Realizace organizačních změn v AČR
v roce 2013
plukovník Ing. Jan ŇACHAJ
KRAJ VYSOČINA
VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA
k 1.7. 2013
ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013
-reorganizovat KVV Jihlava na novou organizační strukturu k 1.7. 2013
-předat KVV Jihlava z podřízenosti VeSPod do podřízenosti SRPS MO k 1.9. 2013
Organizační struktura KVV
6/10/8 - 24
5/7/6 - 18
Ředitel KVV
Sloučení těchto oddělení a
vytvořit Oddělení řízení a podpory
Operační oddělení
Oddělení podpory
Oddělení
obranných
příprav
Oddělení náboru
Struktura KVV k 1.7. 2013
5/7/6 - 18
Ředitel KVV
0/1/1/4/0/0/3/9
Zástupce ředitele
- Vedoucí oddělení řízení
a podpory
Ekonomické
pracoviště
Vedoucí oddělení
obranných příprav
0/1/1/3/0/0/2/7
PŘEHLED PŮSOBNOSTÍ NAVRŽENÝCH K PŘEVODU MIMO KVV
-Realizace náborových činností ve prospěch ozbrojených sil ČR (Agentura personalistiky)
k 1.7.2013
-Péče o válečné veterány (SP MO)
k 1.7. 2013
-Péče o vojenské důchodce (SP MO)
k 1.7. 2013
Přehled působnosti KVV k 1.7. 2013
1) Výkon státní správy jako pověřený orgán resortu MO.
2) Zajišťování obrany teritoria- operační příprava státního území.
3) Oblast krizového řízení na teritoriu.
4) Zabezpečení otázek BoMoPo, mobilizace ozbrojených sil a odvodní řízení na teritoriu (dle nových
koncepcí schválených vládou ČR v roce 2012).
5) Plánování, organizace a realizace výcviku pěší roty aktivních záloh.
6) Realizace pohledávek.
Organizační struktura KVV Jihlava k 1.7.2013
5/7/6 - 18
Ředitel KVV
0/1/1/4/0/0/3/9
Oddělení řízení a podpory
Vedoucí oddělení- ZŘ KVV –VO 89
Ekonomické pracoviště
0/1/1/3/0/0/2/7
Oddělení obranných příprav
Vedoucí oddělení –VO 89
Zástupce ved.oddělení –VO 31
Zástupce ved.oddělení –VO 89
Starší pracovník štábu –VO 11
Starší pracovník štábu –VO 31
Starší pracovník štábu –VO 31
Starší pracovník štábu –VO 43
Občanský zaměstnanec - KŘ
Občanský zaměstnanec pohledávky
Občanský zaměstnanec – personalista
Starší pracovník štábu –VO 89
Starší pracovník štábu –VO 89
Starší pracovník štábu –VO 17
Občanský zaměstnanec ISMP
Občanský zaměstnanec KIS
12 Vzp / 6 o.z. = 18
PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY A VD
Počet klubů vojenských důchodců: 6
CELKEM
VD
FKSP
Rehabilitovan
í
Druhováleční
veteráni
Novodobí
veteráni
851
432
50
54
323
Ostatní
vojenští
důchodci
369
Žádosti podle zákona č. 262/2011 pro žadatele odškodnění za III. Odboj zasílá každý žadatel
osobně na Ministerstvo obrany – Odbor pro válečné veterány (případné dotazy pomáhá řešit
p. Zdeněk Geist – předseda VTNP-PTP kraje Vysočina mob. 723 970 105).
Vojenské zařízení 4218 Rančířov
VZ 4218 Rančířov
D
Pr
rotmistři
Poddůstojníci
o. z.
∑
Do 1.7.2013
2
0
2
9
25
38
Od 1.7.2013
2
1
1
7
22
33
K 1.7.2013 realizace OMDZ
Základna
opravovaného
materiálu
Štěpánov (ZOM)
Centrum zabezpečení materiálem
technických služeb Štěpánov
(v podřízenosti Agentury logistiky)
Zásobovací středisko Rančířov
Vojenské zařízení 4218
Zásobovací úsek Rančířov
Centra zabezpečení materiálem
technických služeb Štěpánov
Vojenské zařízení 5512
Hlavní úkoly ZS Rančířov všeobecné
• Realizace organizačních změn u ZS v návaznosti na
OMDZ Sil Podpory a ZOM
• Udržet vysoký standard v dodávání požadované výzbroje,
techniky, materiálu a služeb pro jednotky a útvary resortu
MO s důrazem na jednotky vyčleňované do zahraničních
operací
• Trvale zabezpečit připravenost Zásobovacího střediska k
řešení situací krizových stavů vojenského i nevojenského
charakteru
• Snížit skladové zásoby neperspektivního majetku v
souladu s nařízením NGŠ AČR a tím zvýšit skladovou
kapacitu a snížit finanční náklady na skladování a údržbu
majetku
• Zabezpečit řádnou přejímku a zaúčtování výzbroje,
materiálu a techniky z novovýroby
VZ 1337 DOBRONÍN
Zásobovací základny munice
- ZZ a PDS
Travčice
Nový Ples
Týniště n.O.
