PROFILE
Hidroizolare pentru acoperiºuri verzi: Centrul public St. Anton în Arlberg (A)
Sisteme de hidroizolare pentru acoperiºuri
ROMÂNÃ
BÜSSCHER HIDROIZOLARE SUBSOLURI
Construcþia: Izolaþie împotriva umiditãþii solului
Baza: Structurã din beton
1
Amorsã
BV Büscherit Voranstrich – Amorsã bituminoasã
M
2
Hidroizolaþie
1 Strat KV E 45 K Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã
elastomerã, Altã soluþie:
1 Strat GV 45 Büsscher Barutekt – Membranã din bitum oxidat
M
3
Izolarea pe perimetru a subsolului
JACKODUR® KF 300 Standard – XPS-Termoizolaþie
M
4
Protecþie fundament-perete
Büsscher Noppenbahn 500g/m²
M
5
Drenaj
Pietriº 16/32
M
6
Filtru din lânã
PES-SB 150/2 Büsscher Stapelfaservlies – Filtru 150g/m²
M
7
Bariera de vapori
GV 45 Büsscher Barutekt – Membranã din bitum oxidat
BÜSSCHER HIDROIZOLARE PODURI
Construcþia: Hidroizolaþie suprafaþei podurilor cu asfalt turnat în acord cu RVS 15.362 ºi ZTV-ING partea 7
sau asfalt cilindrat în acord cu RVS 15.362 · Baza: Structurã din beton
1
Amorsã
SIKADUR 186 – Adeziv epoxidic
M
2
Hidroizolaþie: KV PL 5 B Büsscher Baruplast în acord cu
RVS 15.362 ºi ZTV-ING partea 7 Membranã bituminoasã plastomerã (dedesupt asfalt turnat sau cilindrat)
BÜSSCHER ACOPERIªURI PLATE – CONSTRUCÞII UªOARE DE CLÃDIRI INDUSTRIALE
Construcþia: Acoperiºuri calde, neventilate, inclinate 1° - 3° grade
Baza: Tablã cutatã trapezoidalã
1
2
Control de umiditate
Folie - PE
Altã soluþie:
AL E 15 KSK Büsscher Aluplan KSK –
Membranã bituminoasã elastomerã autoadezivã pt. barierã de vapori
M
Termoizolaþie
Lânã mineralã
M
3
Hidroizolaþie BUESSCHERPLAN 1500 –
Membranã hidroizolantã din PVC pentru accoperiº
BÜSSCHER ACOPERIªURI PLATE – ACOPERIªURI CALDE FÃRÃ PROTECÞIE
Construcþia: Acoperiºuri calde, fãrã protecþie de suprafaþã, inclinate 1° - 3° grade
Baza: Structurã din beton sau elemente din beton prefabricate
1
Amorsã
BV Büscherit Voranstrich – Amorsã bituminoasã
M
2
Control de umiditate
ALGV E 40 K Büsscher Aluplan – Membranã bituminoasã elastomerã
pt. barierã de vapori, Altã soluþie: ALGV 45 K Büsscher Alutekt –
Membranã bituminoasã pt. barierã de vapori
M
3
Termoizolaþie
BÜSSCHERPOR – polistiren - EPS
M
4
Hidroizolaþie
4.1 GG E 45 K Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã elastomerã
Altã soluþie pt. 4.1:
GG E 40 PS Büsscher Baruplan KSK – Membranã bituminoasã elastomerã autoadezivã
M
4.2 KVD E 55 K Büsscher Baruplan Super – Membranã bituminoasã elastomerã
Altã soluþie pt. 4.2:
KVD E 45 K Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã elastomerã
BÜSSCHER ACOPERIªURI PLATE – ACOPERIªURI CALDE CU PIETRIª
Construcþia: Acoperiºuri calde, neventilate, cu pietriº,inclinaþie 1°- 3° grade
