1/2013
20. října, XVII. ročník
MIGATRONIC
Automig2-i
Adaptivní zkratové svařování tenkých plechů
Focus TIG 200 AC/DC
Migatronic DataLogger – záznam provozu svař. zařízení
Bezplatné postupy svařování Migatronic
AIR PRODUCTS
Možnosti sledování svařovacích procesů
Zákaznické výhody při využití laboratoří AP
HADYNA - INTERNATIONAL
Reportáž z výstavy Schweissen & Schneiden
Prodavači robotů
YASKAWA
Inovativní automatické řešení na výrobu hřídelí
Řezání a svařování osvětlovacích stožárů
FSU – bezpečnostní ovladač pro roboty MOTOMAN
MotoSence – optické řešení pro roboty MOTOMAN
GCE
Spořič plynů GS 35
SKS
SKS Welding Systems na výstavě v Essenu
ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV
Provádění a posuzování stavebních konstrukcí
dle ČSN EN 1090
Partner časopisu
REPORTÁŽ Z VÝSTAVY SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Snižte náklady na ochranné plyny při svařování.
SPOŘIČ PLYNŮ GS
35
je jednoduchý, bezchybný a levný.
1
redukční ventil
3
spořič plynu
rychlospojka
Doporučená prodejní cena spořiče: 1.757,- Kč.
2
Garantujeme úsporu ochranných plynů.
10% plynu uspoříte vždy, při bodování i 50%.
Přijedeme, změříme a spočítáme Vám Vaši úsporu. Zdarma.
Pro více informací se obracejte na [email protected]
editorial
EDITORIAL
OBSAH
Spořič plynů GS 35 . . . . . . . . . . . . .str. 2
Ohlédnutí za výstavou
Schweissen & Schneiden 2013 . . . . .str. 4–13
Provádění a posuzování stavebních
ocelových a hliníkových konstrukcí
podle požadavků norem řady
ČSN EN 1090 . . . . . . . . . . . . . str. 14–15
Vážení čtenáři!
Zdravíme Vás z redakce časopisu Svět Svaru. Toto vydání
je v roce 2013 první, které se zpožděním vychází do těchto
podzimních dnů.
Kdybychom se měli vymlouvat, proč časopis vydáváme až ve
druhé půlce roku, odkaz na velké množství práce, hektičnost doby,
či jiné podobné důvody, by zněl poněkud fádně, ovšem je to velmi
blízko skutečné pravdě.
Dlouho jsme s vydáním prvního čísla časopisu váhali. Ovšem
velmi časté dotazy z našeho okolí typu „kdy bude vydán další
časopis Svět Svaru.“ nás donutil připravit pro letošní rok ještě dvě
čísla. To první máte právě ve svých rukou.
Podzim 2013 je v oblasti technologie svařování a řezání kovů ve
znamení výstavy Schweissen & Schneiden, která se v době od 16. do
21. 9. 2013 konala v německém městě Essen. Ani my jsme nemohli
na této výstavě chybět. V tomto čísle Vám tedy přinášíme rozsáhlou
reportáž o této akci.
Dalším důležitým tématem tohoto vydání jsou informace
o zavedení platnosti důležité normy ČSN EN 1090, která zásadně
mění způsob posuzování shody svařovaných ocelových a hliníkových
konstrukcí. V tomto vydání přinášíme o této problematice dva články.
Na dalších stranách pak přinášíme další zajímavé informace ze
světa svařování. Druhé letošní vydání plánujeme na druhou polovinu
listopadu.
Přejeme Vám hezký podzim a hodně úspěchů v práci.
Možnosti sledování
svařovacích procesů . . . . . . . . . . str. 16–18
Může prodavač robotů zvítězit
nad zdravým rozumem? . . . . . . . . str. 19–22
Záznam parametrů svařování
a snadná příprava WPS . . . . . . . . . . str. 23
Migatronic Automig2-i . . . . . . . . . . . str. 24
Adaptivní zkratové svařování
tenkých plechů . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Migatronic Focus TIG 200 AC/DC PFC
– malý, ale výkonný pracant . . . . . . . . str. 24
Migatronic DataLogger – záznam provozu
svařovacích strojů . . . . . . . . . . . . . str. 25
Bezplatné postupy
svařování Migatronic . . . . . . . . . . . . str. 25
Inovativní automatické řešení
na výrobu hřídelí . . . . . . . . . . . . . . str. 26
Daniel Hadyna, Ostrava
Standardní robotické řešení
YASKAWA pro řezání a svařování
osvětlovacích stožárů . . . . . . . . . . . str. 26
FCU – bezpečnostní ovladač
pro roboty MOTOMAN . . . . . . . . . . str. 27
Výkonné optické řešení MotoSence
pro roboty MOTOMAN . . . . . . . . . . str. 27
SKS Welding Systems na veletrhu
Schweissen & Schneiden 2013 . . . . str. 28–29
Murphyho svařovací zákony, inzerce . . . str. 30
Svět Svaru
Vydává Hadyna - International, spol. s r. o.
Redakce:
Jan Thorsch
Kravařská 571/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Odbornou korekturu provádí:
Český svářečský ústav, s. r. o.
prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Areál VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Za obsahovou kvalitu a původnost článků zodpovídají
autoři. Časopis je zasílán zdarma všem zájemcům
a uživatelům svařovacích a řezacích technologií
pro spojování a řezání kovů.
Platí pro území České republiky a Slovenska.
Časopis lze objednat písemně na výše uvedené
adrese nebo na http://www.svetsvaru.cz
telefon: (+420) 596 622 636, fax: (+420) 596 622 637
e-mail: [email protected]
mobilní telefon: (+420) 777 771 222
Registrace: ISSN 1214-4983, MK ČR E 13522
SVĚT SVARU
Upozornění:
Časopis Svět Svaru je zdarma distribuován v České a Slovenské republice
výhradně firmám, které aktivně svařují. Počet zasílaných výtisků na jednu
firmu není běžně omezen. Časopis je neprodejný. Časopis nelze zasílat na
soukromé osoby. Časopis je zasílán do knihoven v ČR, které zasílání časopisu
požadují, nebo to nařizuje platná legislativa. Pokud požadujete zasílat časopis,
kontaktujte nás přes e-mail na adrese: [email protected], případně faxem
(+420) 596 622 637. Více informací získáte na internetových stránkách
http://www.svetsvaru.cz. Datum dalšího vydání plánujeme na 25. listopadu 2013.
Redakce
/3
výstavy
Ohlédnutí za výstavou „Schweissen & Schneiden“ 2013
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Ve dnech 16.–21. 9. 2013 se v německém
městě Essen konala jedna z nejvýznamnějších světových výstav svařovací techniky.
Tato akce se koná pravidelně každé 4 roky,
letos se jednalo již o 18. ročník této výstavy.
Naše redakce může srovnávat poslední 4 tyto
výstavy. Výstaviště v Essenu jsme navštívili
– zde přinášíme malé ohlédnutí za touto
nejvýznamnější akcí letošního roku v oboru
svařování.
Základní informace o výstavě
Výstava Schweissen & Schneiden se konala
na moderním výstavišti v německém městě
Essen. Jen pro základní informaci, Essen je
9. největším městem v Německu, s průměrným
počtem obyvatel 590 000. Je vzdálené přibližně
700 km od Prahy.
V moderních krytých pavilonech se ročně
koná přibližně 30 různých výstav a veletrhů, které
ročně navštíví přes 1,4 miliónů návštěvníků.
Každé čtyři roky se zde schází celosvětová odborná veřejnost v oblasti svařování, řezání kovů
a příbuzných oborů, a to právě na mezinárodním
veletrhu Schweissen & Schneiden.
Této výstavy se zúčastnilo 1 017 vystavovatelů
ze 40 různých zemí světa. Výstava byla skutečně
impozantní. Celkově bylo obsazeno 12 pavilonů.
Na výstavě jsme se pohybovali první dva dny
a návštěvníků bylo na výstavišti opravdu mnoho.
Podle závěrečné zprávy přijelo do Essenu na
výstavu přes 55 000 lidí z více než 130 různých
států.
Zajímavosti, naše postřehy z výstavy
Při návštěvě výstavy jsme se zajímali o novinky
především u partnerů časopisu Svět Svaru. Neopomněli jsem však navštívit expozice firem, které
ve větším měřítku rovněž působí na českém
i slovenském trhu.
Je nepsaným pravidlem, že na výstavu
Schweissen & Schneiden se připravují
velké premiéry zásadních novinek u všech
významných výrobců. Popsat a zmínit v tomto
článku všechny hlavní novinky je však nemožné.
Vybrali jsme si pouze některé zajímavosti
a postřehy z výstavy, které nás na první pohled
nejvíce zaujaly.
Nová Integra AP
Společnost Air Products je skutečným světovým lídrem na poli dodávek technických plynů
a technologií s nimi spojených. Firma představila
4/
SVĚT SVARU
výstavy
novou inteligentní tlakovou láhev známé koncepce INTEGRA. Jedná se o láhev s integrovaným
redukčním ventilem, která dokáže bezdrátově
vysílat informace o svém aktuálním stavu náplně
s plynem do centrálního software. Umožňuje
diagnostiku nežádoucího úniku plynu v rozvodu
plynu nebo ve svařovacím stroji, a také automatické objednávání docházející náplně apod.
Na první pohled se jednalo o běžnou expozici
technologií, které společnost Air Products prezentuje. Ovšem toto řešení inteligentní komunikace může být dalším milníkem nových standardů
v oblasti tlakových lahví pro technické plyny.
Tříosé polohovadlo s nosností 20 tUN
Na výstavě jsme měli znovu možnost vidět
tříosé 20tunové svařovací polohovadlo. Bylo to
již potřetí v rámci konání této výstavy za sebou,
kdy bylo toto polohovadlo vystaveno ve stejném
pavilonu a na stejném místě. Takových zařízení
se v České i Slovenské republice neprodá ročně
mnoho a není běžně k vidění.
Je to impozantní ohromné zařízení, které nás
vždy a znovu svou velikostí ohromí. Z tohoto
důvodu jej zde zmiňujeme a přinášíme jeho
fotografii.
1. Nová tlaková láhev INTEGRA od společnosti Air Products umožňuje bezdrátové vyhodnocení aktuálního stavu náplně láhve, diagnostiku úniku plynu
z rozvodu plynu, automatické objednání náplně při nízkém stavu náplně apod.
Robotizace/automatizace
Na výstavišti nebylo možné přehlédnout, že
téměř na každém stánku byl postavený nějaký
svařovací robot. Je vidět, že robotizace nejen
svařování, ale také ostatních průmyslových
technologií, je aktuální disciplínou a zesilujícím
trendem.
Na výstavě jsme měli možnost vidět průmyslové roboty všech hlavních značek. Každý výrobce
různého zboží pro svařování se snaží své výrobky
v rámci možností pro robotizaci zaměřit. Proto
byly k vidění nejen všechny svářečky tzv. „pověšené“ na svařovacích robotech, ale také nové
robotické svařovací hořáky, čističky hořáků,
nové typy podavačů studeného drátu pro TIG
svařování apod.
V porovnání s minulými ročníky robotizace
svařování značně svou pozici posílila, bylo to
jedno z hlavních témat celé výstavy.
Velikosti stánků ESAB a Lincoln
Impozantní tříosé polohovadlo pro ruční svařování má max. nosnost 20 tun.
V posledních 5 letech je patrné, že přístup
k informacím prostřednictvím internetu postupně
začíná snižovat význam mezinárodních výstav
a veletrhů. Většina důležitých informací je právě
přes internet rychle dostupná. Výstavy se postupně stávají spíše kontaktním místem pro stávající
i nové zákazníky.
Výstavy se stávají také drahé. Rovněž objednávkový prodej realizovaný přímo na výstavách
se postupně výrazně snižuje. Každá firma je tedy
donucena přehodnotit své aktivity a především
přehodnotit své náklady na výstavy.
Tento nezadržitelný trend se ukázal rovněž
v Essenu. Dvě největší světové firmy, společnosti
Esab a Lincoln, již nebyly tak megalomanské,
jako v předchozích ročnících. Musíme poctivě
říci, že v minulých ročnících nás velikost expozic
těchto světových lídrů „dostala na kolena“. Obě
tyto firmy zabíraly min. půlku jednoho celého
pavilonu.
V letošním roce byly obě expozice o poznání
menší. Přesto byly jako vždy krásné, plné exponátů a novinek. A také plné návštěvníků a svých
příznivců.
Svařovací stroje
Společnost Yaskawa představila dvě hlavní novinky. Nové typy svařovacích robotů s integrovanou kabeláží a robota pro laserové aplikace.
SVĚT SVARU
Pokaždé, když zavítáme na výstavu Schweissen & Schneiden v Essenu nás zaskočí, kolik
existuje různých výrobců svářeček, kolik se
těchto firem na výstavišti vždy prezentuje.
/5
výstavy
Společnost ESAB si pro letošní ročník výstavy připravila zajímavou expozici plnou různých praktických ukázek svých zařízení a materiálů. Byla umístěna
na svém tradičním místě, podobně jako v předchozích ročnících.
Robot KUKA s max. nosností 500 kg.
Pes a nad ním orel postavený ze suchých předloh používaných pro
autogenní techniku.
Další robot na stánku Kemppi. V pozadí hezká maketa námořní lodě.
Společnost Migatronic představila nové možnosti univerzální integrace svařovacích strojů této značky na různé značky průmyslových robotů. A to jak pro metodu MIG/MAG, tak také pro metodu TIG a svařování plasmou.
6/
SVĚT SVARU
výstavy
Firma Rehm je u nás poměrně známá. Barva těchto strojů je žlutě oranžová.
Další značka strojů v zelené barvě.
... a drak z podobných autogenních komponentů.
SVĚT SVARU
Jedna z expozic s čínskými svářečkami.
Další robotická aplikace na stánku Dinse. Laserové svařování s vyhledáváním pracovní pozice.
/7
výstavy
Společnost TBi na svém stánku ukázala možnosti použití jejich robotických hořáků skutečně impozantně. Vystavila čtyři různé značky svařovacích robotů, které osadila svými svařovacími hořáky.
