Cenník služieb Kinet
Platný od 16.4.2014
OPTICKÉ PRIPOJENIE TECHNOLÓGIOU FTTH, OPTIKA AŽ DO DOMU (BYTU)
Zriadenie, inštalácia a zariadenia:
49,- € FTTH optické pripojenie pri viazanosti na 24 mesiacov (optické vlákno a ž do bytu alebo domu)
139,- €
rýchlosť
zriadenie bez viazanosti (Mo žnosť rozdelenia platby na 4 splátky bez navýšenia)
mesačný poplatok pri platbe vopred
na 1 rok a viazanosti na 24 mesiacov
FiberTTH 1 – 15/ 2 Mbps
mesačný poplatok pri viazanosti na
24 mesiacov
mesačný poplatok bez
viazanosti
11,69 €
12,99 €
14,99 €
13,49 €
14,99 €
16,99 €
15,29 €
16,99 €
19,99 €
17,99 €
19,99 €
24,99 €
Mimo špičky - 15/ 2 Mbps
FiberTTH 2 – 33/ 5 Mbps
Mimo špičky - 66/ 10 Mbps
FiberTTH 3 – 55/ 10 Mbps
Mimo špičky - 110/ 20 Mbps
FiberTTH 1 – 99/ 15 Mbps
Mimo špičky - 180/ 30 Mbps
PRIPOJENIE V OPTICKEJ SIETI
Zriadenie, inštalácia a zariadenia:
ZADARMO - káblové metalické pripojenie (metalický kábel Cat5e)
mesačný poplatok pri platbe vopred
na 1 rok a viazanosti na 24 mesiacov
FiberKinet 1 – 1/ 0,5 Mbps
mesačný poplatok pri viazanosti na
24 mesiacov
mesačný poplatok bez
viazanosti
7,47 €
8,30 €
9,90 €
8,99 €
9,99 €
12,28 €
11,05 €
12,28 €
14,50 €
13,05 €
14,50 €
16,60 €
14,94 €
16,60 €
18,00 €
16,20 €
18,00 €
20,00 €
18,00 €
20,00 €
25,00 €
Mimo špičky - 2/ 1 Mbps
FiberKinet 2 – 7/ 1 Mbps
Mimo špičky - 14/ 2 Mbps
FiberKinet 3 – 12/ 2 Mbps
Mimo špičky - 24/ 4 Mbps
FiberKinet 4 – 25/ 5 Mbps
Mimo špičky - 40/ 10 Mbps
FiberKinet 5 – 35/ 10 Mbps
Mimo špičky - 60/ 20 Mbps
FiberKinet 6 – 45/ 15 Mbps
Mimo špičky - 80/ 30 Mbps
FiberKinet 7 – 55/ 20 Mbps
Mimo špičky - 90/ 40 Mbps
BEZDRÔTOVÉ N5G PRIPOJENIE
Zriadenie, inštalácia a zariadenia:
49,- € zriadenie pri viazanosti na 24 mesiacov
80,- € zriadenie bez viazanosti
mesačný poplatok pri platbe vopred
na 1 rok a viazanosti na 24 mesiacov
NeWKiNet 0 – 4/ 1 Mbps
mesačný poplatok pri viazanosti na
24 mesiacov
mesačný poplatok bez
viazanosti
8,98 €
9,98 €
11,98 €
10,78 €
11,98 €
14,00 €
13,48 €
14,98 €
17,00 €
15,28 €
16,98 €
19,00 €
16,98 €
18,80 €
21,00 €
18,90 €
21,00 €
25,00 €
Mimo špičky - 8/ 1 Mbps
NeWKiNet 1 – 8/ 2 Mbps
Mimo špičky - 16/ 2 Mbps
NeWKiNet 2 – 12/ 3 Mbps
Mimo špičky - 24/ 3 Mbps
NeWKiNet 3 – 14/ 4 Mbps
Mimo špičky - 28/ 1 Mbps
NeWKiNet 4 – 16/ 5 Mbps
Mimo špičky - 30/ 5 Mbps
NeWKiNet 5 – 20/ 5 Mbps
Mimo špičky - 30/ 5 Mbps
BEZDRÔTOVÉ WIFI PRIPOJENIE
Zriadenie, inštalácia a zariadenia:
49,- € zriadenie pri viazanosti na 24 mesiacov
80,- € zriadenie bez viazanosti
mesačný poplatok pri platbe vopred na 1 rok a mesačný poplatok pri viazanosti na
viazanosti na 24 mesiacov
24 mesiacov
WiFiKiNet 1 – 0,7/ 0,2 Mbps
mesačný poplatok bez
viazanosti
7,47 €
8,30 €
9,99 €
8,99 €
9,99 €
12,28 €
11,05 €
12,28 €
14,50 €
13,05 €
14,50 €
16,60 €
14,94 €
16,60 €
18,00 €
16,20 €
18,00 €
20,00 €
Mimo špičky - 1,4/ 0,2 Mbps
WiFiKiNet 2 – 2/ 0,5 Mbps
Mimo špičky - 4/ 0,5 Mbps
WiFiKiNet 3 – 3/ 0,5 Mbps
Mimo špičky - 6/ 0,5 Mbps
WiFiKiNet 4 – 4/ 1 Mbps
Mimo špičky - 8/ 1 Mbps
WiFiKiNet 5 – 5/ 1 Mbps
Mimo špičky - 10/ 1 Mbps
WiFiKiNet 6 – 6/ 1 Mbps
Mimo špičky - 12/ 1 Mbps
Rýchlosť je uvádzaná v tvare prijímanie/odosielanie dát - (download/upload)
Všetky služby majú v nočných a ranných hodinách dvojnásobnú rýchlosť. Napríklad FiberTTH 3 za 16,99 € má v noci a ráno 110 Mbps.
