TECHNICKÝ MANUÁL
Systémové riešenia skladieb hydroizolačných súvrství
www.izolpartner.sk
Oficiálny distribútor
OBSAH
REOXTHENE TECHNOLOGY ..............................................................................................3
Plochá strecha – sanácie – systémové skladby .................................................................4
Nová plochá strecha – systémové skladby
Bezúčelová strecha.................................................................................................6
Účelová strecha s tradičným poradím vrstiev..............................................................7
Účelová strecha s obráteným poradím vrstiev.............................................................8
Systémové riešenia hydroizolácií balkónov a terás .............................................................9
Strešné skladby s použitím samolepiacich hydroizolačných asfaltových pásov
ADESO TECHNOLOGY ...................................................................................................10
Moderná plochá strecha – vegetačná strecha .................................................................12
Skladby vegetačných striech ..................................................................................13
Spodná stavba – skladby hydroizolačných súvrství...........................................................14
Skládky/mostovky – skladby hydroizolačných súvrství .....................................................16
Tunely – skladby hydroizolačných súvrství.......................................................................17
Systémové doplnky k hydroizoláciám .............................................................................18
Profil Izolpartner ..........................................................................................................20
Odporúčané skladby hydroizolačných súvrství zobrazené v katalógu predstavujú len jedno z možných
variantných riešení skladieb konštrukcií. V skladbách sú vždy použité materiály 1. voľby (teda to najlepšie,
čo je dostupné na trhu), ktoré je možné alternovať podľa rôznych kritérií (kvalitatívne, kvantitatívne
a ekonomické parametre). Pre konkrétnu podrobnú špecifikáciu skladby podľa Vašich predstáv o kvalite,
cene a usporiadaní vrstiev, kontaktujte technických poradcov firmy IZOLPARTNER s.r.o.
Prečo je REOXTHENE TECHNOLOGY
prevratnou technológiou?
Obsahuje až o 30% viac polymérov
ako bežné modifikované pásy
Produkty REOXTHENE TECHNOLOGY obsahujú väčšie množstvo polymérov
novej generácie - a to až o 30% viac ako tradičné produkty.
Nízka hmotnosť znamená vysokú kvalitu
Aj napriek tomu, že pásy REOXTHENE TECHNOLOGY obsahujú viac
polymérov (sú silnejšie modifikované), sú v porovnaní s bežnými pásmi
podstatne ľahšie - a to až do 40 %.
Až 2-krát dlhšia životnosť
Silnejšia modifikácia pásov REOXTHENE TECHNOLOGY znamená vyššiu
životnosť v porovnaní s tradičnými modifikovanými pásmi. Mechanickofyzikálne charakteristiky ostávajú nemenené v priebehu času.
Jednoduchšia a rýchlejšia aplikácia
Špecifické deformačné a viskózne vlastnosti REOXTHENE TECHNOLOGY
zmesi umožňujú oveľa rýchlejšie nahriatie a vychladnutie pásov, čo má vplyv
na rýchlosť pokládky. Výsledkom je vyššia efektivita a produktivita práce.
Vyššia produktivita = vyšší denný výkon
Výrazné zníženie hmotnosti produktu pri rovnakej hrúbke znamená
jednoduchšiu manipuláciu a nižšie náklady na prepravu. To znamená viac
prepraveného materiálu, jednoduchšiu dopravu na strechu, a následne
vyšší výkon pri aplikácii materiálu.
Až 2-krát dlhšia životnosť
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
3
PLOCHÁ STRECHA – SANÁCIE – SYSTÉMOVÉ SKLADBY
Mechanicky kotvená strecha – sanačné PUR panely
4
3
4
3
2
2
1
Vrchný natavený asfaltový pás MINERAL FLEXO LIGHT 4,5 mm
Tepelnoizolačný a hydroizolačný panel POLYSOL IP 35 C –
kašírovaný modifikovaným asfaltovým pásom hrúbky 3 mm
Pôvodná asfaltová krytina
Podklad – nosná konštrukcia
1
POKLÁDKA HYDROIZOLÁCIE A TEPELNEJ IZOLÁCIE V JEDNOM KROKU
Lepená strecha – sanačné PUR panely
5
4
5
4
3
2
1
3
2
1
Vrchný samolepiaci pás MINERAL ELASTOFLEX SA P 3,5 kg
Tepelnoizolačný a hydroizolačný panel POLYSOL IP 35 C –
kašírovaný modifikovaným asfaltovým pásom hrúbky 3 mm
Lepidlo Polyfix
Pôvodná asfaltová krytina
Podklad – nosná konštrukcia
POKLÁDKA HYDROIZOLÁCIE A TEPELNEJ IZOLÁCIE V JEDNOM KROKU
Technické parametre tepelnoizolačného panelu
Technická špecifikácia
m.j.