Také na stánku společnosti Kjellberg byl robot k vidění.
Společnost Lincoln patří ke světovým lídrům v oblasti výroby a prodeje svařovací techniky. V Essenu prezentovala rovněž řadu zajímavých novinek.
8/
Ocelová svářečka.
SVĚT SVARU
výstavy
Společnost Migatronic je jedna z evropských lídrů na poli kvalitní svařovací techniky. Představila několik novinek na svém impozantním a hezkém
stánku. Je to jedna z partnerů našeho časopisu.
... a ještě jedna vlasatá ocelová svářečka.
Další – nám méně známý výrobce svařovacích strojů. Převládá černá barva.
... a další nám méně známý výrobce svařovacích strojů. Zde převládá červená barva.
SVĚT SVARU
/9
výstavy
Zde mají svařovací stroje zase zelenou barvu.
Italská firma CEA má nosnou barvu svých strojů zase žlutou.
Skutečně hezká expozice s čínskou svařovací technikou.
10 /
SVĚT SVARU
výstavy
Ocelová žena na stánku polské firmy RCH-RYWAL.
Samozřejmostí byly stánky všech hlavních lídrů,
které známe z českého a slovenského trhu,
kteří na podobné akci nemohou samozřejmě
chybět.
Ovšem pro laika je těžké se v tak velké konkurenci vyznat. Zpravidla jsou tyto stroje na první
pohled odlišené základní barvou svých strojů.
Ve všech pavilonech bylo k vidění tolik
modrých, zelených, černých, žlutých, červených
Další část pavilonu, kde byly soustředěny další čínské expozice.
SVĚT SVARU
strojů dalších, méně známých značek, že je až
s podivem, že se všichni tito výrobci na trhu udrží
a ekonomicky prosperují. Zde přinášíme jen
některé fotografie expozic, kde se prezentovaly
svařovací stroje méně známých značek.
Svařovací hořáky
Svařovací hořáky tvoří jednu z hlavních součástí každého svařovacího stroje (máme na mysli
svářečky pro svařování v ochranných plynech).
I v letošním roce bylo k vidění mnoho výrobců
svařovacích hořáků. Ovšem jako tradiční výrobce
je nutné vzpomenout na firmy TBi a Binzel
Abicor, které se prezentovaly v rámci velkých
expozic.
Ovšem nejvíce dodavatelů – stánků se svařovacími hořáky bylo z Asie. Především čínské
expozice byly plné tohoto zboží.
Robo svářeč z oceli.
/ 11
výstavy
Typické čínské expozice. Takových bylo v řadě i 15 stánků s různým sortimentem.
Čínské expozice
Na minulém ročníku se prezentovalo velmi
mnoho čínských vystavovatelů, kteří byli soustředěni do jednoho menšího pavilonu.
Asi není potřeba říkat, že velká část především
spotřebního materiálu pro svařování, je vyráběna
právě v Číně. Někde jsme zaslechli, že v Číně
je přes 2 500 výrobců svařovací techniky. Letos
bylo čínských stánků v Essenu velmi mnoho.
Odhadem 2x až 3x více, než před čtyřmi lety.
Bylo to znát. Na výstavě snad nebyl ani jeden
pavilon, ve kterém by se čínské expozice nevyskytovaly.
Otázkou je, čím se mohou čínští výrobci
úspěšně prezentovat. Svařovací materiál je svou
nestálou kvalitou spíše komplikace. Podobně
je tomu se spotřebními díly, např. na svařovací
hořáky. Čínské svařovací stroje zatím svou technologií nemohou konkurovat světovým značkám,
přestože valná většina značkových strojů se začíná licencovaně v Číně nebo v Indii vyrábět také.
Někteří vystavovatelé byli samou prezentací značně unaveni.
Další typická čínská expozice se samostmívacími kuklami a svářečkami.
12 /
SVĚT SVARU
výstavy
Svářečka pro obalenou elektrodu na baterky od společnosti Lorch.
V celku bylo i zajímavé, že se stále prezentovaly
především čínské svářečky pro svařování obalenou
elektrodou. Levnější než nejlevnější. Přitom každý
odborník na svařování ví, že hlavní a nosnou technologií je svařování v ochranných plynech.
Svářečky na baterie
V oboru svařovací techniky se pohybujeme
déle než 20 let. Je jen málo věcí, které by nás
v technologii svařovacích strojů výrazně zaskočily. A stalo se. Na dvou stáncích byly vystaveny
dvě horké novinky – svářečky na baterie!
Možná, že to nemusí být taková novinka.
Ovšem my jsme se s tímto ještě nikdy nesetkali.
Tyto svařovací stroje jsou určené pro svařování
obalenou elektrodou. Svářečky na baterie jsou
ideální řešení pro malé opravy nebo menší montáže v terénu, pro drobné stavební práce apod.
Na jedno nabití baterie umožní svařování
více než 18 kusy obalených elektrod o průměru
2,5 mm.
Ovšem cena těchto řešení překračuje částku
2 000 Eur. Je otázkou, zda to bude na našem
trhu za takovou cenu ve větším měřítku prodejné.
Postavy z kovů
Na výstavě nechyběly také postavy z kovů.
Zde vám přinášíme několik jejich zajímavých
fotografií. Byly svařeny z kovu nebo sestaveny
z různých součástek, např. redukčních ventilů,
suchých předloh apod.
Příští ročník
Další svářečka pro obalenou elektrodu na baterky od společnosti Fronius.
SVĚT SVARU
Příští ročník mezinárodního veletrhu svařování
Schweissen & Schneiden, v pořadí již 19., se
bude konat v září roku 2017.
/ 13
bezpečnost práce
Provádění a posuzování stavebních ocelových
a hliníkových konstrukcí podle požadavků norem řady čsn en 1090
www.csuostrava.eu
doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc., ČSÚ, s. r. o. Ostrava; Ing. Stanislav Zrza, TZÚS, s. p. Ostrava
Současný stav v zemích EU
K zásadní změně v oblasti provádění a posuzování ocelových a hliníkových stavebních
konstrukcí došlo v létech 2008 až 2010, kdy byl
vydán soubor norem řady EN 1090 (EN 1090-1,
EN 1090-2 a EN 1090-3). Zatímco norma EN
1090-1 stanovuje požadavky na jednotné posuzování shody ocelových a hliníkových konstrukcí,
normy EN 1090-2 a EN 1090-3 stanovují technické požadavky na jejich provádění (EN 1090-2
pro ocelové konstrukce, EN 1090-3 pro hliníkové
konstrukce).
V lednu 2011 byla evropskou komisí schválená harmonizace normy EN 1090-1 (vydáno ve
věstníku harmonizovaných standardů NANDO),
čímž byl jednotný postup v posuzování shody
v rámci členských zemí EU potvrzen. Přechodné
období pro používání souběžné platnosti pro
posuzování shody v národním a evropském
systému bylo stanoveno na datum 1. 7. 2014.
Současný stav v ČR
V březnu a dubnu 2009 byly v ČR vydány
překladem české verze norem ČSN EN 1090-2
a ČSN EN 1090-3 a v březnu 2010 pak následně ČSN EN 1090-1. V září 2010 byla vydána
změna Z1 normy ČSN EN 1090-1, která s účinností od 1. 9. 2011 zrušila platnost národních
norem pro provádění a posuzování stavebních
konstrukcí, zejména pak norem ČSN 73 1411,
ČSN 73 1495, ČSN 73 2601, ČSN 73 2602
a ČSN 73 26011. Vydáním změny Z1 normy
ČSN EN 1090-1 Česká republika ztratila
možnost provádět posuzování shody ocelových
konstrukcí v období souběžné platnosti (do
1. 7. 2014) podle požadavků národních norem
a postavila výrobce v České republice před
následující problémy:
–systém řízení výroby výrobců ocelových
a hliníkových konstrukcí používajících proces
tavného svařování musí odpovídat požadavkům norem řady ČSN EN ISO 3834 resp.
ČSN EN ISO 14554 při odporovém svařování,
–kvalifikace svářečů musí odpovídat požadavkům evropských norem – ČSN EN 287-1,
ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 1418,
–dohled nad svařováním musí provádět kvalifikovaný svářečský dozor, jehož povinnosti,
odpovědnosti a pravomoce jsou uvedeny
v ČSN EN 14731,
–personál pro kontrolu svarů musí být kvalifikovaný podle požadavků evropských norem
a standardů (např. ČSN EN 473),
–svařování se musí provádět kvalifikovanými
postupy WPQR za použití specifikace postupu
svařování (WPS),
–při obloukovém svařování feritických ocelí
a korozivzdorných ocelí mají být dodržovány
požadavky a doporučení ČSN EN 1011-1,
ČSN EN 1011-2 a ČSN EN 1011-3.
Z výše uvedených požadavků je zřejmé,
že organizace zabývající se prováděním
ocelových a hliníkových konstrukcí, zejména
pak ty organizace, které při výrobě využívají
proces svařování, byly postaveny před obtížný
úkol a to, přejít v poměrně krátké době ze
systému opírajícího se o národní předpisy
a normy (např. ČSN 73 2601, ČSN 05 0705,
ČSN 05 0211, norem řady ČSN 05, 06, aj.)
na systém splňující požadavky evropských
norem.
14 /
Způsob posuzování shody podle požadavků
ČSN EN 1090-1
Tento způsob posuzování je možno uplatňovat
od ledna 2011, kdy došlo k harmonizaci normy
EN 1090-1:2009. Harmonizace zaručuje jednotný postup posuzování a vzájemnou akceptaci
vydaných dokumentů „ES Certifikátů systému
řízení výroby“ v rámci zemí EU sdružených
v CEN/CENELEC.
Posuzování konstrukčních ocelových a hliníkových dílců a sestav podle požadavků ČSN EN
1090-1 přináší průlom do způsobu posuzování,
neboť na konstrukční ocelové a hliníkové stavební dílce je pohlíženo jako na soubor výrobků,
které lze podle náročnosti provádění zařadit do
tříd EXC1 až EXC4. Požadavky na provádění
konstrukcí jsou stanoveny v:
–ČSN EN 1090-2 „Provádění ocelových
a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické
požadavky na ocelové konstrukce“,
–ČSN EN 1090-3 „Provádění ocelových
a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické
požadavky na hliníkové konstrukce“.
Způsob posuzování (prokazování) shody je
stanoven v ČSN EN 1090-1, příloha ZA, tabulka
ZA.2 a odpovídá systému prokazování shody 2+.
Tento systém stanoví a rozděluje úkoly, jenž jsou
v zodpovědnosti výrobce a notifikované osoby
(certifikující organizace). Seznam úkolů je uveden v ČSN EN 1090-1, příloha ZA, tabulka ZA.3.
Podle ČSN EN 1090-1, příloha ZA, tabulka
ZA.3 jsou povinnosti výrobce následující:
–provést zkoušku typu v rozsahu ČSN EN
1090-1, kap. 6.2,
–zavést, dokumentovat a udržovat systém řízení
výroby (FPC – Factory Production Control)
v rozsahu ČSN EN 1090-1, kap. 6.3,
–v rámci plánu FPC průběžně ověřovat výrobky
v rozsahu a s četností dle ČSN EN 1090-1,
kap. 6. 3. 7, tab. 2.
Úkoly notifikované osoby při hodnocení shody
podle ČSN EN 1090-1, příloha ZA, tabulka ZA.3 jsou:
–provést počáteční inspekci v místě výroby
s cílem posoudit FPC a stav jeho zavedení,
výrobní možnosti s ohledem na třídu provádění konstrukce (EXC1 až EXC4) a úplnost
provedené typové zkoušky,
–v případě kladných závěrů vydat: „Protokol
o výsledku posouzení systému řízení výroby“
a „ES Certifikát systém řízení výroby“,
–pravidelně provádět dohled nad fungováním FPC a vydat „Zprávu o dohledu nad
systémem řízení výroby“ potvrzující platnost
vydaného certifikátu,
–ES Certifikát systému řízení výroby vydaný
notifikovanou osobou má platnost ve všech
zemích EU sdružených v CEN/CENELEC.
První dohled nad certifikovaným systémem
musí být proveden jeden rok po počátečním
posouzení. Četnost dohledů je stanovena v ČSN
EN 1090-1, příl. B, kap. B.4.2, tab. B.3. a závisí
na dosažené třídě provádění konstrukce přidělené výrobci.
Prohlášení o shodě (CPD) a prohlášení
o vlastnostech (CPR)
Na základě Směrnice rady č. 89/106/EHS,
o sbližování právních a správních předpisů
členských států týkajících se stavebních výrobků
z 21. 12. 1988, musí výrobce vypracovat prohlášení o shodě. Informace týkající povinných údajů
uváděných v prohlášení o shodě jsou uvedeny
v ČSN EN 1090-1, příl. ZA, kap. ZA.2. 3.
Od 1. 7. 2013 bude Směrnice rady č. 89/106/
EHS nahrazena Nařízením evropského parlamentu a rady č. 305/2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Na základě této změny bude
výrobce povinen nahradit prohlášení o shodě
prohlášením o vlastnostech výrobku (CPR). Toto
prohlášení bude moci vypracovat na podkladě
certifikátů shody nebo prohlášení o shodě,
která byla dříve vydána ve shodě se směrnicí
č. 89/106/EHS.
Označení shody CE a označení štítkem
Výrobce je zodpovědný za připojení označení
CE. Připojení označení shody CE musí být
v souladu se směrnicí 93/68/EC a musí být
viditelně umístěno na dílci nebo může být na
připevněném štítku, na obalu nebo na přiložené
obchodní dokumentaci. Informace jež se musí
připojit k označení shody CE jsou spolu se vzory
označení shody CE pro různé deklarované charakteristiky uvedeny v EN 1090-1, kap. ZA.3.
Třídy provedení
Veškeré ocelové konstrukce je nutno zařadit
do příslušné třídy provedení:
–Třídy provedení: EXC1 až EXC4 požadavek
přísnosti vzrůstá od EXC1 do EXC4.
–Třídu provedení lze použít na celou konstrukci,
nebo její část nebo na zvláštní detaily.
