Noviny pro zákazníky a zaměstnance I KVĔTen 2011 I www.geis-group.com
Nová řešení:
Geis pokračuje v růstu
Skupina Geis získala
Bavorskou cenu kvality 2011
Feico posiluje Geis v ČR
2 | editorial
álním fiskálním roce 2011 očekává tržby zhruba 90
miliónů švýcarských franků (cca. 68,4 miliónů eur).
General Transport je dobře vybudovaná společnost s velmi širokou nabídkou služeb a silným napojením na mezinárodní přepravní sítě. Pod ochrannou známkou Five Stars Logistics nabízí kompletní
spektrum logistických služeb s hlavním zaměřením
na průmyslové projekty. Název společnosti, ochranná známka a stejně tak i struktura zaměstnanců zůstanou zachovány i do budoucna. Naším současným
cílem je další rozvoj portfolia služeb a stávající klientely General Transport AG v úzké spolupráci s našimi ostatními společnostmi, obzvláště v produktech
silniční přepravy a smluvní logistiky.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
naše podnikatelská skupina se v uplynulém roce
rozvíjela opět velmi pozitivně: tržby výrazně vzrostly
o 19,4 procenta na čistý obrat 631,9 miliónů eur. Tohoto rekordního obratu jsme dosáhli díky strategiím,
kterými se skupina Geis již desetiletí úspěšně řídí: široká paleta poskytovaných služeb, vysoký standard
kvality a orientace na potřeby zákazníků.
Bavorská cena kvality 2011. General Transport
AG zapadá vhodně do naší podnikatelské skupiny nejen paletou svých služeb a geografickou polohou, ale
de facto i svou blízkostí k zákazníkům a kvalitou, neboť obojí patří ve všech společnostech skupiny Geis
k zažité denní praxi. Dokladem toho je ocenění společnosti Geis Industrie-Service GmbH Bavorskou cenou kvality 2011, která potvrzuje, že naše strategie řízení kvality se ubírá správnou cestou. Zároveň nás to
vybízí k dalšímu využití optimalizačních potenciálů.
Podrobnosti k těmto a dalším novinkám ze skupiny
Geis můžete získat i osobně – například od 10. do 13.
května na veletrhu „transport logistic“ v Mnichově.
Výkonnost, kvalita a blízkost zákazníkovi
Současně s tržbami se skupině Geis podařilo navýšit i počet pracovních míst: na konci roku 2010 jsme
zaměstnávali na 84 našich vlastních pobočkách po
celé Evropě na 3.420 zaměstnanců – to je o 180 pracovních míst víc než v roce 2009. Zároveň výrazně
vzrostl i počet odbavených zakázek a zásilek: v roce
2010 zrealizovala skupina Geis zhruba 11,46 miliónů
přepravních zakázek, což je oproti roku 2009 nárůst
zhruba o 23,2 procenta.
Zde Vám pod heslem „Příliv energie pro Vaši logistiku“ nabízíme možnost nás osobně navštívit a pohovořit s námi. Srdečně Vás zveme do našeho veletržní stánku v hale A5!
Srdečně, Vaši
Akvizice General Transport. Všechny tři podnikatelské produkty těžily z růstu tržeb a vykazují
nadále kladné hospodářské výsledky. I právě probíhající fiskální rok 2011 vidíme optimisticky a věříme, že dosáhneme dalšího zvýšení obratu. Svědčí o tom nárůst počtu zásilek v prvním čtvrtletí, blížící se otevření nových logistických center - po dvou
v Německu a České republice (více čtěte od strany 4) a převzetí společnosti, která optimálně doplňuje naše portfolio. Poté, co se ke skupině Geis připojily české logistické společnosti FEICO (čtěte na
straně 8) a Machspeed (čtěte na straně 12), můžeme
oznámit další důležitou akvizici z oboru: se zpětnou
platností k 1. lednu tohoto roku jsme převzali švýcarskou logistickou společnost General Transport
AG. Společnost sídlící v Basileji s pobočkou v Curychu zaměstnává kolem 75 zaměstnanců a v aktu-
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis,
majitelé a jednatelé skupiny Geis
OBSAH | 3
HLAVNÍ TÉMA – Nová řešení: Geis pokračuje v růstu
05 Otevření logistického terminálu ve Frauenaurachu
06 Startovní výstřel v Kürnachu
07 Nová pobočka v České republice
07 Vyšší obrátky na pobočce v Ejpovicích
road Services
05
08 Feico posiluje Geis v ČR
08 Nový partner v Turecku
09 Kvalita služeb úspěšně potvrzena
09 Mýtné v ČR se opět změnilo
logistics Services
10 SEMIKRON sází dál na Geis
11 Umění komplexnosti
11 Rychlejší odbavení leteckých zásilek
11 Úmluva o ochraně životního prostředí
11 Geis na FachPacku 2010
08
Air + Sea Services
12 Letecká a námořní přeprava v Čechách posílila
12 První rentgen v SDV Geis
Z MÍSTA
10
13 FEICO je držitelem certifikátu AEO
13 transport logistic 2011
14 „Kvalita ve všech pracovních procesech“
15 Kolo pro prezidenta
15 Školení je šance
Vydavatel
Hans Geis GmbH + Co Mezinárodní zasilatelství
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
Tel.: +49 9771 603-0, Fax: +49 9771 603-109
www.geis-group.com
Odpovědnost
vedení firemní skupiny Geis
13
Redakce / nakladatelství
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan, Katharina Segl.
Rellinger Straße 64a, 20257 Hamburg
Tel.: +49 40 853133 0, Fax +49 40 853133 22
E-Mail: [email protected]
4 | HLAVNÍ TÉMA
Zásobování KANBAN: V takovýchto oběžných montážních
regálech je vždy automaticky doplňováno to, co bylo odebráno,
čímž je neustále k dispozici dostatek výrobního materiálu
pro montáže telefonních ústředen
Nová řešení:
Geis pokračuje v růstu
Trh s logistickými nemovitostmi zažívá opětovný boom. Po krátkodobém ochlazení trhu během
hospodářské krize je nyní opět zájem o ty nejlepší lokality. Skupina Geis masivně investuje do moderních
logistických a technologických center, aby mohla svým zákazníkům nabídnout optimální podmínky
i efektivní služby. Aktuálně zahajuje Geis provoz hned na čtyřech nových velkých terminálech –
po dvou v Německu a v České republice.
