Průvodce rychlého uvedení do provozu
00825-0217-2654, rev. BB
Červen 2014
Senzor Rosemount 0065/0185
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Červen 2014
UPOZORNĚNÍ
Tento průvodce instalací obsahuje základní pokyny pro senzor Rosemount modelu 0065
a 0185. Neposkytuje však pokyny pro konfiguraci, diagnostiku, údržbu, servis, odstraňování
poruch, instalace pro prostředí s nebezpečím výbuchu, instalace odolné proti vzplanutí
a zabezpečené instalace.
Pokud byl senzor 0065 nebo 0185 objednán v sestavě s vysílačem teploty Rosemount,
informace o konfiguraci a certifikacích pro prostředí s nebezpečím výbuchu naleznete
v odpovídajícím průvodci rychlou instalací.
VAROVÁNÍ
Výbuch může způsobit smrt, nebo vážné zranění.
Instalace tohoto vysílače v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí provádět v souladu
s ustanoveními místních, národních a mezinárodních norem, zákonů a provozních předpisů.
Vstup pro vodiče/kabely
Pokud není označeno jinak, mají vstupy pro vodiče/kabely do skříně vysílače závit 1/2-14
NPT. Vstupy označené „M20“ mají závit M20 x 1,5. Zařízení s více vstupy pro vodiče
budou mít pro všechny vstupy stejný typ závitu. Při uzavírání těchto vstupů používejte
pouze záslepky, adaptéry, hrdla, nebo elektroinstalační vedení s kompatibilním typem
závitu.

Obsah
Schémata zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Rozměry senzorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Certifikace výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Prohlášení o shodě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Červen 2014
Schémata zapojení
Obrázek 1 Konfigurace zapojení přívodních vodičů pro odporové
snímače teploty řady 65
Pouze volné konce vodičů a zakončení pružinovým adaptérem
s kódem 0, 1 nebo 3 pro odporové snímače teploty řady 65
Jednoduchý prvek
Dvojitý prvek
Bílý
Červený
Červený
Bílý
Černý
Modrý
Modrý
Červený
Červený
Zelený
Zakončení svorkovnicí s kódem 2 a 4 pro odporové snímače teploty
řady 65
Jednoduchý prvek
Červený
Červený
Bílý
Bílý
4
3
3
Červený
2
Červený
1 Bílý
1
6
Dvojitý prvek
1
3
6
4
1
6 Červený
6
2
5
3
4
5 Červený
4
Bílý
Poznámka
Pro třívodičové systémy použijte jeden bílý a dva červené vodiče. Nespojujte bílé vodiče.
Zaizolujte nebo zakončete nepoužitý bílý vodič tak, aby se zamezilo zkratování na uzemnění. U
dvouvodičových systémů spojte obě sady vodičů.
3
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Obrázek 2 Konfigurace zapojení přívodních vodičů termočlánků řady 185
Svorkovnice odporových termočlánků řady 185
Jednoduchý prvek
Dvojitý prvek
3(+)
3(+)
1(-)
1 (-)
1
3
1
3
6
4
6(-)
4(+)
Tabulka 1. Parametry termočlánků řady 185
Typ
Slitiny (barva
vodiče)
Materiál pláště
Rozsah teplot (°C)
Limity chybné
zaměnitelnosti
DIN EN 60584-2
Třída
tolerance
J
Fe (+ černý),
CuNi (- bílý)
1.4541 (nerezová ocel 321)
-40 až 375, 375 až 750
1,5 °C, 0,004 t
1
K
NiCr (+ zelený),
NiAl (- bílý)
2.4816 (inkonel 600)
-40 až 375, 375 až 1 000
1,5 °C, 0,004 t
1
N
NiCrSi (+ růžový),
NiSi (- bílý)
2.4816 (inkonel 600)
-40 až 375, 375 až 1 000
1,5 °C, 0,004 t
1
E
Ni-Cr (+ fialový),
1.4541 (nerezová ocel 321)
Cu-Nl (- bílý)
-40 až 375, 375 až 800
1,5 °C, 0,004t
1
-40 až 125, 125 až 350
0,5 °C, 0,004t
1
T
Cu (+ hnědý),
Cu-Ni (- bílý)
1.4541 (nerezová ocel 321)
Poznámka
Pro rozlišení dvou senzorů v duálních senzorech řady 185 v provedení s volnými konci vodičů
nebo v pružinovém provedení budou přívodní vodiče jednoho senzoru delší než druhého
senzoru.