Baza: Structurã din beton sau elemente din beton prefabricate
1
Amorsã
BV Büscherit Voranstrich – Amorsã bituminoasã
M
2
Strat impermeabil
ALGV E 40 K Büsscher Aluplan – Membranã bituminoasã elastomerã
pt. barierã de vapori, Altã soluþie: ALGV 45 K Büsscher Alutekt –
Membranã bituminoasã pt. barierã de vapori
M
3
Termoizolaþie
BÜSSCHERPOR – Tablã termoizolatoare - EPS
M
4
Hidroizolaþie
4.1 GG E 45 K Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã
elastomerã, Altã soluþie pt. 4.1::
GG E 30 PS Büsscher Baruplan KSK – Membranã bituminoasã
elastomerã autoadezivã
4.2 KVD E 45 K Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã
elastomerã, Altã soluþie pt. 4.2::
PV 4 ED Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã elastomerã
M
5
Protector de suprafaþã
Pietriº 16/32
BÜSSCHER ACOPERIªURI PLATE – ACOPERIªURI INVERSATE CU PIETRIª
Construcþia: Acoperiºuri inversate cu pietriº
Baza: Structurã din beton sau elemente din beton prefabricate
1
Amorsã
BV Büscherit Voranstrich – Amorsã bituminoasã
M
2
3
Hidroizolaþie
2.1 KV E 45 K Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã elastomerã
2.2 KVD E 45 K Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã elastomerã
6
M
5
Lânã protectoare
PES-SB 150/2 Büsscher Stapelfaservlies – Filtru 150g/m²
4
3
M
4
Termoizolaþie
JACKODUR® KF 300 Standard – XPS-Tablã termoizolatoare
2
1
M
5
Filtru din lânã
PES-SB 150/2 Büsscher Stapelfaservlies – Filtru 150g/m²
M
6
Protector de suprafaþã
Pietriº 16/32
BÜSSCHER ACOPERIªURI VERZI EXTENSIVE – ACOPERIªURI CALDE CU HERBITECT®
Construcþia: Acoperiºuri calde, acoperiº de grãdinã extensivã, inclinat cu 1°- 3° grade
Baza: Structurã din beton sau elemente din beton prefabricate
1
Amorsã
BV Büscherit Voranstrich – Amorsã bituminoasã
M
2
Strat impermeabil: ALGV E 40 K Büsscher Aluplan –
Membranã bituminoasã elastomerã - Barierã de vapori
3
Termoizolaþie
BÜSSCHERPOR – polistiren - EPS
M
M
4
Hidroizolaþie
4.1 GG E 45 K Büsscher Baruplan – Membranã bituminoasã
elastomerã, Altã soluþie pt. 4.1:
GG E 40 PS Büsscher Baruplan KSK – Membranã bituminoasã
elastomerã autoadezivã
4.2 KV EW 55 K Büsscher Baruplan wf according to LDA with
HERBITECT® – Altã soluþie pt. 4.2:
KV EW 45 K Büsscher Baruplan în acord cu FLL ºi LDA cu
HERBITECT® – Membranã bituminoasã elastomerã rezistentã
la penetrarea rãdãcinilor
M
5
Pâslã protectoare
PES-SB 150/2 Büsscher Stapelfaservlies – Filtru 150g/m²
M
6
Stratul de drenaj
Tabla de drenaj ºi rezervor (Blähton 8/16)
8
M
M
7
Filtru din lânã
PES-SB 300/2 Büsscher Stapelfaservlies – Filtru 300g/m²
M
Strat de vegetaþie-,
filtru- ºi grenaj
Substrat de plante pt. o
grãdinã extensivã de acoperiº
9
Vegetaþie
Strat de nutritiv verde.
