Konference
o odpovědném
a udržitelném
podnikání
16. dubna 2013
v pražském Centru
současného
umění DOX
Panelisté CSR Summitu 2013
Karel Doubek,
hotel Adria****+
Praha.
Ředitel hotelu Adria,
který je držitelem
ocenění E.ON Energy
Award – vítěz kategorie
Vzduch 2012, TOP
Odpovědná malá firma
roku 2011 a certifikace The Flower - Ekoznačka
EU. CSR není pro Karla Doubka jen cílem, ale
zejména prostředkem k tomu, jak umožnit
spokojenost zaměstnance a následně spokojenost hosta. Karel Doubek je absolventem
VŠE Praha, v hotelnictví a gastronomii působí
30 let. Kromě hotelu Adria pečuje o strategické řízení Restaurace U Pinkasů a hotelu
Zlatá hvězda Třeboň.
Ivan Dvořák,
Innovation Leadership
Agency
Je spolumajitelem a jednatelem ILA, s.r.o, kde se
zabývá zejména managementem znalostí,
transferem znalostí
a technologií
a vzděláváním v inovačním managementu. Od
prosince 2013 působí jako člen poradní komise
„Expert Group on Innovation and Knowledge
Transfer“ zřízené Evropskou komisí pro doporučení opatření potřebných pro zvýšení
efektivity praktického využití výsledků
výzkumu a vývoje.
Ladislav Hezký,
Štramberské uši od
Hezounů
Majitel Štramberských
uší od Hezounů. V červenci 1989 získal povolení k výrobě a prodeji
Štramberských uší.
Současně se zaměst-
náním začal podnikat a navázal na rodinnou
tradici. Za dobu svého podnikání získal mnoho
ocenění a stal se několikanásobným vítězem
v soutěži „O nejlepší Štramberské ucho“.
V roce 2010 se stal držitelem prestižní značky
Regionální potravina. Jako jediný výrobce
vyrábí Štramberské uši tradiční válenou
metodou.
Pavla Homolková,
RENOMIA a.s.
Od srpna 2012 působí
jako personální manažerka ve společnosti
RENOMIA a.s. V oblasti
HR působila i v předchozích zaměstnáních
na pozicích HR specialist
v Schering Plough s.r.o, kde zajišťovala mimo
jiné komunikaci s liniovými manažery a poradenství v oblasti personálních otázek, pracovního práva pro Human/Animal Health
v České republice a na Slovensku. Předtím pracovala jako HR generalist v Citibank Europe
plc. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou
v Praze.
Miluše Horská,
Senát PČR
Místopředsedkyně
Senátu Parlamentu ČR.
V roce 2008 spoluzaložila Denní centrum
SVÍTÁNÍ, o.p.s. a začala
se věnovat výuce
speciální pedagogiky na
Pedagogické fakultě UK. Od roku 2007 je
členkou Monitorovacího výboru Regionální
rady regionu soudržnosti Severovýchod. Od
roku 2002 je předsedkyní správní rady Koalice
nevládek Pardubicka (KONEP). Absolvovala
Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích
a v Praze.
Radek Hovorka, IBM
Zastává pozici finančního ředitele IBM
pro Central Region
zahrnující Česko,
Slovensko a Maďarsko
a zároveň působí jako finanční ředitel a jednatel
společnosti IBM Česká
republika od roku 2011. Má bohaté zkušenosti
v oblasti finančního řízení, projektového managementu, poradenství a auditu z finanční
skupiny J&T a poradenských splečností PricewaterhouseCoopers nebo EPIC. Radek Hovorka vystudoval VŠE v Praze a je držitelem
diplomu ACCA v oblasti mezinárodního finančního reportingu.
Karel Hvížďala
Novinář a spisovatel,
nyní na volné noze.
V letech 1966-70 působil
v Mladém světě, 1971-77
v nakladatelství Albatros
a pak až do roku 1990 na
volné noze. V letech
1978–89 byl v exilu
v Německu. 1990-1992 šéfreportér a předseda
představenstva vydavatele Mladé fronty Dnes,
1993-1998 spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu Týden. Autor více než dvaceti knih
rozhovorů, pěti próz, řady rozhlasových her
a knih o médiích.
Michaela Chaloupková,
ČEZ
Od roku 2012 je
ředitelkou Divize nákup,
ve Skupině ČEZ působí
od roku 2003. Od roku
2007 byla ředitelkou
sekce Integrovaný
nákup. Je členkou představenstva společnosti ČEZ. Vystudovala
Právnickou fakultu Západočeské univerzity
v Plzni, je také absolventkou Executive Master
of Business Administration Program (MBA) na
KATZ School of Business, University of Pittsburgh.
jak ČR tak i EU. V roce 2008 absolvoval Libor
Pavlíček čtyřleté dálkové studium programu
MBA na Dominican University of Chicago .
Michal Růžička
Pavlína Kalousová
V oblasti odpovědného
a udržitelného podnikání a společenské
odpovědnosti firem
(CSR) pracovala s mnoha
firmami na jejich strategiích. V současnosti působí jako předsedkyně
Byznys pro společnost, národní platformy
odpovědných firem a jako místopředsedkyně
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Předsedá Výboru pro legislativu a financování
Rady vlády pro NNO. Konzultovala národní
strategie rozvoje firemního dárcovství v Bulharsku, Polsku či na Ukrajině. Přednáší
odpovědnost a udržitelnost na Vysoké škole
ekonomické a v této oblasti i publikuje.
