Informační bulletin GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
číslo 03 | prosinec 2010
Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2011
V tomto čísle
Globální aliance nabízí
klientům třetí cestu
strana 2
Mark Drummond-Brady, mezinárodní předseda pro rizika
a pojištění společnosti Jardine Lloyd Thompson, a výkonný
ředitel JLT International Network, Rory MacLeay, vysvětlují,
jak spojení odborných znalostí rozšiřuje výběr pro subjekty
nakupující pojištění.
Top-Pojištění.cz oslavilo
5. narozeniny
strana 3
Internetový portál Top-Pojištění.cz, který před 5 lety položil
základy internetového prodeje pojištění v ČR, má dnes 300 tisíc
klientů.
Povinné ručení 2011
zlevňuje až o 43 %
Exportér roku
strana 3
strana 3
Exportéři se dokáží prosadit i v době krize.
Jedna z největších investic české strana 4
společnosti v zahraničí
Společnost MITAS ze skupiny CGS postaví ve státě Iowa továrnu
na výrobu mimosilničních plášťů.
Záchranné složky a pojištění
strana 4
přeje skupina
GrECo JLT Czech Republic
Globální aliance nabízí
klientům třetí cestu
GrECo je součástí JLT International Network
M
ark Drummond-Brady, mezinárodní předseda pro rizika a pojištění společnosti
Jardine Lloyd Thompson, a výkonný ředitel JLT
International Network, Rory MacLeay, vysvětlují, jak spojení odborných znalostí rozšiřuje výběr
pro subjekty nakupující pojištění.
GrECo | NEWS
Nové jméno společnosti
Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že
společnost GrECo International, poradenství
pro riziko a pojištění s.r.o. změnila své jméno
na:
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Změna obchodního názvu společnosti je dána
vstupem jednoho z největších světových makléřů, Jardine Lloyd Thompson, na český pojistný trh prostřednictvím získání podílu v naší
mateřské společnosti.
Bylo prokázáno, že mezinárodní sítě makléřů
efektivním způsobem plní potřeby nadnárodních
společností v oblasti pojištění tím, že jsou svým
klientům nápomocny při správě globálních programů pojištění a řízení pojistného plnění a nabízí jim řešení ožehavých problémů týkajících se
regulačních a daňových otázek.
Tyto sítě však mají i své nevýhody. V případě sítí,
které jsou volnými sdruženími, existuje riziko, že
úroveň jejich služeb a dovedností nebude stejná.
Často jde jen o seznam kontaktů, kdy jednotliví členové sítě mezi sebou neuzavírají smlouvy
o úrovni služeb, ani nesdílí stejnou kulturu obchodní činnosti.
Sítě mající jediného vlastníka jsou někdy méně
výkonné a komplexní, než lze očekávat. Sítě založené na vlastní činnosti mohou nabízet služby
nestejné kvality, protože jejich struktura je nepoddajná a protože musí dodržovat různá pravidla a postupy. Jejich provoz je nákladný, vyžaduje
zdroje na vzdálených místech, které nejsou dostatečně využívány, a je pro ně typické, že nejsou
schopny poskytovat konzistentní služby a produkty, kterými by reagovaly na zájmy klientů.
Jardine Lloyd Thompson je přední pojišťovací
makléř s celosvětovým pokrytím. Tvoří jádro
nově vzniklé makléřské sítě JLT International
Network společně s dalšími partnery, kterými jsou skupina GrECo (Rakousko), SIACI
SAINT HONORE (Francie) a skupina Ecclesia
(Německo).
V rámci JLT International Network nyní operujeme ve 130 zemích s více jak 9000 zaměstnanci a prvotřídními pojistnými experty po
celém světě.
Spolu silnější
Společnost Jardine Lloyd Thompson si zvolila
třetí cestu. JLT International Network uzavřela
smlouvy s jinými předními nezávislými makléři,
aby tak dosáhla kombinované nabídky. Dohody
zahrnují kompatibilitu značek a společný rozvoj
všech pojištění, zajištění a zaměstnaneckých
výhod. K tomu jako opora slouží úzké obchodní
partnerství a smlouvy o úrovni služeb.
Cílem tohoto modelu je poskytnout klientům přístup ke globální síti předních nezávislých makléřů
založené na spolupráci a sdílení znalostí. Partneři
budou vzájemně těžit ze svých odborných znalostí a budou schopni vyvinout a na specifické přání
upravit více produktů a služeb pro mezinárodní
klienty.
