Üstün performans
2
İçindekiler
1917’den beri uluslararası bir lider
Küresel mevcudiyet
Son teknoloji yenilikler
Yüksek düzeyde dikey entegrasyon,
güvenilir prosesler
Metalik tarak garnitür tellerinde mükemmellik
Şapka kılıflarında hassasiyet
Yüksek performanslı taraklar
Hizmet ekipmanı - Detaylarda hassasiyet
Kalıcı çözümler geleneği
Güvenilirlik
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
Sistem sunucu
3
Graf, dünya çapında şapka kılıfları, dokunmamış kumaş ve
yünlü taraklar için garnitür tellerinde lider tedarikçidir. Graf,
bir komple sistem sunucu olarak ürün ve teknik danışmanlığından hizmet ve hizmet ekipmanına kadar olmak üzere
kapsamlı bir paket sunmaktadır. Bu komple ürün yelpazesi
ve hizmeti müşterilere azami değer sunmak için tasarlanmıştır.
Ve müşterilerimizi ihtiyaç duydukları tüm uygulamalar için
müşteriye özgü çözümler geliştirerek desteklemekteyiz.
1917’den beri uluslararası bir lider
4
Küresel başarı, yüksek kaliteli yenilikçi ürünler - ve bunların
gerektirdiği hizmetle sağlanır.
Mükemmelliğin gelenekle birleşimi
1917
1962
1977
1988
2005
Şirketin Rapperswil’de Edwin Graf tarafından kuruluşu
Anonim şirkete dönüştürme
Yönetimin üçüncü nesile, Georg ve Ralph Graf’a geçişi
Tüm hisselerin Ralph Graf tarafından alınması; bir holding şirketine geçiş
Rieter tarafından alınma; premium tekstil komponentleri bölümüne entegrasyon
Küresel mevcudiyet
5
Merkez
Bağlı şirketler
Distribütörler
Dünyanın her yerinden müşteriler Graf’ın kendini kanıtlamış ürünlerine ve çözümlerine güvenmektedir. Küresel satış ve hizmet
ağımızla daima müşterilerimizin yakınındayız. Hızlı bir şekilde
yerinde destek, distribütörlerimiz ve hizmet merkezlerimiz tarafından güvenceye alınmaktadır.
Son teknoloji yenilikler
6
Yüksek performanslı ürünler müşterilere
gerçek yarar sunar.
Yenilikler, Graf markasının başarısının en önemli zeminini oluşturduğundan, yenilikçi ürünlere ve çözümlere büyük yatırımlar
yapmaktayız. Ve A&G ekibimiz tüketicilerle, makine imalatçıları,
kurumlar ve tedarikçilerle yakın ilişki içerisinde çalışmaktadır.
Graf’ın yeni ürünleri ve ürün sistemlerinin daima bir hedefi vardır:
müşterilerimizin pazarlarındaki konumlarını güçlendirmek. Bu
düşünceyle tüketicilerle yakından çalışmakta ve makine imalatçılarıyla yeni çözümler aramaktayız. Yoğun bir şekilde müşteriye
odaklanarak A&G ekibimiz özel ihtiyaçları iyi anlamakta ve özel
ihtiyaçlarına cevap bulmaktadır.
7
Rieter, Graf’ın kilit teknoloji komponentlerine
güvenmektedir. Yüksek performanslı Rieter
tekstil makineleri ile Graf’ın premium ürünleri
müşterilerimizin kaliteye, verime ve ekonomikliğe
duydukları yüksek beklentiye cevaptır.
Alexander Stampfer
Ürün Hazırlık Yönetimi Müdürü,
Rieter Machine Works Ltd. İsviçre
Graf, başarımızı sürdürmemize yardımcı
olan yenilikçi çözümler sunan güvenilir bir
partnerdir.
Werner Hess
Tekstil Mühendisi, Araştırma ve Geliştirme
Müdürü, Hermann Buehler AG, İsviçre
Yüksek düzeyde dikey entegrasyon, güvenilir prosesler
8
Kalitenin sırrı istikrardır.
Güvenilir prosesler kalıcılığı güvenceye almaktadır.
Graf’ın yüksek düzeyde dikey entegrasyonu ürünlerimizin ve
hizmetimizin üstün kalitesinin temelini oluşturmaktadır. Üretim
prosesinin her adımına ayrıntılı bir şekilde vakıfız ve endüstrimizde standartları belirlemekteyiz.
9
Uzmanlarımız, imalat ve en son teknoloji ile desteklenen üretim
yöntemlerinde yılların tecrübesiyle proseslerin güvenilir bir şekilde
işlemesini güvenceye almaktadır. Sadece premium kalite malzeme
kullanarak metalik garnitür telleri için garnitür telleri ve profil telleri
ve şapka kılıfları için temel malzeme gibi ürünlerimizi kendi fabrikalarımızda üretmekteyiz.
Güncel makinelerimizin çoğu kendi bünyemizde geliştirilmiştir. Bu
yüksek düzeydeki dikey entegrasyon ve son teknolojiyle imalat
alanındaki yetenek ve deneyimimiz, hem bize hem de müşterilerimize güvence sunmaktadır. Her şeyin sorunsuz bir şekilde işlediği
güvencesi. Her şeyin kesin uyacağı güvencesi. Kalitenin kesin ve
doğru olduğu güvencesi.