MEMBRANÃ DE BITUM OXIDAT " BARUTEKT" 0°C / +70°C
MEMBRANÃ DE BITUM OXIDAT
Caracteristici
N 35
R350
GV 35
GV 45
ALGV 45 K
Carton
Carton
Împâsliturã din
fibre de sticlã
Împâsliturã din
fibre de sticlã
Aluminiu- împâsliturã
din fibre de sticlã
Impregnatã cu bitum/
Impregnatã cu bitum
Nisip/Nisip
Nisip/ Folie
termofuzibilã
Nisip/ Folie
termofuzibilã
Nisip/ Folie
termofuzibilã
EN 1849-1
Greutate specificã [g/m²]
ca. 700
ca. 1.700
–
–
–
EN 1849-1 Grosime [mm]
–
–
ca. 3
ca. 4
3,8
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [N/5cm]
350/200
350/250
400/300
400/300
600/400
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [%]
2/2
2/2
2/2
2/2
4/4
0
0
0
0
0
KLF
70
70
70
70
Clasa W1
Clasa W1
100
100
100
Armãtura
Suprafata
dedesupt/deasupra
EN 1109
Flexibilitate la rece [°C]
EN 1110
Stabilitate la cald [°C]
EN 1928 Impermeabilitate [kPa]
MEMBRANÃ ELASTOMERICÃ AUTOADEZIVÃ KSK
MEMBRANÃ ELASTOMERICÃ AUTOADEZIVÃ " BARUPLAN KSK" -20°C / +100°C
GV E 25 KSK
GG E 30 PS
GG E 40 PS
KVD E 40 KSK
Alu-Pet-CombiÎmpâsliturã din
fibre de sticlã
Împâsliturã din
fibre de sticlã
Bazã de împâsliturã
din fibrã de sticlã
Bazã de împâsliturã
din fibrã de sticlã
Împâsliturâ sinteticã
Alu-Pet-Combi/
Folie detaºabilã
Folie termofuzibilã /
Folie detaºabilã
Folie termofuzibilã /
Folie detaºabilã
Folie termofuzibilã /
Folie detaºabilã
Ardezie/
Folie detaºabilã
1,2
2,5
3
4
4
tracþiune longitudinal/transversal [N/5cm]
550/450
400/300
1500/1600
1500/1600
1050/800
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [%]
4/4
2/2
8/6
8/6
50/55
EN 1109
Flexibilitate la rece [°C]
-20
-25
-30
-30
-20
EN 1110
Stabilitate la cald [°C]
70
100
100
100
100
EN 1928 Impermeabilitate [kPa]
10
100
100
100
100
Sd > 1.500
–
–
–
–
Caracteristici
Armãtura
Suprafata
dedesupt/deasupra
EN 1849-1
Greutate specificã [g/m²]
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
EN 1931 Permeabilitatea
vaporilor [m]
AL E 15 KSK
MEMBRANÃ BITUMINOASÃ ELASTOMERICÃ
MEMBRANÃ BITUMINOASÃ ELASTOMERICÃ " BARUPLAN" -20°C / +100°C
Caracteristici
GG E 45 K
KV E 45 K
KVD E 45 K
KVD E 55 K
ALGV E 40 K
Armãtura
Bazã de împâsliturã
din fibrã de sticlã
Împâsliturã sinteticã
Împâsliturã sinteticã
Împâsliturã sinteticã
Alu-Pet-combi –Împâsliturã
din fibrã de sticlã
Suprafata
dedesupt/deasupra
Nisip/
Folie termofuzibilã
Nisip/
Folie termofuzibilã
Ardezie/
Folie termofuzibilã
Ardezie/
Folie termofuzibilã
Ardezie/
Folie termofuzibilã
4
4
4,2
5,2
3,8
1500/1600
1050/800
1050/800
1050/800
550/450
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [%]
8/6
50/55
50/55
50/55
4/4
EN 1109
Flexibilitate la rece [°C]
-20
-20
-20
-20
-15
EN 1110
Stabilitate la cald [°C]
100
100
100
100
70
EN 1928
Impermeabilitate [kPa]
400
400
400
400
100
–
–
Clasa F
B(acoperiº)T1
–
EN 1849-1
Greutate specificã [g/m²]
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [N/5cm]
EN 13501-5 Clasificare la
expunere la foc
roºu, verde, negru
BÜSSCHER & HOFFMANN distribuie
o gamã largã de membrane bituminoase
ºi membrane bituminoase polimerice,
membrane hidroizolante pentru acoperiºuri
din PVC ºi alte produse complementare.
Produsele noastre sunt produse în concordanþã cu
standardele europene, certificate CE.
