Instalace Software602
Form Filler
Jak nainstalovat
Software602 Form Filler?
© Software602, 2011
http://www.602.cz
http://www.bezpapiru.cz
http://secustamp.com
Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, www.602.cz
Tel: 222 011 602, Fax: 222 011 218, E-mail: [email protected]
IČO: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: KS Praha, oddíl B, vložka 3044
Instalace Software602
Form Filler
Obsah
Obsah
Úvod............................................................................................................................................................ 3
Instalace programu...................................................................................................................................... 3
Systémové požadavky.............................................................................................................................. 3
Operační systém Microsoft Windows................................................................................................... 3
Operační systém Linux ......................................................................................................................... 3
Operační systém Mac OS...................................................................................................................... 3
Starší verze OS Windows...................................................................................................................... 4
Systémové požadavky Hlasové podpory pro Software602 Form Filler................................................... 4
Instalační soubor Software602 Form Filler a instalace .............................................................................. 4
Aplikace pro převod formulářů do PDF..................................................................................................... 4
Stažení a otevření formuláře.................................................................................................................... 4
O Software602 Form Filler ....................................................................................................................... 4
Otevření formuláře z disku počítače......................................................................................................... 5
Seznam klávesových zkratek ........................................................................................................................ 5
Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, www.602.cz
Tel: 222 011 602, Fax: 222 011 218, E-mail: [email protected]
IČO: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: KS Praha, oddíl B, vložka 3044
Instalace Software602
Form Filler
Úvod
Tento dokument je průvodcem uživatele při instalaci aplikace pro vyplňování elektronických formulářů
pomocí bezplatného programu Software602 Form Filler. Pro práci s formuláři, které jsou ve formátu *.ZFO,
je nutné stáhnout program Software602 Form Filler na počítač a provést jeho instalaci. Program je zdarma
a nevyžaduje žádnou registraci.
Více informací o možnostech formulářového řešení 602XML získáte na portálu http://www.bezpapiru.cz
nebo na webových stránkách www.software602.cz.
Instalace programu
Před zahájením instalace se přesvědčte, zda počítač, na nějž budete aplikaci instalovat, odpovídá
systémovým požadavkům programu a že máte na cílovém počítači právo instalovat nové aplikace, tj.
administrátorská práva.
Systémové požadavky
Operační systém Microsoft Windows
 Microsoft Windows XP (SP3)
 Microsoft Windows Vista (SP1)
 Windows 7
Poznámka: Pro správnou funkčnost Software602 Form Filler je třeba mít nainstalován Microsoft Internet
Explorer 6.0 a vyšší
Operační systém Linux
• SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
• OpenSUSE 10.3, 11
• Red Hat 5
• Fedora 10
• Ubuntu (9.04 a vyšší) a jeho klony (DEB)
• Debian
Poznámka: Více informací o instalaci na OS Linux naleznete na webové adrese:
http://www.602.cz/lin/download_form_filler
Operační systém Mac OS
• Mac OS X verze 10.5 a vyšší
Poznámka: Pro správnou funkčnost Software602 Form Filler v Mac OS X je potřeba mít nainstalováno
grafické rozhraní X11 a Safari 4.0 a vyšší. Více informací o instalaci na Mac OS X naleznete na webové
adrese: http://www.602.cz/mac/download_form_filler.
Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, www.602.cz
Tel: 222 011 602, Fax: 222 011 218, E-mail: [email protected]
IČO: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: KS Praha, oddíl B, vložka 3044
Instalace Software602
Form Filler
Starší verze OS Windows
Pokud používáte starší operační systém Windows (MS Windows 98, Milenium) můžete využít Software602
Form Filler ve verzi 2.5, v které ale nejsou dostupné některé nové funkce.
Systémové požadavky Hlasové podpory pro Software602 Form Filler
Rozšíření Software602 Form Filler o hlasovou podporu je určené pouze pro OS Windows a obsahuje pouze
hlasovou syntézu pro český jazyk. Software602 Form Filler akceptuje pro hlasový výstup i jiné hlasové
syntézy pro SAPI5.
Instalační soubor Software602 Form Filler a instalace
Na internetové adrese http://www.602.cz/form_filler/download vyberte operační systém, na který chcete
Software602 Form Filler instalovat. Poté klikněte na položku DOWNLOAD pro stažení programu
Software602 Form Filler (velikost stahovaného programu je cca. 45 MB). Po klepnutí na položku stahování
se na obrazovce počítače zobrazí okno Stažení souboru – upozornění zabezpečení. Zvolte volbu Spustit,
čímž otevřete instalaci aplikace. Při instalaci dále postupujte podle zobrazovaného průvodce. Pro instalaci
budete potřebovat práva administrátora. Při instalaci doporučujeme ponechat výchozí adresář pro instalaci
a zachovat zvolenou asociaci souborů s koncovkou FO a ZFO na aplikaci Software602 Form Filler. Rovněž
doporučujeme věnovat patřičnou pozornost Licenčnímu ujednání, které musíte pro instalacipřijmout.
Pokud budete na konci instalace vyzváni k restartu počítače, prosíme, proveďte jej.
Poznámka: Aplikace Software602 Form Filler dokáže sama upozornit na aktuální verzi, která je ke stažení na
stránkách www.602.cz, a případně sama zahájit její stahování. Kontrolu na novější verze je možné rovněž
kdykoli ručně provést z aplikace Software602 Form Filler z nabídky tlačítka 602 výběrem položky „O
programu“ a poté „Kontrola verze“.
