MIKRO
TUNELOVÁNÍ
PROTLÁČECÍ TROUBY | SPOUŠTĚNÉ STUDNY
DIN EN 1916/DIN V 1201
ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074
VT-K-VM
Protláčecí práce 9 metrů pod hladinou spodní vody
Kvalita z jednoho odlitku
Mikrotuneling je ekologická a spolehlivá metoda bezvýkopové technologie
kanalizačních systémů. Umožňuje to nejmodernější technika a prvotřídní materiály
od společnosti HABA-BETON
Metoda mikrotunelování je známá již více než
pro mikrotuneling. Při výrobě protláčecích
deset let. Je ideální, pokud je potřeba položit
trub se vždy řídíme platnými evropskými
potrubí ve velké hloubce, nebo projít potrubím
normami. Pokud budete mít ve fázi plánování,
pod vodním tokem, či dálnicí. Mikrotunelování
či při sestavování Vašich veřejných soutěží
je význačnou metodou i všude tam, kde na
jakékoliv otázky, můžete se na nás obrátit
stavbě není místo pro budování kanalizace či
jako na profesionálního poradce a partnera.
kolektorů formou otevřeného výkopu – např.
Optimální výrobní proces nám umožňuje rychle
ve městech. Při mikrotunelování působí na
a flexibilně zpracovat Vaše dotazy.
betonové potrubí obrovská síla, proto je
HABA-BETON dodává vždy včas a spolehlivě,
zapotřebí extrémě stabilních trub. Společnost
dle potřeb a objemu Vašich zakázek. Tímto se
kanalizace v zastavěné
HABA-BETON je váš specialista pro výrobu
HABA-BETON plně orientuje na Vaše přání,
části města (viz. Grafika)
vhodných železobetonových trub určených
potřeby a zájmy.
Mikrotuneling:
ideální příklad pokládky
Provozní kontejner
se strojovnou
Usazovací nádrž
Protláčecí trouba
Čerpadlo
Dopravní čerpadlo
Laser
Protláčecí trouba
Těsnění cílové
šachty
Tlačná vrtací stolice
Startovací šachta
ze železobetonových
skruží
Řízená
vrtací hlava
Cílová šachta ze
železobetonových
skruží
Naše služby
pro Vás:
Výroba železobetonových
trub DN 300 - 3200
Doplňkově vyrábíme
počáteční i koncové
trouby a mezišachty
Doměrky
Kloubové kusy
Redukce
Přechodové kusy
(protláčecí – běžná trouba
běžná trouba – protláčecí)
Sběrné potrubí
Sestavovací šachty
Výroba startovacích
a cílových šachet
Vypracování mazacího
zařízení
Provedení a vestavba
vodících kroužků a
těsnících manžet
Ocel 37.2 (pozink), W/T
St. 37.2 (verzinkt), W/T
Výstuž (Resista-Corten A7B),
V2A ocel, V4A ocel
Výstelka
např. PEHD
Protláčecí trouby té nejvyšší kvality
Trouby jsou robustní, zatížitelné a mají dlouhou životnost. Při jejich
výrobě se HABA-BETON zaměřuje na individuální přání zákazníků a tím je
ideálním partnerem v oblasti mikrotunelování
Protláčecí trouby jsou vyráběny výhradně
Na přání může HABA-BETON integrovat do
z železobetonu. Výroba probíhá zráním
trub speciální výstelku pro odolnost proti
mimo formu nebo ve formě, ve jmenovitých
extrémně silným chemickým vlivům. Mimo
světlostech DN 300-3200 mm (viz. tabulka
prvotřídních protlačovacích trub vyrábí
na následující straně). Železobetonové
HABA-BETON také počáteční a koncové
protláčecí trouby skýtají mnoho předností:
trouby, mezišachty, rozmanité výrobky na
jsou obzvláště robustní pro manipulaci,
zakázku jako například doměrky, přechody
staticky změřitelné, únosné a tvarově stálé.
nebo oblouky. Přitom stále přizpůsobujeme
Mimo jiné nabízejí vysokou otěruvzdornost
naše výrobky strojnímu vybavení našich
a dlouhou životnost přes 100 let.
zákazníků.