–Konstrukce může obsahovat různé třídy provedení
–Pokud není stanovena třída provedení,musí se
použít EXC2.
Pro třídy provedení EXC2 až EXC4 se musí
dokumentovat následující body:
–přiřazení úkolů a odpovědnosti během různých fází projektu,
–použité postupy projektu, metody a pracovní
instrukce,
–kontrolní plán specificky pro konstrukce,
–postupy pro provádění změn a úprav,
–postupy pro práci s neshodami, žádosti o úlevy a spory o jakosti,
–zádržné body nebo požadavek na důkazní
kontroly nebo zkoušky a další vybrané požadavky.
Svařování
Svařování se musí provádět v souladu s požadavky příslušné části EN ISO 3834
Podle tříd provedení se uplatňují následující
části 3834:
–EXC1 – Část 4 Základní požadavky na jakost,
–EXC2 – Část 3 Standardní požadavky na
jakost,
–EXC3 a EXC4 – Část 2 Vyšší požadavky na
jakost.
Obloukové svařování feritických ocelí korozivzdorných ocelí má splňovat požadavky a doporučení EN 1011-1,2,3.
Obsah technologického postupu svařování
–Specifikaci postupů svařování (WPS)
–Opatření použité k zabránění deformacím
během a po svařování
SVĚT SVARU
bezpečnost práce
Další problematika svařování
–Sled svařování
–Požadavky na mezioperační kontrolu
–Otáčení dílců při svařovacím postupu
–Detaily uplatněných omezení
–Opatření kterými se má předejít vzniku lamelárních trhlin
–Zvláštní zařízení pro svařovací materiály
–Kritéria přípustnosti vad
–Kontrolní a zkušební plán
–Požadavky na identifikaci svaru
–Požadavky na povrchovou úpravu
Kvalifikace postupů svařování
Svařování se musí provádět kvalifikovanými postupy svařování v souladu s příslušnou částí
EN ISO 15609 nebo EN ISO 14555 nebo EN ISO 15620.
Kvalifikace postupu svařování pro metody 111, 114, 12, 13 a 141 závisí na třídě provedení konstrukce, základním materiálu a stupni mechanizace.
Metody kvalifikace
EXC 2
EXC 3
EXC 4
Zkouška postupu svařování
EN ISO 15614-1
X
X
X
Předvýrobní zkouška svařování
EN ISO 15613
X
X
X
Normalizovaný svařovací postup EN ISO 15612
Xa
–
–
Využití dřívějších zkušeností
EN ISO 15611
b
X
–
–
Zkoušené svařovací materiály
EN ISO 15610
Xdovoleno
–
není dovoleno
a Pouze pro materiály ≤ S355 a pouze pro ruční nebo částečně mechanizované svařování.
b
Pouze pro materiály ≤ S275 a pouze pro ruční nebo částečně mechanizované svařování.
–Příprava svařování
–Příprava spoje
–Skladování a manipulace se svařovacími materiály
–Ochrana proti vlivu počasí
–Sestavení pro svařování
–Předehřev
–Dočasná zařízení
–Stehové svary
–Koutové svary
–Tupé svary
–Svary patinujících ocelí
–Přípoje diagonál
–Přivařování trnů
–Žlábkové a děrové svary
–Bodové odporové svary pro tenkostěnné dílce
–Ostatní typy svarů
–Tepelné zpracování po svařování
–Provádění svařování
–Svařování mostovek
–Kritéria přípustnosti
–Svařování korozivzdorných ocelí
–Doplnění požadavků EN 1011-1
–Doplnění požadavků EN 1011-3
–Svařování různých ocelí
Kvalifikace postupu svařování pro metody 21, 22 23, 24, 42, 52, 783, 784 musí být provedena podle
následující tabulky:
Metody svařování (podle EN ISO 4063)
Specifikace postupu
Kvalifikace
Číslo Název
svařování (WPS)
postupu svařování
21 Bodové svařování
22 Švové svařování
EN ISO 15609-5
EN ISO 15612
23 Výstupkové svařování
24 Odporové svařování
EN ISO 15609-5
EN ISO 15614-13
42 Třecí svařování
EN ISO 15620
EN ISO 15620
52 Svařování laserem
EN ISO 15609-4
EN ISO 15614-11
Obloukové přivařování trnů
783 s keramickým kroužkem nebo
EN ISO 14555
EN ISO 14555a
784 v ochranné atmosféře plynu
Krátkodobé zdvihové přivařování trnů
a
Pro EXC2 je dovolena kvalifikace postupu svařování založená na dřívějších zkušenostech. Pro
EXC3 a EXC4 musí být kvalifikace postupu svařování ověřena zkouškou postupu svařování nebo
předvýrobní zkouškou.
Svářeči a svářečští operátoři
–Svářeči – kvalifikace podle EN 287-1.
–Svářečští operátoři – kvalifikace podle EN 1418.
–Svařování dutých průřezů šikmých přípojů diagonál s úhlem menším než 60° se musí ověřit zvláštní
zkouškou.
–Musí být dostupné záznamy kvalifikačních zkoušek všech svářečů a svářečských operátorů.
Dozor nad svařováním
–Provádění svařování pro EXC2, EXC3 a EXC4 musí probíhat pod přímým dohledem svářečského
dozoru, který má odpovídající kvalifikaci a zkušenosti ve svářečských operacích, jak stanoveno
v EN ISO 14731.
–V souladu se svářečskými operacemi, které se mají kontrolovat, musí mít osoba svářečského dozoru
technické znalosti podle následujících tabulek.
EXC
Oceli
Příslušné normy
(skupina ocelí)
Tloušťka (mm)
25 < t
t ≤ 25a
t > 50
≤ 50 b
EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4,
B
EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3,
(IWS)
EXC2
EN 10210-1, EN 10219-1
S420 až S700 EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6, EN 10149-2,
S
(1.3, 2, 3)
EN 10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1
EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4,
S235 až S355
EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3,
S
(1.1, 1.2, 1.4)
EXC3
EN 10210-1, EN 10219-1
S420 až S700 EN 10025-3, EN 10025-4,EN 10025-6, EN 10149-2,
C
(1.3, 2, 3)
EN 10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1
EXC4 všechny
všechny
C
a
Patní plechy sloupů a čelní desky ≤ 50 mm.
b
Patní plechy sloupů a čelní desky ≤ 75 mm.
c
Pro oceli do S275 včetně, úroveň S je dostačující.
d
Pro oceli N, NL, M a ML, úroveň S je dostačující.
S235 až S355
(1.1, 1.2, 1.4)
SVĚT SVARU
S (IWT)
Cc
Cd
C(IWE)
C
C
C
C
C
C
/ 15
partnerské stránky
Možnosti sledování svařovacích procesů
s ohledem na vliv ochranné atmosféry
www.airproducts.cz
Rohan P., AIR PRODUCTS, spol. s r. o., Vojtíšek P., ÚFP AV ČR, v., o. s./TOPTEC
Obr. 1: Předběžné laboratorní uspořádání
úvod – Sledování Svařovacího proceSU,
přechodová oblaSt
Svařování v ochranné atmosféře odtavující se
elektrodou je charakterizováno velmi rychlými
ději v extrémních podmínkách elektrického oblouku. Zvlášť rychlé děje probíhají v oblasti přechodu mezi zkratovým a sprchovým přenosem.
Pro popis a sledování svařovacího procesu je
nutné použít dostatečně rychlé snímací techniky.
Svařovací proces v aktivní třísložkové atmosféře
byl sledován vysokorychlostní kamerou a elektronickým záznamovým zařízením.
metody a poUžité materiály, příStroje
a ZaříZení
Svařovací proces byl pozorován při svařování
metodou MAG v ochranné atmosféře Ferromaxx® 7
(92,5 % Ar, 7% CO2, 2,5 % O2). Přídavný drát byl
použit OK autrod 12.64 průměru 1,0 mm, svařovací zdroj Sigma Galaxy 400 (Migatronic). Svařovací
poloha PA – housenka na plechu. Poměr rychlosti
podávání přídavného materiál a rychlosti svařování byl optimalizován tak, aby výsledný teoretický
průřez navařeného materiálu byl 6 mm2. Pro svařování bylo použito synergické křivky optimalizované
přímo pro ochranný plyn Ferromaxx® 7 – program
P134. Rozsah parametrů pro sledování procesu
byl zvolen v oblasti přechodu do sprchového přenosu od 200 A do 250 A. Doplňující měření byla
provedena pro hodnoty 300 A, 350 A a 400 A.
Svařování bylo provedeno stacionárním hořákem
a pohyblivým vzorkem pro svařování. Navařovaný
materiál byl poháněn lineárním posuvným zařízením Moggy (Gullco).
Svařovací proud, napětí a posuv drátu byl
sledován zařízením Weld Monitor (DE electric),
které umožňuje záznam svařovacích parametrů
(250 kHz) výsledným datovým tokem 12,5 kHz.
Naměřená data byla zpracována dodaným
softwarem.
Použitá metoda pro sledování svařovacího
procesu spočívá na třech základních principech.
První a nepochybně nejdůležitější je nutnost
potlačit vyzařování elektrického oblouku tak, aby
mohl být svařovací proces sledován. Vzhledem
k vysoké intenzitě vyzařování oblouku je nutné
použít silně potlačující systém filtrů. Po odfiltrování však nezbývá dostatek světla, které nese
informaci o svařovacím procesu. Proto je nutné
použít přídavné osvětlení. Osvětlovací systém
musí poskytovat dostatečnou světelnou intenzitu
a jeho vlnová délka musí být zvolena tak, aby
prošla systémem filtrů a nacházela se v oblasti
citlivosti rychlostní kamery.
Jeden ze způsobů sestavení je na obr. 1, kde
je patrné, že se systém skládá ze dvou hlavních
částí. První část – osvětlení produkuje laserový
svazek o maximální intenzitě 15 W při středové
vlnové délce 828,6 nm. Úzkopásmový světelný
zdroj je použitý proto, aby co největší část světla
byla v oblasti střední vlnové délky. Navíc se střední vlnová délka osvětlení nachází v oblasti, kde
elektrický oblouk nemá příliš vysokou intenzitu
vyzařování, viz obr. 2. Průměr osvětlené oblasti
byl zvolen přibližně 25 mm. Tato velikost je plně
dostačující na osvětlení svařovacího procesu
a přitom dostatečně malá na to, aby se nerozptylovala optická intenzita vyzařování laseru.
Obr. 2: Vlnové délky spektra elektrického oblouku a použitého laseru
Druhá část systému – záznam – spočívá
v rychlostní kameře a systému filtrů. Systém
filtrů je tvořen jedním širokopásmovým filtrem
800 nm, jedním laserovým filtrem 830 nm,
a neutrálním šedým filtrem, který se volí v závislosti na intenzitě svařovacího proudu. Neutrální
filtr potlačuje vyzařování elektrického oblouku
v celém rozsahu vlnových délek. Ostatní filtry
potlačují vyzařování oblouku mimo sledovanou,
a laserem osvětlovanou vlnovou délku a zajišťují
tak lepší poměr signál/šum, kde signál je tvořen
laserovým osvětlením a šum vyzařováním elektrického oblouku. Vlnové délky propouštěné filtry
byly zvoleny tak, aby korespondovaly s vlnovou
délkou vyzařování laseru. Rychlostní kamera
zaznamenává děje rychlostí 340 fps v plném
rozlišení (2 044 x 1 022), ale při nižším rozlišení
lze zvýšit rychlost snímání například na více než
500 fps při 1 022 x 544.
Při snímání je důležité umístit osvětlovací
systém v dostatečné vzdálenosti tak aby intenzita
světla byla dostačující pro nasvícení děje. Navíc
Obr. 3: Tři použité způsoby sestavení osvětlovacího a záznamového zařízení
16 /
SVĚT SVARU
partnerské stránky
je užitečné umístit oba systémy tak, aby se co
největší část světla odrážela do kamery.
Pro vlastní vizualizaci svařovacího procesu
lze použít několik různých sestavení, které závisí
na účelu pozorování. Obrázek 8 znázorňuje tři
způsoby sestavení použité při experimentu. První
je osvětlení z boku, kde je osvětlovací systém
i kamera na jedné straně elektrického oblouku.
Nevýhodou tohoto uspořádání je, že se jen málo
světla odráží do kamery. Druhé uspořádání
spočívá v umístění osvětlení a kamery naproti.
Při tomto uspořádání lze dosáhnout toho, že se
většina světla odráží do kamery. Poslední znázorněné sestavení je zvláštním případem druhého,
kdy světlo prochází přes sledovanou oblast
přímo do kamery. Toto uspořádání lze nazvat
pozorování v protisvětle.
výSledky
Ze záznamu svařovacích parametrů vyplývá, že přechod ze zkratového do sprchového
přenosu probíhá v úzkém rozsahu parametrů.
Výskyt poklesů napětí trvající přibližně 5 ms
v podstatě skokově mizí při 225 A (obr. 7). Tato
snížení napětí odpovídají těsnému přiblížení
konce odtavující se elektrody ke svarové lázni
nebo přímo její namočení do taveniny (obr. 4,
6). Ke snižování napětí dochází ještě při 230 A,
ale při 240 A je napětí již stabilní, modulované
pouze vlastnostmi svařovacího zdroje (obr. 5, 8).
Zjištěním z měření svařovacích parametrů odpovídají i záznamy rychlostní kamery, na kterých
lze rozeznat se zvyšujícím se proudem klesající
četnost tvorby velkých kapek a od proudových
hodnot 215 A stále častější výskyt okamžiků
sprchového přenosu. Při proudových hodnotách
nad 230 A také dochází k charakteristickému
Ferromaxx® 7 – zkratové spojení při 220 A
zaostření konce elektrody, které je typické pro
sprchový přenos.
Závěr, diSkUZe výSledků
Výhody svařování v ochranné atmosféře
Ferromaxx® 7
Ze srovnání jednotlivých záznamů vyplývá, že
svařovací proces v ochranné atmosféře Ferromaxx®7
se vyznačuje úzkým a plynulým intervalem přechodu ze zkratového do sprchového přenosu,
což potvrzuje možnost užití uvedené ochranné
atmosféry v širokém rozsahu proudových hodnot. Toto chování třísložkové ochranné atmosféry
umožňuje zákazníkům Air Products plně využít
všech vlastností jejich vybavení a zvyšovat tak
efektivitu a kvalitu výrobních procesů.