Calitatea joacã cel mai important rol
MEMBRANÃ BITUMINOASÃ ELASTOMERÃ PENTRU ACOPERIºURI VERZI CU
HERBITECT® "BARUPLAN WF" -20°C / +100°C
KV EW 45 K
KV EW 55 K
KVD EW 55 K
KVF EW 55 K
CU EW 55 K
Împâsliturâ
sinteticã
Împâsliturâ
sinteticã
Împâsliturâ
sinteticã
Folie PEÎmpâsliturâ sinteticã
Folie de cuprulÎmpâsliturâ sinteticã
Nisip/
Folie termofuzibilã
Nisip/
Folie termofuzibilã
Nisip/
Folie termofuzibilã
Nisip/
Folie termofuzibilã
Nisip/
Folie termofuzibilã
4
5
5,2
5
5
1050/800
1050/800
1050/800
1050/800
700/700
50/55
50/55
50/55
50/55
4/4
EN 1109
Flexibilitate la rece [°C]
-20
-20
-20
-20
-10
EN 1110
Stabilitate la cald [°C]
100
100
100
60
60
EN 1928
Impermeabilitate [kPa]
400
400
400
400
400
prEN 13948 Rezistenþa la
penetrarea radacinilor
LDA,FLL
LDA
FLL
LDA
LDA
EN 13501-5 Clasificare la
expunere la foc
–
–
Clasa F
–
–
Armãtura
Suprafata
dedesupt/deasupra
EN 1849-1
Greutate specificã [g/m²]
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [N/5cm]
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [%]
MEMBRANÃ BITUMINOASÃ PLASTOMERÃ PENTRU PODURI
" BARUPLAN" -10-20°C/+100°C and " BARUPLAST" -10°C/+130°C
Caracteristici
Armãtura
Suprafata
dedesupt/deasupra
KV E 55 B
KV PL 5 B
Împâsliturã
sinteticã
Împâsliturã
sinteticã
Nisip/
Folie termofuzibilã
Nisip/
Folie termofuzibilã
4,8
4,8
EN 1849-1 Grosime [mm]
EN 1849-2 Grosime [mm]
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [N/5cm]
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [%]
în acord cu
în acord cu
EN 12311-1 1200/900 EN 12311-1 950/650
în acord cu
EN 12311-1 50/55
în acord cu
EN 12311-1 45/55
EN 1109
Flexibilitate la rece [°C]
în acord cu
EN 1109 -20
în acord cu
EN 1109 -10
EN 1110
Stabilitate la cald [°C]
100
130
EN 1928
Impermeabilitate [kPa]
400
400
RVS 15.362 Rezistenþa de
rupere la forfecare la
50°C [N/cm²]
>8
>8
Referinþe ºi certificate in diferite þãri
din Europa în acord cu:
RVS 15.362 (A)
ZTV-ING Teil 7(D)
ÈSN 73 6242 (CZ)
OTU/1 (HR)
AND 577-2002 (RO)
BDS (BG)
MEMBRANÃ HIDROIZOLANTÃ DIN PVC PENTRU ACOPERIª
MEMBRANÃ BITUMINOASÃ PLASTOMERÃ PENTUR PODURI
MEMBRANÃ BITUMINOASÃ ELASTOMERÃ WF
Caracteristici
MEMBRANÃ HIDROIZOLANTÃ DIN PVC
PENTRU ACOPERIª “BUESSCHERPLAN“
BUESSCHERPLAN
1200
BUESSCHERPLAN
1500
Fibre sintetice
Fibre sintetice
PVC gri deschis/
PVC gri deschis
PVC gri deschis/
PVC gri deschis
1,2 ±10%
1,5 ±10%
în acord cu EN
în acord cu EN
EN 12311-2 1100/1000 EN 12311-2 1100/1000
în acord cu EN
EN 12311-2 18/18
în acord cu EN
EN 12311-2 18/18
în acord cu EN
EN 495-5 -25
în acord cu EN
EN 495-5 -25
–
–
trecut
trecut
–
–
Produs adiþional:
BUESSCHERPLAN 1800
Accesoriie:
BUESSCHERPLAN Homogen
BUESSCHERPLAN Walking
Viplanyl Membranã metalicã
Adeziv UNIFIX
CurãþitorUNIFIX
Caracteristici
GV E 10
KV E 15 SK
Armãtura
Împâsliturã din
fibrã de sticlã
Împâsliturã
sinteticã specialã
Suprafata
dedesupt/deasupra
Împâsliturã-PP /
Nisip
Împâsliturã-PP cu
strat autoadeziv
de 10cm /Nisip
1.100
–
EN 1849-1
Greutate specificã [g/m²]
EN 1849-1
Grosime [mm]
–
1,5
EN 12311-1 Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [N/5cm]
450/300
650/400
EN 12311-1Rezistenþã de rupere la
tracþiune longitudinal/transversal [%]
2/2
45/45
EN 1109
Flexibilitate la rece [°C]
-20
-25
EN 1110
