm) označené růžovou barvou fakturuje při odběru zboží
za cenu 220,- Kč/ks bez DPH tj. včetně DPH 20 % za cenu 264,- Kč/ks).
Palety i proklady je možné vracet výměnou při odběru zboží.
V případě vrácení palet je cena snížena o opotřebení (amortizaci) ve výši 20,- Kč/ks bez DPH
20% (24,- Kč/ks včetně DPH 20%). Vrácené palety budou prodávajícím
dobropisovány se splatností 30 dní. Lhůta pro vrácení palet je 180 dní.
Vrácené palety po uplynutí lhůty 180 dní (nebylo-li smluvně stanoveno jinak) nebudou zpět
vykoupeny a záloha (prodejní cena) za ně nebude vyplacena (dobropisována).
Při výměně palet „kus za kus“ bude prodávající kupujícímu účtovat pouze poplatek za opotřebení
palet (amortizaci) ve výši 20,- Kč/ks bez DPH (24,- Kč/ks včetně DPH 20%).
Kupující ve své objednávce uvede, zda bude mít palety k výměně či nikoliv.
Prodávající se zavazuje přijímat za úhradu vracené palety pouze na základě plné moci k vracení
palet vystavené kupujícím, jinak jejich přijetí od třetích osob odmítne.
Veškerý obchodní vztah týkající se palet se řídí „Všeobecně obchodně prodejními podmínkami“
prodávajícího, které jsou přílohou každé kupní smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít od kupujícího jakkoliv poškozenou paletu (chybějící
špalíky, prkna apod.), popř. paletu jiného typu a výrobce.
Poznámky : Všechny uvedené ceny jsou "fco výrobní závod" pro zboží I.jakosti bez DPH. Na výše uvedené ceny pilířových tvárnic je možné uplatňovat příspěvky na dopravu.
www.livetherm.cz
ceník
16
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY LIVETHERM
Betonové a liaporbetonové svahovky BS - FLOR
SKLADEM
do
30 dnů
Typ výrobku
Označení
Rozměry (mm)
dl./š./v.
Pevnost v tlaku
(MPa)
Potřeba na m2 stěny
(ks/m2)
Cena za ks
(Kč)
Cena za m2
(Kč)
Počet ks
na paletě (ks)
Hmotnost ks
(kg)
Hmotnost palety
(kg)
Množství na kamion
(ks)
BS - FLOR beton
přírodní
BS - FLOR liapor
přírodní
BS - FLOR liapor
červený, hnědý
BS - FLOR liapor
žlutý, černý
BS - FLOR beton
červený, hnědý
BS - FLOR beton
černý, žlutý
500/440/300
500/440/300
500/440/300
500/440/300
500/440/300
500/440/300
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
6,67/8,33
6,67/8,33
6,67/8,33
6,67/8,33
6,67/8,33
6,67/8,33
91,-
121,-
131,-
141,-
121,-
131,-
607,- /758,-
807,- /1008,-
874,-/1091,-
940,- /1175,-
807,- /1008,-
874,-/1091,-
16
16
16
16
16
16
49
35
35
35
49
49
800
580
580
580
800
800
400
400
400
400
400
400
Množství na kamion
(pal)
25
25
25
25
25
25
Poznámky :
Všechny uvedené ceny jsou "fco výrobní závod" pro zboží I. jakosti bez DPH.
Na výše uvedené ceny svahovek je možné uplatňovat příspěvky na dopravu.
Betonové a liaporbetonové svahovky BS - FLOR UNI
SKLADEM
do
30 dnů
Typ výrobku
Označení
Rozměry (mm)
dl./š./v.
