Mobilní/ přenosný KK SimplyGo
Určen výrobcem pouze jako mobilní doplněk ke stacionárnímu KK!!!
Získat ho lze:
1.
Od 1. 3. 2015 po splnění kritérií pro úhradu ZP na předpis lékařem, plicním specialistou,
krajské/ fakultní nemocnice : úhrada denního pronájmu přístroje pojišťovnou jen
v domácí péči – není hrazen po dobu jakékoli hospitalizace
2.
Formou pronájmu jako samoplátce : s Přílohou objednávky na pronájem mobilního KK
vyplněnou plicním lékařem kontaktujte Linde Gas a.s., Domácí péče,
 272 100 794
3.
Zakoupením: kontaktujte Linde Gas a.s., Domácí péče,  272 100 474, 791
Download

Mobilní/ přenosný KK SimplyGo