Nominálna hodnota
EN826
Pevnosť v tlaku
kPa
150
EN12667
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (počiatočná hodnota pri 10°C)
W/m.K
EN13165
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (výpočtová hodnota)
W/m.K
EN12086
Súčiniteľ difúzie vodnej pary μ
EN1604
Rozmerová stabilita (-25°C, +70°C)
%
EN13501-1
Trieda reakcie na oheň
eurotrieda
POLYSOL IP 35 C
NORMA
0,022
0,028
30 – 50
0,3 – 0,5
F
Technické parametre tepelnoizolačného panelu
Špecifikácia
Tepelný odpor Rd
4
m.j.
produkt hrúbka 30 mm hrúbka 40 mm hrúbka 50 mm hrúbka 60 mm hrúbka 80 mm hrúbka 90 mm hrúbka 100 mm
m².K/W IP 35 C
1,07
1,43
1,79
2,14
2,86
3,21
3,57
Súčiniteľ prestupu tepla kW/m².K IP 35 C
0,93
0,70
0,56
0,47
0,35
0,31
0,28
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
PLOCHÁ STRECHA – SANÁCIE - SYSTÉMOVÉ SKLADBY
Mechanicky kotvená strecha
5
4
3
2
5
4
3
2
1
Vrchný natavený asfaltový pás MINERAL FLEXO LIGHT 4,5 mm
Podkladný asfaltový pás FLEXO LIGHT 3 mm – kotvený v presahoch
Tepelná izolácia (EPS / minerálna vata)
Pôvodná asfaltová krytina
Podklad – nosná konštrukcia
6
5
4
3
2
1
Vrchný samolepiaci pás MINERAL ELASTOFLEX SA P 3,5 kg
Spodný samolepiaci pás ELASTOFLEX SA P 2 mm
Tepelná izolácia EPS 100 S lepená k podkladu lepidlom POLYFIX
Asfaltové lepidlo POLYFIX
Pôvodná asfaltová krytina
Podklad – nosná konštrukcia
1
Lepená strecha
6
5
4
3
2
1
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
5
NOVÁ PLOCHÁ STRECHA – SYSTÉMOVÉ SKLADBY
BEZÚČELOVÁ STRECHA
S tradičným poradím vrstiev
6
5
4
3
2
6
5
4
3
1
2
1
Vrchný natavený asfaltový pás MINERAL FLEXO LIGHT 4,5 mm
Podkladný samolepiaci asfaltový pás ELASTOFLEX SA P 2mm *
Polystyrén EPS 100 S
Parozábrana – obojstranne samolepiaci pás s hliníkovou nosnou
vložkou POLYVAP SA 2 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
* v prípade potreby je možné nahradiť podkladný samolepiaci pás ELASTOFLEX
SA P pásom na mechanické kotvenie v presahoch napr. FLEXO LIGHT 3 mm
S tradičným poradím vrstiev – jednovrstvový
mechanicky kotvený hydroizolačný systém
4
4
3
2
1
3
2
1
Vrchný asfaltový pás mechanicky kotvený v presahoch MINERAL
ELASTOLIGHT 5 mm
Polystyrén EPS / minerálna vata / PUR panel POLYSOL IP 35 C
Parozábrana – obojstranne samolepiaci pás s hliníkovou nosnou
vložkou POLYVAP SA 2 mm
Trapézový plech v spáde
S obráteným poradím vrstiev
8
7
6
5
4
3
2
1
6
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
8
7
6
5
4
3
2
1
Štrk frakcie 16-32 mm
Ochranná geotextília 300 g
Polystyrén XPS
Ochranná geotextília 200 g
Vrchný natavený asfaltový pás FLEXO LIGHT 4 mm
Podkladný natavený asfaltový pás FLEXO LIGHT 3 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
NOVÁ PLOCHÁ STRECHA – SYSTÉMOVÉ SKLADBY
ÚČELOVÁ STRECHA S TRADIČNÝM PORADÍM VRSTIEV
S pochôdznymi vrstvami strešných terás
9a,b
8a,b
7a,b
6
5
4
3
2
1
9a
8a
7a
6
5
4
3
2
1
Dlažba do štrkového lôžka / 9b Palubovka na drevenom rošte
Štrkové lôžko / 8b Drevený rošt
