Organizátor akce:
www.kbkfire.cz
[email protected]
+420 553 810 560
+420 778 498 896
Partneři:
ve
e spolupráci
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
pořádá konferenci požární ochrany s mezinárodní účastí
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST TUNELŮ
2014
24. - 25. 9. 2014
Hradec nad Moravicí, hotel Belaria***
PROGRAM KONFERENCE
Úterý 23.
23. 09. 2014
10:00
10:00 – 18:00 Zasedání
-
tunelové komise
Přezkoušení nových členů
středa 24.
24. 09. 2014
2014 - Konference 2014
16:10 Ing. Petr Pospíšil,
Pospíšil, tunelový expert, Švýcarsko – Riziková analýza jako
podpora technologického vybavení tunelu
16:30 Ing. Peter Hajduček,
Hajduček, technológ tunelov NDS,
NDS, a.s. - Svetelno-technické
parametre prevádzkovaných tunelov v SR.
16:50 Ing. Peter Mihál,
Mihál, špecialista
špecialista prevádzky a údržby tunelov NDS, a.s. Bezpečnostná dokumentácia prevádzkovaných tunelov v SR
17:10 Ing. Peter Danišovič PhD.,
PhD., Žilinská univerzita – Simulátor riadenia
tunelov
•
10:00 – 13:00 Registrace účastníků
13:10
13:10 Začátek – úvodní slovo Ing. Petr Bebčák, Ph.D. – K.B.K. fire, s.r.o.
13:1
13:15 Mgr. František Rainer,
Rainer, ŘSD ČR – Koncepce řízení tunelového provozu
v podmínkách ŘSD ČR
13:3
13:30 Ing. Peter Schmidt, NDS,
NDS, a.s. – Tunely Slovenské republiky
13:50 Npor. Ing. Fajtl Juraj , MV SR prezidium - Platná legislatíva na úseku
ochrany pred požiarmi pre navrhovanie cestných tunelov v rámci SR,
vetranie cestných tunelov
14:
14:10 Ing. Vlastimil Horák, Amberg Engineering Brno, a.s. – Požární
zkoušky, testy, měření a výcvik ve štolách Hagerbach
14:30 Ing. Georgios Tavandzis, Značky Morava, a.s. – Výsledky z čištění
tunelových komunikací
14:50 Ing. Marek Měsíc,
Měsíc, Thermo Sanace s.r.o. - Čištění povrchů suchým
ledem
15:10 Ing. Jan Čapek, Ing. Libor Daněk, RCD Radiokomunikace, spol. s r.o.
Problematika rádiového spojení v tunelech a rozsáhlých objektech +
názorná ukázka využití rádiového spojení.
15:30
15:30 COFFEE BREAK
15:50 Pavel Šinka, Prakab Pražská kabelovna, s.r.o. – Funkčnost kabelových
tras dle nové normy ČSN 73 0895
Diskusní blok k představeným tématům
19:00 Společenský večer
•
Vystoupení taneční skupiny Latifah
čtvrtek 25. 09. 2014
09:00 – začátek
09:10 Ing. Libor Kejklíček,
Kejklíček, Promat s.r.o. – Zvyšování požární odolnosti
tunelového ostění
09:3
9:30 Ing. Josef Pišan, TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o
r.o. – Včasná
a spolehlivá detekce studeného kouře pomocí detektorů kouře SIGRIST
FireGuard
09:
09:50 Ing. Aleš Le
Lebl – Závěry z požáru v tunelu 514 na pražském okruhu
10:1
10:10 COFFEE BREAK
10:30 Vít Strejček, SUBTERRA, a.s. – Zkušenosti z přípravy technologického
vybavení tunelu Prackovice, Radejčín
11:10
11:10 Ing. Rudolf Procházka,
Procházka, Honeywell Life Safety Austria GmbH Moderní detekční systémy EPS pro ochranu tunelů
Download

Program konference - FINAL VERZE