LETO S PORIADNOU VÝBAVOU!
NOTEBOOK, TABLET
alebo LED TV už od 1 €!
Telekom Centrum OC Optima Košice, Moldavská cesta 32
notebooky a tablety za najlepšie ceny!
Názov zariadenia
Neobmedzený
INTERNET TURBO 2
Neobmedzený
INTERNET TURBO 3
1€
1€
Notebook Acer Aspire V5 121
Notebook Acer Aspire E1
Akciová
jednorazová
cena
zariadenia
Notebook Lenovo ThinkPad Edge E530C
Tablet 7-palcový Acer Iconia B1
Tablet 10,1-palcový Huawei MediaPad 10
Tablet 7-palcový Google Nexus 7
Mesačný poplatok za neobmedzený internet
49 €
1€
149 €
99 €
1€
1€
19 €
1€
49 €
1€
20,99 €
25,99 €
* Služby Turbo sú pre zákazníkov využívajúcich Rodinnú linku, poplatok bez využívania Rodinnej linky za Turbo 2 Solo je 22,99 € a za Turbo 3 Solo 27,99 €.
Acer
Aspire E1
Google
Nexus 7
HUAWEI
MediaPad 10
LG 47" FULL
HD LED TV
Jedinečná ponuka pre nových zákazníkov!
Magio TV/Magio TV Optik
Mesačný
poplatok
Počet TV
kanálov
Akciová cena značkového
LED televízora
LG 32"
LG 42"
LG 47"
HD LED TV Full HD LED TV Full HD LED TV
Start
15,99 €
23
79 €
109 €
209 €
Klasik
20,99 €
až 57*
49 €
79 €
169 €
Komplet
23,99 €
79*
1€
49 €
139 €
Najviac
26,99 €
107*
1€
49 €
139 €
*V prípade Magio TV Klasik/Komplet/Najviac sú do počtu TV kanálov započítané aj české TV kanály, ktoré sú k týmto variantom poskytované bezplatne prostredníctvom
spoločnosti ORION TV, s. r. o. Viac informácií na predajnom mieste.
Prémium** – prvé 3 mesiace zadarmo, potom za 4,99 € mesačne
§FM ilmový
§ agio Archív** – prvé 3 mesiace zadarmo, potom za akciovú cenu 1,49 € mesačne
** možné kedykoľvek zrušiť
Ceny sú s DPH. Ponuka na zakúpenie LED TV, notebooku alebo tabletu od 1 € je podmienená uzavretím Kúpnej zmluvy a Zmluvy alebo Dodatku s viazanosťou na 24 mesiacov.
Ponuka platí do 31. 7. 2013, je množstevne limitovaná a platí do vyčerpania zásob. Fotografie zariadení sú ilustračné. Zmena zariadení alebo ich parametrov vyhradená. Ponuka
nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden zákazník môže ponuku využiť len 1x (na jedno RČ/IČO, ponuka nie je kombinovateľná na RČ
a zároveň IČO). V prípade služieb Magio internet ponuka platí len pri aktivovaní služby Elektronická faktúra a služby Magio internet Security. Magio internet Security je poskytovaná
bez viazanosti a je počas prvých troch mesiacov zadarmo, cena potom je 2,51 € s DPH, pričom je možné ju kedykoľvek zrušiť. Poplatok za doručenie tabletu a notebooku kuriérom
je 4,99 €, poplatok za doručene LED TV kuriérom je 19,99 €. Cena DSL Wi-Fi routra pre Magio internet je 49,90 €. Cena zriadenia služby Magio internet alebo Magio TV formou
samoinštalácie je 1 €. Prehľad o energetickej efektívnosti LED TV nájdete na www.telekom.sk. Podmienkou využitia ponuky je súčasná aktivácia alebo využívanie prémiového balíčka
Filmový Prémium, ktorý je počas prvých 3 mesiacov bezplatný, následne za cenu podľa Cenníka a je možné ho kedykoľvek zrušiť. Cena mesačného poplatku Magio TV a Magio
internetu je platná pri súčasnom využívaní služby Rodinná linka, pričom nezahŕňa poplatok za službu Rodinná linka. Cena za poskytovanie služby nezahŕňa cenu za aktiváciu a nájom
Magio Boxu, ktoré sú účtované osobitne. Dostupnosť služieb si môžete overiť na www.telekom.sk. Kompletné podmienky nájdete v Cenníku programov a služieb ST, na 0800 123 456
a v každom Telekom Centre.
Download

NOTEBOOK, TABLET ALEBO LED TV už OD 1