Metalik tarak garnitür tellerinde mükemmellik
10
Başarılması gerekli
gerekli zorluk, halihazırda konulmuş
standar
güncelleştiren ko
standartları
tları güncelleştiren
komple
mple bir yelpaze sunmaktır.
11
Graf, standart tellerden özel uygulamalar için geliştirilmiş ve müşteriye özel tasarlanmış tellere kadar varan geniş bir ürün yelpazesi
sunmaktadır. Graf garnitür telleri, tarak makinaları ve yünlü ve
dokunmamışlar bazlı yüksek kalite ürünlere özel bir farklılık sunar.
Tüm garnitür tellerimiz özellikle yüksek kalite standartlarına uygun
üretilmektedir. Graf, çelik alaşımlı ve farklı yüzey işlemeli türlerde
garnitür telleri üretmektedir. Bu, müşterilerimizin her uygulama için
birinci sınıf ürün temin edebilmelerini güvenceye almaktadır. Garnitür tellerimiz, uzun hizmet ömürleri ve sabit yüksek performansları
iplik ve dokunmamış ürün fabrikalarındaki üretim hatlarının daha
yüksek güvenilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.
Şapka kılıflarında hassasiyet
12
Hassasiyet, parçaların etkileşimine yansımaktadır.
Bunlar, ancak birbiriyle kusursuz bir şekilde uyumlu olmaları
halinde, güvenilir bir şekilde çalışır.
Graf, temel malzeme ve garnitür telinden komple garnitüre kadar
her şeyi üretmektedir. Bu yüksek düzeydeki dikey entegrasyon
bize, kalite standartlarımızı sürdürme olanağı sunmaktadır. Ve
bu, ürünlerimizin çalışma hassasiyetine yansımaktadır.
Sürekli kalite, kanıtlanmış ve özel geliştirilmiş malzemelerin
kullanımı ve birinci sınıf işçilik bunun temelini oluşturmaktadır. Güvenilir, yüksek verim ve maliyetlerde oldukça etkin iş
prosesleri ve uzun hizmet ömrü ise bunun sonucudur.
13
İyi projelendirilmiş üretim proseslerimizin etkisi komple şapka
kılıflarımızda da görülmektedir. Uzun hizmet ömrüyle birlikte bakım azlığı metalik tarak garnitür tellerimizde tamamen
görülmektedir. Her tür tarak için üretilen şapka kılıfları, yüksek
değerde iplik üretmek için özellikle kusursuz tarak performansı
için tasarlanmıştır.
Yüksek performanslı yarım ay penyöz tarakları
14
Uzun hizmet ömrü ve azami malzeme getirileri
her uygulama için belirleyici avantajlardır.
Graf’ın ürettiği yarım ay taraklar modern penyöz makineleri
için özellikle uygundur. Yelpazemiz, seçkin iplik kalitesi için
yarım ay ve üst taraklar için geniş bir ürün çeşidi içermektedir.
Graf yarım ay tarakları, kolay montajı, düşük bakım ihtiyacı ve uzun
temiz kalma süresi ile yüksek performans beklentilerine cevap
vermektedir ve ürün felsefemize uygun olarak uzun ömürlüdür.
Servis Makineleri - Detayda hassasiyet
15
Servis makinelerimiz garnitür tellerimizin yüksek verimliliğini
sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Burada, geniş yetenek ve
deneyimimizi uygulayarak optimum etkileşime odaklandığımızı
tekrar ediyoruz.
Tasarımı ve üretimi kendi tesislerimizde yapılan ekipmanımız
yüksek performanslı garnitür tellerimize kusursuz bir şekilde
uymaktadır. Bu, makinelerimizin hızlı bir şekilde kullanıma
hazır, işletiminin kolay ve güvenli ve sağlam konstrüksiyonları
sayesinde dayanıklı oldukları anlamına gelmektedir. Graf servis
makineleri sürekli bir güvenlik ve güvenilir garnitür sunma
konularında belirleyici bir rol oynamaktadır.
Sürdürülebilir müşteri çözümleri
16
Uzmanlarımız, alışılagelmiş yoldan çıkıp
yeni deneyimler edinmeye hazırdır.
Yüksek verimlilik, yüksek kalite, yüksek maliyet etkinliği – doğru
garnitür seçimi bu hedeflere ulaşmanın kilit faktörüdür. Graf’ın
kalifiye uzmanları müşterilerimize özel uygulamalar için doğru
garnitür seçiminde yardımcı olmaktadır. Müşterilerin özel ihtiyaçlarına cevap verebilmek için müşterilerle işbirliği halinde kişiye özel
çözümler geliştirmekteyiz.
17
Henüz tasarım ve geliştirme safhasında erken başlayan yoğun
işbirliği Graf ürünlerinin etkin kullanımına yardımcı olmaktadır.
