PN: 0B48418
Printed in China
Uputstvo za bezbednost, garanciju i
podešavanje
ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535
http://www.lenovo.com/support
Lenovo® elektronski priručnici... za zeleniju planetu!
Pogledajte elektronsko Uputstvo za korisnike za detaljnije informacije
o proizvodu:
http://www.lenovo.com/thinkuserguides
Raspakivanje
®
ThinkPad računar
Baterija
Kabl za napajanje
Adapter za
naizmeničnu struju
Publikacije
Osnovna uputstva za podešavanje
Napomena: Uz ovaj proizvod se ne dobijaju diskovi za oporavak. Umesto njega, sve što vam je potrebno
za oporavak fabrički instaliranih datoteka i aplikacija nalazi se na Lenovo particiji na hard disku. Ako
odlučite da uklonite Lenovo particiju, obavezno prvo kreirajte disk za oporavak. Za više informacija
pogledajte „Pregled oporavka“ u dokumentu Uputstvo za korisnike. Pogledajte „Pristupanje dokumentu
Uputstvo za korisnike“ da biste dobili uputstva za otvaranje elektronske verzije dokumenta Uputstvo za
korisnike koji se nalazi na računaru.
Kontrole i indikatori
Integrisana kamera
1. Instalirajte komplet baterija.
: Dugme za uključivanje
Ovaj sistem ne podržava baterije koje nije izradila ili odobrila
kompanija Lenovo. Sistem će se i dalje pokretati, ali možda neće
puniti neovlašćene baterije.
Funkcijski taster
: Kontrole za jačinu zvuka
Pažnja: Kompanija Lenovo ne snosi nikakvu odgovornost za
funkcionisanje ili sigurnost pri upotrebi neovlašćenih baterija i ne
pruža nikakvu garanciju za kvarove ili štete nastale njihovom
upotrebom.
: Potpuno utišavanje mikrofona
: Potpuno utišavanje kamere
2. Povežite napajanje.
: Promena postavki ekrana
: Promena jačine osvetljenja
ekrana
: Upravljanje bežičnim vezama
: Multimedijalne kontrole
Napomena: Da biste koristili funkcije F1 do
F12, direktno pritisnite željeni taster.
Numerička tastatura*
3. Pritisnite dugme za uključivanje da biste uključili računar.
4. Konfigurišite operativni sistem prateći uputstva na ekranu da biste završili početno podešavanje. Ovaj
Čitač otisaka prstiju*
Indikator statusa napajanja
*Samo kod nekih modela.
proces traje nekoliko minuta.
Dodatne informacije o korišćenju ThinkPad računara se nalaze u dokumentu Uputstvo za korisnike.
Pogledajte „Pristupanje dokumentu Uputstvo za korisnike“ kasnije u ovom dokumentu.
Pristupanje dokumentu Uputstvo za
korisnike
Predstavnik tehničke podrške će možda želeti da vas tokom
razgovora provede kroz postupak rešavanja problema dok je računar
pred vama.
Vaše Uputstvo za korisnike sadrži detaljne informacije o vašem
računaru. Da biste pristupili dokumentu Uputstvo za korisnike, uradite
sledeće:
Svetska lista telefonskih brojeva za podršku
kompanije Lenovo
1. Na radnoj površini Windows-a kliknite na Start → Help and
Support (Pomoć i podrška). Otvara se aplikacija Help and
Support.
2. Kliknite na Lenovo User Guide.
3. Kliknite na vezu za svoj model i dokument Uputstvo za korisnike se
otvara.
Pročitajte pre nego što počnete da koristite
računar
U sledećim odeljcima se nalaze izuzetno važne bezbednosne i
regulatorne informacije za Lenovo računare i uputstva o tome kako da
pristupite elektronskim verzijama publikacija sastavljenim za korisnike
računara poput vašeg.
Važno: Brojevi telefona se mogu menjati bez prethodnog
obaveštenja. Najažurnija lista brojeva telefona centra za korisničku
podršku je uvek dostupna na
adresi http://www.lenovo.com/support/phone.