4
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Červen 2014
Rozměry senzorů
Senzor bez teploměrné jímky
644 s LCD displejem
644
248
Vysílače
s namontovanou
hlavou, nebo
přímo montované vysílače
Propojovací
hlavy IP68, nebo
IP65
3144
25 mm
40 mm
Senzor s volnými konci
vodičů, svorkovnicí,
nebo pružinovým
adaptérem
Prodloužení
L
L
11 mm
L
16 mm
N★★
N★★
N★★
11 mm
★★ Rozměr N se měří od místa záběru závitu.
5
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Senzor s trubicovou teploměrnou jímkou
Vysílače s
namontovanou
hlavou, nebo
přímo montované vysílače
644 s LCD displejem 644
Propojovací
hlavy IP68, nebo
IP65,
248
40 mm
25 mm
Senzor s volnými
konci vodičů,
nebo svorkovnicí
N
N
Závitové a přírubové
trubicové teploměrné
jímky
★★ Pro přímý závit se rozměr
N vztahuje ke spodní části
šestihranu. Pro kuželový závit
se rozměr N vztahuje k místu
záběru závitu (spodní část
závitu).
6
★★
★★
U
U
NAMUR
NAMUR
★★
N
U
U
GB
GN
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Červen 2014
Senzor s tyčovinovou teploměrnou jímkou
644 s LCD displejem
644
Vysílače s
namontovanou
hlavou, nebo
přímo montované vysílače
248
3144
Propojovací
hlavy IP 68,
nebo IP 65
25 mm
40 mm
Senzor s volnými konci
vodičů, svorkovnicí,
nebo pružinovým
adaptérem
11 mm
L
L
L
16 mm
Samostatná
prodloužení
11 mm
N★★
N★★
11 mm
60
mm
60
mm
N★★
11 mm
40 mm
60 mm★★★
T
Vevařené,
závitové,
nebo
U
přírubové
tyčovinové
teploměrné jímky
U
U
U
U
★★ Rozměr N se měří od místa
záběru závitu.
★★★ Pro příruby 1500# a 2500# je
* Senzor 644 se dodává s LCD
displejem, nebo bez něj.
tento rozměr 80 mm.
7
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Červen 2014
Certifikace výrobku
Informace o směrnicích Evropské unie
Nejnovější verzi prohlášení o shodě ES lze nalézt na internetových stránkách
www.emersonprocess.com.
Certifikace pro normální umístění ze vzájemných
továrních schválení (Factory Mutual - FM)
Vysílač byl standardně zkoušen a testován pro zjištění, zda konstrukce splňuje
základní elektrické a mechanické požadavky a požadavky na požární ochranu
podle vzájemného továrního schválení (FM - Factory Mutual), celostátně
uznávané testovací laboratoře (Nationally Recognized Testing Laboratory NRTL) akreditované Federálním úřadem pro oblast zdravotnictví a ochranu
zaměstnanců (OSHA - Occupational Safety and Health Administration).
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Severní Amerika
E5 Certifikace FM pro odolnost proti výbuchu a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát: 0R7A2.AE
Použité normy: FM třída 3600: 2011; FM třída 3611: 2004; FM třída 3615: 2006; FM
třída 3810: 2005; ANSI/NEMA - 250: 1991
Označení: XP CL I, Div 1, GP B, C, D; DIP CL II/III, Div 1, GP E, F, G;
T6 (-50 °C ≤ Ta ≤ +155 °C); stupeň ochrany 4X
E6 Certifikace CSA pro odolnost proti výbuchu a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát: 1063635
Použité normy: CSA C22.2 č. 0-M91; CSA C22.2 č. 25-1966; CSA C22.2 č.
30-M1986; CSA C22.2 č. 94-M91; CSA C22.2 č. 142-M1987; CSA
C22.2 č. 213-M1987
Označení: XP CL I, Div 1, GP B, C, D; DIP CL II/III, Div 1, GP E, F, G; CL I, Div 2, GP
A, B, C, D; (-50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C)
Evropa
E1 Certifikace ATEX pro odolnost proti vzplanutí
Číslo certifikátu: FM12ATEX0065X
Aplikovatelné normy: EN60079-0:2012, EN60079-1:2007, EN 60079-31:2009,
EN60529:1991 (+AI:2000)
Označení:
II 2 G Ex d IIC T6...T1 Ta = -50 °C až +40 °C,
1725
T5...T1 Ta = -50 °C až +60 °C
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Pro získání informací o rozměrech spojů odolných proti vzplanutí kontaktujte výrobce.