Pevnost v tlaku
(MPa)
Potřeba na m2 stěny
(ks/m2)
Cena za ks
(Kč)
Cena za m2
(Kč)
Počet ks
na paletě (ks)
Hmotnost ks
(kg)
Hmotnost palety
(kg)
Množství na kamion
(ks)
BS - FLOR UNI beton
přírodní
BS - FLOR UNI liapor
přírodní
BS - FLOR UNI liapor
červený, hnědý
BS - FLOR UNI liapor
žlutý, černý
BS - FLOR UNI beton
červený, hnědý
BS - FLOR UNI beton
černý, žlutý
500/360/300
500/360/300
500/360/300
500/360/300
500/360/300
500/360/300
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
7,96
7,96
7,96
7,96
7,96
7,96
81,-
111,-
121,-
131,-
111,-
121,-
645,-
884,-
963,-
1043,-
884,-
963,-
16
16
16
16
16
16
39
28
28
28
39
39
650
580
470
470
650
650
400
400
400
400
400
400
Množství na kamion
(pal)
25
25
25
25
25
25
Poznámky :
Všechny uvedené ceny jsou "fco výrobní závod" pro zboží I.jakosti bez DPH.
Na výše uvedené ceny svahovek je možné uplatňovat příspěvky na dopravu.
www.betonstavby.cz
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
ceník
17
PRVKY A TVAROVKY PRO PLOTY LIVETHERM
Plotové desky, obrubníky a žlabovky
Typ výrobku
Označení
Rozměry (mm)
dl./š./v.
Potřeba na bm plotu
(ks/bm)
Výška plotu
(mm)
Cena za ks
(Kč)
Cena 1bm plotu
(Kč/bm)
Počet ks
na paletě (ks)
Hmotnost ks
(kg)
Hmotnost palety
(kg)
Množství na kamion
(ks)
Množství na kamion
(pal)
SKLADEM
Plotová deska 30
PD 300/30
Plotová deska 30
PD 300/19
Plotová deska 25
PD 250/30
Plotová deska 25
PD 250/19
Plotová deska 20
PD 200/30
Plotová deska 20
PD 200/19
3000/50/300
3000/50/190
2500/50/300
2500/50/190
2000/50/300
2000/50/190
0,33
0,33
0,40
0,40
0,50
0,50
300
190
300
190
300
190
357,-
282,-
322,-
247,-
282,-
217,-
118,-
93,-
129,-
99,-
141,-
109,-
15
15
15
15
15
15
105
66
88
55
70
44
1595
1010
1340
845
1070
680
180
180
210
210
270
270
12
12
14
14
18
18
Plotové desky, obrubníky a žlabovky
Typ výrobku
Označení
Rozměry (mm)
dl./š./v.
Potřeba na bm plotu
(ks/bm)
Výška plotu
(mm)
Cena za ks
(Kč)
Cena 1bm plotu
(Kč/bm)
Počet ks
na paletě (ks)
Hmotnost ks
(kg)
Hmotnost palety
(kg)
Množství na kamion
(ks)
Množství na kamion
(pal)
SKLADEM
Plotová deska 30
PD 300/24
Plotová deska PD 25
PD 250/24
Plotová deska PD 20
PD 200/24
Zahradní obrubník
ZO - šedý
Betonová žlabovka
BŽ - šedá
3000/50/240
2500/50/240
2000/50/240
495/50/245
700/450/130
0,33
0,4
0,5
2,00
2,15
240
240
240
200
322,-
287,-
257,-
26,5
82,-
106,-
115,-
129,-
53,-
176.-
15
15
15
64
16
84
70
56
12,5
60
1280
1070
860
820
980
180
210
270
1408
320
12
14
18
22
20
do
30 dnů
Poznámky : Všechny uvedené ceny jsou "fco výrobní závod" pro zboží I.jakosti bez DPH. Na výše uvedené ceny plotových desek je možné uplatňovat příspěvky na dopravu.
www.livetherm.cz
ceník
18
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
PRVKY A TVAROVKY PRO PLOTY LIVETHERM
Plotové sloupky a patky
Typ výrobku
Označení
Rozměry (mm)
dl./š./v.
