Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 11
Přírodopis
Téma: Tropický deštný prales
1.) Do předložené mapy světa vyznač, kde leží tyto 3 největší tropické deštné lesy a seřaď je dle
velikosti.
……. Konžský deštný prales
…..... Prales v jihovýchodní Asii
……. Amazonský deštný prales
Obr.1: Mapa světa
2.) Z následující nabídky zakroužkuj ty organismy, které jsou typické pro deštný prales.
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
Slon, gorila, liány, pštros, orchidej, termiti, papoušci, velbloud, lev, grizzly, jinan, stromové žáby,
žirafa, srnec, datlové palmy, ebenovník, kaktusy, vlk, chameleon
3.) Z následující dvojice vyber charakteristiku, která je typická pro organismy žijící v nejnižším
patře deštného pralesa. Svůj výběr zdůvodni.
Světlomilné – stínomilné
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Vlhkomilné - suchomilné
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
4.) Uveď alespoň 5 příčin, které vedou ke zmenšování rozlohy deštných pralesů.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
5.)
Tropické deštné pralesy jsou druhově nejbohatší místa na planetě Zemi. Někdy bývají
označovány jako plíce světa, neboť produkují obrovské množství kyslíku. Mimo to se také
podílejí na udržování stability podnebí. Rozloha tropických deštných pralesů se však během 20.
století zmenšila na polovinu, jejich ubývaní probíhá i nadále.
Fiktivní konference
Situace: Nacházíme se v malém městečku ležícím na samé hranici amazonského deštného
pralesa. Všude je obrovské vlhko a teploty dosahují rekordních hodnot. Městečko dostalo
lákavou nabídku - jistí investoři chtějí odkoupit část městských pozemků, na oplátku nabízejí
2
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
vytvoření nových pracovních míst, rozvoj a zkvalitnění infrastruktury. Navíc by prodejem
městečko získalo obrovské finanční prostředky, které by také mohly zvýšit životní úroveň
obyvatel a prestiž obce. Zájmové pozemky však již leží na území pralesa, mimi to se v této
oblasti již po tisíce let rozkládá osada domorodého kmene Ačuárů. Místnímu vedení se nedaří
tuto zapeklitou situaci vyřešit, proto sezvalo všechny zúčastněné strany na konferenci, kde
mohou debatovat a především dospět k závěru a vyřešení celé situace (případně hlasování). Byly
pozvány tyto skupiny obyvatel:








Domorodí indiáni z kmene Ačuárů (původní obyvatelé pralesa)
Investor- společnost těžící dřevo a vyrábějící nábytek
Ochránci práv indiánů
Ekologičtí aktivisté
Investor- společnost vlastnící plantáže kávovníku a cukrové třtiny
Obyvatelé městečka, kteří nutně potřebují práci
Obyvatelé městečka, jejichž předkové pocházeli z domorodého kmene
Zástupci státu snažící se za každou cenu prosadit rozvoj oblasti (a celé země)
Závěr jednání:
Zdroje: http://mapasveta.info/svet/mapa_sveta_slepa_mapa_hranice.html
Matějček, T.: Ekologická a environmentální výchova. Česká geografická společnost, Praha, 2007
3
Download

1 PRACOVNÍ LIST 11 Přírodopis Téma: Tropický deštný prales 1