RNDr. Alena Bartoňová
Ing. Zdeněk Voharčík
jednatelé společnosti
|2|
Nová doba
V rámci této strategie Jardine Lloyd Thompson
nedávno uzavřel výhradní dohody se třemi předními evropskými makléři, SIACI SAINT HONORE
(S2H), GrECo a Ecclesia, což značně posílí schopnosti sítě v Evropě a Střední Asii. Dohoda je upevněna prostřednictvím vzájemného vlastnictví obchodních podílů.
„Nový model partnerství jde nad rámec bývalých
dohod makléřů, kteří jsou členy sítě, a je zásadní
pro to, aby se JLT International Network posunula na novou úroveň,“ říká Rory MacLeay, výkonný
ředitel JLT International Network, který má devatenáctiletou zkušenost v oblasti poskytovaní
služeb nadnárodním klientům ve společnosti
Jardine Lloyd Thompson.
„Tito čtyři partneři se zavázali ke spolupráci a sdílení znalostí ve prospěch klientů. Čím více síly, tím
zřetelnější je přínos sítě pro klienty,“ říká Mark
Drummond-Brady, mezinárodní předseda skupiny pro rizika a pojištění. „Na základě užší spolupráce a výměny znalostí, odborných schopností
a lidí, budou partneři moci posílit své vztahy,
vyvíjet nové produkty a poskytovat lepší služby,“
dodává.
Posílená JLT International Network bude mít větší vliv na pojistitele a hlubší kombinované znalosti předních průmyslových odvětví a regionálních
pojišťovacích trhů. „Můžeme využít našeho kombinovaného vlivu, abychom s pojistiteli uzavřeli
výhodnější smlouvy a zajistili výhodnější služby
pro klienta, což je důležité zejména pro to, aby síť
měla pevnou formu,“ říká Drummond-Brady.
Sdílení odborných znalostí
JTL International Network není jen organismus
poskytující služby mezinárodním klientům, je to
i distribuční kanál pro dovednosti specialistů JTL
a jejich partnerů.
Každá firma, která je součástí sítě, nabízí odborníky na daný region a odvětví, a tak mohou partneři hledat nejlépe fungující model.
Rozvíjející se trhy
Na rozvíjejících se trzích se partnerům sítě nabízí
i možnost dalšího růstu. Jelikož se ekonomická
síla posouvá směrem k trhům v Asii a Latinské
Americe, nadnárodní společnosti z Číny, Indie,
jihovýchodní Asie a Brazílie nyní působí v USA
a Evropě a budou potřebovat pomoc při rozvoji
svých mezinárodních pojistných programů a dodržování souladu v souvislosti se zaměstnaneckými výhodami.
„JLT International Network nadále roste a díky
spolupráci a výměně znalostí posiluje a bude mít
významné výhody v porovnání s alternativami,
které nabízejí jiní makléři,“ říká MacLeay a dodává: „Klienti a partneři sítě budou mít přístup
ke sdíleným odborným znalostem, produktům
a službám předních makléřů v klíčových oblastech, včetně rozvíjejících se trhů Asie, Latinské
Ameriky a východní Evropy. Těžit budou i ze sdílených inovací a flexibilního přístupu k potřebám
klientů, což je tak často typické pro nezávislé
makléře.“
Stuart Collins, Risk Specialists
Top-Pojištění.cz oslavilo
5. narozeniny
5 let a 300 tisíc klientů
I
nternetový portál Top-Pojištění.cz, který patří do
skupiny GrECo JLT, vstoupil na český pojistný trh
před 5 lety, přesně 1. 11. 2005. Způsobil tak revoluci
v rámci pojištění, kdy položil základy internetového
prodeje pojištění v České Republice a rozšířil tak pro
zájemce o pojištění, zejména řidiče, možnosti srovnání produktů všech pojišťoven.
V pondělí 1. 11. 2010 se v nejvyšším patře budovy
City Tower v Praze na Pankráci konala oslava 5 let
úspěšné existence projektu www.top-pojisteni.cz.
Zástupci významných obchodních partnerů z řad
pojišťoven nebo mediálních skupin si tak mohli vychutnat jedinečný pohled na večerní Prahu z nejvyšší
budovy v České republice. O příjemnou atmosféru
se postarala hudební skupina „BÍLÝ BOTY“ v čele se
zpěvákem a skladatelem Tomášem Harantem a také
barmanská show v podání dvojice z BarStore.cz.
