NÁZEV ŠKOLY:
AUTOR:
NÁZEV:
TÉMA:
ČÍSLO
PROJEKTU:
Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový
Jičín, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Šrámková
VY_12_INOVACE_1.1.18.5._ČJ
Čtvrtletní písemná práce z jazyka českého pro 5. ročník
2581/21/7.1.4/2010
Anotace: písemná práce s kontrolou (diktát, tvary slov, slova příbuzná, stavba slova, předpony,
předložky s-z, skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně, význam slov, slovní druhy)
Čtvrtletní práce z jazyka českého
5. ročník
Jméno:
Diktát:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1. Napiš 3 slova příbuzná, vyznač jejich stavbu:
……………………………………………………………………………………………….
2. Napiš 3 různé tvary slova – z r c a d l o:
……………………………………………………………………………………………….
3. Ke slovům přidávej předponu n e - nebo b e z - :
úměrný, úmyslný, úročný, účinný, úhledný, úplný, účelný
………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………..
4. Proveď rozbor stavby slova - u k o ř i s t i l i :
kořen - ………, předpona - ……, přípona - ………., koncovka - ………..
5. Ke slovům přidávej předponu r o z - nebo b e z- :
svítit, zuřit, zlobit, důvodný, zářit, stříhat, platný, zásadový
………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………..
6. Přidávej předpony o b - nebo v - : jemný, jednat, jevit, jet, jezd
…………………………………………………………………………………………..
7. Doplň předponu s - nebo z - : -černat, -balit, -ničit, -loupnout, -hrabat,
-růst, -lomit, -blednout, -nést, -hodit,
8.
Doplň předložku s nebo z : táta ….. mámou, přijel…. Prahy, šel …. Janou,
šel…. lesa, nudle …. mákem, ….. pošty
9. Doplň: b ě - b j e, v ě – v j e, p ě, m ě – m n ě:
sb.. ratel, setm….lo se, dom…..nka, p…stování, tajem…, v…trný, ob…dnali ,
s nap…tím, v…trovka, kolob…žka, vým…na, pom….nka, odm….na, p…tka
10. Vypiš 3 slova mnohoznačná: ………………………………………………………
11. Napiš 3 slova jednoznačná: ……………………………………………………
12. Napiš 2 slova lichotná: ………………………………………………………………
2 slova hanlivá: ……………………………………………………………….
13. Dopiš slova protikladná: krásný - ………………., nahoře - ……………………,
mluvit - …………………….., začátek - …………………, vlhký - ……………
14. Napiš slova souznačná: oděv - …………….., vlhký - ………………………….,
krásný - …………………….., běží - …………………., hoši - …………………….
15. Podtrhni slova přejatá: šaty, doktor, děvče, kino, tábor, pes
16. Zapiš slovo významem nadřazené a k němu 3 slova podřazená:
…………………………………………………………………………………………...
17. Urči slovní druhy (číslicí): psaní, žehlila, bystrá, několik, si, krásně, haf, v, ale,
kéž, kadeřnictví, někdo, jsem, a, třikrát, krásný
Čtvrtletní práce z jazyka českého
5. ročník
Jméno:
Diktát:
Hoch několikrát oběhl hřiště tam i zpět. Náhle se v díře objevila myší hlavička. Vlhký
a mokrý oděv se nevěší do skříní. Omluvte mne, zapomněl jsem domácí úkol.
Protože jsem nerozuměl zadání příkladu, nevypočítal jsem jej. Jemně ho pohladil.
Zbyněk přinesl mamince pomněnky. Už je zima, proto se řádně oblékáme, ať
nenastydneme.
1. Napiš 3 slova příbuzná, vyznač jejich stavbu:
les/íček
zá/les/ák
les/nick/á
2. Napiš 3 různé tvary slova – z r c a d l o:
zrcadla, zrcadlu, zrcadlem
3. Ke slovům přidávej předponu n e - nebo b e z - :
úměrný, úmyslný, úročný, účinný, úhledný, úplný, účelný
neúměrný, neúmyslný, bezúročný, neúčinný, neúhledný, neúplný, bezúčelný
4. Proveď rozbor stavby slova - u k o ř i s t i l i :
kořen - kořist, předpona - u, přípona - il, koncovka - i
5. Ke slovům přidávej předponu r o z - nebo b e z- :
svítit, zuřit, zlobit, důvodný, zářit, stříhat, platný, zásadový
rozsvítit, rozzuřit, rozzlobit, bezdůvodný, rozzářit, rozstříhat, bezplatný, bezzásadový
6. Přidávej předpony o b - nebo v - : jemný, jednat, jevit, jet, jezd
objemný, objednat, objevit, vjet (objet), vjezd (objezd)
7. Doplň předponu s - nebo z - : zčernat, sbalit, zničit, sloupnout, shrabat,
srůst, zlomit, zblednout, snést, shodit,
8.
Doplň předložku s nebo z : táta s mámou, přijel z Prahy, šel s Janou,
šel z lesa, nudle s mákem, z pošty
9. Doplň: b ě - b j e, v ě – v j e, p ě, m ě – m n ě:
sběratel, setmělo se, domněnka, pěstování, tajemně, větrný, objednali ,
s napětím, větrovka, koloběžka, výměna, pomněnka, odměna, pětka
10. Vypiš 3 slova mnohoznačná: list, kohoutek, pohled
11. Napiš 3 slova jednoznačná: Praha, učebnice, tužka
12. Napiš 2 slova lichotná: babička, kocourek
2 slova hanlivá: dědek, psisko
13. Dopiš slova protikladná: krásný - ošklivý, nahoře - dole,
mluvit - mlčet, začátek - konec, vlhký - suchý
14. Napiš slova souznačná: oděv - oblečení, vlhký - mokrý,
krásný - hezký, běží - utíká, hoši - kluci
15. Podtrhni slova přejatá: šaty, doktor, děvče, kino, tábor, pes
16. Zapiš slovo významem nadřazené a k němu 3 slova podřazená:
pečivo – houska, rohlík, chleba
1
5
2
4
3
6
10 7 8
17. Urči slovní druhy (číslic): psaní, žehlila, bystrá, několik, si, krásně, haf, v, ale,
9
1
3
5 8 4
2
kéž, kadeřnictví, někdo, jsem, a, třikrát, krásný
CITACE:
Zdroje: vlastní zdroje
Autor: Šrámková Lenka
Datum vytvoření: 31. 10. 2011
Download

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola