Noviny pro zákazníky a zaměstnance
říjen 2010
www.geis-group.com
Inteligentní logistika
pro automotiv
Logistika pro E-shop:
Mistr světa sází
na Geis
Na obalu záleží!
2 | editorial
• Pravděpodobně ještě letos stihneme dokončit
rozšíření našeho logistického centra v Ejpovicích
u Plzně. K dosavadní logistické ploše o 15.500 metrech čtverečních se nyní přistavuje dalších 7.800
metrů čtverečních, které budou využity pro smluvní
logistiku. • Rovněž v České republice, respektive na Moravě,
jsme získali nemovitost o rozloze 10.000 metrů
čtverečních, kterou právě přestavujeme na kombinovaný spediční a logistický terminál. Tato logistická
nemovitost se nachází v Prostějově a její zprovoznění,
ke kterému by mělo dojít s největší pravděpodobností
na přelomu roku, uleví naší stávající pobočce v Olomouci.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
nejnovější studie ukazují, že logistika zůstává
v Německu i Evropě jedním z rostoucích odvětví –
a to i přes krátkodobé propady. Studie Shell-Lkw
předpovídá nákladní silniční dopravě „pokračování
dynamického vývoje“. Jen v Německu stoupne v následujících 20 letech obrat přeprav z 670 miliard na
více než 1.000 miliard tunokilometru. Podobný vývoj
• Náš nejmladší stavební projekt, další novostavba,
byl zahájen v těchto dnech v Kürnachu u Würzburgu.
V sousedství našeho stávajícího spedičního terminálu stavíme logistické centrum o rozloze téměř 8.000
metrů čtverečních a světlé vnitřní výšce 10,5 metru.
Do provozu bychom ho chtěli uvést začátkem nadcházejícího roku.
• A v neposlední řadě jsme již koncem minulého roku zahájili stavbu, díky které se naše pobočka
v Salzu u Bad Neustadtu rozšíří o dalších 6.500 metrů
čtverečních logistické plochy.
Investice do budoucnosti
očekávají experti i v oblasti smluvní logistiky. Tento
obor rostl nadprůměrně již v minulých letech. Rostoucí trend se bude podle prognóz expertů prosazovat i v budoucnu. Nakonec je i mnoho průmyslových
odvětví, která objevují výhody profesionálního logistického outsourcingu až teď. Jako poskytovatelé logistických služeb, kteří znají toto
pozadí, směřujeme vývoj skupiny Geis dále kupředu
a připravujeme naše společnosti na budoucí růst.
Mimo jiné investujeme masivně do rozvoje našich
technologií, jako např. do rozšiřování sítě centrálních
serverů či do ručních skenerů, které v našem produktu Road Services kompletně vyměníme do konce
roku, nebo do vozového parku či multifunkčních nemovitostí. Jmenujme pět příkladů:
• Ještě v tomto roce otevřeme v průmyslové
zóně Frauenaurach v německém Erlangenu jako
multifunkční pobočku logistické a technologické
centrum o rozloze 30.000 metrů čtverečních.
Využívat ji budeme pro projekty smluvní logistiky,
montážní činnosti a balící servis pro více zákazníků.
Pozemek o rozloze 15 hektarů navíc nabízí možnost
zřízení dalších dvou logistických center.
Jak vidíte, ve skupině Geis se toho děje dost! Těmito
plánovanými investicemi získáváme potřebné kapacity pro další vývoj našeho koncernu. Přitom si
počínáme velmi selektivně, s co nejpřesnějším ohledem na požadavky trhu. Tak zajistíme, aby naše areály přesně odpovídaly požadavkům našich zákazníků.
O dalších aktuálních novinkách v našem holdingu
se více dozvíte na následujících stránkách. Přejeme
Vám příjemné počtení.
Srdečně, Vaši
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis,
majitelé a jednatelé skupiny Geis
OBSAH | 3
HLAVNÍ TÉMA
04
04 Na obalu záleží!
06 Obaloví umělci
logistics Services
08 Mistr světa sází na Geis
09 Nový sklad pro Bosch Termotechnika
road Services
10 Inteligentní logistika nákupu pro automobilový průmysl
12 Balíky pod kontrolou
08
Foto: Daimler AG
Z MÍSTA
10
12
13 14 14 15 15 Logistika na břehu Labe
Den s FOD
Nové webové stránky Geis CZ
Obchod na plovárně
Ostravská pobočka podpořila nadaci Patrik dětem
Vydavatel
Hans Geis GmbH + Co Mezinárodní zasilatelství
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
Tel.: +49 9771 603-0, Fax: +49 9771 603-109
www.geis-group.com
Odpovědnost
vedení firemní skupiny Geis
Redakce / nakladatelství
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan, Sonja Objartel.
Kristine Wegner, Christoph Goldammer (Grafika)
Rellinger Straße 64a, 20257 Hamburg
Tel.: +49 40 853133 0, Fax +49 40 853133 22
E-Mail: [email protected]
4 | HLAVNÍ TÉMA
Na obalu záleží!
„Počítá se jen to, co je uvnitř“ – touto výmluvou se rádi hájí mrzouti z řad soukromých výrobců obalů.
Co by však prošlo při hospodském klábosení, to je v logistice nemyslitelné: balení je dnes vysoce
specializovanou službou.