Mladkov
Čermná n.O.
Květná
Hostašovice
PDS Libavá
Dobronín
Zásobovací úsek DOBRONÍN od 1.7. 2013
0/1/1/7/16/0/17/42
Náčelník úseku
mjr., 31
Skupina odborných
činností
Skupina vnitřního
zabezpečení
Skupina logistiky
Vojenská hasičská
jednotka
Zásobovací středisko DOBRONÍN do 1.7. 2013
13
Úkoly zásobovacího střediska
Zásobovací středisko Dobronín je skladovým a zásobovacím zařízením AČR,
určeným k nepřetržitému zabezpečení útvarů a zařízení AČR municí, výbušninami
a pyrotechnickými prostředky. V roce 2013 plní Zásobovací středisko Dobronín
tyto hlavní úkoly:
Hlavní cíle ZS Dobronín na rok 2013
Realizace organizačních změn u Základny munice s důrazem na zrušení Základny
munice a vytvoření Centra zabezpečení munice. Nastavit funkční řídící procesy u
vytvářeného Centra zabezpečení munice.
Udržet vysoký standard v zabezpečení útvarů a vojenských zařízení municí
s důrazem na jednotky vyčleňované do zahraničních operací.
Na základě organizačních změn u Sil podpory přeskladnit centrální zásoby MU 5.0 s
důrazem na zrušení ZS Květná.
VOJENSKÁ POLICIE
Útvary Vojenské policie
Útvary Vojenské policie – současný stav
HVelVP Praha
VelOSlVP Praha
VelVP Olomouc
VelVP Stará Boleslav
VelVP Tábor
•
•
•
•
•
Útvary Vojenské policie – OMDZ k 1.10.2013
HVelVP Praha
VelOSlVP Praha
VelVP Morava (Olomouc)
VelVP Čechy ( Tábor)
Hlavní úkoly 22.zL v roce 2013
NEUTAJOVANÉ
CÍLE / PRIORITY v roce 2013
1. Zabezpečit přípravu vojáků pro zahraniční mise, 4.BÚU a NRF
2. Organizovat a zabezpečit výcvik se zaměřením na:
a) Létající personál
b) Podporu činnosti složek IZS
3. Připravit a zabezpečit NATO AIREX RAMSTEIN ROVER 2013
Realizovat změny vyplývající z OMDZ 2013
•
•
•
•
k 31.12. 2013 zrušení současné 22.zL a 23.zVrL
k 1.1. 2014 vytvoření nové 22.zVrL na letišti NÁMĚŠŤ
ztráta přibližně 600 tabulkových pozic
změny ve velení útvaru = nové vazby na IZS a region
NEUTAJOVANÉ
22. ZÁKLADNA LETECTVA SEDLEC
HLAVNÍ AKTIVITY v roce 2013
ZAHRANIČNÍ CVIČENÍ (na letišti NÁMĚŠŤ)
NATO AIREX RAMSTEIN ROVER 2013 / termín 2. – 20. 9.
• cvičení „Letecká havárie“ = 27. 8.
• setkání se zástupci veřejné správy + tisková konference = 28. 8.
• letová činnost = 9.-19. 9., VVP Libavá, VVP Boletice
cvičení COMAO = společný výcvik se VzS Polska, VVP Libavá
• 3x Su-22, cca 40 osob / termín 10.-17.5.
NEUTAJOVANÉ
22. ZÁKLADNA LETECTVA SEDLEC
HLAVNÍ AKTIVITY v roce 2013
AKCE NA VEŘEJNOSTI
- omezený rozsah, 32 aktivit včetně BAHNA, CIAF, Dny NATO…
- slavnostní nástupy = 3.5. (Spelter), červen (Den OS+předání velení)
OMDZ 2013
• k 31.12. 2013 zrušení současné 22.zL a 23.zVrL
• k 1.1. 2014 vytvoření nové 22.zVrL na letišti NÁMĚŠŤ
• ztráta přibližně 600 tabulkových pozic
• změny ve velení útvaru = nové vazby na IZS a region
22. května 2013
NEUTAJOVANÉ
22. ZÁKLADNA LETECTVA SEDLEC
DĚKUJI ZA POZORNOST
•
•
•
Ředitel: plukovník Ing. Jan ŇACHAJ
telefon: 973 454 301
mobil: 724 605 173
•
•
•
•
•
Kontakt:
Krajské vojenské velitelství Jihlava
Vrchlického 14
586 01 Jihlava
E-mail: [email protected]
Download

Změny v rezortu obrany a její dopady na vojenská