Aplikace pro převod formulářů do PDF
Instalační balíček obsahuje aplikaci Software602 Print2PDF, která umožňuje vytváření důvěryhodných PDF (i
PDF/A) dokumentů přímo z aplikace Software602 Form Filler. Tato aplikace se nainstaluje na váš počítač
spolu se Software602 Form Filler. Převod do PDF poté provádějte pomocí příkazu Tisk, tlačítky na
nástrojové liště nebo tlačítky ve formuláři (záleží na konkrétním formuláři, jak je zpřístupněna volba pro
převod do PDF).
Stažení a otevření formuláře
Jakmile nainstalujete program Software602 Form Filler, stáhněte požadovaný formulář k vyplnění. Formulář
uložte na disk počítače do vyhrazeného adresářového prostoru standardním způsobem.Elektronický
formulář 602XML je vždy soubor s koncovkou *.zfo (můžete se setkat i s koncovkou *.fo).
O Software602 Form Filler
Software602 Form Filler je bezplatná aplikace pro vyplňování různých formulářů v elektronické podobě.
Podrobný manuál uživatele programu Software602 Form Filler naleznete na adrese:
Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, www.602.cz
Tel: 222 011 602, Fax: 222 011 218, E-mail: [email protected]
IČO: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: KS Praha, oddíl B, vložka 3044
Instalace Software602
Form Filler
http://www.602.cz/form_filler/dokumentace
Program spustíte poklepáním na ikonu Software602 Form Filler na ploše operačního systému nebo na
soubor s formulářem (pokud byla koncovka *.zfo či *.fo při instalaci asociována na Software602 Form
Filler).
Otevření formuláře z disku počítače
Libovolný formulář ve formátu *.fo či *.zfo můžete otevřít také přes tlačítko Otevřít na nástrojové liště
Software602 Form Filler, nebo přes nabídku Soubor volbou položky Otevřít a jeho vyhledáním v systému.
Požadovali-li jste při instalaci asociaci typu souboru *.zfo či *.fo na aplikaci Software602 Form Filler,
formulář otevřete také poklepáním na soubor s formulářem.
Odinstalace aplikace
Chcete-li Software602 Form Filler odebrat z vašeho počítače, odinstalaci zahájíte ze seznamu Přidat nebo
odebrat programy nebo volbou Odinstalovat Software602 Form Filler z programové skupiny 602XML v
nabídce Start.
Seznam klávesových zkratek
Ctrl + S
Uloží aktuálně vyplněný formulář. Pomocí dialogu pro uložení uveďte jeho jméno a vyberte místo, kam jej
chcete uložit.
Ctrl + P
Tisk formuláře – zobrazí se standardní dialog tisku.
Ctrl + E
Zasílání formuláře e-mailem (je-li k tomu formulář určen). Formulář bude vložen do přílohy e-mailu ve
standardním SMAPI poštovním klientu.
Ctrl + F
Otevře dialog pro nalezení textu ve formuláři.
Ctrl + Z
Vyvolá standardní akci Zpět (zruší naposledy provedenou akci).
Ctrl + Y
Opakuje akci, která byla zrušena (lze i sled více zrušených akcí).
Ctrl + X
Vyjme označený text do schránky.
Ctrl + C
Zkopíruje označený text do schránky.
Ctrl + V
Vloží vyjmutý nebo kopírovaný text ze schránky.
Ctrl + G
Otevře dialog Přejít na požadovanou stránku formuláře.
Ctrl + O
Otevře dialog pro otevření souboru.
F9
Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, www.602.cz
Tel: 222 011 602, Fax: 222 011 218, E-mail: [email protected]
IČO: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: KS Praha, oddíl B, vložka 3044
Instalace Software602
Form Filler
Přepočítá vložené hodnoty číselných polí (je-li formulář vybaven funkcemi pro přepočítání).
Shift + F1
Zobrazí kontextovou nápovědu k formuláři v závislosti na nastavení v dialogu Možnosti na záložce Obecné.
Shift + F9
Zkontroluje vyplnění formuláře podle v něm zadaných pravidel (např. kontrola vyplnění povinných polí).
Shift + Enter
V delších polích pro vkládání textu lze touto klávesovou kombinací zalomit text do dalšího řádku.
Alt + 0
Zapíná a vypíná kontextový panel Vlastnosti dokumentu.
Alt + 1
Zapíná a vypíná kontextový panel Práce s dokumentem.
Alt + 2
Zapíná panel pro práci s vícenásobnými elektronickými podpisy.
Alt + 3
Zapíná a vypíná panel s kontextovou nápovědou.
Alt + Enter
Zobrazí vlastnosti dokumentu.
Ctrl + Enter
Vloží další opakovací sekci (je-li ve formuláři obsažena a je-li aktivní).
Ctrl + 1
Zvětší zobrazení formuláře na 100% velikost.
Ctrl + 2
Zvětší zobrazení formuláře na 200% velikost.
F1
Otevře nápovědu k aplikaci Software602 Form Filler.
F7
Zkontroluje pravopis vkládaného textu do formuláře.
Ctrl + F5
Zobrazí či skryje ladící konzoli.
Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, www.602.cz
Tel: 222 011 602, Fax: 222 011 218, E-mail: [email protected]
IČO: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: KS Praha, oddíl B, vložka 3044
Download

Jak instalovat Software602 Form Filler