ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT
LTA – Váš specialista pro filtraci
2 LTA
TECHNOLOGIE ZÍTŘKA
Čistý vzduch na každém pracovišti
Za více než 30 let své činnosti si LTA vydobyla
postavení světového lídra v oboru filtračních
technologií. Zabýváme se výzkumem, vývojem a výrobou filtračních zařízení pro
průmyslové čištění vzduchu. Po celém světě
umíme své zákazníky překvapit stále novými
technologiemi pro čistší vzduch - ať živnostníky, malé podniky či globální koncerny.
Společnost LTA byla založena v roce 1980 a od
roku 1995 je součástí JUNKER Group.
Produkty LTA nacházejí své uplatnění u
obráběcích strojů jako jejich dodatečné vybavení, při čištění vzduchu ve výrobních halách
nebo jako individuální řešení - zcela dle konkrétních požadavků zákazníka.
LTA 3
ČISTÝ VZDUCH SE VYPLATÍ
S LTA můžete mít dvojí prospěch
Filtrační řešení LTA nabízí pro každý druh
částic znečištění vhodný filtr. Jejich nákup a
stejně tak i jejich používání je vysoce efektivní
a ekonomicky atraktivní: sníží Vaše provozní a
energetické náklady, šetří zdroje, jsou šetrné
k životnímu prostředí a zajistí kvalitu ovzduší
ve Vaší firmě.
Zařízení LTA zajistí dlouhodobě zdravé a produktivní pracovní klima: prostředí, ve kterém
mohou Vaši zaměstnanci vykonávat svou práci motivováni a bez nežádoucího zatížení pro Váš dlouhodobý úspěch.
Velikost částic
v µm
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Kouř
100
Prach
Výpary
Druh prachu
1000
Mlhovina
Olejový kouř
Popílek
Tabákový kouř
Uhelný prach
Metalurgický kouř a prach
Molekuly plynu
Saze
Cementový prach
Prach z barev
Kouř s oxidu zinku
Prášek k hubení hmyzu
Prach pronikající do plic
Viry
Odlučovač/
Filtrační
systémy
Spóry
Pyl
Bakterie
Vlasy
Elektrofiltr
Sedimentační odlučovač
Aktivní uhlí
Odstředivý odlučovač
Mokrý odlučovač
Tkaninový filtr
Vrstvený tkaninový filtr
Aerosolový HEPA filtr
Frank-Karte
4 LTA
LTA 5
6 LTA
OD MYŠLENKY K INOVACI
Zkoumat, vyvíjet, plánovat úspěch
Všechna LTA řešení pro čistší vzduch vyvíjíme,
Každé zatížení ovzduší je přesně
testujeme a optimalizujeme ve vlastním LTA
simulováno
technologickém centru za simulace reálných
Speciálně vyvinutá zkušební aerosolová věž
podmínek. Technologie LTA jsou založeny na
LTA simuluje nejrůznější okolní podmínky
intenzivních dlouhodobých a základních
změnou rozptylu a koncentrace částic. Každé
testech. Během nich jsou podrobně testová-
filtrační zařízení LTA je v regulovatelném
ny rozhodující proměnné parametry při
průtoku vzduchu testováno a optimalizováno
použití různých chladicích kapalin.
tak dlouho, až vyhovuje nejvyšším nárokům
týmu vývojářů z LTA.
Tak si můžete být vy - i my - jisti, že filtrační
zařízení LTA, šitá na míru Vašim požadavkům,
budou tím nejčistším řešením.
Předfiltr
Ionizátor
Kolektor
+
+
+
Následný filtr
+
+
+
+
+
+
Znečištěný
přiváděný vzduch
+
+
+ +
Odlučování
Čistý odváděný
vzduch
Elektrostatický princip
LTA 7
ROZMANITÁ NABÍDKA PRO
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
Široké spektrum služeb LTA
Díky široké nabídce filtračních řešení a
Oblasti použití
nesčetných možností individuálních projektů
- Odsávání a čištění olejové a emulzní
mlhoviny z obráběcích strojů
na míru nabízí LTA ideální řešení pro každé
- Odlučování kouře z pájení, sváření a
prostředí a podmínky. Nerozhoduje, v jakém
olejového kouře
oboru Vaše firma působí, Vaše specifické
požadavky přeměníme vždy v čistý vzduch.