8
I1 Certifikace ATEX pro jiskrovou bezpečnost
Certifikát: IBExU03ATEX1066X
Použité normy: EN 60079-0: 2012, EN 60079-11: 2012, EN 60079-26:2007
Označení:
II 1 G Ex ia IIC T6 (-51 °C ≤ Ta ≤ +60 °C);
1180
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Instalace a provoz senzorů teploty se musí provádět podle požadavků
provozních pokynů.
2. Maximální dovolené teploty média jsou závislé na elektrickém výkonu napájení
v případě poruchy.
3. Maximální přípustné teploty okolního prostředí je třeba zaručit dodržením
vzdálenosti trubky s nákružkem.
4. Maximální teplota okolního prostředí pro použití v kategorii 1 G činí 60 °C.
N1 Certifikace ATEX pro ochranu typu “n”
Certifikát: BAS00ATEX3145
Použité normy: EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005
Označení:
II 3 G Ex nL IIC T5 (-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C);
1180
ND Certifikace ATEX pro odolnost proti vzplanutí prachu
Číslo certifikátu: FM12ATEX0065X
Aplikovatelné normy: EN60079-0:2012, EN 60079-31:2009
Označení:
II 2 D Ex tb IIIC T130 °C Ta = -40 °C až +70 °C; IP66
1725
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Pro získání informací o rozměrech spojů odolných proti vzplanutí kontaktujte
výrobce.
Mezinárodní certifikace
E7 Certifikace IECEx pro odolnost proti vzplanutí
Certifikát: IECEx FMG 12.0022X
Použité normy: IEC60079-0:2011 (vyd. 6); IEC60079-1:2007 (vyd. 6);
IEC60079-31:2008 (vyd. 1); IEC60529:2001 (vyd. 2.1)
Označení: Ex d IIC T6...T1 Gb T6 (-50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Pro získání informací o rozměrech spojů odolných proti vzplanutí kontaktujte
výrobce.
Brazílie
E2 Certifikace INMETRO pro odolnost proti vzplanutí
Certifikát: NCC 12.1147 X
Použité normy: ABNT NBR IEC 60079-0: 2008; ABNT NBR IEC 60079-1: 2009
Označení: Ex d IIC T6/T1 Gb IP66W (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Pro získání informací o rozměrech spojů odolných proti vzplanutí je nutno
kontaktovat výrobce.
2. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tomu, aby teplota propojovací hlavy
nepřekročila 85 °C, pokud jsou termočlánky, nebo odporové snímače teploty
smontovány s vysílači uvedenými v tabulce 2 certifikátu číslu NCC 12.1147X.
3. Uživatel musí zhodnotit podmínky použití tyče s ohledem na mechanické
a chemické vlastnosti, aby se zabránilo vlivům poškozujícím tyč, nebo
působení procesních kapalin, které může být příčinou její koroze.
9
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Červen 2014
Japonsko
E4 Japonská certifikace pro odolnost proti vzplanutí (pouze 0065)
Certifikát: TC17226
Označení: Ex d IIC T6; (-20 °C ≤ Ta ≤ +65 °C); provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Vodiče musí být vhodné pro teplotu vyšší než 80 °C.
Kombinace
KD Kombinace E1, E5 a E6
10
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Prohlášení o shodě
11
Průvodce rychlého uvedení do provozu
certifikát číslo NCC 12.1147X
12
Červen 2014
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
13
Průvodce rychlého uvedení do provozu
14
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Červen 2014
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodČ ES
þ.: RMD 1059, rev. G
Spoleþnost
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
prohlašuje na svou výluþnou zodpovČdnost, že výrobky
Senzory teploty model 65, 68, 78, 85, 183, 185 a 1067
vyrábČné spoleþností
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA,
kterých se toto prohlášení týká, jsou ve shodČ s ustanoveními smČrnic Evropského spoleþenství,
vþetnČ posledních zmČn a doplĖkĤ tak, jak je uvedeno v pĜipojeném pĜehledu.
PĜedpoklad shody je založen na použití harmonizovaných norem a, je-li to požadováno, také na
certifikaci udČlené registrovaným orgánem Evropského spoleþenství, jak je uvedeno
v pĜipojeném pĜehledu.
Viceprezident pro globální jakost
(název funkce - tiskacím písmem)
Kelly Klein
16. kvČtna 2014
(jméno - tiskacím písmem)
(datum vydání)
Strana 1 ze 4
Revize dokumentu: 2013_A
15
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
certifikát číslo NCC 12.1147X
Prohlášení o shodČ ES
þ.: RMD 1059, rev. G
SmČrnice ATEX (94/9/ES)
FM12ATEX0065X - Certifikát pro odolnost proti vzplanutí
Skupina zaĜízení II, kategorie 2 G (Ex d IIC T6…T1 Gb)
Harmonizované normy:
EN60079-0:2012, EN60079-1:2007
FM12ATEX0065X - Certifikát pro odolnost proti vzplanutí prachu
Skupina zaĜízení II, kategorie 2 D (Ex tb IIIC T130°C Db)
Harmonizované normy:
EN60079-0:2012, EN60079-31:2009
Strana 2 ze 4
16
Revize dokumentu: 2013_A
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Červen 2014
Prohlášení o shodČ ES
þ.: RMD 1059, rev. G
Všechny modely
Certifikát BAS00ATEX3145 pro ochranu typu „n“
Skupina zaĜízení II, kategorie 3 G (Ex nL IIC T5)
Harmonizované normy:
EN60079-15:2005
Ostatní použité normy:
EN60079-0:2006 (Revize vĤþi normČ EN60079-0:2009, která je
harmonizovaná, nevykazuje významné zmČny týkající se tohoto
zaĜízení, a proto zĤstává v platnosti norma EN60079-0:2006
odpovídající stavu techniky.)
Modely 65 a 185
IBExU03ATEX1066X – Certifikát pro jiskrovou bezpeþnost
Skupina zaĜízení II, kategorie 2 G (Ex ia IIC T6)
Harmonizované normy:
EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007
Registrované orgány ATEX pro vydávání osvČdþení ES o typových zkouškách
FM Approvals [registrovaný orgán þ.: 1725]
1151 Boston Providence Turnpike
P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062, USA
BASEEFA Limited [registrovaný orgán þ.: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane,
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ,
Velká Británie
IBExU [registrovaný orgán þ: 0637]
Fuchsmühlenweg, 7
09599 Freiberg
NČmecko
Strana 3 ze 4
Revize dokumentu: 2013_A
17
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Prohlášení o shodČ ES
þ.: RMD 1059, rev. G
Registrovaný orgán ATEX pro vydávání osvČdþení o zajištČní jakosti
BASEEFA Limited [registrovaný orgán þ.: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane,
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ,
Velká Británie
Strana 4 ze 4
18
Revize dokumentu: 2013_A
Červen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
19
*00825-0206-2654*
Průvodce rychlého uvedení do provozu
00825-0217-2654, rev. BB
Červen 2014
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN USA 55317
Tel. (USA): (800) 999-9307
Tel. (mimo USA): (952) 906-8888
Fax: (952) 906-8889
ZASTOUPENÍ PRO ČR:
Emerson Process Management, s.r.o.
Hájkova 22
130 00 Praha 3, CZ
T: +420 271 035 600
F: +420 271 035 655
Email: [email protected]
www.emersonprocess.cz
Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
ZASTOUPENÍ PRO SR:
Emerson Process Management, s.r.o.
Emerson Process Management
GmbH & Co. OHG
Emerson Process Management
Latin America
1 Pandan Crescent
Singapur 128461
Tel.: (65) 6777 8211
Fax: (65) 6777 0947/65 6777 0743
Argelsrieder Feld 3
82234 Wessling, Německo
Tel.: 49 (8153) 9390
Fax: +49 (8153) 939172
Železničiarska 13
811 04 Bratislava, SK
T: +421 2 5245 1196
T: +421 2 5245 1197
F: +421 2 5244 2194
Email: [email protected]
www.emersonprocess.sk
1300 Concord Terrace, Suite 400
Sunrise, Florida 33323, USA
Tel.: + 1 954 846 5030
Beijing Rosemount Far East
Instrument Co., Limited
No. 6 North Street, Hepingli,
Dong Cheng District
Peking 100013, Čína
Tel.: (86) (10) 6428 2233
Fax: (86) (10) 6422 8586
© 2014 Rosemount Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny značky jsou vlastnictvím právoplatných vlastníků.
Logo Emerson je ochranná obchodní značka a ochranná značka pro služby společnosti Emerson Electric Co.
Rosemount a logo Rosemount jsou registrované ochranné značky společnosti Rosemount Inc.
00825-0217-2654, rev. BB, 06/14
Download

Senzor Rosemount 0065/0185 - Emerson Process Management