N
ěmci jsou mistry světa – to, co jim v Jižní Hračky, auta, strojní součástky, televizory nebo doAfrice uteklo jen o vlásek, je v obalech re- konce kompletní výrobní linky – vše se globálně
alitou. Spolková republika Německo je v přepravuje, a proto se musí před samotnou přepravou
celosvětovém měřítku jedním z největších bezpečně zabalit. Nejde o nic míň než zachování hod-
výrobců obalů, palet a dřevěných přepravních beden. noty produktů a zamezení nákladného časového
Jde o miliardový hospodářský obor. Jen v samotném zpoždění. Výběr správného obalu se v uplynulých
Německu vykázala průmyslná výroba vlnité lepenky desetiletích stal, jako rozhodující dílčí součást
v roce 2009 obrat ve výši 3,8 miliard euro. Vlnitá le- distribuční logistiky, vysoce specializovanou discipenka je tak jasnou jedničkou na trhu s obalovými plínou.
materiály, následovaná dřevem. V Německu bylo v roce 2009 vyrobeno 70 miliónů dřevěných palet.
Na třetím místě se umístila fólie.
HLAVNÍ TÉMA | 5
Často podceňovaný obal. Vedle produktových
obalů hrají důležitou roli i přepravní obaly a to většinou v přímé souhře. V celosvětovém měřítku nelze
popřít výrazný význam kontejnerů. Palety a dřevěné bedny jsou však často podceňovány. Neprávem,
konec konců až obal zajistí bezproblémový supply
chain. Inovativní poskytovatelé logistických služeb
rozpoznali tuto skutečnost již před lety a podporují tak své zákazníky nejen v dopravě a logistice, ale
radí jim i v otázkách balení. Průmysl a obchod se
již dlouho nezříkají podpory logistických expertů:
individuální požadavky na obaly budou konec konců
viděny a akceptovány až v logistickém řetězci. Na základě cenných zkušeností z přepravní praxe mohou
zákazníci zamezit přebalování a konečně tak ušetřit
čas i náklady.
Abychom však nezapomněli na čas: chytří profesionálové z balící branže myslí při balení rovnou i na pozdější vybalování. Zvláště pokud následuje
například doručení „just in time“ na výrobní linku.
Minimálně stejně důležitý je nákladový faktor
– ne poprvé od hospodářské krize. Žádný div: náklady na zabalení se zpravidla pohybují v rozmezí mezi
dvěma a 50 procenty z ceny výrobku. Chytří specializovaní výrobci obalů tedy mohou svým zákazníkům
odkrýt zajímavé možnosti úspor. Hospodářská krize
zanechala svou stopu i v obalovém průmyslu.
Vedle řešení, která vedou ke snížení nákladů, jsou
silně poptávány úsporné obaly, energetická efektivita
a ekologická výroba. Stálost je dnes pevnou součástí
balících konceptů. Odborníci vycházejí z toho, že
v roce 2014 bude zhruba jedna třetina všech obalů
ekologická. Vratné nebo jednorázové obaly? Dřevo
nebo plast? Zatímco pro malé díly používají logističtí
profesionálové zpravidla vratné obaly, v letecké a námořní dopravě sahají většinou po speciálních obalech – požadavky jsou specifické případ od případu.
Větší část materiálu se však přece jenom recykluje.
Odborníci na obaly tak většinou používají zámkové systémy a pevné sponky místo hřebíků. Úspora
materiálu znamená i úsporu hmotnosti a to je smysluplné nejen z ekologického, ale i z ekonomického
hlediska – obzvláště v letecké přepravě. Opětovné
použití se nabízí například u zboží na výstavy. Po
výstavě je v podstatě zase před výstavou. A vše, co se
pohybuje, je tak včas a správně zabaleno. —
Dřevo – recyklovatelný obalový materiál
Dřevo nezatěžuje životní prostředí CO2. V porovnání s plastovou
paletou je energetická bilance velmi pozitivní. U plastové
palety připadá více než dvojnásobek na průmyslový odpad.
Německé balírny však pro výrobu bezpečných obalů používají
nejčastěji vlnitou lepenku.
Obzvlášť u speciálních přeprav velkých strojních součástek
je však dřevo preferovaným obalovým materiálem. To zní ovšem
jednodušeji než se zdá: podle informací ze Spolkového svazu
dřevěných obalových prostředků, palet a exportních obalů – HPE
trvá v současnosti na dodržení dovozních podmínek
u přepravních obalů a palet ze dřeva více
než 50 zemí: od Egypta až po Vietnam.
V souladu s těmito podmínkami jsou podniky
povinny prokazovat, jak s obaly nakládají.
Podle odpovídajícího mezinárodního
standardu ISPM 15 musí být například
dřevo bez kůry a zeminy a nesmí být
napadeno škůdci. Navíc musí být určitým
způsobem vysušeno, popř. jinak upraveno.
6 | HLAVNÍ TÉMA
Obaloví umělci
Skupina Geis se může ohlédnout za 40letými zkušenostmi s obaly, již více než 20 let provozuje koncern speciální balící servis. Na obaly se kompletně specializuje společnost Georg Lechner GmbH,
která již více než rok patří ke skupině Geis. Celkem se obalům a všemu, co s obaly souvisí, věnuje
od vyučených truhlářů přes tesaře až po obalové inženýry zhruba 120 zaměstnanců skupiny Geis v Německu a České republice.
Ne všechny
obaly je možné
si předem
naplánovat.