- Odsávání prachu a špon
Tepelnou energii umíme také využít pro Vaše
- Speciální aplikace např. odsávání výparů při
výrobě umělých hmot, silikonů a
potřeby.
separačních tekutin.
Přehled služeb LTA
- Ochrana před explozí a požárem u olejem
chlazených obráběcích strojů
- Odsávání samostatných nebo skupinových
pracovišť, centrální nebo halové odsávání
- Potrubí
- Větrání a ventilace
- Zpětné získávání tepla
- Servisní a čistící zařízení
Suché obrábění
Efektivní odsávací
výkon (ASL)
m3/h
Nízké prachové zatížení
Střední prachové zatížení
Nízkonákladová
Vysoké prachové zatížení
Speciální technicky
náročná řešení
Automatizovaná
30 000
24 000
20 000
o
m
4 000
Po
DF 400
DF 400 Jet
DF 2002 Jet
á
cn
Ná
3 000
DF 300 Jet
ka
0
50
AC 3001
Solid
AC
AC 1000
Solid
oc
ka
lát
AC 500 Solid
20
35
45
90
AC 303X
160
AC 12001
AC 12002
AC 8001
AC 8002
AC 12001 / AC 12002
Solid
7
t
Je
SD
Z-
90
DF
DF 60
n
l
á fi
ní
ač
tr
m
Po
AC 1000
500
ý
dn
sle
Ná
tr
fil
AC 2003
Solid
ná
oc
m
Po
ka
lát
AC 2000
Solid
800
ní
ač
tr
fil
AC 3002
DF 2000 Jet
AC 3001
DF 90 Jet
DF 90
AC 2002
Solid
1 000
k
lát
ní
ač r
ltr
t
l
fi
fi
ná
ný
oc led
m
s
Po
Ná
AC 302X
DF 2000 Jet
AC 304X
a
DF 140 Jet
DF 140
AC 8001 / AC 8002
Solid
1 500
AC 306X
DF 2000 Jet
DF 200 Jet
DF 200
lát
ní
ač
tr
ltr
fil
fi
á
ý
n
dn
oc
m
sle
á
o
P
N
AC 2004 / AC 2040
Solid
DF 300
2 000
Emulze
DF 600 Jet
AC 16001
AC 16002
DF 600
Odsávaný vzduch mg/m3
Aerosol
Obrábění za mokra
lát
ní
ač
tr
tr
fil
fil
ý
dn
sle
DF 2003 Jet
6 000
AC 20001 / AC 20002 Solid
AC 24001 / AC 24002 Solid
DF 900 Jet
Olej
DF 2004 Jet / DF 2040 Jet
DF 900
AC 16001 Solid
AC 16002 Solid
9 000
ka
lát
ní
ač
ltr tr
fi
l
ná
ý fi
oc
dn
m
le
Po Nás
ka
DF 2006 Jet / DF 2060 Jet
lá
ní
ač
tr
fil ltr
á
n
ý fi
oc
dn
m
Po ásle
N
AC 20001 / AC 20002
AC 24001 / AC 24002
DF 2008 Jet / DF 2080 Jet
12 000
8 LTA
a
tk
16 000
Úroveň
zamlžení
á
ov
od
ch na
e
Př zó
Skupinové a centrální odsávání
Odsávání samostatného pracoviště
Odsávání a čištění vzduchu
přímo u zdroje znečištění.
Odsávání znečištěného vzduchu
centrálním potrubním systémem,
kterým je přiváděn k čištění do centrální jednotky. Zde je vzduch
vyčištěn a odveden zpět.
Speciální aplikace
Čištění vzduchu v halách
U nezakrytých typů strojů nebo
při zvýšených nárocích na čistotu
vzduchu může být použit systém
čištění vzduchu v celém prostoru
výrobní haly.
Individuální projekty a řešení
speciálních aplikací např.
odsávání výparů umělých hmot,
silikonů a separačních tekutin.