Ako broj za vašu zemlju ili region nije naveden, obratite se svom
Lenovo lokalnom prodavcu ili Lenovo marketinškom predstavniku.
Zemlja ili region
Afrika
Alžir
Argentina
Australija
Austrija
Bahrein
Belgija
Prvo pročitajte – regulatorne informacije
Modeli računara opremljeni bežičnim komunikacijama u saglasnosti
su sa radio-frekvencijama i bezbednosnim standardima svih zemalja
ili regiona u kojima su odobreni za bežičnu upotrebu. Pored toga, ako
vaš proizvod sadrži telekomunikacioni modem, on je usaglašen sa
zahtevima za povezivanje na telefonsku mrežu u vašoj zemlji.
Obavezno pročitajte dokument Regulatory Notice za svoju zemlju ili
region pre korišćenja bežičnih uređaja koji se nalaze u vašem
računaru. Da biste došli do PDF verzije dokumenta Regulatory Notice,
pogledajte odeljak „Preuzimanje publikacija“ u nastavku.
Preuzimanje publikacija
Elektronske verzije publikacija za računar koji koristite možete pronaći
na Lenovo veb lokaciji za podršku. Da biste preuzeli publikacije za
svoj računar, idite na http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides i
pratite uputstva na ekranu.
Informacije o servisu i podršci
Bolivija
Brazil
Brunej
Kanada
Karibi (Bermuda,
Jamajka, Tortola)
Čile
Kina
Kina
(Specijalna
Administrativna
Regija Hong Kong)
Kina (SAR Makao)
Informacije u nastavku odnose se na tehničku podršku dostupnu za
vaš proizvod, tokom garantnog roka ili tokom radnog veka proizvoda.
Pogledajte Lenovo ograničenu garanciju za detaljno objašnjenje
uslova Lenovo garancije. Pogledajte „Obaveštenje o Lenovo
ograničenoj garanciji“ kasnije u ovom dokumentu za detalje o
pristupanju kompletnoj garanciji.
Kolumbija
Kostarika
Hrvatska
Kipar
Češka Republika
Danska
Tehnička podrška na mreži
Dominikanska
republika
Ekvador
Egipat
El Salvador
Estonija
Finska
Tehnička podrška na mreži je dostupna tokom radnog veka proizvoda
na adresi http://www.lenovo.com/support.
Tehnička podrška telefonom
Pomoć i informacije možete dobiti telefonom od centra za korisničku
podršku. Pre nego što kontaktirate predstavnika Lenovo tehničke
podrške, pripremite sledeće informacije: model i serijski broj, tačno
navedenu bilo koju poruku o grešci i opis problema.
Francuska
Broj telefona
Afrika: +44 (0)1475-555-055
Južna Afrika: 0800110756 (engleski, afrikanski)
Centralna Afrika: Obratite se najbližem Lenovo
poslovnom partneru
+33 6 7348 1739 (francuski, engleski)
0800-666-0011 (španski)
131-426 (engleski)
01-24592-5901 (nemački)
Kanoo IT: 00 973 1771 1722
Bahrein Business Machine LLC: 00 973 1758 4302
02-210-9820
+32 (0)2 339 3611 (Servis pod garancijom i podrška)
(holandski)
02-210-9800 (francuski)
0800-10-0189 (španski)
Pozivi iz regiona Sao Paolo:
(11) 3889-8986
Pozivi izvan regiona Sao Paolo:
0800-701-4815
(brazilski portugalski)
801-1041
(engleski i bahasa malajski)
1-800-565-3344 (engleski, francuski)
1-800 426 7378 (engleski)
800-361-213 ili 188-800-442-488 (besplatan poziv)
(španski)
Linija za tehničku podršku
800-990-8888, 86-10-58851110 (mandarinski)
ThinkPad (linija za tehničku podršku): 2516-3939
ThinkPad servisni centar: 3140-2788
(kantonski, engleski, mandarinski)
