Uzance - závazné podmínky pro obchodování na burze
Pokrutiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nejmenší obchodovatelné množství je 10 tun.
Pokrutiny jsou zbytky po odlisování oleje z olejnatých semen s obsahem tuku nad 3 %. Dodávají se ve
Forměgranulí, drtě, šrotů nebo expelerů.
Obchoduje se s pokrutinami určených ke krmným účelům, a to řepkové, sojové, slunečnicové, lněné,
palmojádrové a podzemnicové, kokosové, sezamové, tykvové z loupaných semen a bavlníkové
z odvlákněných semen
Pokrutiny musí být zdravé, způsobilé ke krmení, prosté kovových a jiných škodlivých příměsí.
Pach přirozený, typický pro daný druh, nepřipouští se pach po extrakčním činidle a pach závadný
( hnilobný, plísňový, zatuchlý a spálený ). Připouští se pach připrařený.
Druhová čistota odpovídá druhu zpracované olejniny podle označení, povoleno je 5 % příměsí
extrahovaných šrotů z jiných druhů olejnin.
Velikost částic : musí odpovídat označení výrobku, u granulí je průměr do 15 mm.
Nesmí obsahovat škůdce, povoluje se výskyt roztočů I. stupně.
Fyzikální a chemické požadavky :
sojové
nejvýše
- ostatní pokrutiny
nejvýše
Obsah nerozp. podílu popela v HCl
- podzemnicové
nejvýše
- ostatní pokrutiny
Obsah tuku
nejvýše
Obsah dusíkatých látek (Nx6,25)
nejméně
- řepkový
- sojový
- slunečnicový, I.třída jakosti
II.třída jakosti
- lněný
palmojádrový
podzemnicový, I.třída jakosti
II.třída jakosti
- kokosový
sezamový
tykvový z loupaných semen
bavlníkový z odvlákněných semen, I.třída jakosti
II.třída jakosti
III.třída jakosti
Vlhkost
14,0 %
13,0 %
3,0 %
2,0 %
8,0 % ( po dohodě až 10,0 %)
30,0 %
37,0 %
30,0 %
27,0 %
15,0 %
47,0 %
42,0 %
18,0 %
38,0 %
45,0 %
45,0 %
38,05 %
30,0 %
10. Odběr vzorků a jejich zkoušení se provádí dle ČSN 46 7007 a ČSN 46 7013.
11. Další ukazatele jakosti, podle nichž se posuzuje jakost extrahovaných šrotů, jsou uvedeny
v ON 46 7016 - neplatná.
Download

Uzance - závazné podmínky pro obchodování na burze