AC 1000
AC 3000
Filtr na odsávání olejové a emulzní
mlhoviny
Elektrostatický filtr
Efektivní odsávací výkon: až 1.200 m³/h
(modulově rozšířitelný až na 2.400 m³/h)
Automatické čištění
Velmi dlouhá životnost
Pouze regenerovatelné filtrační elementy
Konstantně vysoký separační poměr > 99%
Přímá montáž na kryt stroje
Velmi nízká spotřeba elektrické energie
AC 8000
Filtr na odsávání olejové
a emulzní mlhoviny
Mechanický filtr
Efektivní odsávací výkon: až 2.500 m³/h
(modulově rozšiřitelný až na 10.000 m³/h)
Velmi dlouhá životnost
Na údržbu nenáročné řešení
Opce: kompaktní verze pro přímou
montáž na kryt stroje
DF (Jet)
AC 2000
Filtr na odsávání olejové
a emulzní mlhoviny
Elektrostatický nebo mechanický filtr
Efektivní odsávací výkon: až 800 m³/h
Možnost přímé montáže na stroj
Velmi nízká spotřeba energie
AC 6000 CIP
AC 500
Produkty
Filtr na odsávání olejové
a emulzní mlhoviny
Elektrostatický nebo mechanický filtr
Efektivní odsávací výkon: až 800 m³/h
Možnost přímé montáže na stroj
Velmi nízká spotřeba energie
Opce: stojaté provedení
Filtr na odsávání
olejové a emulzní mlhoviny
Elektrostatický nebo mechanický filtr
Jednostupňová nebo dvoustupňová
varianta
Efektivní odsávací výkon: až 1.200 m³/h
(modulově rozšiřitelný až na 7.200 m³/h)
Velmi nízká spotřeba energie díky
volitelným EC-motorům
Opce: mobilní verze s odsávacím ramenem
Filtr na odsávání
olejové a emulzní mlhoviny
Elektrostatický nebo mechanický filtr
Jednostupňová nebo dvoustupňová
varianta
Průtok vzduchu: 8.000 – 12.000 m³/h
(modulově rozšiřitelný až na 36.000 m³/h)
Nízká spotřeba energie díky energeticky
optimalizovanému provedení
Opce: automatické čištění, ventilátor
Prachový filtr
Kapsové nebo patronové filtry
Efektivní odsávací výkon: až 2.500 m³/h
(modulově rozšiřitelný až na 20.000 m³/h)
Opce: automatické čištění
LTA 9
10 LTA
JEDNODUŠE PŘESVĚDČIVÉ
LTA řešení – individuální i sériová
Přesvědčivý výkon při individuálních i standardních řešeních. Proto je společnost LTA
celosvětově známá jako přímý dodavatel významných
výrobců
obráběcích
strojů.
Zjednodušeně řečeno jsou technologie LTA
ideální pro použití ve firmách všech velikostí.
Ať už se jedná o velké společnosti nebo
řemeslnické provozovny - všechna zařízení
LTA lze flexibilně přizpůsobit pro použití v
nejrůznějších provozech:
Odlučování vlhkosti
Všude tam, kde vzniká olejová a emulzní
mlhovina, se ukazují výhody na míru šitých
zařízení na čistění vzduchu od společnosti
LTA. Patří mezi ně řešení pro brousicí stroje,
soustruhy, frézovací stroje nebo pro obráběcí
centra v provozech s odsávacím i ventilačním
režimem.
Suché odlučování
LTA
nabízí
koncepty
dle
konkrétních
uživatelských potřeb pro odsávání prachu a
špon od obrábění za sucha a pro odlučování
kouře z pájení, svařování a pro olejový kouř.
LTA 11
Pro nejnáročnější podmínky
Pro obzvlášť náročná pracoviště nabízí LTA
řešení, která jsou kategorií sama pro sebe: ať
se jedná o na údržbu nenáročné odsávání
výparů od vstřikovacích lisů plastických hmot
nebo o odsávání silikonových výparů u temperovacích pecí s výměníky tepla ke zpětnému
získávání energie.
Stejně tak velkou spolehlivost vykazuje
společnost LTA v případech odsávání kalících
zařízení nebo při odsávání špon a odlučování
aerosolových částic při minimálním mazání a
při suchém obrábění.
Vsaďte na spolehlivost specialistů
„Industrial Air Cleaning”. Vsaďte na LTA.
12 LTA
S JISTOTOU PRODUKTIVNÍ
Řešení pro Vaše bezpečí
Vedle výroby prvotřídních zařízení na čištění
Ústředna elektrické požární signalizace
(opčně)
Klapka ke snížení tlaku
vzduchu doplňuje LTA ideálně své produktové portfolio i o dodávky bezpečnostní techniky.