HLAVNÍ TÉMA | 5
Otevření logistického terminálu ve Frauenaurachu
Nejlepším příkladem správně orientovaných logistických a technologických center skupiny Geis je nový areál
v Erlangenu-Frauenaurachu, jež se rozkládá na téměř 30.000 metrech čtverečních. Oficiálního slavnostního zahájení,
které Geis uspořádal 12. dubna, se zúčastnilo přes 200 hostů.
Úterý odpoledne v novém logistickém centru skupiny Geis v Erlangenu-Frauenaurachu: pomalu, ale s jistotou najíždí vysokozdvižný vozík na červenou pásku
a za velkého potlesku ji protrhává. Na palubě vozíku:
Hans-Georg Geis, spolumajitel a jednatel koncernu,
Vera Meyer, Executive Vice President Global Operations ze Siemens Enterprise Communications a primátor Erlangenu pan Dr. Siegfried Balleis. Společně právě slavnostně otevřeli nové logistické a technologické
centrum skupiny Geis.
„Nový areál není jen logistickým centrem,“ řekl HansGeorg Geis. „Pod jednou střechou zde poskytujeme
služby smluvní logistiky, montážní činnosti a služby v oblasti balení pro několik klientů najednou. Proto hovoříme o multifunkčním logistickém a technologickém centru.“ Areál může ideálně využívat hned několik klientů současně, neboť halu je možné rozdělit až
na šest stejně velkých bloků, každý o rozloze zhruba
5.000 metrů čtverečních. Každý zákazník tak disponuje vlastními oddělenými prostory, které se dají velmi flexibilně obměňovat: dojde-li například u některého projektu ke krátkodobému nedostatku manipulační
plochy, může Geis využít prostor dalšího bloku.
100% kontrola díky RFID. Jedním z největších
zákazníků ve Frauenaurachu je Siemens Enterprise Communications (SEN). Společnost nabízí koncová řešení pro podnikovou komunikaci. Do produktového portfolia patří například HiPath telefonní ústředny. Centrální logistické a montážní centrum se nachází
od konce minulého roku ve Frauenaurachu. „Na dobré třetině z celkové plochy poskytujeme SEN hned tři
různé produkty,“ řekl Erik Lassen, jednatel Geis Industrie-Service GmbH. V prvé řadě realizují zaměstnanci Geisu celosvětovou distribuci hotových výrobků
včetně odbavení došlého zboží, skladování, kompletování, balení a expediční přípravu zásilek. Díky technologii RFID má poskytovatel logistických služeb stoprocentní kontrolu nad tím, které zboží a kdy opustilo sklad.
Druhou stěžejní činností pro SEN je celosvětová logistika náhradních dílů. Ve Frauenaurachu se sbíhají
všechny objednávky náhradních dílů ze zákaznických
servisů SEN. Každá zakázka, která přijde do 16.00 hodiny, je zpracována ještě tentýž den a již následující den
je doručena k zákazníkovi, popř. k technikům.
Konfigurace telefonních ústředen. Jako na
prodlouženém pracovním stole provádí skupina Geis v
rámci služeb poskytovaných v konfiguračních centrech všechny potřebné montáže a testy. Osm zaměstnanců Geisu zde montuje a konfiguruje HiPath telefonní ústředny. Striktně přitom dodržují montážní plány SEN a následně testují zařízení podle přesně určených zkušebních programů. Díly potřebné k montáži jsou přitom připravovány systémem KANBAN: do
oběžných montážních regálů je vždy automaticky doplňováno to, co bylo odebráno, čímž je neustále k dispozici dostatek výrobního materiálu. Kromě samotných montáží realizují zaměstnanci Geisu v konfiguračních centrech i výrobu a kopírování datových nosičů jako jsou multimediální karty, CD, popř. DVD
a SIM-karty.
„Již nyní zajišťujeme ve Frauenaurachu velmi široké
spektrum služeb,“ řekl Dr. Johannes Söllner, jednatel
holdingu Geis za produkt Logistics Services, „a jsme
otevřeni novým zákazníkům a projektům. Pro ty máme
ještě k dispozici volné kapacity jak v nové hale, tak
i v případných dostavbách, které jsou ve Frauenaurachu plánovány.“ —
Obalová řešení
Paleta služeb, kterou poskytuje
skupina Geis společnosti
SEN v novém logistickém
a technologickém centru, není
zdaleka vyčerpána. V dubnu se
z Norimberku do Frauenaurachu
přestěhoval provoz balících
služeb. Dva 20tunové jeřáby
a odpovídající vysoké maximální
zatížení podlahy zajišťují,
že i zde mohou být odborně
a podle norem námořní přepravy
baleny opravdu těžké náklady.
6 | HLAVNÍ TÉMA
Startovní výstřel v Kürnachu
Zhruba půlroku po započetí stavebních prací byl začátkem dubna zahájen provoz nového logistického areálu skupiny
Geis v Kürnachu u Würzburgu. Logistické centrum o rozloze 7.800 metrů čtverečních má optimální dispozice pro poskytování
komplexních služeb smluvní logistiky a je tak přínosem jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky.
Data a fakta
Nový logistický terminál
v Kürnachu/Estenfeldu
disponuje plochou více než
7.800 metrů čtverečních
a má světlou výšku 10,50
metru. Je vybaven regálovým
skladem, kompletovacími
a manipulačními plochami
ve flexibilních velikostech
a skladovacími boxy.
Nákladní automobily mohou
najíždět jak na devět
nakládacích bran, tak i na
přízemní nájezdovou rampu.