ThinkPad (linija za tehničku podršku): 0800-839
ThinkPad servisni centar: 2871-5399
(kantonski, engleski, mandarinski)
1-800-912-3021 (španski)
0-800-011-1029 (španski)
0800-0426
+357-22-841100
+420-2-7213-1316
4520-8200
7010-5150 (Servis pod garancijom i podrška)
(danski)
1-866-434-2080 (španski)
1-800-426911 (španski)
02-2594850 (engleski, arapski)
800-6264 (španski)
+372 66 00 800, +372 6776793
09-459-6960
+358-800-1-4260 (Servis pod garancijom i podrška)
(finski)
0238-557-450
Hardver: 0810-631-213 (Servis pod garancijom i
podrška)
Softver: 0810-631-020 (Servis pod garancijom i
Zemlja ili region
Nemačka
Grčka
Gvatemala
Honduras
Mađarska
Indija
Indonezija
Irska
Izrael
Italija
Japan
Jordan
Koreja
Kuvajt
Latvija
Liban
Litvanija
Libija
Luksemburg
Malezija
Malta
Meksiko
Bliski Istok
Holandija
Novi Zeland
Nikaragva
Norveška
Oman
Broj telefona
podrška)
(francuski)
07032-15-49201
01805-00 46 18 (Servis pod garancijom i podrška)
(nemački)
+30-210-680-1700
1800-624-0051 (španski)
Tegusigalpa: 232-4222
San Pedro Sula: 552-2234
(španski)
+36 1 3825716
+36 1 3825720
(engleski, mađarski)
1800-425-2666 ili +91-80-2535-9183
(engleski)
+6221 2992 5823
001-803-606-282 (samo lokalni pozivi)
+603 8315 6859 (DID)
(engleski, bahasa indonežanski)
01-815-9202
01-881-1444 (Servis pod garancijom i podrška)
(engleski)
Givat Šmuel servisni centar:
+972-3-531-3900
(hebrejski i engleski)
02-7031-6101
+39-800-820094 (Servis pod garancijom i podrška)
(italijanski)
Povlačenje ThinkPad baterije: 0120-277-874
Besplatan poziv za računarske proizvode: 0120-205550/5555
Za internacionalne pozive: +81-46-266-4716
Napomena: Kao odgovor na gorenavedene brojeve
telefona, čućete govornu poruku na japanskom. Da
biste dobili telefonsku podršku na engleskom,
sačekajte da se glasovna poruka na japanskom
završi, jer će se tada javiti operater. Recite „English
support please“ i vaš poziv će biti preusmeren na
operatera koji govori engleski jezik.
Računarski softver 0120-558-695
Međunarodni pozivi: +81-44-200-8666
(japanski)
Jordan Business Systems:
00 962 6 5000999 (lokal 713/127)
General Computer & Electronic (GCE):
00 962 6 551 3879
1588-6782 (korejski)
Easa Hussain Al Yousifi: 00 965 2244 5280
AM. KHORAFI: 00 965 2200 1100 1127
Khorafi Business Machines (KBM): 00 965 2259 4611
Diyar United Company: 00 965 4378 383
Redington Kuwait: 00 965 2433 3203, 25456250 /
25456251
+371 7070360
Quantech: 00 961 1999 500
Computer Business Machine (CBM): 00 961 1680 180
El Haceb S.A.L: 00 961 1771 300
+370 5 278 66 00
+33 6 7348 1739 (francuski, engleski)
+32 (0)2 339 3611
+35 229 8977 5063
(francuski)
1800-88-1889 (samo lokalni pozivi)
+603 8315 6855 (DID)
(engleski, bahasa malajski)
+35621445566
001-866-434-2080 (španski)
+44 (0)1475-555-055
+31 (0)20 513 3939 (holandski)
0800-733-222 (engleski)
001-800-220-1830 (španski)
6681-1100
8152-1550 (Servis pod garancijom i podrška)
(norveški)
Khimji Ramdas Computer Communication Systems:
Zemlja ili region
Pakistan
Panama
Paragvaj
Peru
Filipini
Poljska
Portugal
Katar
Rumunija
RUCIS (Rusija i
Zajednica
nezavisnih država)
Saudijska Arabija
Singapur