LTA systémy, které zahrnují vše od požární
klapky, přes ústředny elektrické požární sig-
Odsávací
zařízení
Požární
klapka
nalizace, až po kompletní hasicí zařízení,
představují spolehlivou ochranu pro již více
než 3000 obráběcích strojů. Účinnost našich
Hasicí zařízení
(opčně)
o
otní čidl
sp. tepl
vené re
)
(opčně
Infračer
produktů byla potvrzena: německý Institut
pro zabezpečovací techniku IBExU testoval
zařízení LTA a potvrdil jejich účinnost.
j
ěcí stro
Obráb
LTA - průkopník i na poli kvality
Pro dobře fungující firmu jako je LTA je
dosažení špičkové kvality nenahraditelnou
součástí podnikání. Proto je pro nás
samozřejmé, že naše produkty splňují
všechny národní i mezinárodní bezpečnostní
standardy a jsou certifikovány dle normy ISO.
LTA je jednou z prvních firem v oboru, která
získala certifikaci VDA 6.4.
LTA 13
14 LTA
KOMPLETNÍ PÉČE KOLEM DOKOLA
Servis LTA: rychlý a flexibilní - za každé situace
Vaše spokojenost je naším měřítkem. To se
Celosvětový LTA prémiový servis
netýká jen sofistikovaných LTA produktů a
Chcete mít v kteroukoli dobu k dispozici pré-
zařízení, ale i všeho co s tím souvisí. Naším
miové služby a péči - od návrhu řešení až po
cílem je, aby zařízení LTA ve Vaší firmě
fungující provoz? Vsaďte na prémiový servis.
konstantně zajišťovala čistý vzduch a přispěla
Jednáme rychle, kompetentně, nepřetržitě a
tím k co nejvyšší produktivitě.
po celém světě.
V případě, že budete potřebovat naši pod-
- Projektování a poradenství
poru, je Vám LTA servis vždy rychle a flexibilně
- Školení
k dispozici.
- Uvedení do provozu
- Měření
- Podpora 24 hodin, 7 dní v týdnu
- Údržba
- Servis a čištění
- Generální opravy
- Celosvětová dostupnost náhradních dílů
- Servisní smlouvy
LTA 15
EUROPE
Erwin Junker
Grinding Technology a.s.
Branch Office
Prospekt Tolbukhina 17/65
150000 Yaroslavl, Russian Federation
Phone:+420 466 003-111
Fax:
+420 466 682 149
E-Mail: [email protected]
www.junker-group.com
Phone:+7 (4852) 20 61 21
Fax:
+7 (4852) 20 61 21
E-Mail: [email protected]
www.junker-russia.ru
NORTH AMERICA
SOUTH AMERICA
ASIA
Erwin Junker Machinery, Inc.
2541 Technology Drive, #410
Elgin, IL 60124, USA
Erwin Junker Máquinas Ltda.
Centro Administrativo Rio Negro
Edifício Jaçari – Bloco A
13º andar cj. 132/133
Alameda Rio Negro 585
CEP 06454-000 Alphaville – Barueri
São Paulo, Brazil
Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Shanghai Representative Office
Room A-F, 13th Floor, North Gate Plaza
No.99 Tianmu Road West
Shanghai 200070, P.R. China
Phone: +49 (0) 7838 84-245
Fax:
+49 (0) 7838 84-308
E-Mail: [email protected]
www.lta.de
Phone:+1 847 488 0406
Fax:
+1 847 488 0436
E-Mail: [email protected]
www.junker-usa.com
Phone:+55 11 4153 9645
Fax:
+55 11 4153 8954
E-Mail: [email protected]
www.junker-group.com.br
www.lta.de
Phone:+86 (0)21 6380 6911 / 22 / 33
Fax:
+86 (0)21 6381 1220
E-Mail: [email protected]
www.junker.com.cn
Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
India Branch Office
Office No. 104, City Square
29-2, K.M. Gandhi Path
Bhamburda, Shivaji Nagar
Pune 411 005, India
Phone:+91 (0)20 255 33 896
Fax:
+91 (0)20 255 33 896
E-Mail: [email protected]
www.junker.in
420178 CZ August 2013
Erwin Junker
Grinding Technology a.s.
Plant Holice
Pardubická 332
534 13 Holice, Czech Republic
LTA Lufttechnik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach, Germany
Download

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT