ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
Zemědělec 16/2012
43
Velký počet modelů a kombinací
Dvě značky strojů s neobvykle širokým počtem variant a kombinací, které uspokojí všechny potenciální zákazníky. Tak by se dal zjednodušeně
charakterizovat jeden z pěti obchodních sektorů jindřichohradecké společnosti Some. Jde o dopravní a aplikační techniku Oehler a Kirchner, která svými
technickými parametry oslovuje řadu zemědělců nejen v jižních Čechách, ale prostřednictvím třinácti vlastních regionálních středisek, dceřiných společností
a obchodních partnerů i v celé České republice a na Slovensku.
Vladislav Fuka
Some Jindřichův Hradec, s. r. o.,
je autorizovaným dovozcem německé techniky Oehler do České republiky od roku 2008, s rakouským výrobcem Kirchner
navázala spolupráci o rok později.
Třístranné sklápěče
„Německý výrobce přípojných
vozidel Oehler má ve svém výrobním programu široký sortiment návěsů a přívěsů pro zemědělství, lesní a komunální sektor
mové návěsy řady TDK s celkovou hmotností 8 tun (TDK 80S)
až 24 tun (TDK 240). Všech osm
modelů lze sklápět do tří stran,
přitom sklopný úhel je asi 50°
při největší zvedací síle 30,7 tuny.
Dva největší modely TDK 200
a TDK 240 jsou opatřeny univerzální otočnou ojí, takže lze vůz
připojit jak do horního, tak do
spodního závěsu. Tažná oj je odpružena příčným listovým pérováním. Počínaje modelem TDK
120 jsou všechny vozy vybavené
rozvodem tlakového vzduchu
a tlakového oleje pro připojení
dalšího sklápěcího přívěsu.
V nabídce společnosti Some
jsou i klasické dvounápravové
přívěsy ZDK s třístranným sklápěním a celkovou hmotností od
7 do 18 tun. Pro pět modelů jsou
charakteristické kónické korby,
podlaha z jednoho kusu plechu
o tloušťce 5 mm, bohatě dimenzovaný sklápěcí válec kardanově
uložený, pístnice tvrzená chromem a omezovací ventil zdvihu.
Větší a komfortnější
Ing. Jaromír Bartoš
v jednoosém, dvouosém i tříosém provedení,“ řekl týdeníku
Zemědělec Ing. Jaromír Bartoš,
který má ve společnosti Some
dopravní techniku na starosti.
„Velký důraz klade nejen na široký výrobní program a kvalitní
provedení všech produktů, ale
také na pevnou a robustní konstrukci, která přispívá k dlouhé
životnosti. Na základě požadavků naší společnosti mají u nás
všechny vozy Oehler s celkovou
hmotností nad 3,5 tuny odpružený podvozek.“
Jednodušší vozy určené především pro zemědělství jsou označeny písmenem S. Na českém
trhu je nejoblíbenější model
EDK 60 S s jednou nápravou
Nejširší program tvoří návěsové jednostranné sklápěče s vanovou korbou. Řada TMK nabízí
po poslední inovaci osm modelů
s tandemovými nápravami s celkovou hmotností od 13 do 23 t
celkové hmotnosti. Dalším zajímavým rozšířením počtu variant
je sklápění vanové korby na levou nebo pravou stranu. Hydraulicky ovládané otevíratelné
bočnice jsou ovládané z kabiny
traktoru. U modelů TMK o celkové hmotnosti 20 až 24 tun lze
volit délku korby 5,8, 7, 8 a 9 m,
s nástavbami či bez nich. Nejdelší a nejvyšší varianta korby
tak představuje vynikající objem
41 m3.
Nabídka končí u obrů
Největší přepravní kapacitu
mají návěsy a přívěsy se třemi
osami s celkovou hmotností od
24 do 33 tun. Tridemové vanové
Dvoustranný vanový návěs Oehler TMK 200
ADR (40 km/h), stabilním V-rámem a centrálním zavíráním
zadní stěny korby. Nejmenší model EDK 35 S bez odpružené
nápravy je vybaven nájezdovou
brzdou, tři další modely EDK 45
S až EDK 70 s odpruženými nápravami mají dvouhadicové
vzduchotlaké brzdy. Na uvedené
jednoosé přívěsy navazují tande-
Foto archiv
návěsy TMK 300 a TMK 330
mají mechanicky odpružené zesílené nápravy, přičemž první
a třetí je vlečená nebo nuceně
řízená. Nabídka na přání obsahuje pneumatické, hydraulické
pérování i zvedací nápravu.
Velký ložný objem až 28 m3 má
i třínápravový třístranný sklápěč
DDK 240 o hmotnosti 24 t, s kor-
Na pole i na silnici
Vpředu třístranný sklápěcí návěs Oehler EDK 70, za ním velký vůz TDK 200
bou dlouhou 7,25 m a výškou
bočnic 1,6 metru. Ve standardu
je u něj povolena rychlost
40 km/h, na přání se dodává
i pro rychlost 60 km/h. Dalším
produktem firmy Oehler jsou
vozy s výtlačným čelem ASW
200, ASW 300 a ASW 340. Model ASW 340 odveze 22,5 tuny
a výtlačné čelo s posuvným
dnem vyloží 52 m3 materiálu.
a 27 m3, dvě poslední na třínápravovém podvozku.