HABA-BETON vyrábí protláčecí
trouby a šachty dle nejnovějších
technologických standardů.
Technická data protlačovacích rub
DIN EN 1916/DN V1201; ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074 VT-K-VM
kruhové, forma K-OM s kluzným klínovým těsněním
hs
da
DN
t
l so
l
DN [mm]
t [mm]
da [mm]
l so [mm]
l [m]
hs x tx [mm]
P [kN]
kg [m]
[t]
Jmenovitá
světlost
Síla stěny
Vnější
průměr
Délka
hrdla
Stavební
délka
(standardní)
Ocelová
manžeta
Povolená
síla lisu 1)
Váha
trouby
Váhová třída
úchytu 2)
300
400
500
500
600
600
700
700
800
800
900
900
1000
1000
1000
1200
1200
1400
1400
1500
1500
1600
1600
1600
1600
1600
1700
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2300
2400
2400
2500
2600
2600
2800
3000
3200
130
130
80
130
80
130
80
135
80
50
100
190
130
140
155
145
170
160
170
160
170
170
180
190
220
270
170
180
200
210
220
180
200
250
220
250
300
250
250
300
250
250
260
400
300
300
560
660
660
760
760
860
860
970
960
1100
1100
1280
1260
1280
1310
1490
1540
1720
1740
1820
1840
1940
1960
1980
2040
2140
2040
2160
2200
2220
2240
2360
2400
2500
2640
2700
2800
2800
2900
3000
3000
3100
3120
3600
3600
3800
90
90
90
90
90
90
125
110
110
110
115
115
115
115
115
115
115
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00/3,00
2,00
2,00
2,00/3,00
2,00/3,00
2,50
3,00
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
160 x 6
160 x 6
160 x 6
160 x 6
160 x 6
160 x 6
180 x 6
180 x 8
180 x 6
180 x 8
180 x 6
200 x 8
200 x 8
200 x 8
200 x 8
200 x 8
200 x 8
220 x 8
220 x 8
220 x 8
220 x 8
220 x 8
220 x 8
220 x 8
200 x 10
200 x 10
200 x 10
220 x 10
220 x 10
220 x 10
220 x 12
220 x 10
220 x 10
220 x 10
220 x 10
220 x 10
220 x 10
220 x 10
250 x 10
250 x 10
250 x 10
250 x 12
250 x 12
300 x 12
300 x 12
300 x 15
1000
1350
900
1600
1100
1900
1200
2200
1350
2800
1150
3400
2966
3300
3600
4100
4900
5400
5778
5800
6200
6500
7000
7500
9000
11700
6800
7800
8700
9519
10230
8500
9700
12900
11500
13500
17700
14700
15500
16200
15200
17600
18100
29000
23300
24730
425
530
365
635
430
750
500
865
550
1120
920
1630
1130
1280
1410
1635
1855
2000
2048
2117
2250
2370
2550
2670
3150
3970
2500
2800
3165
3250
3490
3040
3500
4420
4180
4830
5890
5010
5200
6360
5400
5600
5900
10050
7700
11340
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
12-20
12-20
12-20
12-20
12-20
Dračí profil
možný
dle ATV A 161 (vydání 01/1990) při neotevřené spáře 2) kusy pro troubu
další vnější průměr y (da.max) na dotaz. Všechny trouby možno dodat v kvalitě dle FBS Rozměrové tolerance a technické změny vyhrazeny
1)
Tolerance protláčecích trub dle FBS
DN [mm]
12 DOBRÝCH DŮVODŮ
Tolerance [mm]
Jmenovitá
Vnější průměr
Odchylka na
Pravoúhlost líc trouby
světlost
trouby
líci trouby
podélná přímka trouby
≤ 300
±5
±4
±2
400 – 1000
±6
±6
±3
1100 – 2800
±8
±8
±4
≥ 3000
±12
±10
±6
další technické údaje na dotaz
rozměrové tolerance a technické změny vyhrazeny
Odchylky rovnosti u FBS –
protlačovacích trub
Maximální odchylky rovnosti ve spoji trouby (hrdlo) –
tyto hodnoty se nepoužívají při výpočtu protlaku
DN [mm]
odchylka rovnosti
Jmenovitá
mm/m
světlost
stavební délky
250 – 600
30
700 – 1000
20
1100 – 1500
10
≥ 1600
na dotaz
Speciální výstelky trub
Na přání integruje spol. HABA-BETON do trub speciální
výstelku z Polyethylenu (PEHD). Tímto jsou trouby chráněny
před extrémně silnými chemickými vlivy. Například u ŽB
trouby DN 1200 s ocelovou manžetou z Oc. 37.2, stavební
délky 3 metry (viz. obrázek dole)
pro FBS trouby z betonu a
železobetonu
1
Výhodnost
FBS-betonové a železobetonové trouby jsou
vyrobeny z přírodních, snadno dostupných surovin (bez závislosti na importu či docházejících
přírodních zdrojích)
2
Dlouhá životnost (100 a více let)
3
Staticky změřitelné, únosné a
tvarově stálé
Všechny druhy zatížení a podmínky pro stavbu
jsou změřitelné a lze je na základě požadavků
vypočítat.