V
ýhody pro zákazníky. Jako mezinárod-
ní poskytovatel logistických služeb nabízí
skupina Geis svým zákazníkům veškerý balící servis z jedné ruky. „Od začátku, při důsledném
výběru materiálu a při vytváření optimální balící
koncepce až po celní odbavení a bezpečnostní opatření na mezinárodních letištích je si třeba všímat nekonečného množství detailních otázek,“ řekl Erik
Lassen, jednatel společností Geis Industrie-Service
GmbH a Georg Lechner GmbH. Před několika lety
proto zřídila společnost Geis SDV na mnichovském
letišti vlastní provozovnu balícího servisu speciálně
pro letecké a námořní zásilky.
Geis počítá v budoucnu se začleněním balícího servisu Geis SDV v Mnichově do aktivit společnosti Lechner v Oberhachingenu. „Spojením našich
služeb na jedné pobočce můžeme ještě efektivněji a pružněji plnit potřeby našich zákazníků,“ řekl Dr.
Johannes Söllner, jednatel Geis Holdingu pro produkt Logistics Services. Ne všechny obaly je možné
si předem naplánovat, finální obal mohou naši zaměstnanci vytvořit často až poté, když výrobce zboží
vyrobí. V případě, že se protáhne výroba, pak je u nás
poptávána flexibilita.“
HLAVNÍ TÉMA | 7
Rozhovor s odborníkem
Počítač místo kreslícího prkna. „Ať už jde o normovaná záznamová zařízení pro testy obalů a materiálu, nebo vlhkoměry, naše práce se zakládá
na nejnovější technice,“ vysvětluje Erik Lassen. „Počítačem řízené aplikace CAD nahradily kreslící prkna a jsou každodenní součástí práce našich obalových
inženýrů.“
Zakázková balení,
která perfektně chrání
Skupina Geis své odborníky neustále vzdělává ve
speciálních učebních kurzech pro obalové specialisty – například na renomované oborové dřevařské
vysoké škole v hesenském Bad Wildungenu. Nejkvalitnější obaly spočívají nejen v zakázkové výrobě
přepravních prostředků, ve stohování zboží v kontejnerech, ale i v otázkách statiky, ochrany proti korozi
a zabezpečení nákladu.
Plovoucí obaly. Geis a Lechner zabalí téměř kaž-
Balení na míru „šijí“ nestandardním předmětům určeným k přepravě ve společnosti
skupiny Geis – v Georg Lechner GmbH.
Vyzpovídali jsme ředitele pobočky Roberta
Saxera:
Geis na
FachPacku
dé zboží co se do hmotnosti či velikosti týče – od
lékařsko-technických výrobků až po průmyslové
zboží. Větší nebo těžší objekty nad deset tun balí
mobilní týmy přímo ve výrobních závodech zákaz- Geis Industrie-Service
níka, kde jsou přímo na místě k dispozici manipu- GmbH letos poprvé
lační prostředky. Často se jedná o celé výrobní linky, prezentoval svá rozličná
které musí specialisté z Lechneru odborně zabalit. obalová řešení na veletrhu
Právě když jde o takovýto projekt, který se skládá „FachPack“, který se
z několika stovek jednotlivých dílů, jako jsou spínací
konal ve dnech 28. – 30.
skříňky, ocelové díly, rampy či stroje, jsou po oba- září v Norimberku.
lových specialistech požadovány veškeré zkušenosti a nejvyšší míra koncentrace. „K tomu navíc stále
platí, že musí být dodrženy rámcové podmínky, jako
například směrnice HPE, normy DIN a samozřejmě
zadání zákazníka. Dokonce i tvar dřevěných hoblin v dřevotřískových deskách je rozhodující pro pevnost
a tím i pro vhodnost použití jako obalový materiál,“
řekl Robert Saxer, ředitel pobočky v Oberhachingu.
„A pokud máme zboží, které je extrémně křehké, volíme takzvané plovoucí obaly.“
Na čem při balení záleží především?
Robert Saxer: Rozhodující je, abychom hodnotné
zboží, které nám zákazník svěří, bezpečně a především
v nepoškozeném stavu dopravili do místa určení. Naše
know-how spočívá ve více než 40letých zkušenostech,
které máme z exportního průmyslu a průmyslu hightech. Umíme zhotovit takříkajíc individuální oblek
na míru, který optimálně padne a perfektně ochrání
každé balené zboží.
Lechner ročně vyrobí na 14.000 obalů.
Vzpomenete si na nějaký z poslední doby,
který byl pro Vás opravdovou výzvou?
Robert Saxer: V podstatě každý objekt, který balíme, představuje jistou výzvu – především zboží o hmotnosti nad 15 či 20 tun. Ale jednu zvláštnost
jsme přece jenom měli. Jednalo se o simulátor pro
speciální vozidlo zhruba o velikosti jednoho 20stopého kontejneru a až po střechu naplněného hightech
technikou. Balení zaměstnalo dva kolegy na dva dny.
Odborníci z Lechnera balí z větší části klasické
průmyslové výrobky například ze strojírenského
průmyslu, které jsou většinou exportovány po moři.
Specialisté navíc vyvíjejí a vyrábějí nejen zvláštní
obaly pro zboží až do 15 tun, ale i obaly pro velmi
citlivé, klimaticky náročné zboží jako jsou umělecké
předměty a výrobky High-tech. Mezi zákazníky patří mimo jiné Siemens a Giesecke & Devrient.
