GEORG BÖRNER
Chemisches Werk für Dachund Bautenschutz
GmbH & Co.KG
organizační složka
_______________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle § 13 odst. 2 zákona č.22/1997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády
č.163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb..
Dovozce: GEORG BÖRNER, Chemisches Werk für Dach und Bautenschutz GmbH & Co. KG
organizační složka Praha
Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČO: 49368567
DIČ: CZ49368567
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený výrobek
výrobce:
GEORG BÖRNER, Chemisches Werk für Dach und Bautenschutz GmbH & Co. KG
Heinrich-Börner-Strasse 31
D-36251 Bad Hersfeld, SRN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Asfaltový modifikovaný pás BÖRNER OK 50- N (technický list č.851)
Asfaltový modifikovaný pás BÖRNER OK 45 (technický list č.850)
Polyuretanové lepidlo PUK - na lepení tepelných izolací (technický list č.141)
Polyuretanové lepidlo PUK - na lepení hydroizolačních pásů (technický list č. 142)
Polyuretanové lepidlo PUK 3D - na lepení tepelných izolací (technický list č.143)
Asfaltová hmota BÖCO II (technický list č.150)
Penetrační nátěr BÖCOPLAST PM (technický list č.131)
Penetrační nátěr BÖCOPLAST VS (technický list č.114)
Zálivková hmota BÖRFUGA DS (technický list č. 5320)
Spárovací pásky BÖRFUGA - tavitelná (technický list č.5420)
Spárovací pásky BÖRFUGA – samolepící (technický list č.5421)
Vyrovnávací hmota pro ploché střechy Thermoperl
Jednosložkový polyuretanový hydroizolační nátěr BÖCOPUR 1K (technický list č.160)
Penetrační nátěr Primer K (technický list č. 5310)
určený pro
1. izolace všech typů mostů, především dálničních mostů
2. izolace všech typů mostů, lávek pro pěší, střešní parkoviště a jiné
3. polyuretanové jednosložkové lepidlo pro lepení tepelných izolací na vhodný podklad plochých střech
4. polyuretanové jednosložkové lepidlo pro lepení hydroizolačních pásů na vhodný podklad plochých střech
5. polyuretanové jednosložkové lepidlo pro lepení tepelných izolací na vhodný podklad plochých střech
GEORG BÖRNER, Chemisches Werk für Dachund Bautenschutz GmbH Co & KG, org. složka
Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10
telefon a fax: +420 272 704 265
telefon: +420 272 702 952
e-mail: [email protected]
http://www.boerner.cz
Georg Börner je držitelem certifikátu jakosti
ISO 9001
Společnost zapsaná 18.června 1993
v obchodním rejstříku , vedeném
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 8127
IĆO : 49368567
DIĆ : CZ49368567
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu:
1037056002/2700
1
GEORG BÖRNER
Chemisches Werk für Dachund Bautenschutz
GmbH & Co.KG
organizační složka
_______________________________________________________________________
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
tmelící hmota z modifikovaného asfaltu
systémový penetrační nátěr pro asfaltové samolepící pásy řady DACO
penetrační emulzní nátěr pro asfaltové natavovací pásy
zálivková asfaltová hmota na sanaci trhlin a spár v asfaltobetonových a celobetonových krytech vozovek a při
zalévání řezů a trhlin při opravách a údržbě komunikací
asfaltová tavitelná páska k vertikálnímu napojování asfaltových koberců a k vestavbám do asfaltových ploch
asfaltová samolepící páska k vertikálnímu napojování asfaltových koberců a k vestavbám do asfaltových ploch
vyrovnávací a spádovací hmota pro ploché střechy na bázi perlitu
jednosložkový polyuretanový nátěr pro jednoduché opracování složitých detailů
systémový penetrační nátěr pro zálivkové hmoty BÖRFUGA
splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. konkretizované ČSN 50 3601 a ČSN 73 6245, a je za
podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný.
Výrobce GEORG BÖRNER, Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH přijal opatření podle
DIN EN ISO 9001/2000-12 , kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací
a se základními požadavky.
Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících dokladů:
Certifikát č. 050-018890 ze dne 15.08.2011
který byl vydán ve shodě se základními požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a vyhotoven
Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p., autorizovanou osobou č. 204, Prosecká 76, Praha 9,
pobočka 0500-Předměřice nad Labem
Certifikát č. 050-019055 ze dne 14.11.2011
který byl vydán ve shodě se základními požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a vyhotoven
Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p., autorizovanou osobou č. 204, Prosecká 76, Praha 9,
pobočka 0500-Předměřice nad Labem.
Zpráva o dohledu č. Z-23.11-1287 ze dne 3.7.2009 s platností do 31.8.2013
která byla vydána Německým institutem pro stavební techniku, Kolonnenastraβe 30 L, 10829 Berlin
V Praze, dne 16.1.2012
GEORG BÖRNER, Chemisches Werk für Dachund Bautenschutz GmbH Co & KG, org. složka
Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10
telefon a fax: +420 272 704 265
telefon: +420 272 702 952
e-mail: [email protected]
http://www.boerner.cz
Ing. Ivo Lněnička
vedoucí organizační složky
fy. GEORG BÖRNER
Georg Börner je držitelem certifikátu jakosti
ISO 9001
Společnost zapsaná 18.června 1993
v obchodním rejstříku , vedeném
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 8127
IĆO : 49368567
DIĆ : CZ49368567
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu:
1037056002/2700
2
Download

GEORG BÖRNER Chemisches Werk für Dach