Informační bulletin GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
číslo 2 | prosinec 2013
Milí klienti a obchodní partneri,
ˇ
nastal čas adventní, čas shovívavý a poklidný. Je to čas dobré vůle,
klidu a rozjímání, s nímž se každému z nás otevírá prostor k ohlédnutí za uplynulým obdobím. Je čas přemítat nad tím, čeho jsme
dosáhli a jak jsme se na naší cestě v roce 2013 posunuli blíže našim
cílům.
Vám, našim klientům, jsme se i v letošním roce snažili poskytovat vysoký standard kvality servisu spolu s naším profesionálním
a spolehlivým týmem s unikátní kombinací znalostí domácího prostředí a know-how ze zahraničí. Komplexnost nabízených služeb
celé skupiny a náš koncept poradenství jsme založili na partnerství
a schopnosti nabídnout vám individuální řešení ušitá na míru podle vašich potřeb.
Těší nás, že jsme pro vás byli stoprocentně silní partneři a byli jsme vám po celý
rok 2013 schopni nabídnout možnost
naší osobní odpovědnosti za váš pojistný program, který dokonale pokryl všechna vaše pojistná rizika.
Skupina GrECo JLT jednoznačně prokázala, že dobře řízená společnost dokáže být v konkurenci pojišťovacích poradců velmi úspěšná,
což nakonec přispělo i ke zvýšení její prestiže na trhu.
Naše poděkování patří jak vám, našim obchodním partnerům, kteří
jste se podíleli na tom, že se nám podařilo udržovat vzájemně pozitivní obchodní vztahy, tak také vám, našim klientům, za důvěru,
jistotu a spolupráci.
V těchto svátečních dnech bychom vám všem chtěli popřát mnoho
zdraví, osobní pohody a štěstí.
Ať vánoční svátky přinesou do vašich domovů klid, pokoj a vzájemné porozumění. Vám i vašim rodinám přejeme krásné Vánoce
a aby nadcházející rok 2014 byl pro vás a vaše blízké plný rodinné
pohody, splněných přání, pevného zdraví a dobré nálady.
ˇ Voharcík,
ˇ Jirí
ˇ Kulas, Petr Podebradský
ˇ
Zdenek
Vaše spokojenost je pro nás
prioritou a jinak tomu nebude
ani v roce následujícím.
Naše pobočky – Praha, České Budějovice, Brno, Hradec Králové, Ostrava 4 Úvodní slovo jednatele
Top-Pojištění.cz 4 Top-Pojištění.cz opět první v aplikaci pro sjednání cestovního pojištění přes iPad!
2
Praha
Během jarních a letních měsíců se nám podařilo rozjednat a úspěšně dokončit jak nové obchody (ASBIS
CZ, církev bratrská), tak i obnovit obchody stávající
(ALFA-HELICOPTER, České spořitelny či DAF Trucks).
P
raha – matka všech měst. Historické a současně
moderní město je více než tisíc let staré a zaujímá mezi regiony České republiky výjimečné postavení. Podobá se v tom dalším světovým metropolím, které svým rezidentům nabízejí nadprůměrný
standard a nejširší nabídku vzdělávacích, kulturních
i zdravotnických aktivit.
Proč jet právě k nám do Prahy? Je jedno, jestli
sem vyrazíte na služební cestu nebo na výlet, krásy Prahy si můžete vychutnat v každém ročním období. Pokud se nepotkáme v divadle nebo kavárně, v ulici
Novodvorská 994 v Praze 4 nás najdete určitě. O plnou spokojenost
klientů usilujeme v pobočce Praha
s týmem osmi lidí, kde základem
úspěšného fungování je přátelská
a kolegiální atmosféra opřená o vzájemnou důvěru. V letošním roce jsme
zaznamenali několik zásadních změn.
Mezi ty hlavní se řadí příchod nového
ředitele Ing. Pavla Krejčíře a také rozšíření regionální působnosti pobočky do
západní a severní části Čech, tzn. zejména do
Plzeňského a Ústeckého kraje. V těchto regionech
se nejedná pouze o převzetí stávajících klientů, nýbrž
také o rozvoj akvizičních aktivit spojených zejména se
spoluprací s Českou spořitelnou.