Vy i Vaši kolegové vyvíjíte a vyrábíte
nestandardní obaly.
Budoucnost začala již včera. I v novém logistickém a technologickém centru skupiny Geis o velikosti téměř 30.000 metrů čtverečních, které
momentálně vzniká v průmyslové zóně Frauenaurach v Erlangenu, je plánován dostatek místa pro
široký balící servis. Na 5.000 metrech čtverečních
halové plochy, která je vybavena přízemním vjezdem
a dvěma jeřáby o nosnosti 20 tun, budou moci experti Geisu v budoucnu odborně zabalit i obzvlášť těžké
zboží jako jsou strojní díly. —
Děkujeme za rozhovor!
Robert Saxer: Ano. Často jde o zboží miliónové
hodnoty, které se v nich přepravuje. Vyrobili jsme
například přepravní bedny pro sbírku „Modrý jezdec“
– 82 beden pro 82 obrazů. Pro optimální ochranu
obrazů byla každá bedna klimatizovaná a izolovaná. Robert Saxer, ředitel pobočky Georg Lechner GmbH,
Unterhaching
8 | Logistics services
Mistr světa sází
na Geis
Několikanásobný mistr světa ve snowboardingu Peter Bauer vyrábí úspěšně se svojí firmou Amplid
snowboardy a lyže. Logistiku pro internetový obchod Amplidu teď převzal Geis.
P
řed šesti lety založili Peter Bauer a lyžař
Anian Thrainer společnost Amplid – a jsou
velmi úspěšní, ačkoliv trend na trhu s lyžemi a snowboardy je opačný. Prodejní čísla
snowboardů a freestylových lyží pro náročné se rok
od roku zdvojnásobují. Stále roste i prodej přes hojně navštěvovaný E-shop společnosti Amplid. Žádný
div, značka Amplid je vesměs oblíbená u mladých a nestárnoucích zákazníků.
Skladování a rozesílání online objednávek se Amplid věnoval sám až do minulého roku – v sídle
firmy, bývalém kravíně, v bavorském Fischbachau.
Tato mladá společnost se teď ve svém fulfillmentu
spoléhá na Geis. „Chemie fungovala hned od začátku,“ řekl Peter Bauer. „A protože jsme od začátku
vše pečlivě připravovali – například EAN-kódy pro
všechny produkty nebo speciální kartonové obaly
pro lyže – běží fulfillment od prvního dne na jedničku.“
Logistiku pro internetový obchod integroval Geis
do svého skladu v Seubtendorfu. „Objednávky tu
klepnutím myši komisionujeme, zabalíme a odešleme do celé Evropy,“ vysvětluje Hans-Peter Schneider, obchodní ředitel Geisu. „Kromě toho nabízíme
Amplidu důležitý doplňkový servis: naši zaměstnanci montují podle individuálního přání zákazníka
na lyže vhodné vázání. Zákazníci tak mohou vyrazit
rovnou na sjezdovku.“
Foto: Amplid
Široký fulfillment umožňuje Geis i v hlavní zimní
sezóně: „Díky našemu flexibilnímu teamu můžeme
bez problému vykrýt sezónní špičky a i v zimě jsme
schopni expedovat zásilky obratem,“ řekl Schneider. I Peter Bauer vidí ve flexibilitě velkou výhodu skupiny Geis: „V Geisu dostáváme i jako menší
internetový obchod absolutně profesionální odbavení a top servis. Do dnešního dne nedošlo ještě k žádnému chybnému doručení. Co víc bychom
měli chtít?!“ —
Spoluzakladatel firmy Amplid Peter Bauer
Logistics services | 9
Nový sklad pro Bosch Termotechnika
Bosch Termotechnika, konkrétně severočeská pobočka obchodní divize Buderus, se přestěhovala do
nového skladu, který pro ni vybudoval v areálu své ústecké pobočky Geis CZ.
Bosch Termotechnika, respektive její obchodní divize
Buderus, která se specializuje na prodej a distribuci této
značky tepelné techniky v České republice, hledala v Ústí nad Labem nový prostor, který by odpovídal
jejímu významu a splňoval technické a logistické podmínky divize. Koncem loňského roku zahájily firmy
Bosch Termotechnika a Geis CZ jednání o výstavbě
takových prostor. „Nabídli jsme společnosti Bosch
Termotechnika, že vybudujeme v areálu ústeckého
přístavu, kde sídlí naše pobočka, objekt přesně podle
jejich představ a jimi zadaných parametrů. Připravili
jsme s majitelem areálu Českými přístavy a.s. projekt
společné investice,“ řekl Tomáš Neumann, ředitel
ústecké pobočky Geis CZ.
Kontrakt byl podepsán v polovině dubna
2010. V prostoru, který původně sloužil jako otevřený sklad sypkých materiálů, vznikla během šesti
týdnů nová hala o rozloze 1 100 m². Splňuje nejmodernější parametry pro bezpečné a efektivní skladování. Administrativní, prezentační a technické
zázemí je řešeno kontejnerovými kancelářemi, které
jsou umístěny uvnitř haly. Regálový sklad s plným
vybavením umožňuje uskladnit v nové pobočce skutečně celý sortiment značky. Rychlost a bezpečnost
manipulace se zbožím zaručuje servis skupiny Geis,
který spočívá v pronájmu skladové techniky včetně
obsluhy. Spolupráce mezi zaměstnanci skupiny Geis
a zaměstnanci pobočky obchodní divize Buderus je
velmi efektivní. Z přepravního hlediska je příhodné
přímé napojení pobočky Buderus na terminál skupiny Geis, což umožňuje distribuovat zboží po celé
ČR do 24 hodin od objednávky, a to v jakýchkoli
objemech – od expresní přepravy balíkových zásilek prostřednictvím systému General Parcel Čechy,
přes přepravy kusových a paletových zásilek, až po
celovozové přepravy. To je nespornou výhodou pro
klienty Buderusu.
Slavnostní otevření pobočky proběhlo 21. července za
účasti Dr. Gabriela Bartakovicse, jednatele a generálního ředitele firmy Bosch Termotechnika, ing. Milady Srpové, obchodní ředitelky divize Buderus a paní
Nory Houstava, regionální manažerky Bosch Termotechnika pro Východní Evropu. Skupinu Geis zastoupil Miroslav Silovský, prokurista Geis CZ a Tomáš
Neumann, ředitel pobočky Geis CZ v Ústí nad Labem.
České přístavy reprezentoval ing. Jiří Pardubský, vedoucí přístavu Ústí nad Labem a Děčín. —
Foto: Daimler AG
road services | 11
Inteligentní logistika
nákupu pro
automobilový průmysl
Skupina Geis poskytuje své služby automobilovému průmyslu a jeho dodavatelům již několik desetiletí.
Nyní došlo k prodloužení a rozšíření jedné významné regionální spediční smlouvy.
V
ěděli jste to? Dnešní auto se skládá ze zhruba 12.000 jednotlivých dílů. A protože se
výrobci automobilů již několik let stále více
zaměřují na výrobu podstatných dílů, přesunují zbylé výrobní procesy stále více na své dodavatele. Od
externích dodavatelů tak pochází od airbagů až po
žhavící svíčky v průměru asi 80 procent všech montážních komponentů jednoho automobilu. Spolehlivou a časově přesnou přepravu těchto dílů do výrobních závodů výrobců realizuje skupina Geis v rámci
regionální spedice.
„Jako regionální spedice již téměř 20 let zajišťujeme
logistiku značkových výrobců z oboru automotive,“
řekl Klaus Stäblein, jednatel společnosti Hans Geis
GmbH + Co. „Ať už jde o šrouby, motorové součástky nebo kompletní kabiny nákladních automobilů – výrobky dodavatelů zásobujeme v termínu různé závody a odloučené sklady z pevně stanovených
regionů Německa.“ V termínu znamená, že skupina
Geis přebírá jednotlivé spediční zakázky následující
pracovní den po dni vytvoření objednávky.
Sběrná služba, milkruny a přímé přepravy.
Realizace zakázek začíná včasným vyzvednutím zboží u dodavatele – většinou mezi desátou hodinou dopolední a osmou hodinou večer. Následující rozvoz
do automobilových závodů realizuje Geis podle objemu nákladu. „Klasické sběrné zásilky až do hmotnosti 2.500 kilogramu – popř. do odpovídajícího
objemového přepočtu – konsolidujeme nejprve na
našich překladištích v Bad Neustadtu a Norimberku
a až poté je přepravujeme dále do závodů,“ vysvětluje Klaus Stäblein. „Výjimku tvoří přímé přepravy
dílčích dokládek, takzvané milkruny, a celovozové
přepravy, které přepravují naši řidiči napřímo od dodavatelů do automobilových závodů.“
Doručení následuje v každém případě následující
pracovní den po převzetí zboží „just in time“ v rámci
předem přesně dohodnutých časových oken. Klaus
Stäblein: „Obecně leží doručovací časová okna v rozmezí mezi 5:00 a 20:00 hodinou. Jednotlivá časová
okna pro naše dodávky se však pohybují většinou
mezi 30 a 60 minutami – zde se to pak nesmí nikde
zadrhnout.“
Pro přepravu nasazuje Geis všechny typy nákladních
vozidel od rozvozových cargových vozidel až po megatrailery. „Volba nákladního vozidla se řídí jen a jen
podle požadavků,“ řekl Klaus Stäblein. „Jaké jsou
možnosti nakládky u dodavatele? Která místa budou
z geografického hlediska zavážena? Přepravujeme
objemný nebo těžký náklad?“ Regionální spedice se
dá úspěšně realizovat jen díky chytrému plánování.
Smlouva prodloužena. Dobrým příkladem projektu regionální spedice je dlouholetá spolupráce skupiny Geis se společností Daimler AG. K 1. červenci
tohoto roku byla prodloužena a rozšířena stávající
smlouva mezi oběma společnostmi. Poskytovatel logistických služeb teď zajišťuje regionální spedici pro
výrobce automobilů v ještě větším rozsahu.
Pobočce v Bad Neustadtu tak nově přibyli dodavatelé v Durynsku, Hesensku a Dolním Sasku, norimberské pobočce pak další dodavatelé v Horních a Dolních Francích. Do oblasti spravované Geisem teď
patří celkem zhruba 560 dodavatelů. Klaus Stäblein:
„Jsme rádi, že se nám podařilo expandovat do dalších
regionů a získat tím další objemy. O bezproblémový průběh se nyní stará 14 zaměstnanců na pobočce v Bad Neustadtu a 12 v Norimberku.“
Tisíc tun denně. Geis zásobuje z Bad Neustadtu a Norimberku všemi díly, které jsou zapotřebí pro
výrobu osobních i nákladních vozidel a autobusů, jak
14 poboček Daimleru, tak i různá odloučená pracoviště a přidružené provozy. Objem přeprav představuje
momentálně více jak 1.000 tun denně. Geis pro tyto
přepravy nasazuje denně kolem 65 vozidel.