„Díky výstavbě nové haly jsme se v Kürnachu mohli
plně zaměřit na další rozvoj pobočky,“ řekl Henry Portisch, ředitel pobočky v Kürnachu. „Pro nové zákazníky máme ještě k dispozici volné kapacity.“ Jeden z nových zákazníků, který se právě nastěhoval, podniká v oděvním průmyslu: pro módní značku Drykorn
z Kitzingenu realizuje Geis nyní kompletní logistický
program – od nakládek kontejnerů kartonového zboží
přes naskladňování a kontrolu jakosti, řízení skladové
logistiky a komisionování až po distribuci.
Logistický areál nabízí i stávajícím zákazníkům vynikající podmínky. Geis například sloučil v novém logistickém areálu odbavování smluvní logistiky pro obalového specialistu Brangs + Heinrich z Leinfelden-Echterdingenu. Dosud se palety zákazníka rozdělovaly mezi
spediční terminál a několik detašovaných skladů.
Další plus: téměř 27.000 metrů čtverečních velký pozemek, na kterém novostavba stojí, sousedí s již vybudovaným spedičním terminálem v Kürnachu. Díky
tomu nyní odpadá časově náročná kyvadlová doprava mezi detašovanými sklady a spedičním terminálem, což umožní využít pro zákazníky v Kürnachu
synergických efektů.
Novostavba překračuje hranice. Přesně mezi
novou logistickou halou a stávajícím spedičním terminálem probíhá katastrální hranice, která rozděluje obce
Kürnach a Estenfeld. „Čistě geograficky stojí novostavba v Estenfeldu. Za to, že jsme mohli rozšířit sídlo našeho provozu o nové logistické centrum, patří dík
výborné komunální spolupráci obou obcí, které umožnily přímé napojení a zpřístupnění přes spediční areál,“
řekl Martin Vonderau, ředitel stavebního a facility managementu skupiny Geis.
Výhody pro zákazníky. „I v minulosti jsme nabízeli našim zákazníkům ve würzburgském regionu služby smluvní logistiky, ale realizovali jsme je ve spediční
hale a dalších pěti detašovaných skladech,“ řekl Henry Portisch. „Díky novému logistickému centru můžeme ulevit spedičnímu terminálu, zrušit detašované sklady a spojit naše kompetence na jednom místě.“ Zákazníci tak profitují z efektivních operativních a obchodních procesů.
Dostatek místa pro další růst. „První etapa výstavby je výchozím bodem pro další stavební etapu,“
řekl Martin Vonderau. „Pozemek nabízí dostatek místa pro druhý, stavebně stejný logistický terminál.“ Poroste-li dále poptávka po optimálních logistických
podmínkách a efektivních službách, určitě bude brzy
položen další základní stavební kámen. —
HLAVNÍ TÉMA | 7
Nová pobočka v České republice
Od konce ledna letošního roku je plně v provozu středomoravská pobočka skupiny Geis v Prostějově. Do nového logistického
terminálu byly přesunuty všechny aktivity, které až dosud probíhaly v pobočce Olomouc.
K přesunutí pobočky došlo hlavně z důvodu dalšího zkvalitňování a rozšiřování přepravních a logistických služeb, pro které již v Olomouci nebyl potřebný prostor a potenciál, neboť mimo obsluhy regionu je tato středomoravská pobočka i regionálním
překladištěm pro národní a mezinárodní systémové přepravy (HUB).
Nová pobočka vznikla rozsáhlou rekonstrukcí vlastního objektu skupiny a vyhovuje
nejen jejím současným potřebám, ale i moderním logistickým trendům. Dvoupodlažní objekt umožnil oddělit přepravní technologii balíkové přepravy a přepravy kusových a paletových zásilek. Balíková logistika je umístěna v přízemní hale na prostoru
1500m². Hala je osazena jak dveřmi pro dodávky přepravující balíkové zásilky General Parcel Čechy, tak i vraty s hydraulickými můstky, které umožňují plynulou nakládku a vykládku kamionů. Třídění balíkových zásilek zajišťuje poháněná válečková dráha doplněná o pásové dopravníky a teleskopický vykladač. Dalších 1800 m² této přízemní haly je vyhrazeno pro logistické projekty.
Horní patro budovy je díky terénním úpravám přímo přístupné všem silničním dopravním prostředkům. Má pohodlný nájezd k rampám, na které navazuje přes 5000 m² skladových a manipulačních ploch. Samotná překládka paletových a kusových zásilek probíhá na cca 1200m². V další části se nacházejí 4 sklady, každý s možností samostatného
provozu, které jsou připraveny na realizaci logistiky pro regionální klientelu.
Velmi příznivé je i umístění areálu pobočky, která se nachází v těsné blízkosti rychlostní komunikace R 46. —
Vyšší obrátky na pobočce v Ejpovicích
Od roku 2006 provozuje skupina Geis na své pobočce v Ejpovicích u Plzně centrální sklad finského výrobce
pneumatik Nokian Tyres. Rostoucí objemy a také nové služby, které Geis pro svého klienta zajišťuje, si vyžádaly rozšíření
nynějšího logistického centra, jehož plocha činí zhruba 16.000 metrů čtverečních. Potřebné kapacity budou zajištěny
výstavbou nové logistické haly, která vzniká v bezprostředním sousedství stávajícího logistického centra.
Budova, jejíž stavba byla zahájena v prosinci, by měla být
hotová již v červnu. Po dokončení zde budou k dispozici dvě halové lodě s celkovou plochou 7.775 metrů čtverečních, světlou výškou 9,80 metru a dvanácti nákladními rampami. Zhruba 5.000 metrů čtverečních v novostavbě bude využito pro sklad pneumatik Nokian, ostatní plocha je rezervována pro nové zakázky.
Full servis pro Nokian. „Díky novostavbě zvýšíme
obrátky na ejpovické pobočce,“ říká vedoucí logistiky
pobočky Ejpovice Gabriela Polcarová. „V nové budově zřídíme zásobovací sklad, ve kterém budou ve velkém
skladovány letní nebo zimní pneumatiky podle sezóny.
