AVOCAVeterinary
Veterinary Caustic Pencil 95% Silver Nitrate
Složení: dusičnan stříbrný 95% a dusičnan draselný 5% natavený na plastový držák s víčkem.
Použití: kauterizace drobného krvácení na principu žíravého účinku na tkáň
Dávkování a způsob použití: navlhčete hrot tyčinky v čisté vodě a aplikujte opatrně na ošetřovanou tkáň. Pro navlhčení nepoužívejte roztok
NaCl! Nešetrnou manipulací lze aplikační hrot snadno odlomit. Účinek dusičnanu stříbrného je přímo úměrný délce působení. Větší
množství vody nebo krátká doba působení snižují účinek produktu. Působení na tkáň lze zastavit oplachem 1% roztokem NaCl. Po použití
překryjte suchý hrot víčkem. Při likvidaci postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech. Pro další informace využijte telefon
+441367240736, email [email protected], +420606419840, [email protected], www.veterina-senov.cz/avoca.
Kontraindikace a upozornění: tento produkt musí být používán s opatrností a pouze kvalifikovanou osobou. Neaplikujte v blízkosti očí, úst
ani jiných citlivých míst. Při aplikaci můžou vznikat černé či hnědé skvrny, které lze jen těžko odstranit. Na lidské kůži skvrny mizí po
několika dnech. Při nechtěném kontaktu omyjte neprodleně postižené místo proudem vody. Vzhledem k malému množství je otrava po
pozření nepravděpodobná. Pokud by k ní ale došlo, zajistíme opakovaný výplach žaludku 1% roztokem NaCl a poté podáme 30g síranu
sodného rozpuštěného ve 250ml vody. Další podpůrná terapie by měla být zaměřena na snížení bolesti břicha, na sledování renálních
funkcí a bilanci tekutin.
Opatření: chraňte před vlhkostí a světlem. Držte mimo dosah dětí.
Množství přípravku: Jeden aplikátor obsahuje 300mg směsi dusičnanu stříbrného a draselného.
Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obale.
Výrobce: Bray Group Ltd, Farringdon, Oxfordshire SN7 7BX England
Download

Příbalový leták AVOCA