USA
Hospodársky najrozvinutejší štát
sveta
Dozvieme sa...
•
•
•
•
Základné údaje a poloha
Obyvateľstvo a mestá
Hospodárstvo krajiny
Odpočinok a zábava
Základné údaje
ROZLOHA: 9 372 610 km2 - 3.na svete
POČET OBYVATEĽOV: 270 000 000 - 3. na svete
HLAVNÉ MESTO : Washington
ŠTÁTNE ZRIADENIE: federálna demokracia
MENA: americký dolár
ÚRADNÝ JAZYK: angličtina
Vlajka
• Vlajka bola prvýkrát zavedená v
roku 1777, počas vojny za
Vlajka Spojených
nezávislosť.
štátov má 13
• Podľa legendy autorom prvej
vodorovných
vlajky bol sám George Washington,
pruhov a modrý
prvý prezident USA.
kanton v ktorom je
• Hviezdy zobral z oblohy, červenú
umiestnených 50
farbu z Anglicka a bielou farbou
päťcípych hviezd vyjadril stav odlúčenia od
počet štátov USA
materskej krajiny.
Poloha
• Územie USA tvorí 50 štátov a územie hlavného
mesta
•
Oddelene ležia Aljaška a Havajské ostrovy.
História
• 4.júla 1776 - vyhlásenie
Deklarácie o nezávislosti
• V 19.st /1861-1865/ - občianska
vojna medzi priemyselným
severom a chudobnejším juhom,
zrušenie otroctva
• V 20.st hospodársky rozmach
• V súčasnosti svetová veľmoc hospodársky najvyspelejší štát
sveta
Hospodárstvo krajiny
• Vedúcim odvetvím
hospodárstva sú služby
• Vyspelý je aj
priemysel, 1.miesto na
svete vo výrobe
elektrickej energie
• Dostatok nerastných
surovín - sebestačnosť
• Lesy v štátoch Montana
a Washington
• V poľnohospodárstve
prevažuje rastlinná
výroba, 1.miesto v
produkcii mäsa
Nerastné suroviny
• čierne uhlie - Appalače
• farebné a drahé kovy Kordillery
• ropa a zemný plyn - juh,
pobrežie Aljašky a
Mexického zálivu
Poľnohospodárstvo
• Kukuričné pásmo - na J a Z
od Veľkých kanadských
jazier, Centrálne roviny
• Pšeničné pásmo - na Z od
kukuričného
• Bavlníkové pásmo - J
oblasti
• sója,citrusy
• v živ.výrobe chov
hov.dobytka a koní
Priemysel
• Priemyselné oblasti:
 SV- medzi mestami Boston,
Washington, Chicago
 J a Z krajiny
• Hlavné odvetvia:
 hutníctvo železa - Detroit
 chemický priemysel- kozmetika,
plasty, liečivá
 strojárstvo- SV, autá, lietadlá,
kozmické prostriedky
 elektrotechnika a elektronika Silicon Valley
Obyvateľstvo
• pestré rasové zloženie
• nerovnomerné
rozdelenie, najviac na
východe
• sťahovanie z mesta do
mesta
Mestá
•
•
•
•
•
•
•
New York
Los Angeles
San Francisco
Washington
Chicago
Philadelpphia
Detroit
Boston
Washington
Chicago
Los Angeles
NEW YORK
Empire State Building
Socha slobody
Manhattan
Times Square
LOS ANGELES
• pláže, letná
turistika
• v blízkosti
Hollywood - filmové
ateliéry
SAN FRANCISCO
Most cez zátoku v San Francisku – GOLDEN GATE bol
postavený v roku 1937. Dĺžka mosta je 2 789 m,
šírka 27,4 m a výška 227 m.
Odpočinok a zábava
• športy: americký
futbal, baseball,
basketbal
• zábavné parky
• rodeo
• Las Vegas
LAS VEGAS - mesto
zábavy
Zapamätajte si....
• USA sú hospodársky najvyspelejším štátom sveta.
Nezávislosť získali 4.júla 1776.
• Tvorí ich 50 štátov a územie hlavného mesta
WASHINGTON.
• USA majú veľa nerastných surovín - čierne uhlie,
farebné i drahé kovy, ropa, zemný plyn, ...
Zameriavajú sa však na výskum vesmíru, elektroniku
a výpočtovú techniku.
• Nové oblasti rozvoja sú na juhu, severovýchode a
západe.
• Najväčšími mestami sú New York, Chicago, Los
Angeles, Atlanta, Dallas a San Francisco.
Download

Hospodársky najrozvinutejší štát sveta