Projekt takového rozsahu je spojen s určitými výzvami.
Klaus Stäblein: „S rozšířením regionu se nám zároveň prodloužily vzdálenosti k dodavatelům. Je pro
nás samozřejmostí, že i přesto budeme zakázky zákazníků odbavovat v plném rozsahu, tedy s ohledem
na všechna časová a kvalitativní zadání, ekonomicky
a ekologicky. Daimler nám dal svou důvěru a tu si
musíme každý den zasloužit – teď když jsme toho
dosáhli, nesmíme odpočívat na vavřínech.“ —
12 | road services
Balíky pod kontrolou
Naši zákazníci se oprávněně spoléhají na rychlost a kvalitu doručení svých zásilek. Jejich obchodní úspěch
mnohdy závisí přímo na podmínkách dopravy. Naší snahou je, abychom připravili a poskytli takové
služby, které zvýší komfort realizace doručení jim, i jejich klientům.
nosti jejího sledování a informace o datu doručení.“
Významná část služeb je zaměřena na odesilatele i příjemce, kteří požadují konkrétní informace v reálném čase. Je to například Avízo o doručené zásilce
v podobě SMS nebo e-mailové zprávy. „Vzhledem
k tomu, že veškeré informace včetně informací od
doručujících řidičů jsou přenášeny v reálném čase,
můžeme v reálném čase informovat i naše klienty. Ti
tak mohou také požadovat okamžitou zprávu v případě, že se zásilku z objektivních příčin nedaří doručit.
Tuto informaci si zajistí aktivací služby Avízo o problematické zásilce.
Službou, kterou zákazníci velmi oceňují, je servis P.O.D. Po doručení zásilky odesíláme na e-mail odesílatele doručovací list, který je potvrzen podpisem,
případně i razítkem příjemce. Potvrzený doručovací
list je možno úspěšně použít jako průkazný materiál
v případě eventuálních sporů či dohadů s odběratelem. Servis P.O.D. tímto způsobem nabízí v České
republice pouze General Parcel Čechy,“ zdůraznil
Pavel Kolář.
G
eneral Parcel Čechy a TEN Expres Slovakia
rozšířily v přepravě balíkových zásilek servis
právě o služby tohoto charakteru. Zákazník může vybírat z portfolia služeb ty, které jsou pro
něho - nebo jeho odběratele – důležité, a to jak z hlediska garance doručení, tak z hlediska informovanosti o stavu a průběhu doručování.
Se službami nás blíže seznámil Pavel Kolář, regionální obchodní manažer General Parcel Čechy: „Náš zákazník si může z nabídky vybrat a zkombinovat služby
tak, aby odpovídaly charakteru zásilky. Pokud například potřebuje, abychom příjemce zásilky předem telefonicky informovali o termínu doručení nebo s ním
domluvili čas a místo doručení zásilky, zvolí službu
Telefonické avízo,“ vysvětluje Pavel Kolář.
“Další službou je avízo o odchodu zásilky příjemci, tzv.
SMS avízo (alternativou může být i avízo e-mailem).
Pokud tedy zvolí klient tuto službu, obdrží příjemce
jeho zásilky v den expedice automaticky na svůj mobil zprávu, ve které bude uvedeno číslo zásilky, mož-
Pavel Kolář, regionální
obchodní manažer
General Parcel Čechy
Standardní doba doručení je 24 hodin po vyzvednutí
zásilky. V případě důležitého zboží, nebo zboží, které
je objednáno „just in time“, nabízíme službu Garantované doručení. V tom případě doručíme zásilku
v garantovaném čase (následující pracovní den). Pokud by se i přes veškeré úsilí stalo, že se doručení v garantovaném čase neuskuteční, proběhne přeprava
zcela zdarma. V ceně této služby je automaticky zahrnuto avízo o doručení/nedoručení zásilky. Přednostní doručení v dopoledních hodinách si klient zajistí
výběrem služby Doručení do 12,00 hod. „Zásilku
doručíme následující pracovní den po vyzvednutí,
a to v dopoledních hodinách. Služba je určena pro
oblasti s vybranými PSČ, jejichž seznam klient najde na webu General Parcel Čechy (www.baliky.cz),“
uvádí Pavel Kolář. Připomeňme ještě služby, které zákazníci skupiny
využívají již dlouhodobě. Nejčastější službou v rámci
České republiky i Slovenska je C.O.D. (výběr hotovosti při předání zásilky a zaslání částky odesílateli
převodem na účet), nebo služba EXW, kdy cenu za
přepravu zásilky hradí příjemce. „Využití jednotlivých služeb nebo jejich kombinace umožňuje zákazníkovi zvolit přesně takové podmínky, které vyhovují
jeho potřebám,“ uzavírá Pavel Kolář.
Z MÍSTA | 13
Logistika na břehu Labe
Ústí nad Labem, sedmé největší město v České republice, je již 150 let spojováno především s průmyslovou výrobou. Je také důležitou evropskou křižovatkou železniční, silniční i lodní dopravy. Koncem 19. století dokonce předčil ústecký labský přístav objemem přepraveného zboží jaderský Terst.
