CELOLITINOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY
ALL CAST-IRON FIREPLACE INSERTS
www.hakr.cz
All for Power of Fire!
HAKR A 51
HAKR A 53
150 mm
6–9 kW
73 %
150 mm
6–9 kW
73 %
HAKR A 501
6–9 kW
73 %
4–6 kW
150 mm
100 mm
HAKR A 503
6–9 kW
HAKR A 53 SB
73 %
150 mm
150 mm
Rastrové sklo / Raster glass
Proslulá litina od české slévány VIADRUS /
Well-known cast iron from Czech foundry VIADRUS
5–9 kW
HAKR B 63 S
73 %
150 mm
Rastrové sklo / Raster glass • Průhledová krbová vložka /
Vista fireplace • Proslulá litina od české slévány VIADRUS /
Well-known cast iron from Czech foundry VIADRUS
HAKR B 73 SP
Rastrové sklo / Raster glass
Proslulá litina od české slévány VIADRUS /
Well-known cast iron from Czech foundry VIADRUS
HAKR B 73 S
200 mm
8–13 kW
73 %
100 mm
Vysoký výkon při nízké spotřebě dřeva /
High output with low fuel consumption
HAKR B 73
200 mm
8–13 kW
100 mm
8–13 kW
200 mm
73 %
100 mm
Silnostěnná litina / Thick-waled cast iron
Vysoký výkon při nízké spotřebě dřeva /
High output with low fuel consumption
7–13 kW
EROS 73
200 mm
Silnostěnná litina / Thick-waled cast iron
Vysoký výkon při nízké spotřebě dřeva /
High output with low fuel consumption
8–14 kW
EROS 75
200 mm
Silnostěnná litina / Thick-waled cast iron
Vysoký výkon při nízké spotřebě dřeva /
High output with low fuel consumption
10–16 kW
EROS 703
180 mm
Typ
Topeniště
Type
Hearth
Integrovaná Obezdívací Účinnost Jmenovitý
klapka
rámeček
[%]
výkon [ kW ]
Integrated
valve
Built-in
frame
Efficiency Nominal
[%]
output [ kW ]
Vytápěný
Hmotnost
prostor [ m3 ]
[ kg ]
Šířka
[ mm ]
Výška
[ mm ]
Hloubka
[ mm ]
Burning type
Heated space
[ m3 ]
Weight
[ kg ]
Width
[ mm ]
Height
[ mm ]
Depth
[ mm ]
Width of glass
[ mm ]
Height of glass
[ mm ]
Druh spalování
Šířka prosklení Výška prosklení
[ mm ]
[ mm ]
Hakr B 73
celolitina / all cast-iron
73
8–13
dvojité / double
380
144
680
665
448
578
343
Hakr B 73 S
celolitina / all cast-iron
73
8–13
dvojité / double
380
144
680
665
448
578
343
380
185
680
665
551
617
470
žárobeton /
refractory concrete
73
8–13
bezroštové /
without grate
Hakr A 51
celolitina / all cast-iron
73
6–9
jednoduché / simple
250
80
497
541
423
404
288
Hakr A 501
celolitina / all cast-iron
73
6–9
jednoduché / simple
250
81
497
562
423
404
267
Hakr A 53
celolitina / all cast-iron
73
6–9
jednoduché / simple
250
75
497
541
386
417
290
76
4–6
bezroštové /
without grate
180
115
497
541
366
484
393
Hakr B 73 SP
Hakr A 53 SB
žárobeton /
refractory concrete
Hakr A 503
celolitina / all cast-iron
73
6–9
jednoduché / simple
250
77
497
560
386
417
270
Hakr B 63 S
celolitina / all cast-iron
73
5–9
jednoduché / simple
250
88
617
575
461
617
470
Eros 73
celolitina / all cast-iron
68
7–13
jednoduché / simple
340
133
715
640
413
600
360
Eros 75
celolitina / all cast-iron
68
8–14
jednoduché / simple
355
145
725
642
439
600
360
Eros 703
celolitina / all cast-iron
68
10–16
jednoduché / simple
390
150
738
800
410
623
400
Popis piktogramů /
Pictogram description
Bezroštové spalování /
Without grate burning
Jmenovitý výkon /
Nominal output
Účinnost /
Efficiency
Neregulovatelný
oplach skla / No regulation of glass rinse
Terciální vzduch /
Tertiary air
Externí přívod vzduchu /
External air intake
Průměr kouřovodu /
Flue diameter
Integrovaná klapka /
Integrated valve
Žárobeton /
Refractory concrete
Vnější krytý popelník /
External indoor ashtray
Obezdívací rámeček /
Built-in frame
HAKR TRADE s.r.o.
Vavřinec 142 • 679 13 Sloup v Moravském krasu • Czech Republic
tel.: +420 516 41 55 66 • e-mail: [email protected]
GPS: 49°24‘17.521“N, 16°43‘20.514“E
www.hakr.cz
Your distributor
Download

CELOLITINOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY ALL CAST