Přínosy použití optického záznamového
zařízení
Provedenými záznamy bylo prokázáno, že v oddělení TOPTEC (ÚFP AV ČR, v., o. s.) navržená
Ferromaxx® 7 – zúžení konce elektrody při sprchovém přenosu – 240 A
aparatura pro filmování rychlých svařovacích dějů
umístěná v Evropském svařovacím centru Air Products je správně navržená a dimenzována tak, aby
nasnímaná videa nebyla rušena intenzivním vyzařováním elektrického oblouku. Vysokorychlostní
optický záznamový systém slouží jako velmi účinný nástroj pro popis svařovacího procesu. Díky
tomu, že lze regulovat intenzitu světla snímaného
ryhlokamerou je možné snímat svařování, ale
i například pájení, v širokém rozsahu parametrů.
Modulární konstrukce zařízení zároveň umožňuje
pozorovat svařovací proces přímo z požadovaného pohledu. Tyto vlastnosti dovolují inženýrům Air
Products vytvářet velmi přesné analýzy za účelem
zvýšení efektivity a kvality výrobních procesů
zákazníků. Záznamy z optického záznamového
zařízení slouží také jako zdroj vysoce oceňovaných výukových filmů a obrázků pro vzdělávání
svařovacího personálu nejen ve svařovacích školách, ale i na univerzitách a v prostředí průmyslové
výroby po celém světě.
Ferromaxx® 7 – 220 A – Dostatečně dlouhá doba zkratu (přibližně 5ms) umožňuje zvýšení proudu až na hodnoty více než 350A – zkratový (globulární) přenos kovu obloukem
Ferromaxx® 7 – 225 A – částečné približování drátěné elektrody a odddělování drobných kapek z elektrody neumožňuje plné zkratování procesu, přesto dochází ke snížení napětí vlivem priblížení elektrody.
Ferromaxx® 7 – 240 A – nedochází ke zkratování oblouku, ani snížení napětí vlivem přiblížení elektrody– sprchový prenos
SVĚT SVARU
/ 17
partnerské stránky
Zákaznické výhody při využití laboratoří Air Products
www.airproducts.cz
Rohan P., AIR PRODUCTS, spol. s r. o.
Proč využívat naše svařovací laboratoře
Bez ohledu na vaši produkci úkoly při zpracování kovů jsou často velmi podobné. Jak zvýšit
produktivitu a snížit výrobní náklady? Jak zajistit
nebo zvýšit kvalitu výrobků? Jak stále udržovat
vysoké bezpečnostní standardy pro vaše zaměstnance? Je třeba neustálé inovace a zavádění
nových ještě komplexnějších opatření.
Nalézt místo kam se obrátit s výše uvedenými
úkoly může být obtížné. Je třeba odbornost a velmi často i specializované vybavení. To je důvod,
proč Air Products založila globální síť svařovacích laboratoří. Poskytujeme dokonalé prostředí
pro řešení vašich úkolů, provádění experimentů
a výzkumů, zkoušení a zdokonalování nových
plynných směsí a procesů. Naším cílem je řešit
vaše úkoly bez narušení stávající výroby.
Jak můžeme pomoci
Naše tři výzkumná a vývojová centra pro
svařovací technologie – ve Velké Británii, Polsku
a v Číně pod vedením svařovacích specialistů,
vám poskytují přístup k široké paletě znalostí
a zkušeností.
Můžeme Vám pomoci zlepšit a zdokonalit
výrobní procesy jako například pájení, ruční
i robotické svařování metodami MIG/MAG i TIG.
Nezávisle na aplikaci vám náš tým může pomoci
například v oblasti:
– laboratorního zkoušení plynů a procesů,
– analýzy postupů a doporučení,
– svařování netradičních materiálů,
–časově náročné zkoušky robotického svařování (v čínské laboratoři),
– školení a vzdělávání,
–bezpečnostní školení v oblasti svařování a řezání a použití plynů ve svařování.
Při používání moderních svařovacích zdrojů
a robotů od výrobců jako například ABB,
Migatronic, Fronius, Panasonic, Kemppi, v našich laboratořích vyvíjejí naši pracovníci svařovací
postupy pro budoucnost.
Co je naším přínosem
–Návrh řešení vašich úkolů ve svařování a výrobě
–Zdokonalení Vašich postupů za účelem zrychlení a zvýšení efektivity
– Nalezení řešení pro snížení výrobních nákladů
–Vytipování dokonalého plynu pro vaše postupy
při udržení nekompromisní kvality
–Provádění experimentů v plně kontrolovaném
prostředí nezatíženém starostmi každodenní
produkce
–Zkoušení plynů a postupů před jejich zavedením do výroby
–Provádění dlouhodobých zkoušek robotického svařování pro usnadnění volby investičního
záměru
–Odzkoušení parametrů robotického svařování
před zavedením do výroby
–Přístup ke zkušenostem našich expertů disponujících širokými znalostmi a zkušenostmi
postupů a materiálů
–Prohloubení znalostí a zkušeností vašich
výrobních kolektivů
www.airproducts.cz
[email protected]
telefon: +420 800 100 700
Chcete zdarma získat přířučku svářeče od společnosti Air Products?
Navštivtě stránky internetové stránky na adrese:
www.airproducts.cz/svetsvaru
18 /
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Může prodavač robotů zvítězit nad zdravým rozumem?
Ano, může ...
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Volně stojící robotizované svařovací pracoviště uprostřed dílny. Zde zcela chybí jakékoliv bezpečnostní komponenty. Do pracovního prostoru robota může
kdokoliv a kdykoliv vstoupit. Robot může obsluhu svým pohybem těžce zranit. Dílna není odstíněna od nebezpečného světla vznikajícím při svařování.
Takto robotizované svařovací pracoviště vypadat skutečně nemůže.
Velmi dlouho jsme váhali, zda tento článek
pro časopis Svět Svaru máme připravit nebo
ne. Ovšem události posledních několika měsíců nás přesvědčily, že je nutné a potřebné
provádět osvětu a informovat odbornou veřejnost o neutěšeném stavu v oblasti realizace
některých svařovacích robotizovaných pracovišť, a to jak u nás, tak také na Slovensku.
Tento článek je odpovědí na podivné praktiky
firem, které prodávají robotizovaná pracoviště,
a které své zákazníky doslova podvádějí, a to
jak svým neodborným přístupem, kdy dodávají
zcela nefunkční pracoviště, tak také dodávkami
pracovišť, které jsou záměrně šizena na povinných bezpečnostních komponentech robotizovaných pracovišť, která jsou pak nebezpečná,
a která pak uživatel nesmí vůbec provozovat.
Takoví dodavatelé nemají vyvinutý žádný „pud
sebezáchovy“, jednatelé těchto firem riskují velké
finanční postihy a v řadě případů i vězení. Ovšem
stále se tyto firmy různě prezentují jako seriózní
dodavatelé této progresivní techniky a technologie. Zákazníci pak nemají ani tušení, že jsou
v podstatě podvedeni.
Tento článek nebude jmenovitě ukazovat na
konkrétní dodavatelé, ale bude obecně popisovat situace, se kterými se bohužel setkáváme
téměř denně. Ten, kdo v těchto případech prohrává, je vždy zákazník, který vynakládá nemalé
finanční prostředky, za které pak dostává buď
nulový výsledek, nebo jen výsledek částečný. Investice je pak v těchto případech vždy ztracena.
Ještě malé upozornění, tento článek se výhradně týká dodávek svařovacích robotů pro svařování
elektrickým obloukem v ochranných plynech.
Netýká se dodávek velkých celků, tedy dodávky
většího množství robotů především pro automobilky, kde by si žádný dodavatel nedovolil dodat
nefunkční nebo nekompletní zařízení. Týká se
výhradně prodeje dílčích svařovacích robotů do
různých malých i velkých soukromých firem.
SVĚT SVARU
Uvedené fotografie jsou záměrně černobílé.
Chceme na nich obecně ukázat běžné hrubé
chyby, kterých se různí dodavatelé velmi často, ať
už záměrně, nebo nevědomky, dopouštějí.
Smutná statistika – nefunkční pracoviště
v zadávací dokumentaci, známe případy, kdy
firma rušila a vypisovala výběrové řízení 3x za
sebou na stejnou věc. Po ukončení výběrového
řízení zůstane málo času na skutečnou realizaci.
Běžná dodací lhůta robotizovaného pracoviště, je cca 10–12 týdnů. Pokud je však nutné
k tomuto pracovišti dodat také technologii svařování v podobě upínacích přípravků, odladěného
programu apod., posouvá se skutečná dodací
lhůta na 16 až 18 týdnů. Dodavateli robotizovaného pracoviště nezbude dost času na to, aby měl
uživatel možnost si ověřit kompletní funkčnost
robotizovaného pracoviště. „Tlačí ho čas“, aby
mohl vyčerpat finance z dotací.
V těchto případech se dohodne uživatel
s dodavatelem, že formálně pracoviště převezme
v předstihu. Dodavatel až následně pracoviště
dokončí. Pokud má uživatel smůlu a koupil si
zařízení od neodborné firmy a zařízení je nefunkční, je problematické se soudit. Uživatel by
přišel o dotace, tak hledá jiné uplatnění pro toto
robotizované svařovací pracoviště. Toto je skutečně běžný scénář poslední doby. Za poslední tři
měsíce víme o dvou takových případech.
Asi nikdo z uživatelů si nechce koupit nefunkční pracoviště. Zde platí zásada – navštěvovat podobné realizace, které přímo ten daný
dodavatel sám dodával. Nepovedené realizace
každý dodavatel tají. To je pochopitelné. Proto již
prvním vodítkem může být zveřejněná referenční
listina na internetu.
Druhá část smutné statistiky – nezabezpečená
pracoviště
Odbornost dodavatelů robotizovaných svařovacích pracovišť je v řadě případů alarmující.
Druhou část této smutné statistiky totiž tvoří
dodávaná robotizovaná svařovací pracoviště bez
povinných bezpečnostních systémů a povinných komponentů. A nyní pozor. Každé druhé
dodávané robotizované svařovací pracoviště
nesplňuje ani základní požadavky bezpečného
zařízení. Důvodem je elementární neodbornost
dodavatelů a snaha prodat zařízení za každou
cenu. Abychom tuto informaci upřesnili, jedná se
několik stovek ročně u nás nebo na Slovensku
dodávaných robotizovaných pracovišť, která
nesplňují ani základní bezpečnostní podmínky.
Za posledních 5 let se normy regulující bezpečnost práce na robotizovaných pracovištích
zpřísnily natolik, že pracoviště bez povinných
krytů, bez hlídání nebezpečného pracovního
prostoru obsluhy, bez nezávislého nadřazeného
Jednou částí naší obchodní činnosti je systémové navštěvování zákazníků. Naši pracovníci
ročně navštíví více než 1 000 firem, které se
svařováním zabývají. Výsledkem těchto návštěv
je mj. velmi smutná statistika v oblasti kvality
instalovaných robotizovaných svařovacích pracovišť. Každé třetí nově instalované robotizované
pracoviště je zcela nefunkční nebo nevyrábí ty
dílce, pro které bylo toto pracoviště objednáno.
Zdá se Vám to jako nepravděpodobné? Ano,
je to neuvěřitelně vysoké číslo. Jen za únor až
srpen 2013 jsme měli možnost vidět 6 nově
dodaných velkých a zcela nefunkčních pracovišť
v celkové hodnotě přes 55 mil. korun. Jak je
možné, že se majitelé firem pak nesoudí? Fenoménem poslední doby jsou nákupy této techniky
v rámci evropských dotací.
Popíšeme jeden
standardní případ:
firma se rozhodla, že
si pořídí robotizované
pracoviště v rámci dotací. Z určitých důvodů,
a tak to bývá ve většině
případů všech investic,
dlouho tato firma
váhá s rozhodnutím,
zda jít cestou nákupu
robotizovaného pracoviště, nebo ne. Když se
přiblíží čas, do kdy se
musí dotace vyčerpat,
tato firma narychlo
Příklad z poslední doby. Zcela nefunkční robotizované svařovací pracoviště za více než 13 mil. Kč. Zde pochybil
vypíše výběrové řízení. obchodní zástupce, který nabídl technicky nemožné řešení – svařovací přípravky na běžných dílenských kolejích
Pokud pomineme
na vozíku, laserové navádění, které nikdy fungovat pro dané podmínky nemůže. Pracovišti chybí jakékoliv zabezformální problémy
pečení. Takovým pracovištím se u nás říká „zvěrstvo“. Za tyto peníze to nelze ani jinak nazvat.
/ 19
partnerské stránky
Ideální symbióza mezi operátorem a svařovacím robotem. Operátor drží robotem vedený svařovací hořák v ruce
a provádí stranové korekce při robotickém svařování. Tuto situaci můžeme pominout – hlavním problémem je absence jakýchkoliv bezpečnostních komponentů. Kdokoliv a odkudkoliv může v průběhu práce robota vstoupit do
jeho nebezpečného prostoru. A to nehovoříme o tom, že pokud by se nyní roztočilo polohovadlo, může vtáhnout
obsluhu pod sebe a tím mu způsobit těžká zranění. V tomto případě má uživatel více než 2 takové pracoviště.
Kde udělali pánové od prodavačů robotů chybu?
bezpečnostního obvodu nesmí být vůbec zapnuta do elektrické sítě.
Začíná to živnostenským listem
Jak jednoduše poznat příznaky neodbornosti
daného dodavatele? Může to začínat už živnostenským listem. Pro montáže a servis robotizovaných pracovišť musí být dodavatel držitelem
řemeslné živnosti, tedy vázané živnosti.
Tato řemeslná živnost má svého garanta, který
musí splňovat určité podmínky – mít patřičné
elektro vzdělání, praxi, přístup k normám apod.
Garanta schvaluje Technická inspekce ČR. Na
Slovensku to je podobná instituce.
Řada prodavačů robotů se schovává za
volnou živnost. Tato však neopravňuje dodavatele např. vůbec otevírat jakýkoliv elektrický
rozváděč, odkrytovat jakékoliv elektrické zařízení,
vyměňovat jakékoliv součástky nebo náhradní
díly v elektrických strojích, nebo jen montáž
elektrických vidlic na kabely apod.
Je tedy jasné, že dodavatel robotů, který nemá
řemeslnou živnost, je firma, která negarantuje
žádnou svou odbornost a tedy bezpečnost
svého podnikání. Můžeme to přirovnat k letecké
firmě, která sice nemá oprávnění lítat, ale její
piloti letadlo řídit umí. Asi nikdo by si u takové
firmy letenku nekoupil.
Co je však vážné, jsou nákupy techniky
u takových dodavatelů např. na evropské dotace.
Pokud dodavatel nemá řemeslnou živnost, taková firma v žádném případě nesplňuje potřebná
a EU vyžadovaná kvalifikační kritéria! Pokud si
kdokoliv koupí od takového dodavatele robotizované pracoviště a využije jakýkoliv dotační
titul, riskuje, že při kontrole bude muset celou
tuto dotaci vrátit! Doporučujeme, aby jste si
tzv. „vylustrovali“ v živnostenském rejstříku, který
je volně přístupný na internetu, svého dodavatele
před samotným výběrem budoucího partnera.
Pokud dodavatel není vlastníkem řemeslné
živnosti, má pouze živnosti volné, nesmí provádět
instalace a především servis těchto robotizovaných pracovišť. Nemá k tomu potřebná
oprávnění.
Odbornost obchodních zástupců – prodavačů
robotů
Podle našich zkušeností se firma, kterou označujeme jako prodavač robotů, liší od seriózního
dodavatele tím, že jeho cíl je pouze robotizované
pracoviště prodat. Už ho nezajímá, zda bude či
nebude pracoviště funkční. Ve skutečnosti ho
nezajímají budoucí záměry uživatele ve vztahu
nasazení robotizovaného pracoviště na jiný
výrobní program.
K takovému pracovišti není co dodat. Zde skutečně jednatel uživatele riskuje vězení. U takového pracoviště asi
nikdo nemůže z vedení říct, že je toto pracoviště bezpečné. Polohovadlo i robot může obsluhu kdykoliv zranit,
a to i smrtelně. Chybí zde jakákoliv ochrana obsluhy a okolní dílny.
20 /
Obsluha na obrázku si neotírá čelo od potu. V době pořízení této fotografie bylo na dílně poměrně chladno.
Rukou si zakrývá zrak jako ochrana proti světlu vznikajícího od svařování. I takto nemůže robotizované pracoviště
vypadat. Chybí zde všechny povinné bezpečnostní komponenty, řádné zakrytování pracoviště. Jen pro zajímavost,
cena tohoto pracoviště na obrázku činila 2,2 mil. Kč bez DPH.
Pro prodavače robotů je důležitá pouze objednávka. Když je prodáno, je úkol splněn. Zdá se
Vám to neuvěřitelné a nadsazené? Důkazem je
velká řada realizovaných robotizovaných svařovacích pracovišť, která buď nikdy nesvařovala nebo
z důvodu nestabilní kvality svarů byla nouzově
přeřazena na jiný – jednodušší výrobní program.
Přikládáme několik fotografií takových pracovišť.
Čím je způsobeno, že jsou robotizovaná
pracoviště nefunkční? Téměř ve 100 % případů
se jedná o hrubou neznalost problematiky
svařování v kombinaci se zásadami pro robotizované svařování u obchodních zástupců, kteří
robotizovaná pracoviště nabízejí. Zcela jistě to
není nespolehlivostí techniky (přestože některá
pracoviště nepracovala správně vlivem špatné
konfigurace zařízení). Zcela jistě to není tím, že
by nabízené zařízení nebylo technicky funkční.
Zpravidla jde o nabídnutí nevhodného typu
stroje a jeho vybavení pro danou aplikaci, a to
v případech, kdy obchodní zástupce neví, co
nabízí.
Velmi často se setkáváme s přístupem
podivných obchodníků, kteří nabízejí něco,
čemu vůbec nerozumí. Když pak přijíždíme na
první konzultaci, zákazník je překvapen, kolik
informací o robotizaci svařování neměl, přestože
jej již navštívilo více než 6 obchodních zástupců
Další typická instalace velmi špatně zabezpečeného robotizovaného svařovacího pracoviště. Pracoviště má
sice několik optických bezpečnostních závor. Ale obsluha se může v době práce robota volně po pracovišti
pohybovat, a to i přímo v jeho pracovním prostoru. Obsluha je při vykládání a nakládání svařenců do upínacích
přípravků rovněž od svařování oslňována. Toto pracoviště je sice funkční, ale chybí zde povinné bezpečnostní
komponenty za více než 600 tis. Kč bez DPH.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
různých dodavatelů. Všichni hovoří o výhodách.
Ovšem málo kdo z nich umí zhodnotit především
technická i technologická rizika.
Uvedeme dva případy. Když obchodní zástupce jedné nejmenované firmy se při nabídce
na robotizované svařovací pracoviště výhradně
zaměřuje na automatický kalibrátor hořáku svařovacího robota (kalibrace TCP bodu), že jejich firma má nejlepší kalibrátor na světě, že bez tohoto
kalibrátoru nelze dobře žádného svařovacího
robota používat a přitom nevidí, že potřebuje nabídnout dvouosé polohovadlo místo jednoosého,
pak je jasné, že tento obchodní zástupce vůbec
robotice a svařování nemůže rozumět. Přitom
tento kalibrátor je v 99,5 % zcela zbytečný.
Druhým příkladem je nabízení software pro
OFF-LINE programování svařovacích robotů.
Je to taková „móda“. Móda za 80–110 tis. Kč
bez DPH. Obchodní zástupci některých firem
tento software nabízejí všude. Ale už nikdo
z nich neumí prakticky zdůvodnit, proč by si
měl zákazník pro danou aplikaci tento software
koupit. Výsledkem je fakt, že neznáme snad
ani jednoho zákazníka, který si software pro
svařovací aplikace koupil, a který by jej skutečně
prakticky používal.
To byla jen jednoduchá témata, která jsou
u potenciálních zákazníků tzv. „na stole“ všude
a denně. Ovšem pokud obchodní zástupci
nabízejí např. laserové navádění svařovacích
robotů, jako univerzální prostředek pro svařování nepřesných dílců, nebo pokud nabízí pro
svařování hliníku pouze jednoosé polohovadlo
místo dvouosého, pokud firma deklaruje, že má
nejlepší a nejrychleji řízené svářečky na světě
a přitom jich ročně prodá kolem 300 ks a jiní
výrobci mají obrovský vývoj a ročně prodají
přes 35 000 ks svářeček, pak nastávají přesně
ty situace, kdy obchodní zástupce argumentuje technicky i technologicky špatně a odvádí
pozornost od toho hlavního – nalezení úskalí
a možných technických nebo technologických
problémů budoucího robotizovaného pracoviště
při svařování konkrétních dílců a jejich vysvětlení
potenciálnímu zákazníkovi. Výsledkem jsou pak
nefunkční pracoviště a kompletní ztráta investic.
Všechny výše uvedené situace nelze takto bagatelizovat, jak jsme napsali. Ovšem argumenty,
které trousí obchodní zástupce, který nemá ani
ponětí o robotizaci nebo o svařování, jsou pak
liché. Nezasvěcený člověk jim uvěří a až následně zjistí, že se tyto argumenty nezakládají na
důležitosti a v řadě případů ani na pravdě. Že ten
tzv. „zakopaný pes“ tvoří jiný problém, o kterém
mu obchodní zástupce záměrně neřekl. Důvodem je buď jeho neznalost a neodbornost, nebo
chtěl pracoviště prodat za každou cenu.
Zanedbaná bezpečnost
Další důvod, proč jsme přistoupili k napsání
tohoto článku, je fakt, že na trhu se prezentují na
první pohled velcí „hráči“ s prodejem svařovacích robotů. Ovšem jimi realizovaná pracoviště nejsou buď vůbec, nebo jen z malé části
zabezpečena. Aby mohli snížit cenu, záměrně
dodané pracoviště ošidí o povinné bezpečnostní prvky. Tím vystavují své uživatele v omyl.
V budoucnu mohou taková pracoviště způsobit
značné finanční škody a škody na zdraví svých
pracovníků. Nezmiňovali bychom to v případě, že
se bude jednat o dílčí nezabezpečené instalace. Ovšem když tito dodavatelé – prodavači
robotů – mají až 99% „úspěšnost“ v dodávkách
nezabezpečených pracovišť, je tato situace více
než alarmující.
Technických norem, které musí každé
robotizované svařovací pracoviště splňovat, je
velmi mnoho. Za posledních 10 let se tyto normy
SVĚT SVARU
několikrát velmi zpřísnily. Když v roce 2010
začalo plně platit nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
byly zpřísněné podmínky pro způsob zabezpečení nebezpečného prostoru – u robotizovaného pracoviště se jedná o pracovní prostor
robota i polohovadla. Od tohoto roku nesmí být
např. použit pro servisní dveře elektromechanický bezpečnostní zámek, ale elektromagnetická
bezpečnostní petlice.
Obsluha musí mít možnost z vnitřního nebezpečného prostoru uniknout i při zajištěných
dveřích a dále při nouzovém zastavení robotizovaného pracoviště nebo při výpadku elektrické
energie musí zůstat tyto dveře stále z venku
uzamčeny. Proto velká automobilka v ČR hromadně vyměňovala veškeré elektromechanické
zámky na svých robotizovaných pracovištích za
elektromechanické petlice. Bylo jich přes 300 ks.
A prodavači robotů? Ani nevědí, že jimi do
dnešních dnů používané elektromechanické
zámky nejsou ve shodě s normami a nesmí se
tedy používat. A jsme opět u toho – řada z nich
nemá řemeslnou živnost, kterou garantuje
odborný pracovník, který je povinen se s novými
normami seznámit a uvést je tzv. „do života“.
O tom jsme již psali hned v úvodu.
To byl jen malý příklad. Hlavním problémem
je však splnění těchto několika základních
bezpečnostních podmínek, které musí každé
robotizované svařovací pracoviště bezpodmínečně splňovat, aby bylo ve shodě s normami podle
zákona č. 22/1997 Sb. a násl. předpisů:
–Každý pracovní prostor polohovadla, pevného
stolu, tedy stanoviště, kde robot provádí po
založení dílců jejich svařování, musí být plně
zabezpečen buď podlahovou optickou mříží,
nebo bezpečnostním skenerem. Pokud by se
uvnitř tohoto prostoru omylem uzavřela třetí
osoba, robot nesmí zahájit svařování.
–Pokud má robotizované pracoviště více stanovišť, musí být robot hlídán nezávislými senzory,
aby ho nemohl programátor omylem pustit do
stanoviště, kde právě obsluha provádí výměnu
dílců v upínacích přípravcích. Tyto senzory
tomu zabrání.
–Robot nesmí mít žádnou možnost fyzického
kontaktu s obsluhou. Každý pracovní prostor
obsluhy musí být oddělen pevnou stěnou. Nestačí instalace nějakých plachet, svařovacích
zástěn apod. Kdyby robot provedl neplánovanou činnost, zpravidla po chybě programátora,
robot musí tzv. „praštit“ do pevné stěny, ne do
obsluhy. Robot je nebezpečné zařízení, které
může člověka těžce zranit nebo i zabít.
–Svařovací robot nesmí v žádném místě
oslňovat obsluhu a okolní dílnu světlem
vznikajícím u svařování. Hovoříme samozřejmě
o metodách MIG/MAG, TIG nebo o svařování
plasmou.
Podmínek, které musí být splněny, je daleko
více. Nehovořili jsem např. o konstrukčním
řešení bezpečnostního obvodu bezpečnostních
prvků apod. Tyto výše uvedené čtyři podmínky
jsou však základem.
Pokud máte robotizované svařovací pracoviště, které bylo instalované v roce 2008 a později,
a které nesplňuje jednu z těchto základních
podmínek, prohlášení o shodě vydané dodavatelem není platné. Při zranění obsluhy se na
vás nevztahuje žádné pojištění odpovědnosti za
škodu apod.
V České i Slovenské republice je takto neodborně instalováno každé 2. robotizované svařovací pracoviště! Opět zde narážíme na odbornost
dodavatelů, kteří taková robotizovaná pracoviště
instalují buď záměrně, kde na jednom robotizo-
Robot se dvěma stanovišti. Každé je vybaveno upínacími přípravky.
Mezi pracovním prostorem robota a stanovištěm s přípravky není žádná
překážka – povinná pevná stěna. Robot tak může kdykoliv obsluhu zranit.
Pokud uživatel např. odmontuje upínací přípravek na tomto stanovišti
– při přechodu na jiný výrobní program – a uživatel bude mezitím
pokračovat ve svařování na druhém stanovišti, v podstatě kdokoliv
může z této strany robota dojít přímo až k němu a na robota si sáhnout.
Ten jej pak může i těžce zranit. Takto vypadá typicky nezabezpečené
robotizované pracoviště.
Svařovací robot, který svařuje střídavě na dvou pevných stolech. Také
zde chybí jakékoliv zabezpečení. Nejsou zde jak pevné kryty mezi stolem
a robotem, tak také hlídání celého pracovního prostoru každého stolu
v průběhu práce robota na daném pevném stole.
Robotizované pracoviště pro svařování dílců na třech pevných stolech.
Zde může opět kdokoliv a odkudkoliv vstoupit do pracovního prostoru
robota a obdivovat jeho svařovací výkony. Pracoviště bez oplocení, bez
jakýchkoliv bezpečnostních prvků. Na takové pracoviště nikdo nemůže
přeci vydat prohlášení o shodě. Navíc takové pracoviště nemůže projít
analýzou rizik podle NV 378/2001 Sb. Bezpečnostní technik nebo
i vedení firmy je tzv. „jednou nohou ve vězení“.