Pri bezdrôtových službách s viazanosťou a pri službách FiberKinet a FiberTTH zostávajú zariadenia vo vlastníctve poskytovateľa.
Nastavený WiFi router pri zriadení novej služby a viazanosti na 24 mesiacov iba za 25 €.
Na služby prístupu do siete internet môže byť vo večerných hodinách, aplikovaná
technológia fair user policy, ktorá zabezpečuje čo najlepšie pripojenie všetkých
zákazníkov do internetu.
Pripojenie pre náročnejších firemných zákazníkov
mesačný poplatok pri
viazanosti na 12 mesiacov
mesačný poplatok pri viazanosti na
24 mesiacov
zriaďovací poplatok
BiznisKinet wifi5N - 10/10 Mbps
97,00 €
(2922,- Sk)
79,00 €
(2380,- Sk)
149,00 €
(4489,- Sk)
BiznisKinet fiber
97,00 €
(2922,- Sk)
79,00 €
(2380,- Sk)
169,00 €
(5091,- Sk)
- 40/40 Mbps
Služba BiznisKinet wifi5N je dostupná v celom okrese prievidza. Služba BiznisKinet fiber je dostupná v lokalitách ako aj služba FiberKinet
súčasťou inštalácie je VPN router z možnosťou shapingu, portforwardu, prioritizácie a iných potrebných funkcií pre správu firemnej siete
v cene je taktiež verejná IP adresa, prednostné riešenie problémov a technická podpora aj pri náročnejšej konfigurácii pripojenia.
Pripojenie s garantovanou rýchlosťou pripojenia
GarantKinet
- fiber alebo licencovaný spoj
od 10Mbps do 500Mbps
cena služby aj zriadenia je určovaná podľa
kapacita požiadaviek zákazníka, formou cenovej
ponuky na mieru
služba je určená náročným firemným
zákazníkom, alebo poskytovateľom internetu
Služba GarantKinet je dostupná na popoch vyznačených v mapke Garant, kde sú znázornené aj momentálne dostupné kapacity
Všetky ceny sú vrátane DPH
Ceny za zriadenie, aktiváciu a poskytované dátové služby sú podľa platnej tarify.
Spoločnosť KINET s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu. Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitricou 203, 972 25
Cenník servisných služieb a doplnkových zariadení
Znovu nastavenie sieťového pripojenia (zadanie IP adries, konfigurácia sieťového adaptéra)
Nastavenie routra po neodbornom zásahu užívateľa
Nastavenie sieťového pripojenia alebo routra + inštalácia ochranného softvéru (antivírusový systém)
Výmena sieťovej karty (sieťová karta v cene)
Zmena služby z nižšej na vyššiu (jednorázový poplatok)
Zmena služby z vyššej na nižšiu (jednorázový poplatok)
Vygenerovanie každej tretej SMS upomienky
Aktivácia služby po neuhradení mesačného poplatku a následnom odpojení
Zaslanie faktúry v papierovej forme, pozemnou poštou
Odstránenie chyby SW alebo HW, ktorá znefunkční pripojenie, spôsobenej užívateľom
Neoprávnený výjazd technika
Výjazd na servis k zákazníkovi (vinou užívateľa) - cena za 1 km
Servisný zásah do počítača užívateľa (hodinová sadzba)
Wifi router G pri inštalácii pripojenia
Wifi router N s jednou anénou pri inštalácii pripojenia
Wifi router N s tromi anténami pri inštalácii pripojenia
Dodatočné dodanie a nastavenie routra
USB Wifi adaptér
8 portový 10/100 Mbit SWITCH
UTP kábel (cena za 1 m)
7,00
10,00
12,00
7,00
0,00
5,00
10,00
10,00
0,45
6,00
10,00
0,40
15,00
25,00
30,00
45,00
+ 10
15,00
15,00
0,40
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Download

Kompletný cenník služieb Kinet platný od 16.4.2014