Drenážny geokompozit Q DRAIN TG / 7b Netkaná geotextília 200 g
Vrchný natavený asfaltový pás FLEXO LIGHT 4 mm
Podkladný samolepiaci asfaltový pás ELASTOFLEX SA P 2 mm
Polystyrén EPS 150 S
Parozábrana – obojstranne samolepiaci asfaltový pás s hliníkovou
nosnou vložkou POLYVAP SA 2 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia v spáde
S vegetačnými vrstvami strešných záhrad –
sklon do 5% (2,9º) – s extenzívnou vegetáciou
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Extenzívna vegetácia
Vrstva pôdneho substrátu TEMA pre extenzívne strechy
Nestlačiteľný drenážny geokompozit Q-DRAIN TG
Hydroakumulačná a drenážna nopová fólia MAXISTUD F 20 mm
Asfaltový pás odolný proti prerastaniu koreňov ANTIRADICE P 5 mm
Podkladný samolepiaci asfaltový pás SPIDER P 2 mm
Polystyrén EPS 150 S
Parozábrana – obojstranne samolepiaci asfaltový pás s hliníkovou
nosnou vložkou POLYVAP SA 2 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia v spáde
rozchodník trvalky/mix
* hrúbka [cm]
12
14
* hmotnosť [kg/m²] 135
165
* hrúbka vrstvy pôdneho substrátu
* váha skladby bez tepelnej izolácie
pri maximálnom nasýtení vodou
S vrstvami strešných parkovísk
a vrstvami slúžiacimi pre pojazd automobilov
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Dlažba do štrkového lôžka
Štrkové lôžko
Ochranná geotextília 800 g
Vrchný natavený asfaltový pás EVOLIGHT HP 5 mm
Podkladný samolepiaci asfaltový pás SPIDER P 2 mm
Polystyrén XPS 700 kPa
Parozábrana – obojstranne samolepiaci asfaltový pás s hliníkovou
nosnou vložkou POLYVAP SA 2 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
7
NOVÁ PLOCHÁ STRECHA – SYSTÉMOVÉ SKLADBY
ÚČELOVÁ STRECHA S OBRÁTENÝM PORADÍM VRSTIEV
S pochôdznymi vrstvami strešných terás
9a,b
8a,b
7a,b
6
5
4
3
2
1
9a
8a
7
6
5
4
3
2
1
Dlažba do štrkového lôžka / 9b Palubovka na drevenom rošte
Štrkové lôžko / 8b Drevený rošt
Ochranná geotextília 300 g
Polystyrén XPS
Drenážny geokompozit Q DRAIN TG
Vrchný natavený asfaltový pás FLEXO LIGHT 4 mm
Podkladný natavený asfaltový pás FLEXO LIGHT 3 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia v spáde
S vegetačnými vrstvami strešných záhrad –
sklon do 5% (2,9º) – s extenzívnou vegetáciou
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Extenzívna vegetácia
Vrstva pôdneho substrátu TEMA pre extenzívne strechy
Nestlačiteľný drenážny geokompozit Q-DRAIN TG
Hydroakumulačná a drenážna nopová fólia MAXISTUD F 20 mm
Ochranná geotextília 300 g
Polystyrén XPS
Drenážny geokompozit Q-DRAIN TG
Asfaltový pás odolný proti prerastaniu koreňov ANTIRADICE P 5 mm
Podkladný natavený asfaltový pás PLANA P 3 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia v spáde
rozchodník trvalky/mix
* hrúbka [cm]
12
14
* hmotnosť [kg/m²] 135
165
* hrúbka vrstvy pôdneho substrátu
* váha skladby bez tepelnej izolácie pri
maximálnom nasýtení vodou
S vrstvami strešných parkovísk a vrstvami
slúžiacimi pre pojazd automobilov