V prvních měsících letošního roku jsme se zaměřili zejména na stabilizaci portfolia klientů, což se
nám díky velkému nasazení všech kolegů podařilo.
Primárně vystoupila do popředí skutečnost, že jsme
stabilní instituce pevně zakotvená na trhu. Ve srovnání s konkurencí máme tu výhodu, že jsme konzistentní a předvídatelní. Díky komplexnosti nabídky
služeb máme široký prostor pro rozvíjení spolupráce
s klienty s vysokou mírou přidané hodnoty a inovací.
Ve spolupráci s kolegy z Vídeňského holdingu probíhala intenzivní komunikace s Českou spořitelnou,
zejména pak ve spojitosti s novým projektem GrECo
Secured Lending, což je ve zkratce aplikace, která
slouží k analýze pojištění klientů České spořitelny
a měla by v budoucnu sloužit také jako jeden z akvizičních nástrojů.
Další velkou výzvou letošního roku bylo zajištění
servisu pro Komoru daňových poradců, jednoho
z klientů, pro naši společnost zcela klíčového, jehož
České
Budějovice
T
raduje se, že toto město ohromí každého, kdo
sem přijede poprvé. A každý, kdo už tu byl, se
sem chce zase co nejrychleji vrátit. Kromě skvělého
budějovického piva, jihočeské kuchyně a největšího českého náměstí tu přímo v centru Českých
Budějovic sídlí naše pobočka, kde se náš tříčlenný tým stará o potřeby klientů GrECo v jižních
Čechách.
Z pohledu potřeb a očekávání klientů jsme se zaměřili na individuální přístup k řízení jejich bezpečnosti
a poskytování komplexních služeb. U našeho současného servisního modelu regionální pobočky klienti
velmi oceňují snížení administrativní zátěže spojené
s pojištěním a především pomoc při řešení pojistných
událostí. Nyní máme úspěšně vyřízeno 81 % všech
pojistných událostí hlášených v první polovině roku.
Jako naši významnou konkurenční výhodu vnímáme
široké spektrum služeb poskytovaných skupinou
Brno
M
etropolí jižní Moravy je Brno, druhé největší
město republiky, středisko tradičních mezinárodních výstav a veletrhů, sídlo řady institucí celostátního významu, především v oblasti soudnictví, ale i významné centrum kultury a vysokého
školství.
Specifikem, zejména brněnské oblasti, je
značné zastoupení exportně orientovaných
podniků. Již sám fakt, že ve městě studuje
|2|
Sportovec:
Chci rychlý
a kvalitní
servis.
správa vyžaduje plné nasazení a bezchybnou komunikaci nejen kolegyň z pobočky, které mají tohoto
klienta po „technické“ stránce na starosti, ale i kolegů právníků a „autařů“, jejichž podporu velmi
oceňujeme.
Správa Komory daňových poradců a rozvoj spolupráce s ní je bezesporu jedním z hlavních úkolů pobočky Praha pro rok 2014 i roky následující. Z akvizičních oblastí je jednoznačnou prioritou kooperace
s Českou spořitelnou, avšak budeme se chtít zaměřit
i na další oblasti, zejména oblast pojištění letadel.
Přijeďte! Rádi vás poznáme.
Za pobočku Ing. Pavel Krejčíř, ředitel
GrECo, kombinované s naším osobním přístupem
ke klientům. Naším největším úspěchem v letošním
roce bylo zařazení společnosti Mico, spol. s r.o., do
našeho portfolia klientů.
V letošním roce se nám podařilo vytvořit si dobré
vztahy s regionálními korporátními centry České
spořitelny v Českých Budějovicích a Jihlavě a získat
tak významného partnera v akviziční činnosti.
V následujícím roce chceme
usilovat o úspěšné dokončení rozjednaných
akvizic a udržení
si stávajících klientů. Rádi bychom prohloubili spolupráci
s korporátními
centry České
spořitelny a.s.
Co se týče pozice GrECo v jižních Čechách, určitě je kam růst, což
je náš dlouhodobý cíl.