Ve stávající hale tím vznikne dostatek místa pro optimalizaci komisionovacích procesů. Získáme tak rychlejší přístup k uskladněnému zboží a objednávky zvládneme odbavit ve velmi krátké době,“ řekla Gabriela Polcarová.
Nové balíkové depo. Kromě logistického centra vzniká na pozemku v Ejpovicích i nové balíkové depo pro společnost skupiny Geis General Parcel
Čechy. Hala o ploše téměř 2.000 metrů čtverečních
disponuje třemi branami pro kamióny a 40 branami
pro balíková rozvozová vozidla. —
Stávající logistická hala v Ejpovicích
slouží jako předloha pro novou,
stavebně stejnou budovu, která bude
dokončena v červnu
8 | road services
Feico posiluje Geis v ČR
Skupina Geis převzala k 1. listopadu 2010 českého poskytovatele logistických služeb společnost FEICO. V hlavním
sídle v Prostějově disponuje společnost zhruba 17.500 metry čtverečními překládkové a logistické plochy a zaměstnává více
než 80 zaměstnanců. Stěžejním produktem společnosti FEICO je mezinárodní spedice.
J
ako dceřiná společnost Geis CZ posílí FEICO
aktivity skupiny Geis v České republice. Na
trhu však bude nadále vystupovat samostatně
– pracovní místa i název firmy zůstanou zachovány.
Novými jednateli byli jmenováni Thomas Gaßmann
a Luboš Scheinost. Oba přitom paralelně zůstávají
ve funkcích jednatelů společnosti Geis CZ.
Stiskem ruky zpečetěná akvizice: dosavadní vlastník společnosti SPEDITION FEICO Hermann Feilmeier
(uprostřed vlevo) a jednatel holdingu Geis Joachim Fink (uprostřed vpravo). Spolu s nimi budoucí
management Feica: Luboš Scheinost (jednatel), prokuristky Monika Mrvová a Jitka Čechová, jakož i
jednatel Thomas Gaßmann
Na akvizici vydělají zákazníci skupiny Geis: „Rozsáhlou paletou služeb a mezinárodní orientací FEICO ideálně doplňuje naše stávající portfolio služeb
v České republice,“ řekl Joachim Fink, jednatel holdingu Geis za produkt Road Services. „Zhruba 850
zaměstnanců společností Geis CZ, General Parcel
Čechy a FEICO nyní nabízí v České republice na
devatenácti pobočkách plošný servis od vnitrostátní
a mezinárodní spedice, přes logistiku a přepravu balíků až po odbavení leteckých a námořních přeprav
do celého světa.“ —
Nový partner v Turecku
Skupina Geis začala počátkem roku úzce spolupracovat s Horoz Lojistik, jedním z největších
poskytovatelů logistických služeb na tureckém trhu. S Joachimem Finkem, jednatelem holdingu
Geis za produkt Road Services, jsme hovořili o pozadí spolupráce.
Pane Finku, jak došlo ke spolupráci se
společností Horoz?
Joachim Fink: Skupina Geis úspěšně spolupracuje
s Horozem již několik let v oblasti leteckých a námořních přeprav. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme
naše partnerství rozšířili i o další produkty. S Horozem
nyní spolupracujeme při odbavování veškerých služeb
a produktů uskutečňovaných mezi Německem a Tureckem – od silničních přeprav přes letecké a námořní zásilky až po smluvní logistiku.
Mohl byste uvést nějaký příklad?
Joachim Fink: V produktu Road Services realizujeme v současné době čtyřikrát do týdne linku z Norimberku do Turecka. Náš partner ve svém sídle v Istanbulu přebírá zásilky do vlastního celního skladu, zajistí následné celní odbavení a další rozvoz do celého
Turecka. Horoz Lojistik přitom využívá jak vlastní
plošné přepravní sítě pěti regionálních a 28 logistických center rozesetých po celém Turecku, tak i vlastního rozsáhlého vozového parku čítajícího více než
500 vozidel.
Můžete jmenovat konkrétní výhody pro
zákazníky Geisu?
Joachim Fink: Zákazníci dostávají ke kusovým, dílčím a celovozovým zásilkám prvotřídní servis. Za vyzdvižení stojí zajisté nejen krátké dodací lhůty s čtyř
až pětidenním pravidelným doručením do celního
skladu v Istanbulu, rychlý rozvoz po Turecku nejdéle do tří dnů, maximální bezpečnost díky GPS monitorování většiny nákladních vozidel, tak i průběžný
tracking & tracing zásilek.
Pane Finku, děkujeme za rozhovor!
Joachim Fink, jednatel holdingu
Geis za produkt Road Services:
„Díky partnerství s Horozem
dále rozvíjíme naše služby
směrem do jihovýchodní Evropy.
Do budoucna bychom chtěli
naši spolupráci rozšířit na oblasti
Blízkého a Středního Východu.“
road services | 9
Mýtné v ČR
se opět změnilo
Kvalita služeb
úspěšně potvrzena
Od ledna letošního roku platí v České republice nová pravidla pro
výběr mýtných poplatků. V důsledku tohoto opatření se zvýšily ceny
za přepravní služby.
TÜV SÜD potvrdil společnostem skupiny
Geis v České republice a na Slovensku – Geis
CZ, General Parcel Čechy, TEN Expres Slovakia – certifikát ISO 9001:2008. Všechny tři
společnosti byly nově certifikovány také dle
normy ISO 14001:2004.
„Při březnovém auditu jsme obhájili dosavadní certifikát o zavedení a dodržování systému kvality a nově
získali certifikát o zajištění environmentální oblasti,“ řekl Radek Kramář, manažer kvality skupiny Geis.