Tomáš Neumann pracuje
ve skupině Geis od roku
2001, kdy začal vést
ústeckou pobočku.
V oboru nebyl žádným
nováčkem. Pracoval v
dopravní divizi významného severočeského závodu,
či jako obchodní ředitel
spediční firmy. Jeho ambicí je, aby pobočka pod
jeho vedením byla
skutečným logistickým
centrem, poskytujícím
komplexní servis na vysoké profesionální úrovni.
„Vybavení a technologie
musí doplnit tým kvalitních odborníků, kteří
ví jak, a nebojí se to
realizovat,“ shrnuje.
Tomáš Neumann.
Ú
stecká pobočka byla otevřena počátkem roku
Přesunutím provozu do areálu Českých přístavů 2001. Provoz probíhal na pouhých 550 m², v Krásném Březně nastal zcela zásadní krok v rozvoji
které firma pronajala v průmyslovém areálu
pobočky. Areál je přímo napojen na mezinárodní silPodhoří v městské části Všebořice. To však stačilo na
nici E 442, dále na tranzitní železniční koridor, prosamém počátku, kdy pobočka začala realizovat sběr- pojující celou Českou republiku, který je (stejně jako
nou službu pro balíkové, kusové a paletové zásilky. Labská cesta v části lodní přepravy) součástí IV. tranRychlé zvyšování objemu přepravovaného zboží ved- sevropského multimodálního koridoru. Další výholo k tomu, že pobočka brzy využila celý areál. Přesto,
dou areálu jsou rozsáhlé využitelné venkovní prostory.
že prostory nebyly původně uzpůsobeny na logistické
Pobočka se neustále rozvíjí, a to nejen co do manioperace, byla pobočka díky promyšleným investicím
pulačních, skladových a administrativních prostor, ale
a také pracovnímu nasazení zaměstnanců úspěšná.
také co do poskytovaných služeb a nových projektů.
Nabídka služeb se rozšířila o celovozové přepravy,
ale také o skladování a logistické služby. Nedostatek
Mimo standardních služeb – vnitrostátní a meprostor pro logistiku byl v roce 2005 provizorně vy- zinárodní přepravy balíkových, kusových a paletových
řešen vznikem detašovaného pracoviště v nedalekém
zásilek a celovozových přeprav, je v ústecké pobočce
Děčíně. Vedení pobočky hledalo nové možnosti, jak
na velmi vysoké úrovni poskytování logistických slurealizovat dosavadní služby efektivněji, a to nejen žeb. Probíhá zde skladování a distribuce společnosti
z hlediska ekonomického výsledku, ale také z hledis- INVA, která je dodavatelem stavební chemie značky
ka zvýšení úrovně servisu. Prvním krokem v tomto
Soudal. O spolupráci s obchodní divizí Buderus firsměru bylo založení nové pobočky (2006) v Liberci.
my Bosch Termotechnika píšeme na str. 9 tohoto
„Rozdělením severních Čech do dvou regionálních
vydání. Nesmíme opominout ani celní služby. „Naobvodů se zefektivnily a zrychlily toky zboží. Čas
bízíme kompletní servis v celních službách, včetně
pro svoz zásilek k další systémové přepravě se pro- manipulačních prací v celním pásmu, jako je nakládka
dloužil, což mnozí klienti velmi přivítali,“ řekl ředitel
a vykládka kontejnerů, včetně možnosti dočasného
ústecké pobočky Tomáš Neumann. „Museli jsme ale
uskladnění v našem celním skladu. V současné době
vyřešit nedostačující prostory ústecké pobočky, což
proclíváme hlavně importní kontejnery, konkrétně
se nám povedlo díky smlouvě s Českými přístavy a.s., kontejnery z Číny,“ říká k tomu Tomáš Neumann.
která nám i Přístavům přinesla možnosti dalšího „ Rádi bychom využili možností, které poskytuje tento
rozvoje našich podnikatelských záměrů.“ Díky spo- skladový areál, a v budoucnu nabízeli zákazníkům dallečné investici Českých přístavů a Geis CZ vzniklo ší servis v podobě překládek a skladování kontejnerů,
v budově Východního přístavu distribuční a logistic- ale i například železniční přepravu. Výhodná poloha
ké centrum skupiny Geis.
pobočky k tomu přímo vybízí.“ Prostředí pobočky,
i rozvoj, který zde probíhá, přesvědčuje o tom, že zde
pracuje kvalitní tým odborníků. —
14 | Z MÍSTA
Den s FOD
Občanské sdružení Fond Ohrožených Dětí, které pomáhá opuštěným, týraným, nebo jinak
ohroženým dětem znáte hlavně díky jeho projektu Klokánek. Před čtyřmi lety jsme se
připojili k těm, kteří tento projekt podporují.
P
éče o děti v pěstounských rodinách a dětských domovech je nákladná a představitelé sdružení vítají každou pomoc, ať už se
jedná o finanční či věcné dary nebo služby. Čokoládovny Fikar, jeden z našich zákazníků, věnuje tradičně dětským domovům Klokánek vánoční
cukroví. Naše přepravní služby jsou v tomto případě samozřejmě bezplatné.
Letos byla naše spolupráce rozšířena o podporu
dětského dne, který FOD pořádal v zámeckém
parku Hořovice. Vedení společnosti poskytlo na
tento účel věcné dárky v hodnotě 20 000,- Kč.