Slovačka
Slovenija
Španija
Šri Lanka
Švedska
Švajcarska
Tajvan
Tajland
Turska
Ukrajina
Ujedinjeni Arapski
Emirati
Velika Britanija
Sjedinjene
Američke Države
Urugvaj
Venecuela
Vijetnam
Jemen
Broj telefona
00 968 2469 6255
Overseas Business Machines (OBM): 00 968 2460
1072, 2460 5018
Gulf Business Machines Services (GBMS): 00 968
2455 9831
International Office Products (pvt) Ltd.:
00 92 212 422 569, 00 92 213 241
2023
Selling Business Systems:
00 92 21 568 9823
206-6047
001-866-434-2080 (Lenovo centar za korisničku
podršku – besplatan poziv)
(španski)
009-800-52-10026 (španski)
0-800-50-866 (španski)
1800-1601-0033 (samo lokalni pozivi)
+603 8315 6858 (DID)
(engleski, filipinski)
+48 22 760-73-00 (poljski)
+351 21 892 7046 (portugalski)
Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (lokal
1992)
Qatar Computer Services W.L.L: 00 974 4441 212
Gulf Business Machines: 00-974 462 1395
+4-021-224-4015
Za Rusiju: 8 800 100 7888 (besplatan poziv)
Za zemlje Zajednice nezavisnih država: 0040 31 620
5099 (poziv koji se plaća)
(ruski i engleski)
800 8200140 (engleski, arapski)
800 6011 343 (samo lokalni pozivi)
+603 8315 6856 (DID)
(engleski)
+421 2 4974 8888
+386-1-200-50-60 (slovenački)
0901-100-000 (španski)
+9411 2493547, +9411 2493548 (engleski)
08-477-4420
077-117-1040 (Servis pod garancijom i podrška)
(švedski)
058-333-0900
0800-55-54-54 (Servis pod garancijom i podrška)
(nemački, francuski, italijanski)
0800-000-702 (mandarinski)
1 800-060-066 (samo lokalni pozivi)
66 2273 4088
+603 8315 6857 (DID)
(tajski, engleski)
00800-4463-2041 (turski)
0800 507 333
0040 21 40 10 870 (poziv koji se plaća)
(ukrajinski, ruski, engleski)
800 02000141 (engleski, arapski)
01475-897-163
08705-500-900 (Standardni servis pod garancijom)
(engleski)
1-800-426-7378 (Izaberite „Option 1“)
(engleski)
000-411-005-6649 (španski)
0-800-100-2011 (španski)
Za severni deo i grad Hanoj:
844 3 946 2000 ili 844 3 942 6457
Za južni deo i grad Ho Ši Min:
848 3 829 5160 ili 844 3 942 6457
(vijetnamski, engleski)
Al Khirbash and Agencies & Trading Co.:
00 967 1209 8278
Yemen Business Machines (YBM):
00 967 3 213 324 / 214 655, 967 3 213 909 / 213 324
Prvo izdanje (maj 2012.)
© Copyright Lenovo 2012.
OBAVEŠTENJE O OGRANIČENIM PRAVIMA: Ukoliko su podaci ili softver isporučeni u skladu sa ugovorom za Administraciju opštih usluga „GSA“,
korišćenje, reprodukcija ili otkrivanje podleže ograničenjima navedenim u Ugovoru br. GS-35F-05925.
Servisne informacije o Lenovo proizvodima za
Tajvan
Bezbednosne informacije
U ovom odeljku se nalaze važne bezbednosne informacije za Lenovo
proizvode. Dodatne bezbednosne informacije se nalaze u dokumentu
Uputstvo za korisnike za vaš računar. Pogledajte „Pristupanje
dokumentu Uputstvo za korisnike“ za dodatne informacije.
Izjava o zakonskoj saglasnosti za laser
OPREZ:
Kada su laserski proizvodi (kao što su CD-ROM, DVD uređaji sa
optičkom kablovima ili transmiteri) imajte na umu sledeće:
Nemojte uklanjati kućište. Uklanjanje kućišta laserskog
proizvoda može dovesti do opasnog izlaganja laserskom
zračenju. Uređaji ne sadrže delove za popravak.