Skupina tak prokázala schopnost trvale poskytovat
svoje služby v souladu s příslušnými předpisy. Certifikační audit důkladně prověřil dodržování obou norem na vybraných pobočkách. „Systém kvality dle
ISO 9001 byl v našich společnostech zaveden již
před mnoha lety. V loňském roce jsme se rozhodli
rozšířit ho na tzv. integrovaný systém, tedy doplnit
a zavést požadavky normy ISO 14001, která řeší oblast ochrany životního prostředí. Stabilně věnujeme
vysokou pozornost dodržování a zlepšování systému, což považujeme za jeden ze základních principů
certifikace. Takto deklarovaná spolehlivost a kvalita
služby je navíc pro klienty stále častěji faktorem, který ovlivňuje výběr logistického partnera pro dlouhodobou spolupráci,“ vysvětlil Radek Kramář.
Environmentální management. „Vynakládáme nemalé úsilí na zlepšování životního prostředí,
protože jsme si vědomi environmentálních dopadů
spojených s přepravou a logistikou. Téma ochrany
životního prostředí je vedle kvality služby a inovativního přístupu k ní bodem, na který skupina Geis
klade zvláštní důraz,“ uvedl Daniel Knaisl, jednatel
společností.
Zatímco některé podniky uvádějí velký zájem o životní prostředí hlavně ve svých prezentacích, skupina
Geis se vydala cestou disciplinovaného plnění požadavků normy ISO 14001:2004 a získala certifikaci systému environmentálního managementu. —
„V závěru roku 2010 jsme museli svoje klienty informovat o připravovaném zvýšení mýtných poplatků. Bohužel, stejně jako v předchozích letech, vydalo Ministerstvo dopravy nové tarify „na poslední chvíli“. Proto jsme nemohli připravit konkrétní zvýšení mýtných poplatků ve větším předstihu,“ řekl Daniel Knaisl, jednatel
Geis CZ a General Parcel Čechy. „Přesto se podařilo se zákazníky projednat navýšení mýtných poplatků, případně zvýšení cen za naše služby tak, že začalo platit již
od 1. ledna 2011,“ dodává Daniel Knaisl.
Sazby mýtného byly zvýšeny (vyjma vozidel Euro 5) o 25%. Podle vyjádření sdružení ČESMAD Bohemia vzrostou náklady českých dopravců v roce 2011o více než
jednu miliardu korun. Pokud by se tedy ceny přepravních služeb nezvýšily, znamenalo by to ohrožení ekonomického fungování celého sektoru.
Spolu se svými klienty věříme tomu, že peníze, které tímto způsobem stát vybere,
budou efektivně investovány do oprav a zvyšování bezpečnosti na našich komunikacích. Další zvýšení mýtných poplatků plánuje Ministerstvo dopravy již na začátek
roku 2012. —
10 | Logistics services
Díky novostavbě v Norimberku
získá SEMIKRON optimální
prostorové podmínky pro další
spolupráci s Geisem
Illustration: SEMIKRON
SEMIKRON sází dál na Geis
Již více než 10 let zajišťuje Geis v norimberském sídle SEMIKRONu logistické služby pro tohoto
globálního výrobce výkonových polovodičů. Na stálost, kvalitu a spolehlivou logistiku bude sázet
SEMIKRON i v budoucnu: koncem roku 2010 podepsali oba partneři dlouholeté prodloužení kontraktu.
Během spolupráce se spektrum služeb skupiny Geis
neustále rozšiřovalo: „Dnes odpovídáme za jednotlivé toky zboží SEMIKRONu: za prvé za zásobování
a odbavování výroby včetně kompletování pro jednotlivé výrobní linky a vnitropodnikovou přepravu
a za druhé za distribuci hotových výrobků do celého
světa,“ řekl Erik Lassen, vedoucí projektu a jednatel
Geis Industrie-Service GmbH.
Optimalizované procesy. Takovýto full-servis
by měl být dobře organizován – obzvlášť vzhledem
ke stoupajícímu počtu zakázek. V roce 2010 vykázal SEMIKRON rekordní nárůst přeprav zhruba
o 50%; v budoucnu by mělo být ročně realizováno
více než 1,5 miliónů přeprav zboží. Kvůli optimalizaci procesů proto SEMIKRON přizpůsobil
svůj IT systém systému Geisu a tím zcela přenesl
kompetence spojené s vedením skladu na Geis:
v budoucnu bude Geis řídit všechny procesy ve
vlastní režii přes systém vedení skladu LFS 400.
Perspektivní novostavba. Nárůstu zboží budou v blízké době přizpůsobeny i prostorové podmínky: 500 metrů vzdušnou čarou od hlavního sídla
vznikne nový logistický areál. Téměř 9.000 metrů
čtverečních velká hala bude disponovat místem pro
více než 30.000 přepravních boxů, třípodlažním
regálovým systémem, téměř 7.000 paletovými místy
a blokovým skladem zabírajícím plochu zhruba 450
metrů čtverečních.
SEMIKRON je přední
mezinárodní výrobce výkonových
polovodičů. Rodinná firma, která
má hlavní sídlo v Norimberku,
oslaví v letošním roce již 60 let od
svého založení. Zaměstnává 3 600
pracovníků ve 35 společnostech.
V budově najde uplatnění celkem 110 zaměstnanců
Výrobní závody jsou v Německu,
SEMIKRONu a Geis Industrie-Services GmbH.
Brazílii, Číně, Francii, Indii, Itálii,
Vedle
IT je Geis odpovědný i za technické vybavení.
Koreji, Slovensku, Jižní Africe a USA.
„Těší
nás,
že SEMIKRON dlouhodobě prodloužil
SEMIKRON se svým 30 % tržním
spolupráci
s Geisem,“ řekl Erik Lassen. „Jsem si jist,
podílem je vedoucí společností
že
i
v
budoucnu
bude náš sehraný tým poskytovat
na trhu diodových a tyristorových
zákazníkům
efektivní
služby v top kvalitě!“ —
polovodičových modulů (Zdroj: IMS:
IMS Research „The global power
semiconductor market 2010“).