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Dlažba do štrkového lôžka
Štrkové lôžko
Netkaná geotextília 800 g
Tepelná izolácia XPS 700 kPa
Geotextília 200 g
Natavený asfaltový pás EVOLIGHT HP 5 mm
Podkladný samolepiaci asfaltový pás SPIDER P 2 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA HYDROIZOLÁCIÍ BALKÓNOV A TERÁS
SKLADBA HYDROIZOLAČNÉHO SÚVRSTVIA
7
6
5
4
1
2
3
4
5
6
3
1
2
3
4
5
6
7
2
1
Keramická dlažba / prírodný kameň
Výplň škár špárovacou hmotou triedy CG2 – ULTRACOLOR PLUS
Lepidlo MAPEI (Adesilex P9, Keraflex, Keraflex Maxi, Granirapid, Elastorapid)
Tekutá hydroizolačná stierka Mapelastic / Mapelastic Smart
Spádový poter z TOPCEM / TOPCEM PRONTO
Adhézny mostík (TOPCEM + voda + PLANICRETE)
Nosná konštrukcia
7
Riešenie hydroizolácií balkónov a terás garantované spoločnosťou Mapei spočíva v použití Mapelasticu, dvojzložkovej
hydroizolačnej cementovej stierky, ktorá vďaka vysokému obsahu syntetických živíc a ich kvalite má vynikajúcu schopnosť
priľnúť k povrchu z betónu i k dlažbám z kameňa a keramiky. Po vytvrdnutí následne vytvára veľmi pružnú
a vodonepriepustnú vrstvu odolnú proti agresívnym chemickým látkam ako sú posypové soli, sulfáty, chloridy a oxid uhličitý. Pre konkrétny projekt a technologický postup aplikácie kontaktujte technických poradcov firmy IZOLPARTNER s.r.o.
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
9
NOVÁ PLOCHÁ STRECHA – SYSTÉMOVÉ SKLADBY
Systémové skladby s použitím samolepiacich
hydroizolačných asfaltových pásov ADESO TECHNOLOGY
Samolepiace hydroizolačné asfaltové pásy ADESO TECHNOLOGY predstavujú inovatívny koncept hydroizolačnej povlakovej krytiny novej generácie. Prevratný koncept výroby umožňujúci nanášať na
spodnú a vrchnú stranu nosnej vložky dve rozdielne modifikované asfaltové zmesi so špecifickými
vlastnosťami, ako aj patentované postranné hydroizolačné samolepiace spoje FASTlap® a SEALlap®, garantujú hydroizolačným pásom radu ADESO TECHNOLOGY jedinečné postavenie na trhu.
Samolepiace pásy ADESO TECHNOLOGY, to je trvalá hodnota a 100 % spoľahlivosť, overená rukami
profesionálov - realizátorov striech, z celej Európy a USA.
HLAVNÉ VÝHODY SAMOLEPIACICH ASFALTOVÝCH PÁSOV ADESO TECHNOLOGY
Bezpečná aplikácia
Čistá technológia, pekná strecha
Technológia ADESO eliminuje
riziká spojené s manipuláciou
s otvoreným ohňom na streche.
Jednoduchá a rýchla pokládka
Čistá technológia aplikácie je
predpokladom peknej strechy
a kvalitne zrealizovaných detailov.
Ekologicky priateľská technológia, bez zápachu
Jednoduchá a rýchla pokládka =
vysoká produktivita. Technológia
ADESO významne skracuje čas
pokládky krytiny (v porovnaní s
tradičnými metódami – natavenie,
mechanické kotvenie, zaťaženie).
Rôzne druhy podkladov
Samolepiace pásy ADESO je
možné aplikovať na rôzne druhy
podkladov – betón, drevo, kov,
sklo, plasty, termoplastické izolácie
(náchylné na poškodenie vplyvom
priameho ohňa).
