Číslo
hodiny
Označení materiálu
1.
Bylo nás pět –práce s textem
2.
Písemná práce – 6.ročník
3.
Literární test - 6. ročník
4.
Zdeněk Svěrák
5.
Práce s chybou –pracovní list
6.
Písemná práce –8.ročník
7.
Literární test - 8. ročník
8.
Literární test -9. ročník
9.
Písemná práce 9. ročník
10.
František Hrubín
11.
Literární domino I
12.
. Literární domino II
13.
Jan Neruda
14.
Jaroslav Seifert
15.
Věta jednočlenná a dvojčlenná
16.
Písemná práce 9.ročník(úvodní)
17.
Rudolf Křesťan
18.
Gramatický test 9. ročník
19.
Charakteristika - pracovní list
20.
Ota Pavel – pracovní list ( 7.-9.) roč
21.
Pololetní písemná práce - 7. ročník
22.
Literární pexeso
23.
Pracovní listy - věta jednoduchá - 7. ročník
24.
Pracovní listy – komplexní jazykové rozbory I. - 7. ročník
25.
Pracovní listy – souvětí – 7. ročník
26.
Tvarosloví – 7. ročník
27.
Eduard Bass
28.
Ota Pavel
29.
Stylistická cvičení – 7. ročník
30.
Pololetní písemná práce – 6. ročník
Číslo
hodiny
Označení materiálu
31.
Pracovní listy – souvětí – 6. ročník
32.
Opakování literárních pojmů – 6. ročník
33.
Závěrečná písemná práce – 6. ročník
34.
Literární test – závěrečná písemná práce – 6. ročník
35.
Literární test – počáteční písemná práce – 7. ročník
36.
Počáteční písemná práce –7. ročník
37.
Nápravná cvičení pro žáky se SPU – 1.díl
38.
Nápravná cvičení pro žáky se SPU – 2.díl
39.
Nápravná cvičení pro žáky se SPU – 3.díl
40.
Nápravná cvičení pro žáky se SPU – 4.díl
41.
Nápravná cvičení pro žáky se SPU – 5.díl
42.
Slabikářové období 2
43.
Slabikářové období 3
44.
Slabikářové období 4
45.
Slabikářové období 5
46.
Předslabikářové období-opakování- 1.třída
47.
Slabikářové obdobíprocvičování-1.díl
48.
Úvodní písemná práce- 5. ročník
49.
Podstatná jména rod mužský, životnost
50.
Podstatná jména rod mužský, číslo jednotné
51.
Podstatná jména rod mužský, číslo množné
52.
Podstatná jména rod ženský
53.
Podstatná jména rod střední
54.
Slovní druhy
55.
Podstatná jména pád
56.
Podstatná jména rod mužský, ženský, střední
57.
Podstatná jména číslo
58.
Vyjmenovaná slova po L, M - hravě
59.
Vyjmenovaná slova po P, S hravě
60.
Vyjmenovaná slova po V, Z hravě
Číslo
hodiny
Označení materiálu
61.
Slovní druhy – podstatná jména
62.
Slova jednoznačná a mnohoznačná
63.
Slova souznačná a protikladná
64.
Slovní druhy
65.
Shoda přísudku s podmětem
66.
Stavba věty
67.
Podstatná jména
68.
Slovesa
69.
Časování sloves
70.
Skloňování podstatných jmen rodu středního
71.
Skloňování podstatných jmen rodu ženského
72.
Skloňování podstatných jmen rodu mužského
73.
Psaní y-ý po tvrdých souhláskách - 2. ročník
74.
Psaní i-í po měkkých souhláskách - 2. ročník
75.
Slova se skupinami dě, tě, ně -2. ročník
76.
Slova se skupinami bě, pě, vě, mě - 2. roč
77.
Věta jednoduchá a souvětí -2. roční
78.
Jaké byly prázdniny?
79.
Slabika, slovo, věta
80.
Slovo, jméno, věta
81.
Slovo, věta, druhy vět A
82.
Slovo, věta, druhy vět B
83.
Závěrečná písemná práce pro 2.ročník
84.
Procvičování abecedy
85.
Procvičování-pořádek slov ve větě, pořádek vět v textu, druhy vět
86.
Vyjmenovaná slova po B hravě
87.
Vyjmenovaná slova po B
88.
Vyjmenovaná slova po L
89.
Vyjmenovaná slova po M
90.
Vyjmenovaná slova po P
Číslo
hodiny
Označení materiálu
91.
Vyjmenovaná slova po S
92.
Vyjmenovaná slova po V
93.
Vyjmenovaná slova po Z
94.
Podstatná jména
95.
Slovesa
96.
Vyjmenovaná slova po B
97.
Vyjmenovaná slova po L
98.
Vyjmenovaná slova po M
99.
Vyjmenovaná slova po P
100.
Vyjmenovaná slova po S
101.
Vyjmenovaná slova po V
102.
Vyjmenovaná slova po Z
103.
Abeceda pro cvičování-3. třída
104.
Slova s u - ú - ů -2.ročník
105.
Druhy vět – 2. ročník
106.
Slovo, slabika, hláska, písmeno –2. ročník
107.
Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná a souznačná – 2. ročník
108.
Pololetní písemná práce 2. ročník
109.
Jiří Dědeček
110.
Václav Hrabě
111.
František Gellner
112.
Jiří Wolker
113.
Marek Eben
114.
Ernest Hemingway
115.
Kamil Bednář
116.
Robert Fulghum
117.
Eva Hudečková
118.
Eric Knight
119.
Helena Lisická
120.
Jiří Marek
Číslo
hodiny
Označení materiálu
121.
Rudolf Mertlík
122.
George Orwell
123.
Eduard Petiška
124.
John Steinbeck
125.
Vojtěch Steklač
126.
Počáteční písemná práce –6. ročník
127.
Závěrečná písemná práce – 7. ročník
128.
Vypravování- 7. ročník
129.
Literární test – závěrečná písemná práce – 7. ročník
130.
Prověrka–8.r. pololetní
131.
Literární test – pololetní písemná práce –6. ročník
132.
Literární test opakování (8.)
133.
Prověrka –8.r. čtvrtletní
134.
Prověrka –8.r. počáteční
135.
Prověrka –8.r. závěrečná
136.
Prezentace –F.Šrámek
137.
Charakteristika literární postavy
138.
Prezentace –J. V. Sládek, J. Vrchlický
139.
Slova přejatá-domino
140.
Pracovní listy – slova přejatá - skloňování
141.
Prezentace –R. Těsnohlídek
142.
R. Těsnohlídek –pracovní listy
143.
Pracovní listy pravopis/opakování(8.)
144.
Pracovní listy – vedlejší věty (8.)
Download

práce s textem 2. Písemná práce – 6.ročník 3