Korišćenje kontrola ili podešavanja, kao i obavljanje procedura
koje nisu opisane ovde, može da dovede do izlaganja opasnom
zračenju.
saglasnosti sa EN 50332-2 podklauzulom 7. Ova specifikacija
ograničava maksimalni raspon širokopojasnog stvarnog RMS
izlaznog napona računara na 150 mV. Da biste se zaštitili od
slabljenja sluha, obratite pažnju na to da slušalice ili bubice koje
koristite takođe budu u saglasnosti sa EN 50332-2 (ograničenja
klauzule 7) za širokopojasni karakteristični napon od 75 mV.
Korišćenje slušalica koje nisu u saglasnosti sa EN 50332-2 može biti
opasno zbog visokog nivoa opterećenja zvukom.
Ako ste uz Lenovo računar dobili slušalice ili bubice kao komplet,
kombinacija slušalica ili bubica i računara već je u saglasnosti sa
specifikacijama EN 50332-1. Ako koristite druge slušalice ili bubice,
proverite da li su u saglasnosti sa EN 50332-1 (ograničavajuće
vrednosti klauzule 6.5). Korišćenje slušalica koje nisu u saglasnosti sa
EN 50332-1 može biti opasno zbog prekomernih nivoa pritiska zvuka.
Na radnoj površini Windows-a kliknite na Start → All Programs (Svi
programi) → Lenovo Device Experience → Lenovo Warranty.
OPASNOST
Neki laserski proizvodi sadrže instaliranu lasersku diodu klase
3A ili 3B. Obratite pažnju na sledeće.
Informacije o garanciji
Kada je uređaj otvoren, dolazi do laserske radijacije. Ne
gledajte u zrak lasera, niti direktno kroz optičke instrumente i
izbegavajte direktno izlaganje laserskom zraku.
ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535
OPREZ:
Plastične vreće mogu biti opasne. Držite ih dalje od odojčadi i
dece da biste izbegli opasnost od gušenja.
Tip
mašine
3254
3256
3259
3260
3365
3366
Napomena o punjivim baterijama (za prenosive
računare)
OPASNOST
Nemojte pokušavati da rastavite ili menjate komplet baterija. Ako
to uradite, može doći do eksplozije ili do curenja tečnosti iz
kompleta baterija. Komplet baterija koji nije preporučila
kompanija Lenovo kao i rastavljen ili izmenjen komplet baterija
nije pokriven garancijom.
Ako komplet punjivih baterija nije ispravno zamenjen, postoji
opasnost da dođe do eksplozije. Komplet baterija sadrži malu
količinu štetnih supstanci. Da biste izbegli povrede:
• Baterije menjajte samo onima koje preporučuje kompanija
Lenovo.
• Čuvajte komplet baterija dalje od vatre.
• Ne izlažite ga vodi niti kiši.
• Ne pokušavajte da ga rastavite.
• Ne pokušavajte da pravite kratke spojeve na njima.
• Držite ga dalje od dece.
• Trudite se da vam komplet baterija ne padne.
Ne bacajte komplet baterija u smeće koje se odlaže na
deponijama. Prilikom odlaganja baterije, postupajte u skladu sa
lokalnim odredbama i propisima.
Komplet baterija treba čuvati na sobnoj temperaturi, a baterije bi
trebalo da budu napunjene do približno 30 do 50% kapaciteta.
Preporučujemo vam da komplet baterija punite oko jednom
godišnje da ne bi došlo do prevelikog pražnjenja.
Obaveštenje o litijumskoj dugmastoj bateriji
OPASNOST
Opasnost od eksplozije ako se baterija nepropisno zameni.
Kada menjate litijumsku dugmastu bateriju, koristite isključivo isti ili
ekvivalentan tip baterije koji preporučuje proizvođač. Baterija sadrži
litijum i može eksplodirati ukoliko se ne koristi ispravno, ukoliko se
njome ne rukuje ispravno ili se ne odloži ispravno.