Když jsme záměr o podpoře dětského dne zve-
řejnili, začaly se scházet z celé republiky další balíčky s dárky od našich zaměstnanců.
Počasí se povedlo a téměř 600 dětí z domovů a náhradních rodin prožilo krásný den plný her
a zábavy. Za své výkony v různých soutěžích si
děti vybraly odměnu. Ať už to byly DVD s pohádkami a knížky od skupiny Geis nebo hračky
od našich kolegů, které jsme spolu s dárky ostatních sponzorů rozdávali, udělaly dětem velkou
radost. Další „letní“ projekt s FOD proběhl v červenci, kdy skupina Geis v ČR zajistila knihy
a hračky a drobné pomůcky pro letní tábory dětí
z domovů Klokánek. —
Nové webové
stránky Geis CZ
Podoba nových stránek
společnosti Geis CZ,
které jsou v plném provozu
od června letošního roku,
vychází ze stejného
grafického základu jako
stránky mateřské
společnosti Geis Group.
Uživatel ocení přehledné
členění a možnost rychlé
orientace na stránkách.
Mimo základních informací o službách a jejich
rozsahu, historii i současnosti firmy či nabídky
pracovních pozic obsahují stránky i praktické
pomůcky. Nejbližší pobočku například zjistíte
zadáním svého poštovního směrovacího čísla,
základní cenu vnitrostátních systémových přeprav
si vypočtete zadáním
parametrů zásilky na
kalkulačce. Přímo ze stránek
můžete zaslat poptávku
na veškeré přepravní
a logistické služby, nebo
přímo objednávku konkrétní přepravy. —
V zámecké zahradě s pohádkovým
DVD od skupiny Geis –
opravdu krásný dětský den
Z MÍSTA | 15
Ostravská pobočka podpořila nadaci Patrik dětem
Nadace Patrik dětem, která se snaží zlepšit péči o handicapované děti a integrovat je do normálního života, se neomezuje pouze na sběr finančních prostředků, ale snaží se svými aktivitami upozornit na problémy v této oblasti a pořádat akce, při kterých
se stírají rozdíly.
V sobotu 12. 6. 2010 uspořádala spolu s obcí Kyjovice dětský den nazvaný „Na soutoku“. Název
vyjadřuje spojení světů dětí zdravých a handicapovaných, a také propojení měst a obcí. Celodenní
rodinný open-air v překrásném prostředí zámecké
zahrady v Kyjovicích podpořila i skupina Geis, konkrétně její ostravská pobočka. Drobné dárky, hračky a knížky, které za naši skupinu předávala Ivana
Václavíková, vedoucí provozu General Parcel Čechy v Ostravě (na snímku uprostřed) udělaly všem
dětem radost. Na dětském dni vystoupil např. Václav Neckář, Kamil Střihavka, Markéta Konvičková
a zúčastnila se ho hlavně Markéta Sidková, držitelka
bronzové medaile za lukostřelbu na paralympiádě v Pekingu 2008. —
„Veselý deštník“ skupiny Geis přinesl
dětem radost
Obchod na plovárně
Hlavní představitelé českého obchodu se 23. června sešli na společenském večeru Retail Business Mixer, který se konal v pěkném prostředí Občanské plovárny v Praze. Příležitost představit se současným a hlavně potenciálním zákazníkům využila
i naše skupina.
T
éměř 500 osob z řad zástupců řetězců (Ahold
Czech Republic, Makro Cash&Carry, Tesco
Stores ČR, Globus, OBI, Bauhaus), dále nájemců obchodních center (Zara, Geco, Baťa,…), výrobců a dodavatelů služeb pro retailový průmysl využili
možnosti setkat se v neformálním prostředí pražské
Občanské plovárny k tomu, aby navázali nové obchodní vztahy a seznámili se s novinkami svých dodavatelů.
Využili jsme této příležitosti k tomu, abychom představili příjemným způsobem svoje služby.
Pozornost návštěvníků jsme upoutali ihned při vstupu
do prostoru akce, kde zářily deštníky s logy našich společností a upoutávka na program našeho stánku. Připravili jsme zájemcům propagační desky a informace o jednotlivých společnostech (Geis CZ, General Parcel
Čechy a TEN Expres Slovakia), prezentační film o skupině a jejích službách. Úspěch měla i elektronická hra
Nintendo, která spočívala v získání největšího počtu
úlovků při virtuálním rybolovu. Vítěz, který byl vyhlášen moderátorkou televize Nova Martou Ondráčkovou na hlavním pódiu akce, si odnesl výčepní zařízení,
opatřené logy našich společností.
Na pražské Občanské plovárně
se obchodovalo v neformální
a příjemné atmosféře
Součástí oficiálního programu bylo i předávání diplomů českým firmám, jejichž potravinářské výrobky
získali ocenění na celosvětové soutěži SIAL d´OR
v Paříži. Závěr večera patřil tradiční tombole, ve
které mohli návštěvníci vyhrát i reklamní dárky naší
skupiny. Věříme, že tato akce pomohla k dalšímu
zvýšení znalosti našich produktů a podpořila dobrou
image naší společnosti. —
Od plánování přes výrobu
až po zabalení – poskytujeme
zakázková balící řešení!
OBALOVÍ SPECIALISTÉ
Geis Industrie-Service GmbH
Tel.: 0911 64178239
E-Mail: [email protected]
Georg Lechner GmbH
Tel.: 089 6651850
E-Mail: [email protected]
Download

Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E