Potřeba na bm plotu
(ks/bm)
Výška stěny/Výška
sloupku (plotu) (mm)
Cena za ks
(Kč)
Počet ks
na paletě (ks)
Hmotnost ks
(kg)
Hmotnost palety
(kg)
Množství na kamion
(ks)
Množství na kamion
(pal)
SKLADEM
Betonový sloupek
BS - H/2800 šedý
Betonový sloupek
BS-H/2400 šedý
Betonový sloupek
BS-H/2000 šedý
Betonový sloupek
BS-H/1500 šedý
Plotová patka PP
PP - průběžná
Plotová patka PP
PP - koncová
2800/80/80
2400/80/80
2000/80/80
1500/80/80
280/190/300
370/190/300
0,33 - 0,25
0,33 - 0,25
0,33 - 0,25
0,33 - 0,25
podle počtu BS - H
podle počtu BS - H
2800 (2000)
2400 (1600)
2000 (1200)
1500 (800)
271,-
240,-
213,-
187,-
70,-
83,-
36
36
36
36
64
48
42
36
30
22
22
31
1535
1320
1100
815
1430
1510
16
15
1024
720
Poznámky : Všechny uvedené ceny jsou "fco výrobní závod" pro zboží I.jakosti bez DPH. Na výše uvedené ceny plotových sloupků a patek je možné uplatňovat příspěvky na dopravu.
Sloupové hlavice a plotové stříšky LIVETHERM
Typ výrobku
Označení
Rozměry (mm)
dl./š./v.
Potřeba na bm plotu
(ks/bm)
Cena za ks (Kč) přírodní
Cena za ks (Kč) -
žlutá, červená, skořicová,
hnědá, černá
Cena za ks (Kč) bílá
Cena za bm (Kč)
- pro přír. barvu
Počet ks
na paletě (ks)
Hmotnost ks
(kg)
Hmotnost palety
(kg)
Množství na kamion
(ks)
Množství na kamion
(pal)
SKLADEM
Sloupová hlavice 400
SH 400
Sloupová hlavice 500
SH 500
Sloupová hlavice 450
SH 450 ozdobná
Plotová stříška 270
PS 390/270
Plotová stříška 350
PS 390/350
390/390/65
490/490/65
450/450/105
390/270/55
390/350/65
2,50
2,50
74,-
102,-
125,-
70,-
77,-
115,-
155,-
175,-
105,-
115,-
130,-
175,-
195,-
120,-
130,-
175,-
192,-
50
30
přibalením
70
50
14
26
22
10,5
15,5
720
800
760
800
1200
720
1680
1200
24
24
24
24
do
30 dnů
Poznámky : Všechny uvedené
ceny jsou "fco výrobní závod"
pro zboží I.jakosti bez DPH.
Na výše uvedené ceny
sloupových hlavic a plotových
stříšek je možné uplatňovat
příspěvky na
dopravu.
Technické doporučení :
sloupové hlavice a plotové
stříšky doporučujeme po
montáži ošetřit impregnačním
nátěrem.
Doprava výrobků
- Návěs maximálně 24 - 28 palet (dle homotnosti a rozměrů palet):
Základní smluvní cena za dopravu auty prodávajícího:
- NÁVĚS
26,- ÷ 29,- Kč/km - dle vzdálenosti
- AUTO s H.R. 28,- ÷ 31,- Kč/km - dle vzdálenosti
Doba zdržení při vykládce se účtuje
za každou započatou 1/4 hod ............ á 50,- Kč
Doba práce H.R. (manipulace hydraulické ruky)
za každou započatou 1/4 hod .......... á 150,- Kč
Pozn.: Při vykládce materiálu nad 3 hod. se sazba H.R. zvyšuje o 100% !!!
Doba zdržení při nakládce se neúčtuje, je zdarma.
Přesná cena dopravy bude kalkulovaná po sdělení místa stavby a objemu poptávaného materiálu.
nákladní automobil 5,5t (sklopné čelo) - maximálně 6-10 palet
nákladní automobil (sólo) - maximálně 8 - 12 palet
(dle hmotnosti a rozměrů palet):
- AUTO 5,5 t
22,- Kč/km - dle vzdálenosti
- AUTO s H.R. 24,50 - 27,50 Kč/km - dle vzdálenosti
nákladní automobil + vlek (souprava)
- Auto s H.R. maximálně 20 - 24 palet (dle hmotnosti a rozměrů palet):
www.betonstavby.cz
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Váš prodejce:
www.livetherm.cz
www.betonstavby.cz
Download

PRO LIDI - MASTR betonové konstrukce