Nemojte:
• Bacati niti potapati u vodu
• Zagrevajte preko 100°C (212°F)
• Popravljati niti rastavljati
• Bateriju odložite u skladu sa lokalnim uredbama i propisima.
Sledeća izjava se odnosi na korisnike u državi Kalifornija, SAD
Informacije o perhloratu za Kaliforniju:
Zemlja ili region
kupovine
SAD, Kanada,
Meksiko, Brazil,
Australija, Japan,
Afrika, Albanija,
Jermenija,
Azerbejdžan,
Belorusija,
Bosna i Hercegovina,
Gruzija,
Kazahstan,
Kosovo (Republika)
Kirgiska Republika,
MAkedonija (BJRM),
Moldavija (Republika),
Mongolija,
Crna Gora,
Ruska Federacija,
Srbija, Tadžikistan,
Turkmenistan,
Ukrajina, Uzbekistan,
Bliski istok,
Egipat, Pakistan
Turska
Drugo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Komplet baterija – 1
godina
1
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci za
Ukrajinu
Kompanija Lenovo podstiče vlasnike opreme informacionih
tehnologija (IT) da odgovorno recikliraju svoju opremu kada ona više
nije potrebna. Kompanija Lenovo nudi raznovrsne programe i usluge
za pomoć vlasnicima opreme pri recikliranju IT proizvoda. Dodatne
informacije o recikliranju proizvoda kompanije Lenovo naći ćete na
adresi:
http://www.lenovo.com/recycling
Važne informacije o izjavi o Evropskoj direktivi
2002/96/EC
Kompanija Lenovo je ponosna što svojim korisnicima može ponuditi
proizvode koji nose oznaku ENERGY STAR. Ukoliko dolenavedeni
tipovi Lenovo računara nose oznaku ENERGY STAR, oni su
projektovani i testirani da zadovolje zahteve programa ENERGY
STAR za računare.
3254, 3256, 3259, 3260, 3365 i 3366
Upotrebom proizvoda koji zadovoljavaju ENERGY STAR standarde i
korišćenjem prednosti funkcije za kontrolu potrošnje električne
energije računara, možete pomoći u smanjenju potrošnje električne
energije. Smanjena potrošnja električne energije može doprineti
finansijskoj uštedi, čistijoj životnoj sredini i smanjenju emisije gasova
usled efekta staklene bašte.
http://www.energystar.gov
Delovi i izrada – 2
godine
3
Komplet baterija – 2
godine
Delovi i izrada – 1
godina
1
Komplet baterija – 1
godina
1
4
Spoljašnje KZJ
Tastatura
Toplotni ventilator
ENERGY STAR® je zajednički program američke Agencije za zaštitu
životne sredine i američkog Ministarstva za energetiku koji za cilj ima
uštedu novca i zaštitu životne sredine pomoću energetski efikasnih
proizvoda i postupaka.
Za više informacija o programu ENERGY STAR posetite:
EU Only
Informacije o recikliranju za Japan
Informacije o recikliranju i odlaganju za Japan dostupne su na adresi:
http://www.lenovo.com/recycling/japan
Informacije o recikliranju za Kinu
Ova brošura za
podešavanje
X
X
Uputstvo za
korisnike
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ova brošura za
podešavanje
Uputstvo za
korisnike
X
X
Napomena: Vaš računar možda nema mSATA SSD uređaj, PCI
Express Mini karticu za bežični WAN ili PCI Express Mini karticu za
bežični LAN.
Uputstva za instaliranje KZJ se nalaze u uputstvu za korisnike za
odgovarajući proizvod. Pogledajte „Pristupanje dokumentu Uputstvo
za korisnike“ i „Preuzimanje publikacija“ za dodatne informacije.
