Intervaly – operace s intervaly
1) Zapište jako intervaly:
a) x  R; x  5
b) x  R; x  2
c) x  R;0  x  10
2) Určete sjednocení a průnik intervalů v oboru reálných čísel R:
a) A   5;2 ; B   1;1
b) A  0; 4 ; B   3;2
c) A   5; 0; B  2; 3
d) A   ;1 ; B   2;  
e) A   17;  12; B   15; 25
f)
A   6;11; B   6; 3
3) Co nejjednodušším způsobem zapište množiny:
a) 2;6   4;  
b) 2;6   10;  
c) 2;6   4;  
d)  ;3  0;  
e)  ;2   6;  
f) doplněk intervalu  ; 3 v množině reálných čísel
g) sjednocení doplňku intervalu 5;   v množině reálných čísel s intervalem 0;10
h) průnik doplňku intervalu 1;5 v množině reálných čísel s intervalem 2;10
i) doplněk sjednocení intervalů  ;3 , 0;5 v množině reálných čísel
4) Pomocí intervalu vyjádřete všechna reálná čísla, pro které platí nerovnosti:
a)  6  x  2
d) x  7
b) 0  x  1,3
e) x  2,5
c) 6,2  x  4,3
f) x  R
5) Zapište jako interval v R množinu všech čísel:
a) reálných
b) kladných reálných
c) nezáporných reálných
d) sudých
e) reálných, větších než Ludolfovo číslo
6) Co nejjednodušším způsobem zapište množiny:
a)  1;2  0;3
d)
 1;0  1;  
 2; 0   1;  
b)
 1;2  2;3
e)
c)
 1;2  2;3
f)
7) Určete průnik, sjednocení a rozdíl intervalů A, B, jestliže platí:
a) A  4;7 ; B  3;5
b) A   3;5 ; B  3;  
 2; 0
 1;  
c) A   ; 4 ; B   4;  
d) A = R; B   4; 6
8) Jsou dány následující intervaly A, B, C, D.
A   1; 3 ; B   2;1 ; C   5;2  ; D   1; 2
a) Určete B  D; A  B; C  D
b) Určete B  D; A  B; A  D
c) Určete B – D, A – B, C – B
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Download

Intervaly – operace s intervaly