Další robotizované pracoviště bez jakéhokoliv zabezpečení. Svařovací
robot pojíždí na dlouhé pojezdové dráze. Obsluha může vstoupit kdekoliv
do nebezpečného prostoru robota i dráhy, aniž by se robot včas zastavil.
Už nezmiňujeme ani oslňování okolní dílny.
/ 21
partnerské stránky
si za bezpečnost práce na takovém pracovišti
ručí uživatel sám. V návodu na obsluhu a údržbu
máme výhradu proti úpravám na dodaném
zařízení.
V těchto případech se postihu v případě úrazu
nebo usmrcení obsluhy nevyhne především
jednatel takové firmy. Pokud mohl uživatel vědět,
že používá nebezpečné pracoviště, je trestně
odpovědný přímo nejvyšší představitel ve vedení
firmy.
A co obchod a cena?
Robotizované pracoviště pro svařování metodou TIG. Mimo chybějící povinné zabezpečení si můžete povšimnout výšky okolního oplocení. Sahá až do
výšky „celých“ 130 cm nad podlahou dílny. Štěstí mají jen menší lidé, kteří tedy nebudou robotem při jejich průchodu okolní dílnou oslňováni. Vyšší lidé
se však mohou na práci svařovacího robota dívat „bez omezení“ ...
vaném pracovišti ušetří od 300–600 tis. Kč bez
DPH, nebo nevědomky, protože neznají platnou
legislativu. Oba důvody jsou však „hrůzné“.
Prohlášení o shodě x analýza rizik
Znalost potřebné legislativy je různá. Řada
uživatelů nejen robotizovaných svařovacích
pracovišť si myslí, že pokud dodavatel vystaví
prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.
a násl. předpisů, nemusí se o bezpečnost pracoviště dále nějak starat. Opak je pravdou.
Podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a násl.
předpisů si musí každý uživatel na nově dodaném zařízení provést tzv. analýzu rizik. Nalezená
rizika je povinen v této analýze popsat a navrhnout způsoby jejich odstranění, které pak popíše
v tzv. Místním bezpečnostním předpisu. S tím
pak musí být prokazatelně seznámena obsluha
zařízení.
Hrubá rizika, která jsou popsaná v předchozí
části článku, nelze odstranit tzv. organizačním
způsobem. Tzn. poučíme obsluhu, že např. před
uzavřením pracovního prostoru polohovadla
provede kontrolu, zda se uvnitř nenachází jiný
pracovník apod. Tato rizika se musí odstranit
instalací chybějících bezpečnostních komponentů. V opačném případě je robotizované svařovací
pracoviště nebezpečné a NESMÍ se v tomto
stavu vůbec používat.
Co je ovšem zarážející, že pokud dodavatel
vydá a podepíše prohlášení o shodě na robotizované svařovací pracoviště, které vykazuje tyto
hrubé chyby v zabezpečení, podepisující pracovník riskuje v případě těžkého úrazu obsluhy až
dlouhodobé vězení a vysoké pokuty. Je možné,
že by někdo byl ochoten podepsat prohlášení
o shodě na takové zařízení, aniž by se zajímal
o rizika s tím spojená, tedy úraz obsluhy, finanční
škody a následné uvěznění? Odpověď zní „Ano“.
Bohužel u řady prodavačů robotů běžný stav.
Pravdou také je, že řada uživatelů si robotizovaná pracoviště po dodávce sama upravuje.
Např. tím, že přibližuje optické bezpečnostní závory směrem ke svařovacímu robotu nebo je rovnou demontuje apod. Toto se stalo také u třech
námi dodaných robotizovaných pracovišť. Pak
Další zcela nezabezpečené robotizované svařovací pracoviště. Sice zde byly před vstupem do prostoru polohovadla instalované optické bezpečnostní závory, ale to je jen náznak zabezpečení. Pokud by obsluha vyjmula upínací
tento přípravek a robot bude svařovat na druhém polohovadle, kdokoliv pak může dojít až do prostoru robota.
Chybí tedy povinné pevné kryty, hlídání celého nebezpečného pracovního prostoru polohovadla, pokud zde
robot svařuje. Pracoviště takového typu nemá platné prohlášení o shodě a bezpečnostnímu technikovi uživatele
nemůže projít analýza rizik podle NV č. 378/2001 Sb. a pracoviště nesmí být běžně používáno.
22 /
Jeden z dalších důvodů, proč vznikl tento článek, je prozaický. Naše firma dodává robotizovaná svařovací pracoviště vždy bezpečná. Je tedy
potřeba poctivě říct, že pokud při výběrovém
řízení stojíme např. proti firmě (prodavači robotů),
která svými praktikami nevhodně snižuje svou
cenu na úkor bezpečnosti práce, tedy na úkor
zákazníka a zákazník přitom nemá ani tušení,
že se tak děje, je nutné o tomto fenoménu této
doby šířit osvětu.
Když pak vidíme některé ubohé instalace
robotizovaných svařovacích pracovišť u konečných zákazníků, která jsou zcela nefunkční nebo
kterým chybí povinné bezpečnostní komponenty
v hodnotě několika set tisíc korun, mrzí nás
to. Naše firma by něco podobného realizovat
nemohla.
Závěr
Tímto článkem nechceme poškozovat žádného dodavatele robotizovaných svařovacích
pracovišť. Dáváme pouze průchod důležitým
informacím, ať si každý dodavatel nebo i uživatel
stávajícího robotizovaného pracoviště udělá
obrázek sám o tom, zda je či není dané robotizované svařovací pracoviště funkční či správně
zabezpečené.
K těmto tématům máme připravené přednášky, které prezentujeme jak na odborných
seminářích, tak také přímo u firem, které nemají
zkušenost s robotizovaným svařováním a přitom
mají zájem se bližší informace o výhodách i úskalích robotizovaného svařování dozvědět.
Můžeme také zajistit nezávislý bezpečnostní
audit na stávající robotizovaná svařovací pracoviště, pokud vaše pracoviště nesplňují zmiňované
čtyři základní bezpečnostní podmínky a máte
zájem tuto situaci řešit.
Kontakt i více informací k těmto tématům
najdete na našich internetových stránkách na
adrese http://www.hadyna.cz v sekci robotizace.
I takto někteří prodavači robotů řeší bezpečnost práce jimi dodávaných pracovišť. Cedulka z papíru zalepená
lepicí páskou s nápisem „NEPOVOLANÝM VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN“. Přitom je pracoviště přístupné ze všech
stran, světlo od svařování oslňuje celou dílnu. Skutečně profesionální realizace.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Záznam parametrů svařování a snadná příprava WPS
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
platný výběr z nejběžnějších WPS (pro svařování
ocelových konstrukcí ve třídách provedení EXC1
a EXC2) a jejich stažení a vytištění jako součást
dokumentace k auditu.Musí však být splněny
omezovací podmínky pro použití tohoto postupu
definované v normě ČSN EN ISO 156 12.
Systematická údržba a kalibrace
Výrobci svařovaných konstrukcí neustále
hledají cesty, jak zjednodušit proceduru
tvorby postupů svařování (WPS) pro systémy
řízení jakosti. Navíc od července 2014 nová
evropská norma EN1090 povinně zavádí systém prokazování shody u všech stavebních
ocelových konstrukcí, takže i stávající drobní
subdodavatelé musí prokázat auditem, že
mají zavedený fungující systém řízení
jakosti.
Nově vyvinutý software
MigaLOG™ pro svařovací
stroje Migatronic Sigma Galaxy
umožňuje snadné shromažďování údajů o procesu svařování
pro potřeby přípravy postupů
svařování (WPS) a následných
kontrol dodržování předepsaných parametrů. Software MigaLOG™ tak, v souladu s požadavky
EN 1090, zaznamenává průběh svařování
(proud, napětí, rychlost podávání drátu) na SD
kartu a počítá i vnesené teplo podle EN 1011.
Navíc měří i dobu svařování, spotřebu plynu
a drátu pro přesné porovnání ekonomiky procesu svařování, takže i když je jen jedním z mnoha
zajímavých funkčních programů svařovacího
stroje Migatronic Sigma Galaxy, je významným
nástrojem technologů a svářečského dozoru
v souladu s platnými normami.
SD karta je lehce přenosné médium
a umožňuje záznam až 50 svarů,
včetně jejich pojmenování a chronologického seřazení. Po zkopírování dat do počítače může být
karta opět použitá pro dalších
50 záznamů.
Svařovací stroj Sigma
Galaxy, pokud je svařování
se záznamem MigaLOG™
podmínkou, automaticky blokuje
zahájení svařování bez vložené SD
karty a zajišťuje tak 100% záznam
realizovaných podmínek svařování.
Software MigaLOG™ společnosti Migatronic
pro svařovací stroje Sigma Galaxy je levným,
jednoduchým (data se snadno vyhodnocují v MS
Excelu, SD karta je běžné medium) a spolehlivým nástrojem pro hodnocení kvality a efektivity
procesu svařování, zvláště ve srovnání s obvykle
používanými drahými externími záznamovými
přístroji.
Nedílnou součástí splnění požadavků EN1090
je též podmínka zajištění systematické údržby
a kalibrace výrobních zařízení – svařovacích strojů. Migatronic, samozřejmě, zajišťuje plánovanou
údržbu i pravidelné kalibrace a revize všech typů
svařovacích strojů v souladu s potřebami svých
zákazníků. Servisní tým Migatronic proto plánuje
tyto činnosti tak, aby co nejvíce vyhověl časovým
i cenovým požadavkům svých uživatelů. Stačí
jen prostřednictvím jednorázové nebo celoroční objednávky,
popř. formou
servisní smlouvy,
dohodnout rozsah
a termíny servisní
činnosti a důležitý požadavek
systematické
údržby dle
EN1090 je téměř splněný.
Bezplatné postupy svařování (WPS)
Uživatelé svařovacích strojů Migatronic
(průmyslových MIG/MAG invertorů Omega,
Sigma a Galaxy) mají nově možnost ušetřit čas
i peníze získáním již zpracovaných a schválených
postupů svařování (WPS) potřebných pro splnění
požadavků EN1090 online a zdarma. Migatronic totiž představil nový věrnostní program pro
stávající i nové uživatele, který jim umožňuje po
jednoduché registraci na k tomu určené internetové stránce (migatronic.com/EN1090) bezSVĚT SVARU
/ 23
partnerské stránky
Automig²-i
www.migatronic.cz
– digitální svařovací stroje pro moderní dílny
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Automig²-i je oblíbená řada MIG/MAG
invertorových svařovacích strojů pro automobilový a lehký průmysl, která byla právě
rozšířena o ekonomické verze Automig²
183i/233i a o špičkovou variantu Automig²
273i AUTOPULS™ pro impulzní MIG svařování. Aktuálně tedy zahrnuje svařovací stroje ve
výkonech 183/233/273 A, vždy se čtyřkladkovým podavačem drátu a se synergickou
programovou výbavou pro komfortní a vysoce
kvalitní MIG/MAG, popř. impulzní MIG (u var.
AUTOPULS™) svařování ocelí, hliníku a MIG
pájení pozinkovaných plechů.
Všechny stroje jsou dodávány v provedení
Compact s jedním podavačem, popř. DUO se
dvěma podavači drátu, dvěma hořáky a s dvojitým
plynovým hospodářstvím. Právě varianty DUO
jsou populární především v autoklempírnách,
protože jeden podavač může být osazený pro svařování oceli a druhý např. pro MIG pájení pozinkovaných plechů. Odpadá tak pracné přezbrojování
podavačů a hořáků, popř. i přehazování plynu.
Všechny stroje Automig²-i jsou vybavené
systémy pro úsporu elektřiny při nečinnosti stroje
(tzv. pohotovostní režim chlazení a zdroje proudu) a díky digitálnímu řízení motoru podavače
zajišťují stabilní podávání drátu za všech provozních podmínek a pro všechny materiály.
Automig 233i DUO
Automig 273i Autopuls
Automig 183i
Impulzní MIG svařování u verze AUTOPULS™
brání rozstřiku taveniny a zajišťuje řízené vnesení
tepla pro dodržení požadované pevnosti svaru
a minimalizaci tepelných deformací svařence.
To je velkou výhodou především při svařování
vysokopevnostních ocelí a hliníku.
Stroje Automig² 273i jsou navíc vybavené
i přepínáním polarity, takže umožňují i svařování
trubičkovými dráty s vlastní ochrannou (bez
potřeby ochranné atmosféry), což je vhodné
především pro stavební, montážní a servisní
práce v exteriéru.
Adaptivní zkratové svařování tenkých plechů
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
MIG/MAG svařovací stroj Migatronic Sigma
Galaxy už přesvědčil mnoho uživatelů o výhodách adaptivního zkratového procesu IAC™
(Intelligent Arc Control). Naprosto stabilní
zkratový oblouk, minimální tepelně ovlivněná zóna a téměř žádné deformace, zcela
bezrozstřikové svařování, dokonalý průvar
při svařování v polohách a možnost svařování
i široké kořenové mezery jsou stále významnějšími argumenty při porovnávání očekávané a skutečně dosažitelné kvality procesu
ručního svařování bez vynaložení zbytečných
investic za speciální stroje, hořáky, plyny
nebo přídavné materiály.
Software IAC™ průběžně monitoruje svařovací
proces a 50 000x/s upravuje parametry oblouku,
který tím modeluje k požadovanému průběhu
(hodnotám nastaveným svářečem). Výkonný po-
čítač tak vlastně předpovídá průběh svařovacího
procesu v intervalu příštích několika milisekund,
což umožňuje funkci IAC™ optimalizovat množství dodávané energie.
Svařovací proces Migatronic IAC™ byl
přednostně vyvinutý pro svařování uhlíkových
a nerezových ocelí, především tenkostěnných
konstrukcí a potrubí. Našel ale dobré uplatnění
i v automobilovém průmyslu a výrobě potravinářských a chemických zařízení.
miga job control ve Spojení Se Sekvencemi
Sekvenční svařování v synergickém režimu
je žádanou funkcí průmyslových synergických
MIG/MAG svařovacích strojů Migatronic pro
zvýšení produktivity práce. Přepínání parametrů
svařování z hořáku je u strojů Sigma Galaxy
kombinované s řízením MJC™ (Miga Job Control). Výhodou je možnost ukládání parametrů
svařování, jejich snadné vyvolání nebo změna,
popř. přenos do dalších strojů Sigma Galaxy bez
potřeby dalšího speciálního technického vybavení, jen SD paměťovou kartou.