Naše pobočka
návštěvu!
stojí
za
Skvělá atmosféra Českých Budějovic vás zkrátka
pohltí. Věřte, budete se chtít vracet.
Za tým pobočky U Černé věže:
Account Manager: Ing. Marie Nováková
Account Executive: Bc. Petra Šímová,
Bc. Petra Jánská
přes 80 000 studentů a pracují zde tisíce vysoce kvalifikovaných pracovníků z mnoha zemí, propůjčuje Brnu
jinde nevídanou atmosféru, která dále zvyšuje jeho
atraktivitu pro podnikání i život. To vše činí tento region z hlediska potenciálu jedním z nejperspektivnějších u nás. A tady v městské části Brno-Žabovřesky
na Veveří ulici č. 11, v novém moderním administrativním centru PLATINIUM, sídlí naše brněnská
pobočka. Náš tým čítá pět zaměstnanců. Ředitelem
pobočky je Ing. Petr Salač, jeho zástupkyní Martina
Mitášová. Správci smluv jsou Ing. Petra Bartoníčková,
Mgr. Jakub Doležel a Marie Pelikánová. Na pobočce
najdete také našeho rizikového manažera Miroslava
Antonína a specialistu IT Jiřího Malého.
Hradec Králové
K
de je střed republiky? Není to tak daleko od
Hradce Králové. A právě v Hradci Králové je
naše pobočka, která sídlí ve Škroupově ulici 719.
Proč je důležité o tom mluvit? Protože chceme být
klientovi blízko. Chceme mu být k dispozici vždy, jakmile to bude potřebovat.
Chceme, aby měl vždy pocit, že je někdo, komu může
kdykoli zavolat, koho vnímá jako svého poradce i přítele. Někoho, kdo ho nechce využít, někoho, kdo cítí
svou osobní odpovědnost za jeho kvalitní pojistnou
ochranu. A kvalitní pojistná ochrana, to je přece bezpečné podnikání.
Máme oči otevřené jak směrem dovnitř naší společnosti, tak směrem ven k potřebám našich klientů.
Někoho baví pojišťovat standardní rizika.
My si libujeme i v těch nestandardních
rizicích, která se na trhu tak často
nepojišťují. V takovém případě je
potřeba přinést vlastní know-how a něco do vývoje produktu
vložit. Ale to je to, co nás baví.
Standardy umějí všichni. Úkolem
GrECo je obohacovat náš trh.
Kdo jiný než mezinárodní společnosti, jako je GrECo, by měl být
nositelem nového know-how na
území ČR?
Tým na standardy i nadstandardy
máme. V našem kolektivu je kumulována
obrovská zkušenost. Máme specialisty, kteří
se na pojistném trhu pohybují desítky let. V současné době tvoří královéhradeckou pobočku čtyřčlenný
tým obchodně orientovaných lidí, kteří rozumějí individuálním potřebám jednotlivých klientů.
Máme své klienty rádi. To je důvod, proč jich máme
Ostrava
U
ž jste byli v Ostravě? Rozhodně stojí za návštěvu a vůbec nevadí, jestli už jste tu někdy byli,
protože v tomto městě je stále co objevovat.
Přijměte naše pozvání na návštěvu Moravskoslezského
kraje, který není jen průmyslovou oblastí proslulou
díky nerostnému bohatství a železárnám jako „ocelové srdce republiky“. I tento severovýchodní cíp České
republiky má návštěvníkům co nabídnout. Kdo má rád
rychlé tempo velkoměsta, toho jistě osloví metropole Ostrava, v jejímž centru, nedaleko Nové Karoliny,
je umístěna na rohu ulic Hollarovy a Poděbradovy
v budově Business centra GONG naše pobočka. Náš
tříčlenný kolektiv je připraven poskytnout vysoce
profesionální péči portfoliu firemní klientely nejen
z celého Moravskoslezského kraje, ale i z dalších regionů České republiky.
Vzhledem k výrazně průmyslovému charakteru našeho regionu jsou našimi klienty převážně průmyslové firmy, ale nezanedbatelnou část tvoří také klienti
z řad dopravy a stavebnictví.
