Program 35. semináře ENERGOCHEMIE
Středa 24. a čtvrtek 25. dubna 2013 Klub Hájek, Mládežnická 229, Třebíč
Pořadatel: ENVINET a.s., Třebíč
Moderátoři:
Mgr. Zuzana Mayerová, PhD. (ENVINET Slovensko, s.r.o), Ing. Bedřich Mozor (ENVINET a.s.), Ing. Miroslav Peca (konzultant, Moravský Krumlov)
Generální partneři semináře:
GRUNDFOS s.r.o (oba dny semináře) a TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. (oba dny semináře)
Sponzoři semináře:
G-servis Praha, spol. s r.o. (čtvrtek)
Středa 24. dubna 2013
8,45-9,15 Prezence účastníků
9,15-9,20 Zahájení semináře, přivítání účastníků, představení moderátora
9,20-9,50
1. Úloha chemiků v průběhu přípravy nových jaderných bloků v ČR.
Ing. Miroslav Peca (konzultant, Moravský Krumlov)
9,50-10,20
2. Inovace měření křivek chladnutí bitumenového produktu.
Ing. Jaroslav Hrubý (ČEZ, a. s.)
10,20-11,00
3. Spôsoby znečistenia olejov, ich dôsledok a dôležitosť ošetrovania olejov
Ing. Milena Kureková (InterTriboDia s.r.o.)
11,00-11,30
4. ASTM D7843 - standardizace "Varnish Potential" u turbínových olejů.
Ing. Jan Novák (INTRIBO, s.r.o. Praha)
11,30-12,00
5. Vyhodnocování kontinuálních měření predikce technologických stavů.
Ing. Petr Pořický (ČEZ, a. s., EDU)
12,00-12,30 Přestávka na občerstvení
12,30-13,00
6. Kvalita v laboratořích oddělení chemických režimů EDU.
Ing. Lubomír Bodlák (ČEZ, a. s.)
13,00-13,30
7. Problematika produkce tritia na JE Temelín.
Ing. Jaroslav Janešík (ČEZ, a. s.)
13,30-14,00
8. Problematika separace uranu z pitné vody.
Ing. Jan Krmela (Centrum nakládání s radioaktivními odpady ÚJV Řež, a.s.)
14,00-14,30
9. Čištění kyseliny borité od sloučenin křemíku.
Ing. Kateřina Kunešová (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
14,30-15,00
10. Redukce TOC v roztocích kyseliny borité pomocí UV záření.
Ing. Pavel Kůs (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
15,00-15,25
11. Vybrané realizované projekty v energetice
Ing. Lucie Baldrianová, Ph.D. (Metrohm Česká republika, s.r.o.)
Čtvrtek 25. dubna 2013
8,45-9,15 Prezence účastníků
9,15-9,20 Zahájení semináře, přivítání účastníků, představení moderátora
9,20-9,50
1. Co přineslo posledních 10 let v oblasti biologického oživení chladících vod.
Prof. Blahoslav Maršálek (odborný konzultant RAWAT consulting s.r.o.),
Ing. Roman Sládek (RAWAT consulting s.r.o.), Ing. Marcela Lagová (RAWAT consulting s.r.o.)
9,50-10,20
2. Elektrostatické čištění elektricky nevodivých kapalin.
Vladislav Chvalina (KLEENTEK, spol. s r.o. Praha)
10,20-10,50
3. Korozní poškození potrubí vratného kondenzátu.
Ing. Svatopluk Cipra, CSc., Ing. Marek Postler (ÚJV Řež, a. s.)
10,50-11,20
4. Řízení životnosti nedostupných resp. zakopaných potrubní tras.
Ing. Martin Kronďák, PhD., Ing. Svatopluk Cipra, CSc., Ing. Marek Postler (ÚJV Řež, a. s.)
11,20-11,50
5. Zařazení technologie RO do procesu demineralizace – technické řešení.
Ing. Tomáš Kutal (VWS MEMSEP s.r.o.)
11,50-12,30 Přestávka na občerstvení
12,30-13,00
6. Optimalizace kvality přídavné napájecí vody a vliv na chemický režim bloku v Elektrárně Ledvice.
Ing. Richard Seydl (ČEZ, a.s., Elektrárny Ledvice)
13,00-13,30
7. Provozní výsledky zařazení reverzní osmózy do ionexové demineralizace.
Ing. Pavel Hübner (ÚJV Řež, a.s.)
13,30-14,00
8. Příklady provozních hodnot z on-line měření TOC ve vyrobené demivodě a z měření odplyněné
katexované vodivosti v přehřáté páře.
Ing. Josef Pišan, TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
14,00-14,25
9. Automatizácia a monitoring pri chemickej úprave chladiacich vôd v priemysle.
RNDr. Ján Madej, CSc., Martin Krafčík (Kurita Europe GmbH)
Download

Program 35. semináře ENERGOCHEMIE