Kromě možnosti uložit až 1.800 nastavení
panelu MJC™ nově přináší i funkci Sequence
Repeat™, která kombinuje nejen parametry,
ale i procesy. Snadno tak lze kombinovat
impulsní oblouk se zkratovým a zajistit dokonalý
a rychlý výplňový nebo krycí svar při svařování
v polohách. V kombinaci s IAC™ pro svařování
kořene tak výrazně urychlí celý proces svařování
a minimalizuje rozstřik. Sigma Galaxy stále znovu
přesvědčuje uživatele, že investice do nového
svařovacího stroje se rychle vrátí dosaženými
úsporami času i peněz a, současně, vysokou
kvalitou svarů.
Focus TIG 200 AC/DC PFC – malý, ale výkonný pracant
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Nový Focus TIG 200 AC/DC PFC je určený
pro profesionální TIG svařování všech materiálů, včetně hliníku proudem až 200 A. Jeho
velkými přednostmi jsou vysoký výkon (zatěžovatel 170 A/60% při 40 °C), malé rozměry
a nízká hmotnost (jen 13,5 kg) při zachování
jednoduché obsluhy a dlouhé životnosti
(skříň stroje je proto z hliníkového plechu).
Focus TIG 200 Ac/Dc PFC
24 /
Focus TIG 200 AC/DC PFC je určený nejen
do dílny, ale i na montáže, proto má jednofázové
napájení (1 x 230 V) s PFC obvodem pro zvýšení
výkonu při použití na prodlužovacím kabelu
nebo slabých pojistkách a kromě TIG umožňuje
i kvalitní svařování obalenými elektrodami (DC
i AC). Pro drobné svářečské práce je velkou
výhodou, že má kromě bezdotykového HF
zapalování TIG oblouku i zapalování po dotyku
(tzv. LIFT), které zapálí oblouk, přesně tam, kde
je požadováno.
Snadnou manipulaci se strojem umožňuje,
kromě nízké hmotnosti, i přenášecí popruh,
kterým je standardně vybavený. Pro zkušené svářeče může být přibalený TIG hořák vybavený dálkovou regulací svařovacího proudu, popř. může
být doplněný hořáky a kabely různých délek
podle potřeby uživatele.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Migatronic DataLogger
www.migatronic.cz
– záznam provozu svařovacích strojů
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Management firem, vedoucí pracovníci
svařoven, oddělení TPV a údržby technologií
si často kladou otázku, kolik svářeček ve
směně potřebují, popř. jak dobře nebo jak
špatně využívají ty, které provozují. Doba
svařování totiž neodpovídá časovému fondu
svářeče, protože příprava materiálu, jeho upínání, čištění, broušení, atd. svářeči zaberou
v mnoha případech daleko více času, než
potřebuje pro vlastní svařování.
Při rozhodování, zda investovat do nové techniky, nebo do dalších zaměstnanců, pak takový
obrázek využití svařovacích strojů určitě stojí za
pozornost, protože všichni víme, že skutečně
dobrých svářečů není nikdy dost a navíc, svářečské kurzy stojí spoustu času a peněz. Svářeči, samozřejmě, při testovacím provozu z monitorování
využití svařovacích strojů moc nadšeni nejsou,
pokud ale pochopí, že může být i motivačním
nástrojem pro jejich odměňování, stanou se
aktivními konzultanty při rozboru naměřených
výsledků.
Systémů pro záznam stavu průmyslových zařízení je na trhu poměrně dost, přesto při snaze
najít řešení vhodné do podmínek průmyslového
svařování, s jednoduchou obsluhou a s ohledem
na cenu svářečky, s nízkou cenou, se nabídka
řešení významně redukuje.
Migatronic CZ, a. s., na základě výše uvedených poznatků, připravil vlastní řešení DataLogger pro MIG/MAG svařovací stroje Migatronic,
ale s malou úpravou použitelné i pro svářečky
jiných výrobců.
DataLogger je záznamník stavů zařízení
namontovaný do svářečky, který v reálném čase
zaznamenává okamžik zapnutí/vypnutí stroje,
čas a dobu hoření oblouku, čas a dobu bodování/stehování. Záznam se ukládá na SD kartu, ze
které se po jejím vložení do počítače vyhodnotí
k tomu vytvořeným programem a zobrazí v tabulce kalendáře a v grafech využití.
Kapacita SD karty umožňuje záznam směnného provozu v průběhu několika posledních
týdnů, záleží jen na její velikosti a na počtu
zapálení oblouku.
Pro provozy s velkým počtem svařovacích
strojů je připravené i řešení s bezdrátovým
přenosem paketů dat na server uživatele online,
takže využití svářeček je sledováno v reálném
čase a sdíleno všemi odpovědnými pracovníky.
EUROKÓD 1990
• CC2
EN 1090
• EXC 1-2
EN 15614
• WPQR
EN 15612
• WPS
SVÁŘEČSKÉ
NORMY
Záznam na vloženou SD kartu pak slouží jen
jako záloha zaznamenaných dat.
DataLogger Migatronic je levným a přesným
zdrojem informací o skutečném provozu svařovacích strojů a při správném využití může výrazně
zvýšit efektivitu procesu ručního (popř. automatizovaného) svařování.
BEZPLATNÉ POSTUPY
SVAŘOVÁNÍ
MIGATRONIC
Nyní existuje rychlejší, jednodušší a nejlevnější
cesta pro získání postupů svařování (WPS)
potřebných pro splnění požadavků svářečských
norem. Náš nový věrnostní program totiž
umožňuje všem uživatelům MIG/MAG invertorů
Migatronic Omega, Sigma a Galaxy získání
schválených WPS zdarma. Stačí jen vybrané WPS
stáhnout z našich stránek, vytisknout, podepsat
a můžete začít svařovat.
Pro více informací o požadavcích svářečských
norem oskenujte níže uvedený QR kód
nebo navštivte migatronic.com/EN1090.
Migatronic CZ a.s.
Tel. +420 411 135 600
www.migatronic.cz
SVĚT SVARU
/ 25
partnerské stránky
Inovativní automatické řešení na výrobu hřídelí
www.motoman.eu
Ing. Rudolf Nágl, Yaskawa Czech – Praha
„KmB Technologie Gesellschaft für rationelle Fertigung mbH“ sídlící ve městě Zerbst
v Německu, zřídila v nedávné minulosti
inovativní robotizační automatické řešení. To
se sestává ze dvou navzájem propojených
robotických buněk, každé vybavené robotem
MOTOMAN MH5L od společnosti YASKAWA.
Hřídel je vyrobena z jednoho kusu materiálu v uzavřeném okruhu obráběcího centra
a následně přepravena do zařízení vytvořeného
a postaveného společností SYMACON.
Zařízení
Zařízení může produkovat tři různé typy
hřídelí, kdežto účelově vyráběný kus spojuje
obě robotické buňky. V první buňce je hřídel
změřena. Robot je vybaven dvojitým uchopovačem, takže může být naprogramován na
rychlou výměnu zkracující čas cyklu. Ve chvíli
kdy robot přijme hřídel z dopravníku, přesune ji
na měřicí stanici. Různé průměry, délky a úhly
jsou změřeny a zaznamenány pro statistické
účely. Součástky, které jsou mimo toleranci, jsou
přesunuty na jiná pracoviště v závislosti na typu
chyby. Následně po úspěšném měření je hřídel
navrácena na pracovní dopravník. Odtud putuje
na čištění a následně jsou hřídele zabaleny na
speciální paletu v druhé robotické buňce. Zde je
robot vybaven dvojitou rovnoběžnou uchopovací jednotkou, která řadí jednotlivé hřídele do
příslušných prostor na paletě.
MOTOMAN – MH5L manipulační robot
Vytvořené pracoviště je třetí svého druhu
dodané společností KmB. Na rozdíl od předchozích instalací, které představovaly SCARA roboty,
SYMACON zvolil roboty s kloubovými rameny,
již zmíněné MOTOMAN – MH5L manipulační
roboty. Tato 6osá zařízení s nosností 5 kilogramů patří do nové generace MH série robotů
společnosti YASKAWA. Zlepšené a zesílené
zápěstí dělá z těchto robotů ideální volbu pro
náročné a flexibilní aplikace jako je balení, manipulace, příjem a výdej. Tyto roboty mají navíc
velice kompaktní design, což znamená úsporu
prostorové náročnosti pro instalaci na minimum.
Integrované medium a přívod vzduchu maximalizují systémovou spolehlivost a snižují vzájemné
narušování, čímž se zjednodušuje programování
robota. Vzhledem ke speciálním robotickým
pohybům, mohou být přídavná otočná zařízení
eliminována a opět tím bude zkrácen čas cyklu.
„KmB Technologie Gesellschaft für rationelle
Fertigung mbH“ zásobuje automobilový průmysl
díly a součástkami pro řízení různých typů automobilů.
YASKAWA vyvinula standardní robotické řešení
pro řezání a svařování osvětlovacích stožárů
Ing. Rudolf Nágl, Yaskawa Czech – Praha
Operační sekvence
Systém nabízí pět robotů MOTOMAN pro
manipulaci, řezání a svařování osvětlovacích
stožárů s délkou od 3 až do 13 m; roboti
dodávají výkon 20 až 30 stožárů za hodinu
v závislosti na velikosti a hmotnosti.
Tento flexibilní a plně automatický systém
může pojmout spoustu různých variant stožárů,
a to buď kruhové, šestihranné nebo dvanáctihranné a je určen ke snížení manuálních operací
a stejně tak k výraznému zlepšení kvality svárů.
Stožáry jsou vkládány do dopravního systému
a jsou zachycovány dvěma roboty ES280 MOTOMAN s manipulační kapacitou 280 kg. Tyto
roboty jsou vybaveny funkcí „Synchromotion“,
což znamená, že manipulační operace jsou prováděny plynule, aniž by vytvářely tlak na roboty
nebo na stožáry. Stožár je poté shora přiveden
do jedné ze dvou pracovních stanic, z nichž
každá obsahuje dva servo řízené pozicionéry,
které drží stěžeň na každém konci. Když jsou pozicionéry blízko, pevně sevřou stožár do správné
polohy a nechají ho otáčet pro následný proces
řezání a sváření.
Třetí MOTOMAN HP20D robot je vybaven 3D
laserovým senzorem, který snímá stožár před
řezáním pomocí plazmového řezacího zařízení
Kjellberg s vysokým rozlišením. Tento robot je
zavěšen na portálu s lineárními osami. Čtvrtý
MOTOMAN ES165D manipulační robot auto-
maticky umístí základní desku na konec stožáru
a konečně pátý MOTOMAN MA1400 – robot
pro obloukové svařování – svaří základní desku
a stožár. Vynikající kvality svařování je dosaženo
použitím svařovacího balíčku Fronius TPS5000.
Vzhledem k tomu, že celková odchylka stožáru
nemůže být v ocelárně přesně řízena, je obloukový svařovací robot vybaven „ComArc“ obloukovým sledovacím senzorem, který zajišťuje, že
svar je vždy ve správné poloze.
Poslední sekvence v operaci je pro robota
řezajícího plazmou, který je zavěšen na portálu,
aby řezal otvory ve dveřích. Hotové stožáry jsou
pak přesunuty dvěma ES280D roboty na odsunový dopravník pro pozdější zpracování.
Úspěšné řešení
Po úspěšné instalaci u hlavního výrobce
stožárů ve Francii byl systém replikován ve dvou
dalších společnostech v Evropě.
Maximální bezpečnost a minimální prostor.
To je FSU bezpečnostní ovladač pro roboty MOTOMAN
Ing. Rudolf Nágl, Yaskawa Czech – Praha
Tento FSU bezpečnostní ovladač pro
roboty MOTOMAN z YASKAWY umožňuje robotům mít menší bezpečností zóny a zajišťuje
optimální využití pracovního prostoru. Další
výhodou je možnost provádět více sub-procesů najednou v místě, kde se robot setkává
s lidským pracovníkem. Všechny potřebné
bezpečnostní standardy jsou plněny po celou
dobu práce robota.
S celou svojí řadou bezpečnostních vlastností
je volba nového FSU ovladače možná i jako
alternativa ke konvenční ochraně k robotickým
buňkám. Díky zabudovanému softwaru může být
pracovní plocha robota bezpečně spravována
a robot, díky tomu, nemůže zasáhnout do míst
mimo přesně určený prostor, čímž se zmenšuje
26 /
potřebná velikost celé buňky. Díky tomu může
být zabezpečení vyrobeno z lehčí konstrukce,
protože se s ním robot již nemůže dostat do kontaktu. Implementováním několika bezpečnostních zón je možné, aby robot pokračoval v práci
i přes otevřené dveře na zadní straně buňky, zatímco z přední strany dostává robot komponenty
ručně. Bezpečnostní monitoring všech rychlostí
a funkcí umožňuje robotu a pracovníkovi pracovat společně. Jestliže se operátor dostane do
zóny, kde je možný vzájemný kontakt, robot se
buď přesune do bezpečné vzdálenosti, nebo
zpomalí na bezpečnou rychlost.
Další bezpečnostní vlastnost je limitace jednotlivých os. Je-li například místo pro pohyb robota
v ose S limitováno, kontrolní systém omezí pohybové možnosti robota. V tomto případě mohou
být bezpečnostní panely konstruovány menší
a lehčí. Úhlové omezení může určovat maximální
možnou rotaci pro externí osy. Například lineární
pozemní dráha již nemusí být chráněna několika
kontrolními vypínači.