Logistics services | 11
Rychlejší odbavení
leteckých zásilek
Spolkový úřad pro leteckou
dopravu jmenoval pobočky
Frauenaurach a Eltersdorf
společnosti Geis IndustrieService GmbH regulovaným
zmocněncem. To umožňuje
jednodušší a rychlejší odbavení
leteckých zásilek. „Všechny
letecké zásilky, které odbavíme
pro naše zákazníky jako
regulovaný zmocněnec, budou
ze strany leteckých speditérů
a aerolinek oklasifikovány jako
bezpečné. Díky tomu nepodléhají
až na eventuální namátkové
kontroly žádným jiným časově
nákladným kontrolám,“ řekl
Ralf Lammering, jednatel
Geis Industrie Service GmbH.
V budoucnu by z tohoto
statusu měli profitovat
i ostatní pobočky Geisu: další
žádosti již byly podány.
Úmluva o ochraně
životního prostředí
Skupina Geis se po roce 2006
již po druhé zavázala k dobrovolné ochraně životního prostředí:
společnost Geis IndustrieService GmbH uzavřela v listopadu 2010 s Bavorskou vládou
Úmluvu o ochraně životního
prostředí Bavorska a prodloužila
tak svoji účast o dalších pět let.
Cílem úmluvy je poskytovat
kvalifikované ekologické služby,
garantovat ekologicky přijatelný
hospodářský růst a zamezit
předvídatelnému budoucímu
zatížení životního prostředí.
„Ochrana životního prostředí
a klimatu je ve skupině
Geis již dlouho důležitou
součástí podnikové politiky,“
řekl Christian Wild, zmocněnec
managementu Geis IndustrieService GmbH. „Bylo naším
snažným přáním angažovat
se i v příštích pěti letech
v rámci Úmluvy na ochranu
životního prostředí Bavorska!“
Umění komplexnosti
Královská disciplína logistiky, jak bývá často nazývána logistika náhradních
dílů, byla 24. února v Norimberku hlavním tématem dne. Pod heslem
„Logistika náhradních dílů – integrované procesy, stabilizované sítě“ se tam
konal na IHK Akademie Mittelfranken 7. Logistický dialog Spolkového svazu
logistiky (BVL – Bundesvereinigung Logistik).
A
ť auto, vysavač nebo herní konzole –
obdržením zboží není dodavatelský
řetězec v žádném případě uzavřen, neboť
pak přichází na řadu poprodejní servis: až do tohoto okamžiku musí výrobci zajistit dostatečné
množství náhradních dílů. Pro logistiku náhradních
dílů to znamená zajistit co největší efektivitu mezi
dostatečnými skladovými zásobami na straně jedné a co možná nejnižšími náklady na straně druhé.
„Tato komplexnost logistiky náhradních dílů je
uměním, které ne každý poskytovatel logistických
služeb ovládá!“ zdůraznil ve svém úvodním projevu
před 160 účastníky Dr. Johannes Söllner, jednatel
skupiny Geis a člen představenstva BVL.
Dr. Johannes Söllner na 7. Logistickém dialogu v Norimberku
Přesto je toto jen jedna z mnoha výzev, kterým logis- Mimořádné události, jako například výpadky dotika náhradních dílů musí čelit: „Přibývající množství davatelských center způsobené katastrofou, byly
typů produktů, módní trendy a sezónní výkyvy ve- dalším stěžejním tématem 7. Logistického dialogu.
dou mimo jiné ke kolísání poptávky. Díky tomu je Pro zamezení prodlev v dodavatelském řetězci
stále těžší předpovědět vývoj, kterým se obchod by v takovýchto situacích měli mít poskytovatelé
s náhradními díly bude ubírat,“ řekl Dr. Johannes logistických služeb vždy připraveny odpovídající
Söllner. „V důsledku toho narůstají pohotovostní zá- nouzové strategie. I toto, a v tom se účastníci 7.
soby. Je proto obzvlášť důležité neustále prověřovat Logistického dialogu jednohlasně shodli, je umění,
aktuálnost skladových zásob a držet je v co nejnižším které musí zvládnout. —
možném množství.“
Geis na
FachPacku 2010
V
uplynulém roce prezentovala skupina Geis
poprvé své služby z oblasti balení na veletrhu
FachPack v Norimberku. Xhevat Iberdemaj, ředitel obalových provozů v Norimberku a pan
Robert Saxer, ředitel pobočky dceřiné společnosti
holdingu Geis – Lechner Verpackung, jsou s výsledkem veletrhu velmi spokojeni: „Na našem stánku
jsme vedli mnoho zajímavých rozhovorů a navázali
jsme nové kontakty. Účast na Fachpacku byla tedy
velmi úspěšná – v roce 2012 přijedeme zase!“ FachPack 2010 navštívilo více než 35.000 návštěvníků,
kteří se zajímali o témata z obalové branže. —
12 | air + Sea services
Letecká a námořní přeprava v Čechách posílila
Od začátku roku patří český poskytovatel logistických služeb Machspeed ke skupině Geis.
Firma se specializuje na zajišťování letecké a námořní přepravy a vystupuje nyní pod názvem
Geis CZ Air + Sea s.r.o.
Již před převzetím skupinou Geis bylo u Machspeedu jméno zároveň programem*: Firma byla založena
v roce 2005 a díky rychlému a profesionálnímu zajišťování letecké a námořní dopravy si v minulých letech zajistila na trhu dobrou pozici. Na pražském letišti disponoval Machspeed vlastním skladem a vyřizoval kompletní celní odbavení ve vlastní režii.
Dobré spojení. Know-how Machspeedu doplňuje optimálně spektrum dosavadních služeb skupiny
Geis v České republice v oblasti leteckých a námořních přeprav. Až dosud se tato oblast úspěšně rozvíjela v rámci Geis CZ. „Nyní sázíme na nový, průbojný tým, který posílí naše aktivity ve střední Evropě.
