BÜSSCHER & HOFFMANN
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
BARUPLAN GG E 40 K
Certifikační autorita č.
O
Certifikát č.
1139
Popis:
Rok
1139-CPD-0027/06
Büsscher & Hoffmann GmbH
2006
asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás s vložkou ze skelné tkaniny
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: [email protected]
Web: www.bueho.at
Horní strana:
Jemný písek
Spodní strana: Rychle tavitelná kašírovací folie
Požadavky dle: EN 13707, EN 13969 ( Typ A + T ) B 3660 (E-GG-4)
Použití:
Spodní a prostřední vrstva vícevrstvých systémů, izolace spodní stavby proti
zemní vlhkosti, vodě, tlakové vodě . Použití jako parozábrana.
Zpracování:
Dle požadavků s nebo bez mechanického kotvení, volně ložený, částečně nebo
plnoplošně natavený (s podélnými i příčnými přesahy)
Je třeba dodržet všechny příslušné normy a směrnice
Balení:
18 rolí na paletě = 180 m²/paletě
Technické vlastnosti
Zjevné vady
Délka role
Šířka role
Přímost
Plošná hmotnost
Tloušťka
Vodotěsnost
Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni
Klasifikace podle reakce na oheň
Smyková odolnost ve spojích
Pevnost v tahu - protažení
Protažení při přetržení
Odolnost proti nárazu
Odolnost proti statickému zatížení
Odolnost proti protrhávání
Rozměrová stálost
Ohebnost za nízkých teplot
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě
Propustnost vodních par
výrobní kód: H 51330
Zkušební metoda /
klasifikace
EN 1850-1
EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1849-1
EN 1849-1
EN 1928
EN 13501-5
EN 13501-1
EN 12317-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12691
EN 12730
EN 12310-1
EN 1107-1
EN 1109
EN 1110
EN 1931
KLF = nedefinovaná hodnota
Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.
Jednotka
Hodnota
m
m
m/10m
2
kg/m
mm
kPa
třída
třída
N/50mm
N/50mm
%
mm
kg
N
%
°C
°C
µ
nejsou
10
1,0
< 20
4,0 (+/-0,3)
3,6 (+0,2)
100
Broof t1*
E
KLF
1400/1800 (+/-300)
10/10 (+/-5)
KLF
KLF
220/200 (+/-50)
<|0,3|
-20
100
KLF
* dle systému
Pokyny pro skladování: Skladování v rolích nastojato. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou
např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než 0°C.
Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti.
Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe, a je nutné je zhotovitelem vždy individuálně
posoudit.
Technické změny vyhrazeny.
Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků
ídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.
výrobk se řídí
www.bueho.cz
Platnost od 8.1.14
vytištěno 12.1.2014
Strana 1/11
Baruplan GGE40K.pdf
Download

BARUPLAN GG E 40 K