10
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
Pri aplikácii samolepiacich pásov
ADESO nevznikajú žiadne výpary,
zápach alebo hluk.
Vertikálne plochy
Aplikácia samolepiacich pásov
ADESO prináša nesporné výhody
pri realizácii vertikálnych plôch,
hydroizolácií – atík, stien, ako aj
pri realizácii a opracovaní detailov.
STREŠNÉ SKLADBY S VYUŽITÍM PÁSOV ADESO TECHNOLOGY
Bezúčelová strecha s tradičným poradím vrstiev
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Vrchný samolepiaci asfaltový pás MINERAL ELASTOFLEX SA P 3,5 kg
Podkladný samolepiaci asfaltový pás ELASTOFLEX SA P 2mm
Polystyrén EPS 100 S
Parozábrana – obojstranne samolepiaci asfaltový pás s hliníkovou
nosnou vložkou POLYVAP SA 2mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
Účelová strecha s vrstvami strešných terás v tradičnom poradí vrstiev
9a,b
8a,b
7a,b
6
5
4
3
2
1
9a
8a
7a
6
5
4
3
2
1
Dlažba do štrkového lôžka / 9b Palubovka na drevenom rošte
Štrkové lôžko / 8b Drevený rošt
Drenážny geokompozit Q DRAIN TG / 7b Netkaná geotextília 200 g
Vrchný samolepiaci asfaltový pás MINERAL ELASTOFLEX SA P 3,5 kg
Spodný samolepiaci pás ELASTOFLEX SA P 2 mm
Polystyrén EPS 150 S
Parozábrana – obojstranne samolepiaci asfaltový pás s hliníkovou
nosnou vložkou POLYVAP SA 2 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
Účelová strecha s vrstvami strešných terás v opačnom poradí vrstiev
9a,b
8a,b
7
6
5
4
3
2
1
9a
8a
7
6
5
4
3
2
1
Dlažba do štrkového lôžka / 9b Palubovka na drevenom rošte
Štrkové lôžko / 8b Drevený rošt
Ochranná geotextília 300 g
Polystyrén XPS
Drenážny geokompozit Q DRAIN TG
Vrchný samolepiaci pás ELASTOFLEX SA P 2 mm
Spodný samolepiaci pás ELASTOFLEX SA P 2 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
11
MODERNÁ PLOCHÁ STRECHA – VEGETAČNÁ STRECHA
10 dôvodov pre vegetačnú strechu
12
1 Hydroakumulačná funkcia – zadržiava vodu
6 Chráni hydroizolačný systém pred kolísaním teplôt
2 Znižuje hladinu smogu a prašnosti
7 Chráni hydroizolačný systém pred mechanickým poškodením
3 Znižuje hlučnosť
8 Zlepšuje kvalitu života
4 Zlepšuje tepelnú pohodu budov
9 Spája domov s prírodou
5 Chráni hydroizolačný systém pred UV žiarením
10 Zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
SKLADBY VEGETAČNÝCH STRIECH
Sklon < 5 % (2,9º) s polointenzívnou vegetáciou
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
* hrúbka vrstvy pôdneho substrátu
* váha skladby bez tepelnej izolácie
pri maximálnom nasýtení vodou
12 Polointenzívna vegetácia (trávnik/kvety) / alternatívne zatrávňovacia
biotextília EDILGRASS
11 Biorohož – ECOVERMAT SEDUM
10 Substrát pre intenzívnu vegetáciu
9 Drenážny geokompozit Q DRAIN TG
8 Hydroakumulačná drenážna nopová fólia MAXISTUD F 20 mm
7 Netkaná geotextília 200 g
6 Tepelná izolácia – polystyrén XPS
5 Drenážny geokompozit Q DRAIN TG – drenáž pod tepelnou izoláciou
4 Pás odolný proti prerastaniu koreňov ANTIRADICE P 5 mm
3 Podkladný natavený pás PLANA P 3 mm
2 Penetračný náter POLYPRIMER
1 Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
trávnik/kvety
* hrúbka [cm]
19
* hmotnosť [kg/m²]
250
Sklon 5 % (2,9º) – 15 % (8,5º) s extenzívnou vegetáciou
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Extenzívna vegetácia (rozchodník, trvalky, mix)
Substrát pre extenzívnu vegetáciu
Vystužený drenážny geokompozit Q DRAIN RF TG
Hydroakumulačná drenážna nopová fólia MAXISTUD F 20 mm
Netkaná geotextília 200 g
Tepelná izolácia – polystyrén XPS
Netkaná geotextília 200 g
Pás odolný proti prerastaniu koreňov ANTIRADICE P 5 mm
