8, avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
EN 13970
Aktualizováno:
1.3.2011
Předešlý dokument:
nový list
Kód výrobku:
176801
Výrobní závod:
www.axter.info
Technický list výrobku
První rok označení CE: 2011
Courchelettes
Označení dokumentu:
PI AXTER
VAP AL THERM
Popis
VAP AL THERM je SBS modifikovaný asfaltový pás, vyztužený kombinovanou spřaženou vložkou z antikorozní hliníkové fólie
a skelné rohože. Shora je pás opatřen THERM systémem. Na spodní straně je lehce tavitelná spalná fólie.
Hmotnost role je 29,0 kg.
Použití
Parotěsná zábrana určená pro natavení ke všem druhům podkladů.Vzhledem k therm systému na horní straně je vhodná při
následné montáži tepelně izolačních desek z EPS
Zpracování
Před aplikací je nutné, aby byl povrch hladký, suchý, čistý a zbavený mastnoty. Povrch podkladní konstrukce (beton, tvárnice,
dřevo, kov, apod.) je nutné opatřit penetračně adhezním nátěrem VERNIS ANTAC. Aplikace se provádí plamenem. Minimální
šířka podélného a příčného přesahu je 100 mm. Pokud bude dále pokládána tepelná izolace,budou therm pruhy lehce
aktivovány plamenem hořáku a poté se na ně deska nalepí.
Skladování
Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí
(např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě + 5°C.
Palety se nesmí stohovat.
Složení
Výztužná vložka (g/m²) :
Krycí vrstva (g/m²) :
Povrch (g/m²) :
Spodní povrch (g/m²) :
(orientační)
Vlastnosti
NORMA
Délka
Šířka
Přímost
Rozměry
Tloušťka
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1297
Zjevné vady
Odolnost proti protrhávání
Maximální tahové síly
Maximální protažení
Smyková odolnost ve
spoji
Chování za chladu
Odolnost proti stékání
Max. síla
Průměrná síla
Max. síla
Podélně
Příčně
Podélně
Příčně
Podélně
Příčně
Podélný spoj
Příčný spoj
Podélný spoj
Příčný spoj
Podélný spoj
Příčný spoj
Horní povrch
Spodní povrch
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Odolnost proti nárazu
Odolnost statickému zatížení
Rozměrová stálost
Tvarová stálost pásu spojených s podkladem při změně teploty
Propustnost pro vodní páru
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Propustnost pro vodní páru
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě
Reakce na oheň
Odolnost proti prorůstání kořenů
JEDNOTKY
EN 12039
m
m
mm/10 m
mm
%
EN 12310-1
N
EN 12311-1
N/50 mm
EN 12311-1
%
EN 12316-1
N/50 mm
EN 12317-1
N/50 mm
EN 1109
°C
EN 1110
°C
EN 12691
EN 12370 (A)
EN 1107-1
EN 1108
mm
kg/m²
%
%
m
kPa/24hod
%
-
EN 1848-1
EN 1849-1
Přilnavost posypu
Odolnost proti
odlupování ve spojích
Hliníková fólie / skelná rohož
SBS bitumen
therm pruhy
Lehce tavitelná fólie
EN 1850-1
EN 1931
EN 1928
EN 13897
EN 13501-1
EN 13948
120
3900
20 (PP a HDPE folie
10
DEKLAROVANÁ
HODNOTA
8
1
≤20
3,00
Bez vad
NSP
NSP
160
150
500
350
15
40
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
TOLERANCE / MLV
MIN
MAX
-1 %
-1 %
≤20
2,85
3,2
120
110
300
250
5
20
200
190
700
450
25
60
- 20
≤ -25
70
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
1500
NSP
100
NSP
NSP
E
NSP
≥ 70
NSP- Není stanoveným parametrem; MLV - Výrobní limitní hodnota
Všechna prohlášení odrážejí současný stav techniky a vývoje. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobku a jeho specifikací.
200
Download

VAP AL THERM