Stabilitate la cald [°C]
110
110
EN 1928
Impermeabilitate [kPa]
Clasa W1
Clasa W1
EN 1931 Permeabilitatea
vaporilor [m]
Valoare
nedefinitã
Sd > 100
Accesorii:
Bandã adezivã
NB 50
Bandã adezivã
NB 100
MEMBRANA DIFUZA "DIFUPLAN"
MEMBRANA DIFUZA PENTRU ACOPERIS
MEMBRANÃ ELASTOMERICÃ BITUMINOASÃ PENTRU ACOPERIª
MEMBRANÃ ELASTOMERICÃ BITUMINOASÃ
" ELASTOFLEX" -25°C / +100°C
DIFUPLAN
SK 38
DIFUPLAN
PLUS
DIFUPLAN
PLUS S130
–
–
–
Împâsliturã-PP /
Împâsliturã-PP cu strat
autoadeziv de 38mm
Împâsliturã-PP/
Împâsliturã-PP
Împâsliturã-PP/
Împâsliturã-PP
ca. 160
ca. 155
ca. 130
–
–
–
250/180
250/200
170/130
50/55
45/55
50/60
Valoare
nedefinitã
Valoare
nedefinitã
Valoare
nedefinitã
–
–
–
Clasa W1
Clasa W1
Clasa W1
Sd > 0,02
Sd > 0,15
Sd > 0,02
Accesorii: DIFUTEX Vapor control
DIFUPLAN DKB Bandã dublã autoadezivã
DIFUTEX EKB Bandã adezivã
Datele declarate se bazeazã pe controluri de calitate statistice. Modurile de aplicare recomandate se bazeazã pe experienþã,
standarde ºi reguli, ºi nu sunt obligatorii. Dezvoltarea, producþia ºi distribuþia în acord cu DIN EN ISO 9001.
BÜSSCHER & HOFFMANN
Firma austriacã BÜSSCHER & HOFFMANN, cu mai mult de 155 ani de tradiþie, produce ºi distribuie o gamã largã de membrane
bituminoase ºi bituminoase polimerice ºi hidroizolante. Pe lângã produsele de bazã mai oferã ºi membrane hidroizolante din PVC,
amorsã bituminoasã, sindrile bituminoase, produse de termoizolaþie, accesorii pentru acoperiºuri plate ºi produse de protecþie
împotriva penetrãrii rãdãcinilor pentru membranele pentru acoperiºuri verzi.
DK
NL
B
PROFILUL FIRMEI
D
PL
CZ
CH
SK
A
I
H
SI
HR
RO
Sedii
A: Enns, Vienna, Korneuburg,
Lannach, Hall i.T.
CZ: Brno, Praha, Ceske
Budejovice,Plzen
HR: Zagreb
BG: Sofia
H: Páty, Györ, Budapest
PL: Warszawa, Kraków
RO: Sfântu Gheorghe,
Cluj Napoca
BiH: Banja Luka
SI: Ljubljana
D: Kulmbach
BiH
SCG
BG
TR
BÜSSCHER & HOFFMANN
Gesellschaft m.b.H
International Sales
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2
A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 82 323-26
Fax: +43 (7223) 82 323-42
[email protected]
www.bueho.at
Fiabilitate, experienþã ºi consecvenþã în domeniul inovaþiilor, prin care ºi-a
dobândit recunoaºtere ºi apreciere pe piaþã cât ºi o dezvoltare vertiginoasã
în cadrul firmei.
BÜSSCHER & HOFFMANN este principalul furnizor în Austria pe piaþa
membranelor bituminoase polimerice pentru acoperiºuri plate, acoperiºuri
verzi, poduri ºi fundaþii. Pe piaþa austriacã deþine un segment de 35%.
Producþia zilnicã de membrane bituminoase de calitate superioarã ajunge la
60.000 m², care se produce pe una din cele mai moderne linii de producþie
din Europa. La sediul firmei din Enns sunt angajaþi app. 60 de persoane.
Sediul se aflã în centrul Austriei superioare, de unde se transportã
produsele în mai mult de 15 þãri din Europa.
Hidroizolarea podurilor: Podul pe autostradã “Mokro Polje“ (HR)
BÜSSCHER & HOFFMANN
SRL Romania
M
Sfântu Gheorghe
Jud. Covasna
520 081, Str. Sporturilor nr.12,
bl.24, sc.C, ap. 3
Tel.: +40 367 411 105
Fax: +40 367 411 105
[email protected]
www.bueho.at
Mitglied
Qualität aus Österreich
Verband für
Bauwerksbegrünung
EN ISO 9001:2000
BitumenDach- und Abdichtungsbahnen
Download

BÜHO ExportPro 8-Seiter ROMANIA.cdr