Budování vztahu s klientem je dlouhodobá záležitost
a tomu odpovídá i naše patřičná péče. Každý klient
je pro nás jedinečný, a proto se mu snažíme nabízet
vysoký standard kvality služeb.
Naší konkurenční výhodou je především regionální
dostupnost, jak nám ukazuje zpětná vazba od klientů, je to pro ně jednoznačně nejdůležitější faktor spolu s kvalitou. Na základě znalosti klienta, jeho odvětví
a zaměření dokážeme nejen navrhnout řešení „na
míru“, ale také poskytnout poradenské služby.
Spravujeme pojistné smlouvy klientů nejen v našem kraji, ale po celé ČR. Našimi významnými klienty
jsou například Continental Barum s. r. o. Otrokovice,
Dopravní stavby Brno s. r. o., ZETOR TRACTORS a. s.
Brno, BRNO INN, a.s., Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, EKOVA
ELECTRIC a.s. Ostrava, Likov, s.r.o. Kuřim a další.
s nejvýznamnějšími hráči v oboru, s nimiž se chceme
srovnávat. Pro naše klienty je důležitá
naše síla, stabilita a schopnost
dodávat ucelená řešení šitá
na míru jeho potřebám.
V nadcházejícím roce
bychom rádi kontinuálně navázali na naše
Snahou nás všech je nabízet klientům komzkušenosti z předplexní škálu služeb v oblasti pojistné
chozích let a pro
ochrany, hledat pro ně nejlepší řeŘeditel:
šení s ohledem na jejich potřenaše klienty zaby, což je však nezbytná podjišťovali služby
Vyžaduji silného
mínka pro úspěch v konkurenci
na
stejně vysoké
partnera,
korektní jednání.
stále více a více. Protože oni to cítí a chtějí pracovat s lidmi, se kterými je jim dobře. S kým rádi
komunikují.
Komunikace se prohlubuje nejen v kanceláři, ale
i na jiných akcích. Tam patří akce, které pro naše přátele (klienty) připravujeme. Golfový turnaj,
tenisový turnaj, dostihy na
Pardubickém
závodišti
atd. Všechno se v kanceláři říci nedá. A jelikož
se chceme o zkušenostech, názorech i vizích
klientů dozvědět co
nejvíce, rádi s nimi diskutujeme třeba i pod
kaštany na tenisových
dvorcích.
V našem týmu jsme každý
jiný. A přece jsme vzájemně zastupitelní. To je věcí organizace práce. Na té si zakládáme.
Práce nás baví! Zkušený tým, složený z Ing. Ilony
Jiroutkové, Mgr. Jany Losmanové, Jany Stanislavové,
který rozumí potřebám klientů, vede Ing. Petr
Valach, ředitel pobočky.
Potenciál našeho regionu do budoucna vidíme
pozitivně. Ostravsko konečně zažívá, později než
mnoho jiných regionů v ČR, vlnu investic. Blízkost
Slovenska a Polska podporuje obchod – to vše regionu pomáhá.
Pevně věříme, že i v příštím roce budeme nabízet
našim klientům pojistný program, který dokonale
pokryje všechna jejich možná rizika spojená s řízením firmy, a staneme se tak nepostradatelným
partnerem v oblasti pojištění. Naším hlavním cílem je dlouhodobá spokojenost
klientů nejen se samotným pojistným
programem, ale i s kvalitou našich služeb. Budeme rádi, když se klienti, ale
také partneři, zejména Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum Ostrava
s ředitelem odboru Mgr. Zbyňkem
Šolcem a holding WARNAMBOL v čele
s prof. Ing. Renátou Hótovou, Dr., budou na setkání s námi těšit jako na příjemnou součást dne.
To město si prostě oblíbíte a věříme, že si oblíbíte i nás! Za tým GrECo JLT Bc. Radka Franková,
Vendula Vlčková, Ing. Zlatuše Schnellerová.
úrovni jako dosud. V rámci České republiky se pobočka Brno zaměří zejména na pojištění stavebních
firem, stavebních rizik a profesní odpovědnosti
osob činných ve výstavbě (projektanti, stavbyvedoucí, soudní znalci atd.).