Lenovo vas podstiče da i u svakodnevnom poslovanju koristite
efikasan način upravljanja energijom. Da bi doprinela ovome,
kompanija Lenovo je unapred podesila da se sledeće mere uštede
energije aktiviraju kad god računar nije aktivan određeni vremenski
period:
Plan napajanja: Energy Saver (postavka kada je se računar
napaja naizmeničnom strujom)
• Isključivanje ekrana: posle 10 minuta
• Režim spavanja: nakon 20 minuta
• Napredne postavke energetskog plana:
- Isključivanje hard diska: posle 15 minuta
- Hibernacija: nikada
Da biste probudili računar iz režima spavanja, pritisnite Fn taster na
tastaturi. Za više informacija o ovim postavkama, pogledajte
informacioni sistem pomoći i podrške za Windows na svom računaru.
Dodatne izjave o recikliranju
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih
supstanci (RoHS)
KZJ
Informacije o ENERGY STAR modelu
Informacije o zaštiti životne sredine i,
recikliranju
Informacije koje se odnose
na određene zemlje
dostupne su na adresi:
http://www.lenovo.com/recyc
ling
Korisnički zamenljive jedinice (KZJ) su delovi koje korisnik može da
promeni ili nadogradi. Ukoliko se otkrije da je KZJ oštećena tokom
garantnog roka, korisniku će se obezbediti KZJ za zamenu. Korisnici
su odgovorni za instaliranje KZJ za ovaj proizvod. U sledećim
tabelama se nalazi lista KZJ za vaš računar, kao i informacije o tome
gde možete pronaći uputstva za zamenu.
KZJ
Prekomerno korišćenje slušalica ili bubica pri velikoj jačini zvuka
tokom dugog vremenskog perioda može da bude opasno ukoliko
izlazni konektor za slušalice ili bubice nije u saglasnosti sa
specifikacijama EN 50332-2. Izlaz za slušalice vašeg računara je u
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of
Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).
Deklaracija o usaglašenosti opreme za radio i telekomunikacione
terminale nalazi se u dokumentu Regulatory Notice, koji možete da
preuzmete sa Lenovo veb lokacije za podršku Pogledajte
„Preuzimanje publikacija“ za dodatne informacije.
Korisnički zamenljive jedinice
Ako računar ima i konektor za slušalice i konektor za zvučni izlaz,
uvek upotrebljavajte konektor za slušalice da biste povezali slušalice.
Prevelik zvučni pritisak sa bubica i slušalica može da izazove
gubitak sluha. Podešavanje ekvilajzera na maksimalnu vrednost
povećava izlazni napon slušalica, a samim tim i nivo zvučnog
pritiska. Prema tome, da biste zaštitili sluh, podesite ekvilajzer
na odgovarajuću jačinu.
Tip
garancije
3
Delovi i izrada – 1
godina
Direktiva za opremu radio i telekomunikacionih
terminala
Dodatne informacije o recikliranju računarskih komponenti i baterija
možete naći u dokumentu Uputstvo za korisnike. Pogledajte
„Pristupanje dokumentu Uputstvo za korisnike“ za više detalja.
Korišćenje slušalica
OPREZ:
Izjava o saglasnosti sa pravilnicima Evropske unije
Pogledajte kompletnu garanciju za detaljno objašnjenje tipova servisa
pod garancijom. Pogledajte „Obaveštenje o Lenovo ograničenoj
garanciji“ da biste saznali kako da pristupite kompletnoj garanciji.
Unutrašnje KZJ
Napomena o polivinil-hlorid (PVC) kablovima
Garantni period
Usluga pomoću korisničkih zamenljivih jedinica („KZJ“)
Usluga na licu mesta
Kurirska usluga ili usluga skladištenja
Usluga korisničke dostave
Usluga na osnovu pošiljke
Usluga korisničke dvosmerne pošiljke
Usluga zamene proizvoda
UPOZORENJE: Prilikom rukovanja kablovima na ovom proizvodu ili
kablovima na dodacima koji se prodaju uz ovaj proizvod doći ćete u
kontakt sa olovom, hemikalijom koja je u državi Kaliforniji poznata kao
uzročnik raka, urođenih mana i drugih bolesti reproduktivnog sistema.
Operite ruke nakon rukovanja.
Perhloratni materijal – može zahtevati posebno rukovanje.
Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci u
Turskoj
Izjava o saglasnosti klase B za Koreju
Tipovi garancije
Adapter za naizmeničnu struju
Kabl za napajanje za adapter za
naizmeničnu struju
Baterija
Rezervna baterija
Memorijski modul
Optički uređaj
®
TrackPoint kapica
Hard disk
mSATA SSD uređaj
PCI Express Mini kartica za bežični
WAN
PCI Express Mini kartica za bežični
LAN
Proizvodi koji sadrže mangan-dioksidne litijumske dugmaste ćelijske
baterije mogu sadržati perhlorat.
Ovaj uređaj je testiran i zaključeno je da je usklađen sa ograničenjima
za klasu B digitalnih uređaja. U dokumentu Uputstvo za korisnike za
ovaj proizvod se nalaze sve izjave o usklađenosti sa klasom B koje su
primenljive za ovaj uređaj. Pogledajte „Pristupanje dokumentu
Uputstvo za korisnike“ za dodatne informacije.
Obaveštenje o Lenovo ograničenoj garanciji
Na ovaj proizvod se odnose uslovi Lenovo ograničene garancije,
verzija L505-0010-02 08/2011. Pročitajte Lenovo ograničenu
garanciju (LLW) na adresi http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Na
toj veb lokaciji možete naći Lenovo ograničenu garanciju na brojnim
jezicima. Lenovo ograničena garancija se takođe prikazuje na
računaru tokom početnog podešavanja. Kada se početno
podešavanje završi, garanciju možete da vidite na svom računaru
tako što ćete uraditi sledeće:
Ukoliko ne možete da vidite Lenovo ograničenu garanciju ili na veb
lokaciji ili na svom računaru, obratite se Lenovo lokalnoj kancelariji ili
lokalnom prodavcu da biste dobili štampanu verziju Lenovo
ograničene garancije.
Obaveštenje o plastičnim vrećama
Obaveštenje o elektronskom zračenju
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci za
Kinu
Informacije u sledećoj tabeli važe za proizvode proizvedene 1. marta
2007. godine i posle tog datuma, namenjene prodaji u Narodnoj
Republici Kini.
Funkcija Wake on LAN je omogućena kada se Lenovo računar
isporučuje iz fabrike i ova postavka ostaje aktivna čak i kada je
računar u režimu spavanja. Ako vam nije potrebno da funkcija Wake
on LAN bude omogućena dok je računar u režimu spavanja, možete
smanjiti potrošnju energije i produžiti vreme provedeno u režimu
spavanja tako što ćete onemogućiti postavku Wake on LAN za režim
spavanja. Da biste onemogućili postavku Wake on LAN za režim
spavanja, uradite sledeće:
1. Kliknite na Start (Start) → Control panel (Kontrolna tabla).
2. Kliknite na Hardware and Sound (Hardver i zvuk) → Device
Manager (Upravljač uređajima).
3. U prozoru upravljača uređaja, proširite stavku Network adapters
(Mrežni adapteri).
4. Desnim tasterom miša kliknite na svoj mrežni adapter, a zatim
izaberite opciju Properties (Svojstva).
5. Izaberite karticu Power Management (Upravljanje napajanjem).
6. Uklonite oznaku iz polja za potvrdu Allow this device to wake the
computer (Dozvoli ovom uređaju da probudi računar).
7. Kliknite na dugme OK (U redu).
Pravna obaveštenja
Lenovo, For Those Who Do., Lenovo logotip, ThinkPad, i TrackPoint
predstavljaju zaštitne žigove kompanije Lenovo u Sjedinjenim
Državama, drugim zemljama ili oboma.
Windows je zaštitni žig grupe kompanija korporacije Microsoft.
Imena drugih kompanija, proizvoda ili usluga mogu biti zaštitni žigovi
ili žigovi usluga za druge.
Za dodatna pravna obaveštenja o svom računaru, pogledajte
dokument Uputstvo za upotrebu. Pogledajte „Pristupanje dokumentu
Uputstvo za korisnike“ za dodatne informacije.
Download

Uputstvo za bezbednost, garanciju i podešavanje