Ovladač monitoruje ramena robota a externí
osy nezávisle na sobě. V případě potřeby může
být nastavena bezpečná rychlost, kterou robot
nesmí přesáhnout. Jestliže je pozastavení nebo
bezpečná rychlost přerušena, servomotory jsou
automaticky vypnuty. To umožňuje, aby byl na
jedné straně stolu vkládán nový komponent,
zatímco na druhé straně stolu robot pracuje na
druhém komponentu. To znamená, že část systému může vždy pracovat bez zastavení.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
YASKAWA vyvinula vysoce výkonné optické řešení
– MotoSense
Ing. Rudolf Nágl, Yaskawa Czech – Praha
MotoSense nabízí společnou detekci a sledování švu s adaptivním plněním pro rozhodující aplikace jako je svařování TIG.
Optický systém je plně integrovaný s řídicím systémem robota
přes komunikaci TCP a může
detekovat i sledovat spoje.
MotoSense je možné vidět
v provozu na YASKAWA
Europe YouTube Channel.
Robot MOTOMAN
společnosti YASKAWA je
zavěšen na portálovém
systému, který slouží
dvěma pracovním stanicím,
z nichž každá obsahuje
dvouosé polohovací zařízení
řízené servopohonem. Robot je
vybaven zařízením pro svařování TIG s externím drátem pro
svařování sestav z tenkých nerezových
plechů, které se standardně používají
ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu, kde jsou přísné požadavky na
hygienu. Svary musí mít hladký profil bez ostrých
SVĚT SVARU
rohů nebo štěrbin, v nichž by
mohly ulpívat nečistoty. Před
robotickým svařováním
jsou sestavy nastehovány.
Z důvodu nízkých dávkových objemů a vysokých
nákladů na přípravky jsou
svařovací přípravky značně zjednodušeny. Kvůli
povaze velkých sestav se
může celková rozměrová
tolerance zvětšit na 20 mm.
Požadavky na geometrii
montovaných a přesných dílů
pro robotické svařování TIG jsou
rozhodující a standardně musí být v toleranci 0,3 mm.
Po rozsáhlém průzkumu trhu společnost
YASKAWA zjistila, že stávající systém sledování svarů není schopen přiměřeně detekovat
a sledovat spoje s tak velkými tolerancemi a tam,
kde je nulová mezera s podmínkou nulového nesouladu. Se znalostmi a zkušenostmi z dřívějších
aplikací v tomto oboru společnost YASKAWA
vyvinula a realizovala zakázkové řešení sledování
svarů MotoSense.
Adaptivní optický systém MotoSense umožňuje robotu detekovat umístění spoje, jakož
i sledovat svar u rohových, tupých, přeplátovaných a koutových svarů. Kromě toho může
optický systém kompenzovat měnící se stavy
mezer a přizpůsobovat parametry svařování k zajištění dokonalých výsledků. Při použití systému
MotoSense lze dosáhnout výrazného zvýšení
automatizace svařování, rychlosti výroby, kvality
a estetiky. Brousicí operace jsou navíc po svařování prakticky eliminovány. Systém MotoSense
lze snadno použít u jiných aplikací, kde je adaptivní chování rozhodující, například u laserového
svařování, kontroly, laserového navádění nebo
robotického přebírání.
/ 27
partnerské stránky
SKS Welding Systems
na veletrhu Schweissen und Schneiden 2013
www.sks-welding.cz
Martin Holan, DiS, Technický servis SKS Welding Systems, s. r. o.
Veletrh Schweissen und Schneiden 2013
V průběhu letošního září proběhl v německém
Essenu největší veletrh v oblasti sváření v Evropě
a to Schweissen und Schneiden 2013. Prestiž
této celosvětově uznávané a nejen vystavovateli vyhledávané akce je obrovská. Na ploše
výstaviště se setkalo více než 1 000 vystavovatelů
ze 6 kontinentů zhruba s 55 000 návštěvníky ze
130 zemí.
Jsme rádi že jsme se mohli přímo aktivně této
akce zúčastnit a naše firma mohla prezentovat
novinky na stánku o rozloze 220 m2.
Tolik k faktům a číslům a teď se již pojďme
podívat jaké novinky jste mohli na našem
stánku spatřit.
Praktická instalace Frontpull8i na robotu ABB
Podavač drátu Frontpull8i
Podavač drátu Frontpull8i
Se stále vyšší oblibou pro používání robotů
s vnitřním vedením kabeláže jsme byli nuceni
přizpůsobit náš standardní podavač drátu Frontpull7 i pro tyto aplikace. S nárůstem používání
stále slabších základních materiálů ve sváření
a také používání hliníku a jeho slitin se tento nový
podavač drátu ve spojení s technologiemi MicroMIG a MicroMIG – CC stává ideálním řešením
pro tyto aplikace
Při vývoji byly jasně vytyčené cíle – podavač
musí být co nejlehčí a chceme dodržet koncept
možnosti nekonečné rotace kolem 6. osy robota.
Díky spojení přesného podávání drátu a výkonného přenosu energie do hořícího oblouku vznikl
precizní, lehký a extrémně spolehlivý podavač.
Velkou výhodou, kterou uvítá zejména
koncový uživatel svářecího systému SKS, je
jednoduchá implementace do již stávajícího
systému. Kompatibilita s již používaným svářecím
zdrojem řady LSQ5 a řídicími jednotkami řady
Q8x je zaručena. Také použití standardní řady
hořáků a spotřebního materiálu jako kontaktních
průvlaků, plynových rozdělovačů a hubic je
samozřejmostí.
Díky zachování systému nekonečné rotace
je programování snazší a sníží se i cyklové časy
(díky zbytečným přejezdům robotu a přetáčení
poslední 6. osy). Vedení ochranné atmosféry
a přídavného materiálu vychází z již mnohokráte
osvědčeného systému, kdy je vše vedeno uvnitř
silového kabelu. Proudový kabel zůstává během
otáčení statický a díky tomu nedochází k jeho
torznímu namáhání. Z toho vyplývá automaticky
jeho vyšší životnost.
Samotným jádrem nového podavače je
dvourolkový systém ve spojení s 50W motorkem.
Druhý podavač je umístěn standardně na třetí
ose robota a slouží jako podpora pro Frontpull8i.
Bezproblémová synchronizace obou podavačů
je zaručena stejným komunikačním protokolem.
28 /
Pro snadné programování a testování
jsou na těle podavače
umístěna tlačítka pro
posun drátu vpřed a vzad a také tlačítko pro
spouštění plynu.
S novým podavačem drátu je možné využívat
všechny obecně dostupné svářecí technologie,
ale i speciální jako např. KF-pulse (pulzní proces
pro dobré přemostění svarové mezery) nebo
Micro-MIG (přesné pulzní dávkování drátu – pro
slabší materiály a hliník).
Gas flow sensor
Je možné též zaimplementovat senzor pro
množství průtoku plynu – Gas flow sensor. Dříve
bylo možné pouze zjišťovat, kontrolovat a vyhodnocovat jestli je ochranný plyn přítomen nebo ne.
Současnou vestavbou do podavačů drátu
řady PF5 a FPx je možné vyhodnocovat nejen
přítomnost plynu, ale také jeho množství. V praxi
to znamená, že si mohu nastavit pro konkrétní
svářecí program, jaké množství plynu má být nastaveno, a pokud se dostanu mimo nastavenou
toleranci, systém vygeneruje poplachové hlášení.
Sledování množství průtoku plynu je také
velmi výhodné pro výpočty spotřeby a nacenění
hotového výrobku.
eReam – čisticí stanice
První čisticí stanice z portfolia SKS Welding Systems využívá mechanického čištění
plynové hubice frézou. Tento postup je poměrně
standardní, nicméně naše inovace spočívá
v plně kontrolovaném elektrickém pohonu frézy,
štípačky a dávkovače separační kapaliny. Jedná
se o plně elektronický systém, kde není potřeba
stlačený vzduch k provozování čisticí stanice.
Elektrické pohony je daleko snazší řídit
a kontrolovat, mají daleko rychlejší odezvu než
pneumatické pohony. Můžeme sledovat jejich
proudové zatížení a tím předejít zničení frézy,
plynové hubice nebo dokonce ohnutí hořáku.
Čisticí stanici je možné také zaimplementovat
Průběh sváření s Gas flow senzorem
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Čisticí stanice eReam
Stanice eReam a Frontpull8i
SVĚT SVARU
do bezpečnostního
okruhu na robotizovaném pracovišti.
Tzn. při přerušení
obvodu se čistička –
je-li právě používána,
automaticky zastaví.
Z toho vyplývá daleko
bezpečnější prostředí
pro obsluhu stroje.
S čisticí stanicí je
možno komunikovat
pomocí standardních vstupů/výstupů
z robota – využíváme
napájení 24 V DC,
anebo přes bus protokol (DeviceNet, Profibus, Interbus apod.)
Stanice využívá 5
elektrických pohonů
– uchycení hořáku,
rotace frézy, vyjetí
frézy, el. pumpa pro
dávkování separace
a odstřihnutí drátu.
Každý pohon může
být nastaven zcela
samostatně pomocí
jednoduchého programu integrovaného
v čisticí stanici.
Samotné uchycení
frézy je „rychlovýměnné“ bez nutnosti
použití nějakého klíče apod. Tuto stanici
je možné používat
k čištění plynových
hubic max. do vnější
šíře 34 mm.
Na počátku čištění
vjede robot s hořá-
kem do čisticí stanice. Zde je plynová hubice
uchycena dvěma kleštinami do střední polohy
přímo nad čisticí frézou. Pak je spuštěno samotné čištění rotující frézou, kde sledujeme příkon
motoru a je možné při vysokém zatížení motor
zastavit a hlášením přivolat obsluhu, aby nedošlo
ke zničení hubice.
Po vyčištění dochází k aplikaci separační
kapaliny, kde si dávkování můžeme určit jako
několik krátkých ostřiků. Tudíž nedochází k nadměrnému plýtvání kapaliny, ale nedochází také
k znečištění okolí čisticí stanice.
eReam je téměř kompletně uzavřený systém
a veškeré nečistoty jsou zachycovány v nádobce
pod čističkou.
Kompletní, bezpečný a elektronicky řízený
čisticí proces trvá necelé 4 s.
Nezanedbatelnou výhodou plně elektronické
stanice jsou nároky na energii. Kolik energie
a nákladů s tím spojených potřebujeme k výrobě
stlačeného vzduchu a jeho vedení do robotické
stanice. Oproti tomu napájení 24 V DC je volně
dostupné v každém rozvaděči pro robotický
pohon nebo v PLC.
Čisticí stanice má v sobě zaintegrovaný displej
s tlačítky, kterými je možno v testovacím režimu
libovolně spínat jednotlivé motorové pohony,
čímž se rapidně zjednodušuje programování
samotného čisticího procesu.
Pokud vás některé novinky zaujaly, nebo by
jste měli zájem o jakékoliv informace o naší firmě
a našich technologiích, neváhejte nás kontaktovat buď na webových stránkách
www.sks-welding.com, nebo na mailové adrese
[email protected]
V případě zájmu vás velice rádi uvítáme v naší
české centrále v Kosmonosech u Mladé Boleslavi, nebo vás navštívíme u vás ve firmě a pomůžeme vyřešit dostupnými prostředky problémy,
s jakými se potýkáte při výrobě a svařování.
/ 29
inzerce a ostatní
SVÁŘEČSKÝ
ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK
výstava
stánek (na výstavě)
pozvání
zkušební provoz
rozsah rychlosti
prodloužit
vysunutí
max. nosnost
max. hmotnost
manipulace
příspěvek – dotace
s pozdravem
kladívko
štípačky
hulákat/řvát
zavři „hubu“
láhev
tlaková láhev
redukční ventil
svařovací zástěna
svářečská zástěra
upomínka
listy stromu
tráva
reklamace/stížnost
tekutina
Ověřte si svou znalost technické angličtiny
používané v oboru svařování.
Nápověda:
exhibition, booth, invitation, trial operation,
speed range, extend, shift, max. load, max.
weight, handling, subsidy, regards, hammer,
splitters, bawl, shut up, bottle, cylinder, reducing
valve, welding curtain, welding apron, reminder,
leaves of a tree, grass, complaint, fluid
MURPHYHO NEJEN
SVAŘOVACÍ ZÁKONY
• Byrokracie může být potlačena jedině byrokracií.
(Redtapeho zákon)
• Laik bez odpovídající kvalifikace je při
odborné konzultaci nejaktivnější.
(Laymanovo pravidlo)
• Odvedete-li sebelepší práci, váš šéf ji vždy
ještě trochu poopraví.
(Modifyho axióm)
• Pracovníka, který ví, o čem mluví, není
možné udolat argumenty.
(Rightovo pravidlo)
• Jestliže se o jednoduchém problému
diskutuje na dostatečném počtu meetingů,
stane se neřešitelným.
(Unsolvableho zákon)
• Osmičlenná odborná komise s tříčlenným
výkonným výborem vykoná obvykle práci
jednoho člověka.
(Boardův zákon)
• Pracovníci, jenž se nejvíce vzpírají práci
v odborné skupině, bývají jmenování na
pozici jejich předsedů.
(Chairmanovo pravidlo)
• Čím méně práce správní orgán vykonává,
tím častěji je reorganizován.
(Keepingův zákon)
30 /
SVĚT SVARU
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
centrální odsávání zplodin
odsávání nečistot od broušení, obrábění apod.
výměnu vzduchu ve svařovnách
odsávané digestoře
odsávaná samonosná ramena (až 8 m dlouhá)
ochranné svářečské zástěny
protihlukové stěny a protihlukové vestavby
lamelové stěny vjezdu do průmyslových hal
http://www.hadyna.cz
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava, http://www.hadyna.cz, tel.: (+420) 596 622 636, E-mail: [email protected]
Odsávání MECHANIC SYSTEM
Zástěny - lamely SINOTEC
dodávka komponentů i kompletní realizace na klíč
Protihlukové stěny PASCAL
PRO VAŠÍ DÍLNU A SVAŘOVNU ZAJISTÍME
Průmyslová robotizace
•Obloukové svařování kovů
•Odporové svařování kovů
•Robotizace pro laserové aplikace
•Řezání materiálů ve 3D prostoru
•Obsluha CNC strojů
•Paletizace, manipulace
•Poradenství, servis, školení
YASKAWA Czech s.r.o.
Chrášťany 206
252 19 Rudná u Prahy
www.motoman.cz
Download

Stáhnout zdarma (.pdf)