V naší pobočce najdete vždy ty
správné osoby, které vám rády poradí s vašimi problémy a starostmi
v oblasti pojištění.
Přijďte, rádi vás uvidíme! A navíc máme na Moravě hezké holky a platí to i pro naši kancelář!
Podnikatelka:
Očekávám
osobní přístup
a poradenské
služby.
|3|
Úvodní slovo jednatele
Vážení čtenáři,
dovolte mi se s Vámi s velkým potěšením podělit
o klíčové momenty uplynulého roku pro společnost
Top-Pojištění.cz. Úspěch či neúspěch je běžně hodnocen podle dosažených finančních plánů. V tomto
směru bych chtěl vypíchnout převážně cestovní pojištění. V některých obdobích jsme zaznamenali nárůst oproti roku 2012 i o více než 110 %, v průměru
dosahujeme nárůstů přes 90 % a pomohli jsme tak
pojistit našim klientům, tedy i vám, mnoho desítek
tisíc dovolených, pracovních či poznávacích cest.
Úspěch je měřen také jinými atributy. Jedním z důležitých milníků je pro nás zavedení srovnání pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla podle kvality, což na
českém internetu nemá obdoby. Jedná se o první
seriózní přístup k porovnání kvality produktů i pojišťoven, takže jediným vodítkem již není jen cena,
tak moc rozhodující pro internetového zákazníka. Na
základě zhruba 200 atributů je jednotlivý produkt
rozpitván, aby ve svém důsledku dal poctivý obraz
v reflexi na uvedenou cenu pojištění.
Tímto bych chtěl poděkovat těm, kteří se na těchto úspěších podílejí a jsou jeho nedílnou součástí.
Dovolte mi vyzdvihnout skvělý tým, který svým zaujetím a pracovním nasazením tvoří naši společnost,
děkuji také partnerům, zejména zástupcům pojišťoven, ale i partnerům spolupracujícím na udržování
vysoké úrovně služeb, které se snažíme každý den
naplňovat.
Přeji příjemný zbytek roku a vše nejlepší do nového
roku 2014.
Ing. Tomáš Voharčík
Top-Pojištění.cz opět první v aplikaci pro
sjednání cestovního pojištění přes iPad!
V předchozím Spotlightu jsme vás informovali o tom,
že společnost Top-Pojištění.cz, s.r.o., dceřiná společnost GrECo JLT Czech Republic a GrECo Direct
Holding, se rozhodla proniknout do světa mobilních
aplikací se svou aplikací pro iOS zařízení, pro iPhone.
Nyní již je zhruba měsíc ke stáhnutí aplikace také pro
iPad. Díky většímu rozlišení a větší ploše, na kterou
lze vměstnat více informací, je srovnání produktů výrazně komplexnější a sjednání cestovního pojištění
o mnoho snazší.
Posuďte prosím sami z následujících obrázků:
Exportér:
Naše výrobky
musí být
v bezpečí i na
druhém konci
světa.
IMPRESSUM:
Vydává: GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 | www.greco.eu
GrECo JLT je členem Asociace českých pojišťovacích makléřů.
Redakce: Bc. Radka Franková | telefon: 296 331 211
E-mail: [email protected]
Grafická úprava a zlom: Blanka Roubíčková | [email protected]
|4|
Byla zachována možnost vyplnění pojištění z již jednou zadané šablony, to znamená, že se načtou veškeré údaje z předcházejícího pojištění, včetně parametrů pojištění, osob atd. Takto se proces sjednání
neuvěřitelně urychlí. Stále je možné přistoupit do
klientské zóny prostřednictvím menu Moje smlouvy,
což na iPadu vypadá mnohem lépe.
Upravili jsme také sekci Hodí se…, která klientům poskytuje přehled informací o místě, do kterého cestují. Kromě zobrazení počasí na sedm dní, měnového
kurzu a informací o zemi byla také přidána informace
o konzulárních jednatelstvích, což přináší zcela konkrétní informace a spojení na zastupitelské úřady
v případě jakékoliv cestovní nouze.
Ing. Tomáš Voharčík
jednatel společnosti
[email protected]
Download

Spotlight_zima_2013_WEB