Internetový portál Top-Pojištění.cz je dlouhodobě
jedničkou na trhu internetového pojištění a jeho
služby využilo již více než 300 tisíc klientů. Zpočátku
se zabýval zejména pojištěním povinného ručení,
později svou nabídku rozšířil o cestovní pojištění,
srovnání havarijního pojištění a připravuje porovnání dalších zajímavých retailových produktů, jako
např. pojištění domácností, rodinných domů či
odpovědnosti.
Zleva: Martina Gajdošová, Martin Kýjonka,
Marcela Wandlerová, Roman Sznapka,
Pavel Ronovský & RNDr. Alena Bartoňová
(jednatelé spol. Top-Pojištění.cz)
a Roman Sláma
Povinné ručení
2011 zlevňuje
až o 43 %
Konkurenční boj pojišťoven pomáhá ke snižování
výše pojistného. V posledních letech neustále přibývá počet pojištěných vozidel a s tím souvisí i větší
počet pojistných událostí a nárůst výplat pojistného
plnění. S ohledem na legislativní změny v posledních
dvou letech se očekává vyšší dynamika vývoje výplat
pojistného plnění. „U většiny pojišťoven v posledních
letech rostly základní sazby povinného ručení v průměru o 8–10 %. Na druhou stranu průměrná výše
pojistného díky různým speciálním akcím pojišťoven,
segmentaci klientů a bonusovému systému neustále
klesá, za posledních 5 let celkem o 19 %,“ říká Pavel
Ronovský, ředitel společnosti Top-Pojištění.cz s.r.o.
Dnešní klient díky srovnání jednotlivých produktů
pojišťoven dosahuje nižší ceny pojištění a ušetří tak
řádově stokoruny až tisíce korun ročně. Rozdíly mezi
pojišťovnami dosahují rozdílu až 70 %. Navíc díky aktuálním akčním slevám mohou motoristé ve srovnání
se sazbami pro rok 2010 ušetřit příští rok až 43 %.
Pavel Ronovský
jednatel společnosti
Top-Pojištění.cz
Exportér roku
Exportéři se dokážou prosadit i v době krize
V
letošním roce proběhl již 13. ročník soutěže
Exportní cena DHL HSBC. Přihlášené společnosti soutěžily ve čtyřech hlavních kategoriích
– Středně velká společnost, Malá společnost,
Exportér teritoria – Indie a Exportér regionu –
Kraj Vysočina. Samostatné kategorie představovaly ocenění Nejúspěšnější klient CzechTrade
a Zvláštní ocenění CzechTrade za aplikaci průmyslového designu. Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhlo 16. listopadu 2010 v Praze. A my jsme
byli u toho – nejen jako jeden z hlavních partnerů, ale také jsme měli zastoupení v porotě v osobě
RNDr. Aleny Bartoňové, jednatelky spol. GrECo JLT
a Top-Pojištění.cz.
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem
73 českých exportních firem, jejichž obrat dosáhl
téměř deseti miliard korun s celkovým exportem ve
výši téměř pět miliard korun. Každý z účastníků průměrně zrealizoval vývoz za přibližně 82,8 milionu korun s obratem téměř 164 milionů korun. Export se na
obratu přihlášených firem podílel 50,51 %.
Exportní cena DHL HSBC je prestižní ocenění udělované malým a středně velkým exportním firmám
v České republice s cílem poukázat na jejich význam
pro českou ekonomiku.
Hodnotící kritérium pro výběr exportérů v rámci
ocenění Exportní cena DHL HSBC tvoří index, který
se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu
a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků se určí pořadí a společnosti jsou rozděleny do
jednotlivých kategorií. Ekonomická hodnocení a finanční výsledky přihlášených exportérů zpracovává
odborný garant soutěže, kterou letos byla prestižní agentura v oboru řízení rizik, společnost Coface
Czech.
„Rok 2009 byl pro české exportéry velmi obtížný
vzhledem k dopadům globální hospodářské krize.
Proto když jsme s našimi partnery vyhlašovali letošní
ročník Exportní ceny DHL HSBC, která hodnotí právě
meziroční růst dosažený v roce 2009, jsme měli obavy, zda se najde dostatečný počet soutěžících. Počet
přihlášených i samotné výsledky soutěže však tyto
obavy vyvrátily a opět se potvrdilo, že malí a střední
exportéři se dokážou prosadit i v době krize a že jsou
častokrát v mnohém flexibilnější. Co mě osobně obzvlášť potěšilo, byl počet soutěžících v kategorii Malá
společnost, kde tyto firmy představovaly 85 % všech
přihlášených, což znamená, že právě ty nejmenší firmy dokázaly být pověstnými štikami v rybníce českého
exportu. Druhou dobrou zprávou je oborové složení
nejúspěšnějších exportérů, kde opět narostl podíl služeb a produkce s vysokou přidanou hodnotou," řekl
obchodní ředitel DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Luděk Drnec.