Podkladný natavený pás PLANA P 3 mm
Penetračný náter POLYPRIMER
Nosná železobetónová konštrukcia v spáde
* hrúbka vrstvy pôdneho substrátu
* váha skladby bez tepelnej izolácie pri maximálnom nasýtení vodou
rozchodník trvalky/mix
* hrúbka [cm]
12
14
* hmotnosť [kg/m²] 135
160
Sklon 15 % (8,5º) – 45 % (24,5º) s extenzívnou vegetáciou
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Extenzívna vegetácia (rozchodník)
Protierózna georohož Kmat L
11
Pôdny substrát pre extenzívnu vegetáciu
10
Perforovaný L profil
9
8
Drenážny geokompozit Q DRAIN C
7
6
Pás odolný proti prerastaniu koreňov ANTIRADICE P 5 mm
5
Spodný samolepiaci pás SPIDER P 2 mm
4
3
Tepelná izolácia EPS 100 S
2
Obojstranne samolepiaca parozábrana s hliníkovou nosnou vložkou POLYVAP SA 2 mm
1
Penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia, drevený záklop v spáde
rozchodník trvalky/mix
* hrúbka vrstvy pôdneho substrátu
*
hrúbka
[cm]
12
14
* váha skladby bez tepelnej izolácie pri maximálnom nasýtení vodou
* hmotnosť [kg/m²] 135
160
Skladba najbežnejšie používanej vegetačnej strechy – strecha so sklonom
do 5% s extenzívnou vegetáciou je vyobrazená na str. 7 a 8.
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
13
SPODNÁ STAVBA – SKLADBY HYDROIZOLAČNÝCH SÚVRSTVÍ
S použitím modifikovaných asfaltových pásov a technológie REOXTHENE
Vertikálna plocha
1
2
3
4
5
6
7
7
6
5
4
3
2
1
Vrstva násypu
Ochranná drenážna nopová fólia ISOSTUD 500
Polystyrén XPS 300 kPa
Ochranná geotextília 300 g
Asfaltový pás – natavený / mechanicky kotvený v presahoch EASY LIFT 4 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia
Horizontálna plocha
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
Betónový poter
LDPE fólia 0,2 mm
Polystyrén XPS 300 kPa
Ochranná geotextília 200 g
Natavený asfaltový pás EASY LIFT 4 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia
Vertikálna plocha
1
2
3
4
5
6
7
7
6
5
4
3
2
1
Vrstva násypu
Ochranná drenážna nopová fólia ISOSTUD 500
Polystyrén XPS 300 kPa
Ochranná geotextília 300 g
Natavený asfaltový pás POLYVAP RADON SHIELD 4 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia
ANTIRADÓN
Horizontálna plocha
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
Betónový poter
LDPE fólia 0,2 mm
Polystyrén XPS 300 kPa
Ochranná geotextília 200 g
Natavený asfaltový pás POLYVAP RADON SHIELD 4 mm
Asfaltový penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia
ANTIRADÓN
14
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
SPODNÁ STAVBA – SKLADBY HYDROIZOLAČNÝCH SÚVRSTVÍ
S použitím syntetických hydroizolačných fólií MAPEPLAN
Vertikálna plocha
1
2
3
4
5
6
7
7
6
5
4
3
2
1
Vrstva násypu
Ochranná drenážna nopová fólia ISOSTUD 500
Polystyrén XPS 300 kPa
Ochranná geotextília 300 g
Hydroizolačná fólia MAPEPLAN TU S 20 privarená na terče
Ochranná geotextília 500 g
Železobetónová konštrukcia
ANTIRADÓN
Horizontálna plocha
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
Betónový poter
LDPE fólia 0,2 mm
Polystyrén XPS 300 kPa
Ochranná geotextília 200 g
Hydroizolačná fólia MAPEPLAN TU S 20 mm zvarená v presahoch voľne položená
Ochranná geotextília 500 g
Železobetónová konštrukcia
ANTIRADÓN
S použitím nopových fólií TEMA
Vertikálna plocha
1
2
3
4
5
6
6
5
4
3
2
1
Zemný násyp
Nopová fólia s vodotesným spojom TEFOND PLUS
Polystyrén XPS 300 kPa
Asfaltový náter proti zemnej vlhkosti BITUMINA
Penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia
ANTIRADÓN
Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti!