„Sortiment cisteren Kirchner
je neobyčejně široký, stejně jako
doplňková výbava,“ pokračuje
Jaromír Bartoš. „Pokud k nám
přijde potenciální zákazník, zjišťujeme jeho provozní podmínky
a potřeby a teprve na základě
technologických požadavků vytváříme podrobnou konfiguraci
Foto archiv
vislosti na potřebách a ceně. Toto tvrzení se týká i hadicových
aplikátorů v záběru od 9 do 30
metrů, od německého výrobce
Vogelsang, nebo radličkových či
diskových zapravovacích aplikátorů.
Výrobní program firmy Kirchner je také zaměřen na rozmetadla statkových hnojiv. I zde je
nabídka velice široká, od malých
Novinkou firmy Kirchner jsou
klasické transportní velkoobjemové návěsy pro odvoz řezanky
kukuřice či travních porostů o objemu 37, 42 a 47 m3. Dodávají se
na tandemovém i tridemovém
podvozku, s podlahovým dopravníkem, hydraulicky otevíratelným zadním čelem, sklopnou
přední zábranou, případně i s rozdružovacími válci nebo s plachtou. Návěsy mají mechanické,
pneumatické nebo hydropneumatické odpružení, hydropneumatiky odpruženou oj a závěs
K80 nebo oko o 40 mm. Sortiment dopravní techniky doplňují
podvozky pro výměnné nástavby
s hydraulickým pérováním se
dvěma či třemi nápravami a výměnnými nástavbami. V nabídce
jsou cisterny, rozmetadla statkových hnojiv, nástavby s podlahovým dopravníkem o objemu 32 či
37 m3, vanové korby s možností
vícestranného sklápění, překládací vůz a nosič kontejnerů. Zemědělci ocení u této dopravní techniky vysokou užitnou hodnotu
a nebývalý jízdní komfort.
Novinkou, kterou uvádí firma
Kirchner na trh, jsou překládací
vozy na obilí o objemu 21, 25
Kombinované vozy
a rozmetadla
Zajímavým produktem pro zemědělce, kteří převážnou část
roku využívají návěs k dopravě
zemědělských komodit a v zimě
potřebují vyvážecí vůz s nakládacím jeřábem pro práci v lese,
jsou třístranné sklápěče EDK
i TDK 60 až 160 s označením
K. Ty lze během krátké doby
přestavět na plnohodnotný lesní
přibližovací vůz s nakládacím jeřábem, jehož dosah je 5 až 8 m.
Posledním produktem firmy
Oehler dováženým do České
republiky jsou rozmetadla statkových hnojiv STE 70 a STT
130. Výhodou většího modelu
s celkovou povolenou hmotností
13 t je odnímatelné rozmetací
ústrojí, sklopné bočnice a hydraulicky regulovatelný pohon
dna. Rozmetadlo má podlahu
odolnou proti otěru a hydrauliku Danfoss s plynulou regulací
rychlosti vpřed s možností zpětného chodu.
„Ročně prodáme kolem 50 vozů Oehler,“ dodává k této technice Jaromír Bartoš. „Na žebříčku
popularity stojí nejvýše model
EDK 60 se vzduchovými brzdami, za ním jsou vozy EDK 40 či
EDK 45 se síťovou nástavbou.
Velký zájem je také o tandemové
třístranné návěsy TDK 120
a TDK 160. Radost máme i z počtu prodaných jednostranně
sklápěných návěsů TMK 160
a na trhu nezapadly ani vozy
s výtlačným čelem.“
Cisterny stavěné na míru
V nabídce techniky od rakouské firmy Kirchner dominují cisterny k aplikaci kejdy, močůvky
a digestátu. Mezi zemědělci jsou
oblíbené jak ocelové cisterny
uvnitř i vně žárově zinkované
o objemu až 18 m3, tak i plastové
nádrže o objemu 15, 19, 23
Od firmy Oehler dováží společnost Some do České republiky i rozmetadla statkových hnojiv
Foto archiv
Mezi zemědělci jsou stále oblíbenější ocelové či plastové cisterny Kirchner
Foto archiv
cisterny. Můžeme ji vybavit vakuo kompresorem, kombinovaným čerpadlem nebo čerpadly
s rotačními písty, spodním či
horním závěsem, plněním shora či z boku, hydraulicky či mechanicky ovládaným, sacím ramenem a podobně. Řešili jsme
i speciální cisternu pro ekologické zemědělství, kde byly požadavky na aplikaci v objemu tři
metry krychlové na hektar. Pokaždé jsme schopni zákazníkovi
nabídnout optimální řešení v zá-
rozmetadel s celkovou hmotností 5 t až po profesionální tandemové stroje s celkovou hmotností 24 t, horská rozmetadla se
širším rozchodem pro větší stabilitu na svazích, ale i rozmetadla s velmi úzkým rozchodem
do vinic. Volit je možné různá
rozmetací ústrojí – s horizontálními nebo vertikálními válci či
s rozmetacími kotouči. Společnost Some je opět schopna nabídnout zákazníkovi jen to, co
potřebuje a využije.
a 28 m3, poslední dva mají stejný
podvozek, ale jinou výšku nástavby. Jejich předností jsou velmi výkonné překládací šneky:
při otáčkách vývodového hřídele
1000 ot/min je vykládací výkon
až 12 m3/min. Vynášecí dopravník lze vybavit hydraulicky ovládaným prodloužením pro plnění
rozmetadel či secích strojů, dobře řešeno je i vypouštění zbytků
přepravovaných materiálů a jednoduché a dokonalé čištění dna
„
překládacího vozu.
Download

ZDE - SOME Jindřichův Hradec