Graf’ın uzmanları tekstil üretiminde uzun yılların deneyimine
sahiptir. Sürekli eğitim, uzmanlarımızın en son üretim teknolojileri
alanında güncel kalmalarını sağlamaktadır. Bu, onları iplik fabrikaları ve dokunmamış kumaş üreticileri ve makine imalatçıları için
değerli bir ilham kaynağı haline getirmektedir. Graf’ın müşterileri,
maliyetleri asgariye indirmede kendilerine yardımcı olan, işini bilen
profesyonel elemanlardan oluşan küresel bir hizmet ağına güvenebilir. Hizmet mühendislerimiz hızlı ve yetkin bir şekilde tepki
vererek, hizmet merkezlerinde veya müşterilerin işyerinde etkin bir
şekilde çalışmaktadır.
Güvenilirlik
18
Kalite daima kalitedir.
Graf, dünyanın her yerinde Graf’dır.
Dünyanın her yerinden müşterilerimiz ürünlerimizin sürdürülen
yüksek kalitesine güvenmektedir. Graf, bir premium tedarikçi
olarak tüm ürünlere her yerde aynı kalite standartlarını ve hizmeti uygulamaktadır.
Ürünlerimize talep sürekli artmaktadır. Ürünlerimizin kalitesi, dayanıklılığı, sağlamlığı ve hizmet ömrü buna daima ayak uydurmak
zorundadır. Ürünlerimiz tüm bu gereksinimlere uygundur. Graf, bu
zorluğu başarmak için ne şimdi ne de gelecekte hiçbir çabadan
kaçınmamaktadır.
Sürdürülebilir performans:
• DIN EN ISO 9001:2008 sertifikasyonu
• Proseslerde, üretimde ve laboratuvarda
entegre kalite testi
• Yüksek düzeyde dikey entegrasyon sonucu
proses güvenilirliği güvenceye alınmıştır
• Profesyonel elemanlarımızın sürekli eğitimi
19
Graf’ı daima birinci sınıf ürün sunan ve bu
nedenle sorunları gerekli şekilde ve gerektiği
zaman hızlı ve esnek bir şekilde çözmemize
yardımcı olan güvenilir bir partner olarak biliriz.
Abdulkadir Kurtul, Yönetim Kurulu Başkanı,
İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. Türkiye
Graf’ın garnitür teli bize optimum garnitür
telleri sunarak referans gücümüzü muhafaza
etme olanağı sunmaktadır. Graf’ın herhangi
bir etkinlik kaybına meydan vermeyen kalifiye
bir ekiple zamanında cevap verme yeteneği
başarımız için elzemdir.
Blandine Carton, Fabrika Müdürü,
Jacob Holm Industries (America) Inc. ABD
Graf, baştan sona kalıcı bir kalite ile birlikte tüm
detaylar ve karışımlar için yüksek verim olanağı
sunan markalı bir ürüne duyduğumuz tüm
beklentilerimizi tamamen yerine getirmektedir.
Graf’ın sunduğu kalite, hemen hemen her
ihtiyaca cevap vermek için geniş bir premium
çözüm yelpazesi, ister yeni, ister bir müşteri
ürün geliştirmesi olsun, her zaman yerindedir.
Wang Fang Shui, Genel Müdür Yardımcısı,
Luthai Textile Co. Ltd. Çin
Coimbatore R. Anandakrishnan, Yönetim
Kurulu Üyesi, K.P.R. Mill Limited, Hindistan
Graf + Cie AG
Bildaustrasse 6
8640 Rapperswil
İsviçre
Tel.
+41 55 221 71 11
Faks +41 55 221 72 33
[email protected]
www.graf-companies.com
Premium Swiss Quality
Version 0513 TR / © Copyright by Graf
Graf Kratzen GmbH
Senefelderstr. 8
D-86368 Gersthofen
Almanya
Tel. +49 821 2 49 670
[email protected]
Graf Cardservice Far East Ltd.
20/Fl. Pearl Oriental House
60 Stanley Street, Central
Hong Kong
Tel. +852 2810 09 55 / 56
[email protected]
Graf Holland B.V.
Lonnekerbrugstraat 130
P.O. Box 2201
NL-7500 CE Enschede
Hollanda
Tel. +31 53 488 95 88
[email protected]
Graf Metallic of America, Inc.
104, Belton Drive
P.O. Box 1370
USA-Spartanburg, S.C. 29304
ABD
Tel. +1 864 948 25 80
[email protected]
Gomitex SA
Z.I. Haut de Trême
B-4801 Stembert RC, Verviers
Belçika
Tel. +32 87 315540
[email protected]
Graf Máquinas Têxteis Ind. e Com. Ltda.
Alameda Rio Preto, no. 165
Centro Empresarial Tambore
BR-06460-050 Barueri-SP
Brezilya
Tel. +55 11 4166 4977
[email protected]
Bu broşürdeki bilgiler ve resimler baskı zamanında geçerli olanlardır. Graf, ayrıca bildirimde bulunmaksızın gerektiğinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Graf’ın yüksek performanslı garnitürleri, hizmet makineleri ve Graf yenilikleri
patentlerle korunmaktadır.
Download

Üstün performans