Horizontálna plocha
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
Betónový poter
LDPE fólia 0,2 mm
Polystyrén XPS 300 kPa
Nopová fólia s vodotesným spojom TEFOND PLUS
Asfaltový náter proti zemnej vlhkosti BITUMINA
Penetračný náter POLYPRIMER
Železobetónová konštrukcia
ANTIRADÓN
Hydroizolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti!
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
15
SKLÁDKY / MOSTOVKY –
SKLADBY HYDROIZOLAČNÝCH SÚVRSTVÍ
Nové skládkové teleso
7
6
5
4
3
2
7
6
5
4
3
2
1
Vrstva nebezpečného odpadu
Drenážna štrková vrstva d= ≥ 0,5 m
Geotextília 800 g (technické parametre podľa požiadavky)
HDPE fólia WEPELEN 2 mm
Geotextília 500 g (technické parametre podľa požiadavky)
Prirodzená geologická bariéra k ≤ 1 x 10-7 cm/s, s ≥ 1 m
Teleso zemnej pláne
1
Rekultivácia skládkového telesa
8
8
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
Biodegradovateľná zatrávňovacia rohož KMat Sedum / zatrávňovacia
biotextília EDILGRASS
Vrstva zemného násypu d= ≥ 1,0 m
Protierózna geomreža X-GRID AM
Geokompozit Q-DRAIN – odvod zrážkovej vody (technické parametre
podľa požiadavky)
HDPE fólia WEPELEN 1,5 mm
Geokompozit Q-DRAIN – odplynenie (technické parametre podľa požiadavky)
Zemný násyp – vyrovnávajúca vrstva
Vrstva nie nebezpečného odpadu
Systémové riešenia skladieb hydroizolačných súvrství mostoviek
5
4
3
5
4
3
2
1
16
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
2
1
Kryt vozovky
Ochranná vrstva hydroizolačného systému (LA, AB, BBTM)
Asfaltový pás na hydroizoláciu mostoviek EVOLIGHT HP 5 mm alt.
PLANA HP 5 mm
Pečatiaca vrstva – epoxidová živica MAPEFLOOR I 914
Nosná železobetónová konštrukcia
TUNELY – SKLADBY HYDROIZOLAČNÝCH SÚVRSTVÍ
Systémové riešenia skladieb hydroizolačných súvrství tunelov
Tunely razené NRTM
1
2
3
4
5
4
3
5
2
1
Sekundárne ostenie – železobetónová konštrukcia
Tunelová fólia MAPEPLAN TU S 20 privarená bodovo na terče
Geotextília 800 g prichytená terčami na primárne ostenie
(technické parametre podľa požiadavky)
Primárne ostenie – oceľová výstuž a striekaný betón
Nadložie
Tunely hĺbené
5
4
3
2
1
6
6
5
4
3
2
1
Vrstva zemného násypu
Drenážna nopová fólia TEFOND HP / alebo MAXISTUD
Geotextília 500 g (technické parametre podľa požiadavky)
Tunelová fólia MAPEPLAN TU S 20 privarená na terče
Geotextília 500 g (technické parametre podľa požiadavky)
Železobetónová konštrukcia
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
17
SYSTÉMOVÉ DOPLNKY K HYDROIZOLÁCIÁM
Doplnkové profily pre spojenie s asfaltovými pásmi
Vtoky
Cezatikové vtoky
Košíky
Odvetrávacie
hlavice
Vpuste Topwet
Sanačné vpuste
Topwet
Doplnkové profily pre spojenie s PVC a TPO fóliami
Vtoky
Cezatikové vtoky
Rohy, kúty
Odvetrávacie
hlavice
Vpuste Topwet
Sanačné vpuste
Topwet
