Tento výukový materiál vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
ZŠ A MŠ NOVÁ CEREKEV – LEPŠÍ VÝUKA V NOVÉ CEREKVI
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3771
Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev
394 15 Nová Cerekev 72
VY_32_INOVACE_Čj 4_81_Věta jednoduchá a souvětí
Název: Věta jednoduchá a souvětí
Ročník: 4.
Předmět: Český jazyk
Autor: Ing.Jana Tampírová
Anotace: Prezentace slouží k výkladu a procvičení učiva o větě jednoduché a souvětí.
Věta jednoduchá a souvětí
Co je to věta?
věta vzniká spojením slov
Na obloze září žluté slunce.
 podle počtu určitých slovesných tvarů
rozlišujeme větu jednoduchou a souvětí
Věta jednoduchá
 obsahuje pouze jedno sloveso v určitém
slovesném tvaru
Automobily vyjely z hlavního nádraží.
vyjely … 3. osoba, č.mn., čas minulý…určité sloveso
Lidé se schovávali před bouří.
schovávali se … 3. osoba, č.mn., čas minulý…určité
sloveso
Souvětí
vzniká spojením dvou a více vět jednoduchých
podle počtu určitých slovesných tvarů
určujeme počet vět v souvětí
každé souvětí popisujeme větným vzorcem
Maminka přikázala,aby Pavel uklidil kolo.
2 určitá slovesa… souvětí o 2 větách…V1,abyV2
Spojování vět v souvětí:
věty se spojují v souvětí spojovacími výrazy
spojovacím výrazem je: spojka(a, že, aby…)
příslovce (kdy, kam…)
zájmeno (kdo, co, jaký…)
Dneska nejdu do školy, protože jsem nemocný.
protože…spojovací výraz…spojka
Maminka se mě zeptala, kdy přijdu dnes ze školy.
kdy…spojovací výraz… příslovce
Vyznač určitá slovesa a rozhodni, co je věta jednoduchá a co souvětí:
Motýli poletovali nad květinami.__
Ovocné stromy v sadu se zazelenaly.__
Květinové záhony rozkvetly a nad květinami
poletovaly včelky.__
Protože jsem zaspal, přišel jsem pozdě do školy.__
Děti si hrály na písku a maminky si povídaly na
lavičce.__
Koťátka se vyhřívala na sluníčku.__
Řešení:
Motýli poletovali nad květinami. J
Ovocné stromy v sadu se zazelenaly. J
Květinové záhony rozkvetly a nad květinami
poletovaly včelky. S
Protože jsem zaspal, přišel jsem pozdě do školy. S
Děti si hrály na písku a maminky si povídaly na
lavičce. S
Koťátka se vyhřívala na sluníčku. J
Utvoř souvětí podle daného větného vzorce:
V1 a V2
______________________________________________
V1, aby V2:
______________________________________________
V1, protože V2:
______________________________________________
Když V1, V2:
______________________________________________
V1, takže V2:
______________________________________________
Řešení:
Např.
V1 a V2: Kluci jezdili na kole a děvčata si hrála v parku.
V1, aby V2: Autobus zastavil, aby mohli lidé vystoupit.
V1, protože V2: Nemůžu jít do kina, protože jsem nemocný.
Když V1, V2: Když bude v sobotu hezké počasí, pojedeme na výlet.
V1, takže V2: Venku leje jako z konve, takže dnes na výlet nepůjdeme.
Vyznač spojovací výrazy v souvětí a urči slovní druh spojovacího výrazu:
Když pustíme předmět z výšky, začne padat, protože je
přitahován k Zemi.
Nevíme dost dobře, jaký význam mají sny, ale zdá se, že
v našem spánku hrají důležitou roli.
Když semeno klíčí, nezáleží na tom, jak leží v půdě,
neboť stonek bude vždy směřovat vzhůru.
Velice obratný břichomluvec dokáže předstírat, že
nevyslovil jediné slovo, ale ve skutečnosti vyslovuje
slova tak, že téměř nepohne rty.
Řešení:
Když(8) pustíme předmět z výšky, začne padat,
protože(8) je přitahován k Zemi.
Nevíme dost dobře, jaký(3) význam mají sny, ale(8)
zdá se, že(8) v našem spánku hrají důležitou roli.
Když(8) semeno klíčí, nezáleží na tom, jak(6) leží v
půdě, neboť(8) stonek bude vždy směřovat vzhůru.
Velice obratný břichomluvec dokáže předstírat,
že(8)nevyslovil jediné slovo, ale(8) ve skutečnosti
vyslovuje slova tak, že(8) téměř nepohne rty.
Použité zdroje:
Pracovní sešit Čj 4 – nakladatelství Alter
Vlastní archiv
Opakujeme si češtinu ve 3. – 5. ročníkunakladatelství Nová škola Brno
www.office.microsoft.com
Download

Věta jednoduchá a souvětí