4
Odolnost proti tlakové vodě
FBS-betonové a FBS – železobetonové trouby
odolávají tlaku vody při čištění do 300 barů
5
Stabilní při skladování a odolné
proti vztlaku
Díky své vysoké hmotnosti trouby odolávají
náhlému zvýšení hladiny spodní vody i záplavám a nedochází u nich k nežádoucím změnám
jak při skladování, tak již u zabudovaných trub.
6
Rozmanitost průřezů
Možnost produkce trub v potřebných délkách,
světlostech, formách a třídách zatížení
7
Ekologicky přínosné
FBS-betonové a FBS – železobetonové trouby
nejsou na výrobu energeticky náročné, jsou
vyrobené z přírodních materiálů a jsou plně
recyklovatelné
8
Odolnost vůči otěru
Skrze sílu stěny a struktuře materiálu jsou
vhodné při potřebě rychlého průtoku s
extrémně vysokým podílem písku a drobných
částic
9
Odolnost proti korozi
Vhodné pro všechny obvyklé komunální
odpadní vody. Odolné proti rozpouštědlům,
čistícím prostředkům i minerálním olejům.
10 Hydraulicky výhodné
Nepatrná drsnost stěn (hodnota-k je menší než
0,1 mm) – na stěnách se neusazují nečistoty
11 Teplotně stálé
Odolné vysokým teplotám a hořlavým
kapalinám
12 Těsnost
Zásada: těsnost je povinnost
Spouštěné šachty (studny) – chytré řešení
Spouštěné studny umožňují komfortní a ekologickou práci.
Využití spouštěných studní od společnosti
místa v hustě obydlených oblastech.
HABA-BETON nabízí mnoho předností. V obla-
Mimo to nemusí být z prostoru staveniště
sti startovacích a cílových šachet je potřeba pro
snižována hladina spodní vody. Ta se jednoduše
stavbu pouze málo místa. Odpadá nákladné
po uložení šachty vyčerpá. Zároveň metoda
a zdlouhavé pažení stavební jámy. V přírodě
mikrotunelování s použitím spouštěných studní
toto použití šetří krajinu, například pří potřebě
šetří náklady na zpětné úpravy povrchů, za
podtunelování dálnice. Ve městě je použití
objížďky a uzavírky silnic nutné při budování
spouštěné studny výhodné při nedostatku
metodou otevřeného výkopu.
Doprava prvků na stavbu
Technická data
spouštěných studní
Pro stavby v různých geologických podmínkách používáme obecně tři druhy
břitů ve spodním dílu šachty. Dle požadavku
navrhne a zhotoví HABA-BETON taktéž
zvláštní ocelové břity pro konkrétní složení
půdy na stavbě.
Bezproblémové uložení díky speciálním úchytům
Jmenovitá světlost DN [mm]
2000
2500
3200
150
160
200
260
3,00
3,00
2,80
3,00
1944
2714
4241
7065
3,00
3,00
2,80
3,00
300-500
300-500
500-1200
500-1300
6-10
6-10
6-10
12-20
Síla stěny
t [mm]
Max. výška spodního dílu
Hu [m]
váha spodního dílu
[kg/stgm]
max. výška nástavce
Ho [m]
Tvary břitů
1500
vstupní /výstupní otvory
D [mm]
Váhová třída kotevního prvku
[t]
další technické údaje na dotaz
rozměrové tolerance a technické změny vyhrazeny
bez přesahu
s přesahem
s přesahem a
ocelovou
výztuhou břitu
Přehled předností pro Vás
• úspora místa pro stavbu díky použité technologii
výstavby
• není potřebné snižovat hladinu spodní vody
• libovolná hloubka studně dle Vašich potřeb
• výpočet šachty dle zatížení a složení půdy
• libovolné vyosení vstupních a výstupních otvorů
díky kulatému průřezu šachty
• díky hladkému vnějšímu povrchu dílů nízké tření
pláště pro úspornou montáž
• vhodné pro následný protlak do DN 800 mm
Spojení dílů je zajištěno těsněním
Betonáž dna pod hladinou spodní vody
Ø 1500
Ø 1200
Ø 1000
Ø 625
Krycí/přechodová deska
Kotevní
prvek
Ho
Vrchní šachetní skruž
T1
Ho
Spoj těsněný
elastomerovým
kluzným kroužkem
s
Stavební skruže –
dle požadavku
D
Vrchní okraj
betonové plomby
Obvodová drážka pro
uložení betonu pod
hladinou spodní vody
Přesah – dle požadavku
Ocelový břit – dle požadavku
Hu
DN
Průchozí otvory
zazděné popř. zajištěné
deskami SKL
Protláčení trub
Waršava
Berlin
POLSKO
Lipsko
NĚMECKO
3
Breslau
7
Krakov
ČESKÁ REPUBLIKA
Norimberk
2
ŠVÝCARSKO
5
Mnichov
SLOVENSKO
8
1
Innsbruck
4
6
Wídeň
RAKOUSKO
Výrobní závody
1
D-84518 Garching a. d. Alz +49 / 86 34 / 62 40-0 2 D-88317 Aichstetten +49 / 75 65 / 94 14-0 3 D-04668 Großsteinberg +49 / 3 42 93 / 440-0
4 D-84576 Teising +49 / 86 33 / 509 64-0 5 D-86842 Türkheim +49 / 82 45 / 96 01-0
6 A-3134 Nußdorf +43 / 27 83 / 41 38 7 PL-47-143 Ujazd +48 / 77 / 405 69-00 8 D-84577 Tüßling (výroba dlažby) +49 / 86 33 / 50 77-0
Další informace k našim závodům naleznete na www.haba-beton.pl
Dodávaný sortiment
Kruhové trouby
Žlabové trouby
Vejčité trouby
Tlamové trouby
Trouby s perem a polodrážkou
Monolitické nádrže
Mikrotunelování
Protláčecí trouby
Zvláštní stavební díly a tvarovky
Čerpací jímky
Spouštěné studny
Příslušenství
Šachtové systémy
Šachtová dna Perfect
Šachtová dna
Šachtové skruže hrdlové
Šachtové skruže s
perem a polodrážkou
Příslušenství pro šachty
Technika pro životní prostředí
Kruhové ČOV
Monoliticlé ČOV
Uskladňovací šachty
Sedimentační jímky
Jímací nádrže na vodu
HABA-BETON | Johann Bartlechner KG | Langschwert 72 | D-84518 Garching a. d. Alz
Telefon +49/86 34/62 40-0 | Telefax +49/86 34/62 40-54 | [email protected] | www.haba-beton.eu
Příslušenství
Obraz ový m ater iál : G etty Im ag es, H ABA- B E TON | www.p ittn er- des ig n .de | 8.2 0 09_ M T _ C Z 1 . 0 0 0
Trouby
Download

MIKRO TUNELOVÁNÍ - HABA