Pravidelně přispívá do časopisu CSR fórum.
Luděk Niedermayer,
Deloitte
Od října 2008 je
ředitelem v oddělení
consulting společnosti
Deloitte. Působil rovněž
jako poradce pro
zahraniční centrální
banky. V roce 1991 začal
pracovat ve Státní bance československé,
předchůdci České národní banky. V únoru
1996 byl jmenován do Bankovní rady ČNB. Od
roku 2000 vykonával funkci viceguvernéra
ČNB a v roce 2002 byl do této funkce jmenován na další 6leté období. Je absolventem
Masarykovy univerzity v Brně.
Libor Pavlíček, STEP
Trutnov
V roce 1990 založil
společnost Step TRUTNOV, kde dodnes působí
na pozici ředitele
a předsedy představenstva. Činnost firmy orientoval na strategicky
dominantní průmyslové kotle na biomasu, zařízení pro energetiku. Společnost se mimo
výrobních strojních a energetických aktivit se
dále orientovala na vývoj technologií (kotlů)
na spalování dosud nevyužívaných druhů paliv
z biomasy. V této oblasti společnost vyhrála
několik soutěží za inovativní výrobky v rámci
Generální partner
Partneři
Zakladatel Agentury
PubliCon, která vydává
měsíčník CSR fórum
a čtvrtletní Edici
Otvíráme o problematice práv dětí (ve
spolupráci s NTMD),
poskytuje poradenství
v oblasti médií a CSR a je organizátorem řady
konferencí, veřejných diskusí či CSR
Akademie. Do založení PubliConu v roce 2009
patřil Michal Růžička k nejzkušenějším českým
polistopadovým publicistům. Působil jako reportér Lidových novin, od roku 1994 spojoval
své autorství v TÝDNU, MF Dnes
a Hospodářských novinách s manažerskými
pozicemi. V letech 2002 - 2006 působil střídavě v Praze a Londýně jako zástupce ředitele
českého vysílání BBC World Service. Vystudoval Filozofickou fakultu UK a pro rok
1997/1998 získal roční prestižní stipendium na
Stanfordově univerzitě v USA.
Petr Šabata,
Hospodářské noviny
Od roku 2011 je
šéfredaktorem
Hospodářských novin,
v letech 1993 až 2000
působil jako šéfredaktor
deníku MF DNES,
později – do roku 2008 –
jako šéfredaktor slovenského deníku Pravda.
Následně rozvíjel multimediální projekt Naše
adresa v rámci skupiny PPF Media. Vystudoval
Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy.
Vít Šubert,
Telefónica O2
Zastává pozici ICT &
Presales Director ve
společnosti Telefónica
Česká republika. Má na
starosti celkovou strategii a její implementaci
v oblasti informačních
a komunikačních technologií v Telefónice. Před
nástupem do společnosti Telefónica O2 pracoval ve společnosti LG Electronics, kde odpovídal za oblast prodeje a marketingu pro Českou
a Slovenskou republiku. V minulosti pracoval
ve společnostech Dell a Nextra. Je absolventem
oboru Business Management na INSEAD.
Oficiální dodavatelé
Florin Trandafirescu,
Unilever
Je generálním ředitelem
společnosti Unilever
v České republice a na
Slovensku, předtím působil jako generální ředitel ruské společnosti
Inmarko, kterou vlastní
Unilever. Během své kariéry v Unileveru prošel
řadou pozic v oblasti dodavatelsko-odběratelského řetězce (Supply Chain). Působil ve Velké
Británii, pracoval jako ředitel Supply Chain pro
jihovýchodní Evropu a později jako viceprezident Supply Chain pro ruský, ukrajinský
a běloruský trh. Florin vystudoval fakultu mechanického inženýrství Polytechnického institutu v Bukurešti.
Jakub Unger,
Centrum.cz
Obsahový ředitel Centrum Holdings, spoluautor projektu
Aktuálně.cz a první
šéfredaktor deníku. Na
jaře 2006 nastoupil na
pozici ředitele vydavatelství portálu Centrum.cz, v květnu 2008 se
stal obsahovým ředitelem nově vzniklého
mediálního koncernu Centrum Holdings. Před
rozjezdem Aktuálně.cz působil Jakub Unger
čtyři roky v Hospodářských novinách, kde
končil jako zástupce šéfredaktora.
Jan-Willem Vosmeer,
Heineken
Je CSR manažerem
Heinekenu na globální
úrovni, má na starosti
program udržitelnosti
„Brewing a Better Future“. Je odpovědný za
problematiku spojenou
s CSR, společensky odpovědným investováním, zapojováním stakeholderů a za
reportování programů udržitelnosti na
globální úrovni. Účastnil se programu UN
Global Compact LEAD Task Force on Strategic
Social Investments and Philantrophy, jehož
výstupy byly prezentovány na konferenci Rio
+20. Studoval na School of Economics
Utrecht, Erasmus University Rotterdam a Harvard Business School.
Odborný partner
Mediální partneři Pořádá
Download

zde. - CSR Summit 2014