Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383
Projekt OP VK oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526
Název projektu: EU Peníze školám
Název vzdělávacího materiálu
Význam slova
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_421_4TR_CJ
Číslo šablony
III/2
Autor
Iveta Grocholová, Mgr.
Ročník
4. dle zařazení v ŠVP
Vyučovaný předmět dle ŠVP
Český jazyk
Téma
Význam slova
Očekávaný výstup
Žák rozliší slova mnohoznačná a jednoznačná, vytvoří
slova protikladná a souznačná, rozpozná slova citově
zabarvená a citově nezabarvená, roztřídí slova
významem nadřazená, podřazená
Anotace (způsob použití)
Inovovaný výukový materiál slouží k seznámení žáků
s naukou o slově
Datum vytvoření
Září 2012
Druh výukového materiálu
Pracovní list
Klíčová slova
Slova jednoznačná, slova mnohoznačná, slova citově
zabarvená a nezabarvená, slova nadřazená a souřadná,
slova souznačná a slova opačného významu
Rozvíjené klíčové kompetence
Kompetence k učení, kompetence pracovní,
kompetence k řešení problémů
Použitá literatura a zdroje
Vlastní
VY_32_INOVACE_421_4TR_CJ
Autor: Mgr. Iveta Grocholová
VÝZNAM SLOVA
1. Zakroužkuj slova jednoznačná a slova mnohoznačná použij podle významu
ve větách.
sestra
nemocnice
Odra
zámek
zájmen
chřipka
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Zapiš, zda jde o slova citově zabarvená (lichotná = L, hanlivá = H), citově
nezabarvená = N.
telátko - ___ babizna - ___ topení - ___
křáp - ___
hroch - ___
jazýček - ___
3. Napiš slova významem:
a) nadřazená:
hruška, banán, kiwi - __________________
pilka, sekyra, kleště - __________________
b) podřazená:
dopravní prostředek - _______________, __________________, __________________
povolání - __________________, __________________, _________________
4. Zeleně vyznač slova, která jsou významem souřadná, a zapiš jejich slovo
nadřazené.
Ostrava, Vltava, Praha, Karviná, Sněžka, Havířov, Bohumín, Petr, Krkonoše, Orlová:
__________________________
VY_32_INOVACE_421_4TR_CJ
Autor: Mgr. Iveta Grocholová
5. K daným slovům uveď slova souznačná.
otec - _________________
dívka - ________________
hovořit - _______________
hezký - ________________
dívat se-________________
hřát-__________________
hluk-___________________
plakat-________________
6. Vybarvi protiklady stejnou barvou.
světlo
suchý
levný
mladý
drahý
nahoře
dole
malý
tma
hodně
starý
blízko
velký
mluvit
málo
mokrý
daleko
mlčet
VY_32_INOVACE_421_4TR_CJ
Autor: Mgr. Iveta Grocholová
VÝZNAM SLOVA - ŘEŠENÍ
1. Zakroužkuj slova jednoznačná a slova mnohoznačná použij podle významu
ve větách.
sestra
nemocnice
Odra
Odra
nemocnice
zámek
zájmeno
zájmeno
chřipka
chřipka
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Zapiš, zda jde o slova citově zabarvená (lichotná = L, hanlivá = H), citově
nezabarvená = N.
telátko - L
babizna – H
topení – N
křáp - H
hroch - N
jazýček - L
3. Napiš slova významem:
a) nadřazená:
hruška, banán, kiwi - ovoce
pilka, sekyra, kleště - nářadí
b) podřazená:
dopravní prostředek – auto, letadlo, vlak
povolání – učitel, tesař, lékař, kominík
4. Zeleně vyznač slova, která jsou významem souřadná, a zapiš jejich slovo
nadřazené.
Ostrava, Vltava, Praha, Karviná, Sněžka, Havířov, Bohumín, Petr, Krkonoše, Orlová:
města
VY_32_INOVACE_421_4TR_CJ
Autor: Mgr. Iveta Grocholová
5. K daným slovům uveď slova souznačná.
otec - tatínek
dívka - děvče
hovořit - mluvit
hezký - pěkný
dívat se- koukat se
hřát - pálit
hluk- kravál
plakat- brečet
6. Vybarvi protiklady stejnou barvou.
světlo
suchý
levný
mladý
drahý
nahoře
dole
malý
tma
hodně
starý
blízko
velký
mluvit
málo
mokrý
daleko
mlčet
VY_32_INOVACE_421_4TR_CJ
Autor: Mgr. Iveta Grocholová
Download

význam slova - ZŠ Družby Karviná