Středně velká společnost
Kategorie je určena exportérům s maximálním počtem
250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy Kč.
1. místo HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
2. místo AVAST Software a.s.
3. místo VELBATES s.r.o.
Exportér teritoria – Indie
1. místo Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Exportér regionu – Kraj Vysočina
1. místo PBS ENERGO, a.s.
Nejúspěšnější klient CzechTrade
1. místo INCO engineering s.r.o.
Zvláštní ocenění CzechTrade za aplikaci průmyslového designu si odnesla společnost
2N TELEKOMUNIKACE a.s., založená v roce 1991.
Více informací o soutěži i vítězích jednotlivých kategorií naleznete na www.greco.eu v sekci Aktuality.
Výsledky soutěže Exportér roku 2010
Výsledky soutěže Exportní cena DHL HSBC 2010
Malá společnost
Kategorie je určena malým exportérům s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů Kč.
1. místo PBS ENERGO, a.s.
2. místo 1 Witos s.r.o.
3. místo MEDUSE DESIGN, s.r.o.
Martin Kment
regionální ředitel
pobočka Děčín
[email protected]
|3|
Jedna z největších investic
GrECo | NEWS české společnosti v zahraničí
Konference pojišťovacích
makléřů
Jubilejní 10. konference pojišťovacích makléřů, které tradičně organizuje Asociace českých
pojišťovacích makléřů (AČPM) na aktuální témata pojišťovacího trhu a makléřských služeb,
se konala 19. října v moderních prostorách
Kongresového centra U Hájků v Praze. Téměř
dvě stovky makléřů, zástupců pojišťoven a dalších hostů absolvovaly náročný program jedenácti prezentací, mezi nimiž byly exkluzivně
představeny i výsledky nedávného průzkumu
o image pojišťovacích makléřů. Výzkum, jenž
navazoval na předchozí z roku 2007, si AČPM
opět zadala u agentury Ipsos Tambor.
Konferenci zahájil předseda AČPM a jednatel
společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Ing. Zdeněk Voharčík, který připomněl, že
právě trvalá péče o udržování a zvyšování odborné způsobilosti patří mezi jedny z hlavních
úkolů AČPM. Zdeněk Voharčík také představil
novou Ročenku AČPM 2009/2010, vydanou
u příležitosti konference a mapující činnost
Asociace a jejích členů v uplynulém období.
S největším zájmem účastníci konference očekávali vystoupení čestného hosta, viceguvernéra České národní banky
prof. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D. Ten
se ve svém vystoupení soustředil na aktuální otázky související s výkonem dohledu nad
pojišťovacími zprostředkovateli, upozornil na
nutnost posílit pravomoci ČNB zejména v oblasti sankcionování nepoctivých hráčů na trhu,
přičemž zdůraznil, že v případech pochybení
se jedná o agenty (pracující s individuálními
klienty), nikoliv makléře (poskytující vysoce odborné služby korporátním klientům).
Příspěvek viceguvernéra se těšil i pozornosti médií – dostal se nejen do hlavních zpráv
České tiskové kanceláře, ale také na stránky
předních českých deníků.
Po vystoupení prof. PhDr. Ing. Tomšíka, Ph.D.
následoval maraton prezentací, který byl
završen veskrze praktickou přednáškou
Ing. Václava Kratochvíla, Ph.D., znalce z oboru požární ochrana a autorizovaného inženýra
požární bezpečnosti staveb ze společnosti
10. konference pojišťovacích makléřů byla zakončena neformální diskuzí.
Petra Králová
vedoucí marketingového
oddělení
[email protected]
IMPRESSUM:
Vydává: GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 | www.greco.eu
GrECo JLT je členem Asociace českých pojišťovacích makléřů.
Redakce: Petra Králová | telefon: 296 331 211
E-mail: [email protected]
Grafická úprava a zlom: Blanka Roubíčková | [email protected]
Fotografie: iStockphoto
|4|
K
oncem léta byl podepsán kontrakt, podle kterého jedna ze společností skupiny CGS – společnost MITAS – postaví v USA, konkrétně ve státě
Iowa, továrnu na výrobu mimosilničních plášťů, tj.
pneumatiky pro stavební stroje, rypadla a nakladače, jeřáby, víceúčelové stroje a dále pláště pro motocykly a gumárenské směsi.
traktorů a zemědělských strojů, jakými jsou John
Deere Group, JCB Group, CNH Group, AGCO Group
a CLAAS Group.