Profily z plechu poplastovaného PVC/TPO- FPO fóliou
Doplnky pre vegetačné strechy
MAXISTUD F
Hydroakumulačná
drenážna nopová
fólia
2x20 m
18
Q DRAIN TG
K-MAT L
Nestlačiteľný drenážny
Protierózna rohož
geokompozit, prevzdušňovacia
na zachytávanie
vrstva koreňového systému, zeminy na vegetačných
separačná vrstva
strechách so sklonom
2x40 m
15-45 %
2x40 m
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
Šachta pre
vegetačné strechy
40x40 cm
Nadstavec šachty
pre vegetačné strechy
40x40 cm
SYSTÉMOVÉ DOPLNKY K HYDROIZOLÁCIÁM
Polyprimer
Bitumina
Asfaltový penetračný náter
10 kg / 18,5 kg / 190 kg sud
Asfaltový náter proti zemnej vlhkosti
10 kg / 18,5 kg
Polyfix
Easygum
Asfaltové lepidlo na lepenie
tepelnoizolačných panelov, 25 kg
Asfaltové lepidlo, tmel, hydroizolácia
9,15 kg / 18,45 kg
Mapeflex PU 45
Mapelastic
Univerzálny montážny tmel,
kartuša 310 ml, saláma 600ml
Dvojzložková hydroizolačná stierka,
zložka A – vrece 25kg,
zložka B – kanister 7kg
Mapeplan ADS 100
Mapeplan ADS 200
PU lepidlo na lepenie fólií
s nakašírovanou geotextíliou
12 kg
Kontaktné lepidlo na lepenie
PVC fólií
10 kg, 20 kg
Nopové fólie, geotextílie, drenážne kompozity
ISOSTUD 500
Nopová fólia
500 g
2,4x20 m
TEFOND
Nopová fólia
2,4x20 m
ISOSTUD GEO P
TEFOND PLUS
Nopová fólia 500 g
nopová fólia
s nalaminovanou geotextíliou s hydroizolačným spojom
2,4x20 m
2,4x20 m
4,8x20 m
TEFOND HP
Nopová fólia
s hydroizolačným spojom
pod vysokú záťaž 200 kPa
2,4x20 m
Netkaná geotextília
200 g
300 g
500 g
800 g
2x50 m
MAXISTUD
nopová fólia
výška nopov 20 mm
2x20 m, 4x20 m
Q DRAIN C
drenážny geokompozit
pod nízku záťaž do 20 kPa
2x25 m
www.izolpartner.sk váš partner v izoláciách
19
Činnosť IZOLPARTNER s.r.o kontinuálne nadväzuje na
viac ako 17-ročné pôsobenie spoločnosti NOVAGLASS
s.r.o. v oblasti distribúcie stavebných izolácií na území
Českej a Slovenskej republiky. Vznik IZOLPARTNERu je
zavŕšením kompletizácie portfólia produktov stavebných izolácií a geosyntetických materiálov. V súčasnosti ponúkame komplexné systémové riešenia pre
rôzne typy stavieb a aplikácií.
Pre oblasť pozemných stavieb dodávame:
Pre oblasť ekologických, vodohospodárskych
a inžinierskych stavieb dodávame:
hydroizolačné materiály
hydroizolácie pre tunelové stavby
tepelné izolácie
hydroizolácie mostoviek
geotextílie
materiály na skládky odpadov
parozábrany
geosyntetické materiály
nopové fólie
hydroizolačné membrány, geotextílie, geomreže,
systémové doplnky k hydroizoláciám
drenážne geokompozity, protierózne georohože,
náradie pre izolatérov
biodegradovateľné geotextílie a siete.
Kontaktné údaje:
IZOLPARTNER s.r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4930-9611, fax.: +421-2-4463-5092, e-mail: [email protected], web: www.izolpartner.sk
Oficiálny distribútor
Download

TECHNICKÝ MANUÁL