KONDICIONÉR
DO PALIVA
Boogie Energy Pills spatřily světlo světa již před více jak 20-ti
lety.
V té době se hledal způsob, jak dosáhnout:
Tři hlavní složky tablety BOOGIE ENERGY PILL:
1. Ferrocene
2. Bavlníkový olej – mazná složka
3. Účinný emulgátor
Všechny tři složky vytvářejí synergický efekt:
ÚČINEK JEDNÉ SLOŽKY POSILUJE ÚČINEK DRUHÉ SLOŽKY
FERROCENE je hlavní účinnou látkou
ferrocene je organokov (stejně jako tetraethylolovo)
objeven 1951 (Miller a Pauson)
vědci, kteří se zabývali jeho zkoumáním, obdrželi v roce 1973
Nobelovu cenu (Wilkinson a Fischer)
oblasti použití: aditiva do PHM, spektrometrie a medicína, a
mnoho dalších oborů
ÚČINKY FERROCENE
1. Antidetonační činidlo (nahrazuje tetraethylolovo – není
toxický) – možné použít i do starých motorů - veteráni
2. Odstraňuje tzv. „klepání“ i u moderních
motorů
3. Katalyzátor spalování
ÚČINKY FERROCENE
4. Palivo shoří téměř za poloviční čas než bez
FERROCENE – začíná hořet dříve
5. Rychlejší shoření = VYŠŠÍ VÝKON
6. Vyšší výkon je možné použít pro vyšší rychlost
nebo sílu = NEUŠETŘÍTE PHM
7. Stejná rychlost nebo síla = ÚSPORA 5 – 15%
PHM
ÚČINKY FERROCENE
8. Rychlejší hoření = NIŽŠÍ TVORBA EMISÍ
9. Při hoření s Ferrocene se omezí tvorba sazí a
dalších exhalátů (CO, NO, HC)
10. Sníží se i DEGRADACE OLEJE
ÚČINKY FERROCENE
11. Při procesu hoření s Ferrocene se tvoří kysličník
železitý
12. Kysličník železitý se snaží spojit s nejbližším kovem a
vytváří na něm mikroskopickou vrstvu
13. Rozrušuje tak karbonové úsady, které postupně shoří
= DEKARBONIZACE a další se už neusazují
14. Snižuje prostupnost tepla
ÚČINNOST PROCESU SPALOVÁNÍ
a
tak
ZVYŠUJE
ÚČINKY FERROCENE
15. Při teplotách dosahovaných při spalování
funguje Ferrocene také jako mazivo
16.
Dochází tak k hladšímu chodu
motoru
BOOGIE ENERGY PILL
1. Složení tablety je navrženo tak, aby došlo k rychlému
uvolnění účinných složek tablety a k jejich dokonalému
rozpuštění v palivu
2. V benzínu se rozpustí za 10 minut, v naftě za delší dobu
3. Podmínkou rychlého rozpuštění je pohyb paliva, který
je
při jízdě vozidla zabezpečen
BOOGIE ENERGY PILL
1. Odstraňuje klepání motoru a ztiší jeho chod
2. Zvyšuje výkon motoru
3. Snižuje emise
4. Odstraňuje karbonizační úsady
5. Snižuje Vaše výdaje
BOOGIE ENERGY PILL
6. Použití je jednoduché, stačí vložit při tankování
tabletu do otvoru palivové nádrže a následně
natankovat
7. Žádné složité odměřování, žádná finančně náročná
montáž zařízení
BOOGIE ENERGY PILL
8. Pravidelné používání tablet Boogie Energy Pill
prodlouží životnost motoru až o 40%
(podle výsledků dlouhodobých testů na různých
vědeckých pracovištích)
BOOGIE ENERGY PILL
9. Cena 1 tablety je 49,00 Kč / 2,00 Euro
(cena je včetně 21% DPH, baleno v sáčcích po 10 kusech)
Životní
prostředí
Šetrné k životnímu prostředí
Snižuje emise v průměru
o 30 až 50%
Naprosto bezpečné a
nepoškodí
Užívání Boogie Pill nahradí
3 až 4 jiné přípravky
Finanční
úspora
Díky zkvalitněnému
spalování dochází ke snížení
spotřeby paliva 5 – 15%
Prodloužení intervalu
výměny žhavících a
zapalovacích svíček přibližně
o 30.000 km
Prodloužení intervalu
výměny oleje a olejového
filtru o přiblížně 5.000 km
Úspora na servisních pracích
a údržbě
Výkon
motoru
Dokonalé prohoření paliva a
optimální proces spalování
zajistí lepší výkon
Čistí palivové soustavy,
vstřikovače, ventily, písty,
karburátory a motorovou část
Odstraňuje karbonové
usazeniny
Vhodné pro všechny
benzinové a naftové motory –
prodloužení životnosti motoru
až o 40%
BOOGIE ENERGY PILL – úspora v litrech
BOOGIE ENERGY PILL – úspora v kilometrech
Download

boogie energy pill