Můžeme jednat ještě flexibilněji a nabídnout našim
klientům rychlé a kvalitní služby,“ říká Andreas Speiser, který převzal společně s Lubošem Scheinostem
vedení společnosti.
Okamžité vytvoření týmu. Plynule fungovalo
také sdružování pracovníků Geis CZ a Maschpeedu:
již krátce po převzetí vytvořili jeden dvanáctičlenný
tým. Operativní řízení firmy nadále zajišťuje dosavadní vedoucí pobočky pro leteckou a námořní přepravu
Geis CZ David Knobloch. Celý tým bude tak jako dosud rychle a profesionálně zajišťovat námořní a letec-
Vedoucí pobočky David Knobloch (vpravo) s odborníky na leteckou a námořní přepravu z Geis CZ Air + Sea
“Nový, průbojný
tým posílí naše
aktivity.”
kou přepravu. I přes to, že jméno, které bylo zároveň
programem – Machspeed – je již minulostí. —
*Mach – fyzikální jednotka, vyjadřující poměr rychlosti pohybu k rychlosti šíření zvuku, speed – anglický výraz pro
pohyb velkou rychlostí
První rentgen v SDV Geis
Již několik měsíců může SDV Geis München ještě rychleji odbavovat zásilky od neznámých odesílatelů.
Umožňuje to nové rentgenové zařízení, které je v provozu od ledna.
Prověřením leteckých zásilek byli před tím pověřováni externí dodavatelé. „Díky novému rentgenovému
zařízení ušetříme mnoho času, protože zásilky můžeme sami prosvítit a následně je ještě rychleji odeslat
jako tzv. secured cargo,“ řekl Peter Feldmeier, ředitel
pobočky SDV Geis München.
Společnost SDV Geis investovala do nového zařízení téměř 100.000 eur. Rentgen je určen pro zásilky
až do šířky 144 centimetrů, výšky 170 centimetrů a
maximální hmotnosti 2.000 kilogramů. —
Z MÍSTA | 13
FEICO je držitelem
certifikátu AEO
Společnost FEICO, která patří do logistické skupiny Geis, převzala 4. 4. 2011 na Celním ředitelství
v Olomouci certifikát AEO (Authorised Economic Operator).
„Jsme jednou z mála firem v ČR, která může svým klientům poskytnout služby AEO,“ říká Thomas Gassmann, jednatel společnosti FEICO. Vysvětluje dále,
proč je institut AEO pro firmu, která se specializuje
na zahraniční přepravy tak důležitý: „Dodržení přísných předpisů Evropské unie v oblasti bezpečnosti
mezinárodního obchodu je provázeno přísnými kontrolami zboží, které překračuje hranice EU. Jedná se
o časově velmi náročný proces, a způsobuje značné
zpomalení nejen obchodních, ale i dopravních operací. Právě pro minimalizaci dopadů kontrolních opatření byl v EU zaveden institut tzv. Oprávněného ekonomického subjektu (Authorised Economic Operator,
zkr. AEO).“
Zboží, které je dováženo (nebo vyváženo) prostřednictvím držitele certifikátu je přednostně odbavováno a celní kontroly probíhají tak, aby neohrozily termín dodání zboží příjemci, či jinak nezdražily samotný obchod.
firma splňuje všechna kriteria pro vydání osvědčení
Oprávněného hospodářského subjektu.
Slavnostní předání certifikátu do rukou prokuristek
společnosti FEICO Moniky Mrvové a Jitky Čechové
proběhlo 4. dubna 2011 na Celním ředitelství v Olomouci za účastí ing. Lumíra Šatrana, ředitele Celního ředitelství a plk. ing. Richarda Keclíka, ředitele
celního úřadu Prostějov.
Celní deklarace společnosti FEICO poskytuje komplexní celní služby: vyhotovení veškerých vývozních
a dovozních dokladů, poskytování ručení ve všech celních režimech, vedení agendy INTRASTAT, skladování v celním skladu, zastupování při celním řízení, ale
nabízí i poradenskou a školící činnost. —
Procedura získání certifikátu AEO není otázkou několika dní. Žádost o prověření FEICA, která vedla k jeho získání, podala společnost na Celní ředitelství v Českých Budějovicích již v srpnu 2010. Během
několika měsíců bayla prověřena spolehlivost firmy,
znalost celní problematiky, finanční stabilita a funkčnost vnitřních procesů. Prověřování se uzavřelo v listopadu loňského roku místním šetřením. Na základě vyhodnocení celého šetření bylo konstatováno, že
transport logistic 2011
Pod heslem „Příliv energie pro Vaši logistiku“ bude
skupina Geis prezentovat ve dnech od 10. do 13.
května 2011 portfolio svých služeb na veletrhu
„transport logistic“ na výstavišti Neue Messe v Mnichově. V hale A5, stánek 109/210 se zákazníci mohou informovat o na míru šitých řešeních podle jejich individuálních požadavků v produktech Road
Services, Air + Sea Services a Logistics Services.
Veletrh „transport logistic“ je největším celosvětovým odborným veletrhem pro logistiku, mobilitu, IT a supply chain management a koná se každé dva roky. V roce 2009 přivítali organizátoři téměř
48.000 návštěvníků ze 112 zemí světa. —
14 | Z MÍSTA
„Kvalita ve všech pracovních procesech“
Skupina Geis získala ocenění Bavorské ceny kvality 2011. Při slavnostním předávání cen 15. března
v Mnichovské rezidenci obdržela společnost Geis Industrie-Service GmbH (GIS) cenu v kategorii
v kategorii „prozákaznicky orientovaný poskytovatel služeb“ za své příkladné standardy a pojetí řízení
kvality.
