Kriterijumi izbora:
Nacin regeneracije
Svaki proces hvatanja prasine je
individualan. Polazeci od parametara procesa vrsi se izbor materijala
za filtriranje, odredjene specificne
tezine i nepropustljivosti vazduha.
Prakticni metod:
Sto je efikasniji nacin regeneracije,
to i specificna tezina materijala za
filtriranje moze biti veca i njegova
dopuna moze biti gusca.
Tresenje
Tresenje reverzibilno
300 – 350
667 – 1.000
400 – 600
*U skladu EN ISO 9237
Netkani materijali za filtriranje
Kratko uputstvo kompanije BWF
Izbor optimalnog materijala za filtriranje
Materijali za filtriranje visoke tehnologije, u poslednje vreme, stekli su
poseban znacaj u industriji hvatanja
prasine. Razlog tome su sve stroziji
zakonski zahtevi prema izbacivanjima u atmosferi i nasa zajednicka
drustvena i moralna odgovornost u
ocuvanju zivotne sredine.
Kompanija Bwf Vam nudi materijale
za filtriranje, koji odgovaraju svim
savremenim tehnickim karakteristikama i zahtevima za dugotrajno
koriscenje. Taj materijal smo stvorili
na bazi naucno-istrazivackog rada i
eksperimentalne kontrole.
Nasa kompanija smatra da je njen
glavni zadatak da pomogne klijentu
da napravi pravilan izbor materijala
za filtriranje i da pri tom ima u vidu
tehnicke i ekonomske pokazatelje.
Kriterijumi izbora:
1. Karakteristike vazduha i temperatura
2. Karakteristike prasine
3. Nacin regeneracije
Ostale kriterijume treba odrediti polazeci od dozvoljenih pokazatelja za
izbacivanja u atmosferu i duzine rada
materijala za filtriranje.
Krterijumi izbora:
Vazduha i temperatura
Hemijska i fizicka svojstva vlakana
su glavni faktor koji odredjuje efikasnost i dugotrajnost materijala
za filtriranje. Hemijsko okruzenje,
temperatura i mehanicki uticaj,
razlicito uticu na vlakna.
Poznavanje osnovnih karakteristika
vlakana omogucuje pravilan izbor
materijala za filtriranje, s obzirom
na svaki proces. Prikazana tablica
sa karakteristikama vlakana, moze
da posluzi kao kratko uputstvo.
vode, koji mogu pasti na materijal
za filtriranje.
Isto tako voda moze da stupi u
reakciju sa komponentama vazdusne struje, sto moze da dovede do
stvaranja kiselina. Jos jedna od
posledica efekta <tacke rose>,
moze biti stvaranje vlaznog i lepljivog sloja prasine. Ovo dovodi do
znacajnog smanjenja efikasnosti
regeneracije i do pada pritiska u
filteru.
Takodje treba imati u vidu:
Za vreme koriscenja uredjaja za filtriranje temperatura treba da je
iznad tacke stvaranja rose.
Stvorene kiseline, isto tako, mogu
dovesti do hemijskog raspada
materijala za filtriranje, korozije
ivice rukava i tela uredjaja za
filtriranje.
Pad temperature ispod odredjene
vrednosti dovodi do kondenzovanja pare i do formiranja kapljica
Hemijska i temperaturna
postojanost sintetickih
vlakana
Tip vlakna:
Radna t./max
Oznake
BWF
Polipropilen
Polyamid
Poliakrilnitril
supolimer
Olefin otporan na
temperaturu
Poliakrilnitril
homopolimer
Polietar
Polifensilsulfid
m-aramid
Karmel® Tex
Polimid
Politetrafloretilen
90 ˚C / (100 ˚C)
110 ˚C / (115 ˚C)
PP
PA
110 ˚C / (115 ˚C)
Otpornost
na hidrolizu
Otpornost
na kiseline
Otpornost
Na baze
Otpornost
Na oksidaciju
1
4
1
3
1
2
4
3
AC
2
3
3
2
125 ˚C / (130 ˚C)
RO
1
1
1
4
125 ˚C / (140 ˚C)
150 ˚C / (150 ˚C)
190 ˚C / (200 ˚C)
200 ˚C / (220 ˚C)
200 ˚C / (240 ˚C)
240ºC/(260ºC)
250˚C / (280 ˚C)
DT
PE
PPS
NO, NX
KMT
PI
PTFE, TF, TFL
2
4
1
3
4
2
1
2
3
1
3
3
3
1
3
4
1
3
4
3
1
2
2
3
3
3
2
1
1) odlicna, 2) dobra, 3) zadovoljavajuca, 4) losa
Kriterijumi izbora:
Prasina
2. sastav prasine
- Velicina cestica
- Hemijski sastav prasine
Za strucnjaka termin prasina
ne moze biti neodredjeni pojam.
Pored znanja o poreklu prasine i
hemijskim procesima koji nastaju,
nadalje pobrojani parametri isto
tako su vazni.
3. karakteristike prasine
- Elektrostaticnost
- Tendencija aglomeracije
- Sklonost lepljenju
- Brzina vertikalnog talozenja
- Abrazivna svojstva
- Gustina talozenja
1. koncentracija prasine
- Sadrzaj prasine u vazdusnoj
struji
Obrade:
Code 1 Code 4
Glaze
x-surf CS17
Si
Code 9
®
CS18
®
CS29
CS30
CS31
CS42 at
NO, NX
FireGuard
®
PyroGuard
®
MPS
®
Epi, as
®
ExCharge
Karakter
prasina
Lebdeca
Aglomirajuca
Super sitna
Abrazivna
Vlazna
Lepljiva
Naelektrisana
Slucajno
Varnicenje
Samozapaljiva
Kisela/bazna
Code 1:
Code 4:
Glaze:
x-surf, Si,
Code 9:
CS17 ®:
CS18 ®:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
osmudjen sa lica
izglacan sa lica
izglacan, izuzetno
gladak
CS29:
antiadhezivna obrada
Uljno i vodoodbojna obrada
Povrsinski pokrivac od teflona
CS42:
CS30:
CS31:
FireGuard ®:
otporan na umereno
Agresivno hemijs. Okruzenje
Impregnacija telefonom
Impregnirano telefonom
sa vodoodbojnim sredstvom
Otporna na kiseline
i miorolizu
otporna na varnice
PyroGuard ®:
MPS:
Epi:
as:
ExCharge ®:
Za samozapaljivu prasinu
Micro Pore Size, Fina
disperzivna prasina
koja se filtrir mikrovlaknima
antistaticka
Povecane
Daje svojstva provodnika
Download

Kriterijumi izbora: Nacin regeneracije