TECHNICAL DATASHEET
REF 2012-02
MONTÁŽ
Na spodní straně HELASTOPOL P a HELASTOPOL P MINERAL je tenká, teplem tavitelná fólie, která lehce taje
nad plamenem, rychlé a čisté použití. Vrchní strana u verze MINERAL je zakončena jednotnou vrstvou
přírodní nebo barevné drcené břidlice a je opatřena postranním lemem pro překrytí.
Povrch musí být perfektně suchý, čistý a dostatečně rovný nebo hladký. Nejdříve se nanese na podklad
asfaltová penetrace. Výrobek se navaří použitím propanového plynového hořáku, který opaluje film na
spodní straně pásu a roztavuje část asfaltové základní vrstvy. Přesahy musí být svařeny s bočním přesahem 810 cm a okrajovým přesahem 12-15 cm.
Neinstalovat během deště, sněžení, za silné mlhy, nebo pokud teplota vzduchu je nižší jak 0°C.
MANIPULACE A
USKLADNENÍ
Při vykládce materiálu se vyvarovat jakýchkoliv prudkých nárazů se zemí. Nezdvihejte role na střechu bez
použití podpěrných palet a bezpečnostního vybavení. Vždy skladujte role ve svislé pozici, nejlépe pod krytem.
Během chladného období raději neukládejte na místo během noci. V případě „double“ stohování použijte
neohebnou dělicí desku, aby se rozšířilo zatížení.
HELASTOPOL P
HELASTOPOL P MINERAL
SBS úprava – flexibilní za studena – 20oC – netkaná polyester. výztuha
Index SpA Construction Systems and Products – Via Rossini 22 , 37060 Castel D’Azzano (VR) Italy
Phone: +39 045 8546201 Fax: +39 045 512444 web: www.indexspa.it e-mail: [email protected]
TECHNICAL DATASHEET
REF 2012-02
TECHNICKÁ DATA
EN
Norma
Features
TYP BITUMENOVÉ SMĚSI
VRCHNÍ STRANA PÁSU
SPODNÍ STRANA PÁSU
EN 1849- PLOŠNÁ VÁHA
1
EN 18481
EN 18481
EN 18491
EN
12311-1
HELASTOPOL P
Units
EN
12691
EN 11071
EN 1109
EN 1110
EN
1928
EN
1928
Nominální
hodnoty
SBS
BŘIDLICE
PE Folie
4.5, 5.0 , 5.5
kg/m²
Tolerances
± 0,2
DÉLKA
m
10 nebo 8
ŠÍŘKA
m
1
-0,5%
1
- 0,5%
mm
4
± 0,2
3.8, 4.2, 4.6
± 0,2
N/ 50mm
420
-20%
420
- 20%
320
-20%
320
-20%
%
40
-15pp
40
-15pp
%
40
-15pp
40
-15pp
N
140
-30%
140
-30%
příčné
N
130
-30%
130
-30%
STATICKÝ PRŮRAZ
kg
10
10
DYNAMICKÝ PRŮRAZ
mm
700
700
STABILITA ROZMĚRŮ
%
≤ 0,2
≤ 0,2
FLEXIBILITY ZA MRAZU
FLEXIBILITY ZA MRAZU
°C
°C
-15
-20
STABILITA DO TEPLOTY
TĚSNOST PROTI VODĚ
°C
Kpa
90
> 60
90
> 60
%
±2
± 2**
TLOUŠŤKA
PEVNOST V TAHU
podélná
PEVNOST V TAHU
PRODLOUŽENÍ DO BODU
PŘETRŽENÍ podélná
EN
12311-1 PRODLOUŽENÍ DO BODU
PŘETRŽENÍ příčná
ODPOR PROTI PŘETRŽENÍ
EN
12730
Tolerances
SBS
PE Folie
PE Folie
10 nebo 8
N/ 50mm
příčná
EN
12310-1
Nominální
hodnoty
HELASTOPOL P MINERAL
podélná
ODPOR PROTI PŘETRŽENÍ
ODPOR PROTI VODĚ
PRODUKT
HELASTOPOL P
HELASTOPOL P MINERAL
HELASTOPOL P MINERAL
TLOUŠŤKA
VÁHA
(mm)
(kg/sqm)
4 mm
4,2 mm
4,6 mm.
5,0 KG
5,5 KG
-15
-20
minimální hodnota
průměrná hodnota
minimální hodnota
průměrná hodnota
ROZMĚRY
ROLA
/ PALETA
1 Roll 1 x 10
mt.
24
1 Roll 1 x 8 MT
1 Roll 1 x 8 MT
27
25
Index SpA Construction Systems and Products – Via Rossini 22 , 37060 Castel D’Azzano (VR) Italy
Phone: +39 045 8546201 Fax: +39 045 512444 web: www.indexspa.it e-mail: [email protected]
Download

Technický list (PDF 106 kB)