Zástupci GISu přebírají Bavorskou cenu kvality od Dr. Ronalda Mertze, vedoucího referátu bavorského ministerstva hospodářství (vpravo), zleva: Volker Mahr, vedoucí
projektového vývoje logistiky, Christian Wild a Anneliese Vogt z centrálního managmentu řízení kvality, jednatelé Dr. Johannes Söllner a Ralf Lammerin
„Naše týmy sázejí všechno na to, abychom pro naše
zákazníky neustále vylepšovali kvalitu. Velice si vážíme,
že jsme získali ocenění Bavorské ceny kvality. Potvrzuje nám tak, že naše strategie řízení kvality je správná,“
řekli Dr. Johannes Söllner, jednatel GIS. Společně
s ním převzali cenu Ralf Lammering, rovněž jednatel
GIS, Anneliese Vogt a Christian Wild z centrálního
managementu řízení kvality a Volker Mahr, vedoucí
projektového vývoje logistiky.
Rozhodujícím
faktorem
pro vyznamenání
společnosti skupiny Geis bylo pro grémium odborníků
pod vedením Prof. Dr. Horsta Wildemanna to, že
tam „je kvalita nedílnou součástí denní práce ve všech
pracovních procesech a na všech firemních úrovních“,
jak ve svém zdůvodnění zdůraznil bavorský ministr
hospodářství Martin Zeil. Důsledná realizace směrnic
řízení kvality udělala ze společnosti jednoho z předních
poskytovatelů individuálních a náročných logistických
projektů, jak dále uvedl ministr hospodářství.
Bavorská cena kvality je
každoročně udělována bavorským
ministerstvem hospodářství
již od roku 1993. Oceňuje
bavorské průmyslové podniky,
obchodníky, živnostníky a poskytovatele služeb s nejlepší strategií
růstu kvality nebo inovativním
řešením, a také obce, které
úspěšně realizují koncept kvality.
Neustálý vzestup kvality. Orientace na zákazníka a kvalita stojí ve středu zájmů všech služeb a servisů
poskytovaných společností GIS. Proto firma používá
svůj vlastní program TOP – TeamOptimizingProcess, který má zajistit neustálý růst produktivity a kvality.
Program TOP kombinuje vůdčí myšlenku Kaizenu,
Hoshinu a dalších manažerských strategií a vede tak
k plynulé a trvalé optimalizaci procesu.
„Ocenění Bavorskou cenou kvality nás nejen utvrzuje,
ale zároveň nás i pobízí, abychom byli soustavně ještě
lepší!“ řekl Dr. Johannes Söllner. —
Z MÍSTA | 15
Kolo pro prezidenta
Pobočka pro leteckou a námořní přepravu skupiny Geis v České republice (nyní Geis CZ Air + Sea)
přepravila v dubnu 2009 pro společnost Forest Meri první kontejner z Číny. Od té doby platí: Klient je
spokojen, spolupráce pokračuje.
Společnost Forest Meri se zabývá dovozem, prodejem a servisem elektrických skútrů
a kol. Je výhradním dodavatelem výrobků firmy Ningbo Guever Machinery & Electric Co. „V době, kdy se svou činností začínala, a hledala své odběratele v ČR, dovezli
jsme pro ně první kontejner,“ objasnil Jiří Beránek, specialista na letecké a námořní
přepravy. „Od té doby spolupracujeme dále, nejen v oblasti kontejnerové přepravy,
ale i při přepravě menších zásilek,“ dodává.
Forest Meri začala mít obchodní úspěch již brzy po zahájení svých aktivit. Důvodem
není jen to, že elektrická kola a skútry jsou momentálně „cool“, nebo že svoje zboží
velmi dobře prezentují, ale také díky korektnosti a vysoké úrovni servisních služeb.
Svoje zboží totiž prodávají jen a výhradně autorizovaným prodejcům, kteří mohou
poskytnout kompletní servis koncovým zákazníkům.
Jiří Beránek dále uvádí: „Jsme rádi, že si Forest Meri vybral při vysoké konkurenci právě
naši společnost. V roce 2009 jsme realizovali přepravu 4 kontejnerů, v roce 2010 již 17
kontejnerů a několik leteckých přeprav. Pro rok 2011 jsou jejich plány ještě optimičtější
a předpokládají, že pro ně dovezeme v sezóně 1 – 2 kontejnery týdně!“ Forest Meri chce
expandovat dál do Evropy. Budeme rádi, pokud se i v oblasti pozemní přepravy obrátí
na skupinu Geis. Nejen proto, že v kontejneru, který jsme pro ně přepravovali, bylo
i elektrické kolo, na kterém jezdí pan prezident Václav Klaus! —
Na jednom z kol, které jsme přepravili pro společnost Forest Mari, jezdí i pan prezident Václav Klaus
Školení je šance
Projekt vzdělávání zaměstnanců skupiny Geis v ČR, který je realizován díky
dotaci z programu Evropského sociálního fondu Školení je šance, úspěšně
vstoupil do druhé poloviny.
Vedoucí provozů Geis CZ
a General Parcel Čechy
absolvovali kurz ve školícím
středisku Nesuchyně
u Rakovníka
Projekt byl zahájen v dubnu minulého roku a do
současné doby proběhla již zhruba polovina plánovaných kurzů. Vzdělávání je zaměřeno na všechny
skupiny zaměstnanců, kteří podle svého zařazení
absolvují kurzy s různorodou tématikou. Mimo
výuky anglického a německého jazyka na vybraných
pobočkách to jsou například školení v oblasti tzv.
měkkých dovedností: komunikace se zákazníky,
komunikace v týmu, vedení lidí a motivace, zvládání
stresových situací a podobně.
Dále probíhají odborná školení pro oddělení
informačních technologií, ekonomické oddělení, ale
také školení řidičů či skladových manipulantů.Spokojenost zaměstnanců potvrzuje jejich průběžné hodnocení kurzů a možnost využít probíraná témata v praxi.
„Projekt bude uzavřen v březnu 2012. Uvidíme, zda se
nám naskytne možnost čerpat dotaci z Evropského
sociálního fondu i v následujících letech. V každém
případě se o získání další dotace chceme ucházet,“ řekla
Petra Haladová, personální specialistka firmy. —
Příliv energie
pro Vaši logistiku
Geis Global Logistics
Download

Časopis Transfer - květen 2011