A jaká jsou očekávání společnosti MITAS od působení v USA?
Očekáváme zvýšení tržního podílu v USA v segmentu
radiálních pneumatik a vhodné umístění zdroje pro
pokrytí OEM výrobců (AGCO, CNH) na území Mexika
a Kanady a také trhu náhradní potřeby.
Správcem pojištění tohoto významného počinu společnosti MITAS je právě GrECo JLT Czech Republic.
Na tuto událost jsme se zeptali Drahomíra Bohuslava,
MBA, který v CGS zastává funkci Risk Managera.
Proč investice v USA a proč právě ve státě Iowa?
V americkém státě Iowa se střetává několik zásadních
výhod pro naši investici – mezi hlavní patří dominance zemědělského průmyslu, infrastruktura v dané
lokalitě a zejména blízkost k hlavním výrobcům
Martin Kment
regionální ředitel
pobočka Děčín
[email protected]
Záchranné složky a pojištění
S
trojní pojištění poskytuje komplexní ochranu
pro veškeré stroje, strojní a jiná technická zařízení nebo soubor takovýchto zařízení a vztahuje
se na škody na těchto vzniklých. Takovéto pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo
zničení pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou
událostí. Pojištění pro stroje kryje i škody požárem,
živelními riziky, včetně škod způsobených hašením,
stržením, úklidem nebo ztrátou pojištěného zařízení způsobenou v souvislosti s některým pojistným
nebezpečím, odcizením a vandalismem.
Společnost GrECo JLT v rámci pojištění strojních rizik
pojistila nový hasičský speciál Hasičského záchranného sboru Jihočeského letiště České Budějovice a.s.,
který posílil technické vybavení letiště. Tento speciál
významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. Vozidlo v hodnotě téměř 22 milionů
korun odpovídá moderním standardům a nejpřísnějším požadavkům pro specializovaná hasičská vozidla. „Speciál se nám podařilo pořídit díky podpoře
z Regionálního operačního programu Jihozápad.
Jsou to první peníze, jejichž zdrojem jsou evropské
strukturální fondy, které podpoří projekt modernizace letiště. Má to také praktický dopad na navýšení
požární kategorie, což nám umožní odbavování větších letadel vlastními silami bez pomoci Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje,“ vysvětluje
ředitel Jihočeského letiště České Budějovice a.s.
Ing. Ladislav Ondřich.
Hasičský speciál bude sloužit zejména při aktivním
rychlém zásahu u nehod a požárů letadel. Automobil
je postaven na třínápravovém podvozku a tvořen je
kabinou pro tříčlennou osádku, speciální cisternovou
nástavbou s vysoce výkonným čerpadlem, zásobami hasiv a nutným specializovaným příslušenstvím.
Peníze z evropských strukturálních fondů by měly výrazně přispět i k financování druhé etapy rekonstrukce letiště, která počítá s výstavbou terminálu na zelené louce, s rozšířením stojánky pro letadla, s úpravou
vzletové a přistávací dráhy a technickým zázemím.
Cílem je, aby Jihočeské letiště České Budějovice mohlo být zařazeno do mezinárodní sítě veřejných letišť
a aby mělo patřičné vybavení pro přílety letadel typu
Boeing 737 či Airbus A320.
Zajímavosti o hasičském speciálu:
Dodavatel vozidla: SAP, spol. s r.o.
Výrobce podvozkové části: Scania
Výkony, váhy a rozměry:
zrychlení z 0 na 80 km/hod za 40 s
provedení pohonu kol 6 × 6
max. rychlost 140 km/hod
celková šířka 2 500 mm bez zpětných zrcátek
výkon motoru 480 PS, EUR 5 bez použití ad blue
automaticky řízená převodovka, vybavená pomocným pohonem, který umožňuje provoz čerpadla
v požadovaných parametrech nezávisle na jízdě
vodní systém: vícestupňové odstředivé čerpadlo
s výkonem 5 500 litrů/min při tlaku 10 barů a sání
z cisterny
nádrž na vodu o objemu 7 500 l a nádrž na pěnidlo
o objemu 900 l
vodní/pěnové monitory: hlavní na střeše kabiny
a přední na předním nárazníku, přičemž oba jsou
ovládané z kabiny pomocí joystiku
práškové hasicí zařízení – náplň 250 kg.
Ing. Sylva Švejdová
regionální ředitelka
pobočka České Budějovice
[email protected]
Download

Spotlight zima 2010