Organizátor akce:
www.kbkfire.cz
[email protected]
+420 553 810 560
+420 777 264 280
Partneři:
ve spolupráci
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
pořádá konferenci požární ochrany s mezinárodní účastí
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST TUNELŮ
2014
24. - 25. 9. 2014
Hradec nad Moravicí, hotel Belaria***
PROGRAM KONFERENCE
Úterý 23. 9. 2014
16:10
Ing. Pavel Šinka, Prakab Pražská kabelovna, s.r.o. – Funkčnost
kabelových tras dle nové normy ČSN 73 0895
16:30
Ing. Petr Pospíšil, tunelový expert, Švýcarsko – Riziková analýza
jako podpora technologického vybavení tunelu
12:00 – 18:00
-
Zasedání tunelové komise
Přezkoušení nových členů
středa 24. 9. 2014 - Konference 2014
10:00 – 13:00 Registrace účastníků
13:10 Začátek – úvodní slovo Ing. Petr Bebčák, Ph.D. – K.B.K. fire, s.r.o.
13:15
Mgr. František Rainer, ŘSD ČR – Koncepce řízení tunelového
provozu v podmínkách ŘSD ČR
13:30
Ing. Peter Schmidt, NDS SR – Tunely Slovenské republiky
13:50
Ing. Martin Bebčák, K.B.K. fire, s.r.o. - Zkušenosti z rekonstrukcí
14:10
16:50
technické parametre prevádzkovaných tunelov v SR.
17:10
14:50
Ing. Peter Mihál, špecialista prevádzky a údržby tunelov Bezpečnostná dokumentácia prevádzkovaných tunelov v SR
17:30

Ing. Danišovič, Žilinská univerzita – Simulátor riadenia tunelov
Diskusní blok k představeným tématům
19:00 Společenský večer
čtvrtek 25.9. 2014
tunelů Pisárky, Hlinky a Husovického tunelu
09:00 – začátek
Ing. Vlastimil Horák, Amberg Engineering Brno, a.s. – Požární
09:10
Ing. Tavandzis, Značky Morava, a.s. – Výsledky z čištění tunelových
Ing. Libor Fleischer, Promat s.r.o. – Zvyšování požární odolnosti
tunelového ostění
zkoušky, testy, měření a výcvik ve štolách Hagerbach
14:30
Ing. Peter Hajduček, technológ tunelov NDS, a.s. - Svetelno-
09:30
Ing. Josef Pišan, TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. – Včasná a
komunikací
spolehlivá detekce studeného kouře pomocí detektorů kouře SIGRIST
Ing. Marek Měsíc, Thermo Sanace s.r.o. - Úprava povrchu
FireGuard
suchým ledem – sanace po požáru, včetně venkovní prezentace
09:50
Ing. Aleš Lebl – Závěry z požáru v tunelu 514 na pražském okruhu
15:10
COFFEE BREAK
10:10
COFFEE BREAK
15:30
Ing. Petr Bebčák, Ph.D., K.B.K. fire, s.r.o. - Seznámení
10:30
Vít Strejček, SUBTERRA, a.s. – Zkušenosti z přípravy
technologického vybavení tunelu Prackovice, Radejčín
s problematikou Grantu „ Asfalty v silničních tunelech “ - TAČR
15:50
Ing. Jan Čapek, Ing. Libor Daněk, RCD Radiokomunikace,
spol. s r.o. – Problematika rádiového spojení v tunelech a rozsáhlých
objektech
11:10
Ing. Rudolf Procházka, Honeywell Life Safety Austria GmbH
- Moderní detekční systémy EPS pro ochranu tunelů
Download

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST TUNELŮ 2014