Technický list
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30
Maximalizuje výkon po celou dobu výměnného intervalu
Shell Helix Ultra AV-L je nejnovější generace plně syntetického motorového oleje navrženého konkrétně k
zajištění maximální ochrany motoru pro téměř všechny benzínové a naftové motory s filtry pevných částic VW,
Audi, Škoda a SEAT. Schváleno uvedenými výrobci pro normální a prodloužený výměnný interval.
· Nízká viskozita, rychlý průtok oleje a nízké tření
Výkon, vlastnosti a výhody
· •Ochrana zařízení pro úpravu spalin
Vykazuje lepší účinnost paliva a jednodušší studený start.
Low SAPS formulace zajišťuje dlouhou životnost.
· •Špičková ochrana proti tvorbě úsad
Speciálně formulovaný pro redukci emisí CO2.
Obsahuje optimální aditivaci pro FSI motory pro zajištění
větší čistoty v porovnání s ostatními oleji, zejména v okolí
sacích ventilů.
· Vysoká střihová stabilita
Konstantní viskozitní třída během celého intervalu použití.
Aplikace
· •Špičková Shell aktivní čistící technologie
Zajišťuje maximální ochranu motoru proti tvorbě usazenin.
· Schváleno pro VW 504.00 and 507.00.
Specifikace, Schválení & Doporučení
· Spotřeba paliva
Převyšuje požadavky na úsporu paliva VW vozidel.
· •Speciálně vybrané syntetické základové oleje
Redukuje těkavost olejů a tedy i jejich spotřebu. Snížená
· VW: 504.00, 507.00
· Meets engine test performance requirements: ACEA C3,
A3/B3, A3/B4
Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte
potřeba dolívání oleje.
·
· •Ochrana životního prostředí
prosím lokální technický servis Shell nebo navštivte webové
•Dlouhodobá oxidační stabilita
stránky konkrétního výrobce.
Dlouhodobá oxidační stabilita díky vysoce účinným
antioxidantům.
Technické vlastnosti
Vlastnosti
Metoda
Viskozitní třída dle SAE
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30
5W-30
Kinematická viskozita
@40°C
mm2/s
ASTM D445
73.9
Kinematická viskozita
@100°C
mm2/s
ASTM D445
12.0
ASTM D2270
159
kg/m3
ASTM D4052
848
°C
ASTM D97
-48
Viskozitní index
Hustota
Bod tuhnutí
@15°C
Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může
dojít k jejich změnám.
Strana 1 z 2
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30, v 3
09.09.2013.13.43
Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí
· Bezpečnost a ochrana zdraví
Olej Shell Helix Ultra AV-L nepředstavuje žádné závažné zdravotní a bezpečnostní riziko za podmínek normálního použití a
dodržení zásad osobní hygieny.
Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky
mýdlem a vodou.
Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkach http://www.epc.shell.com/
· Ochrana životního prostředí
Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.
Další informace
· Doporučení
Pokud potřebujete informace o použití, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, obraťte se na zástupce společnosti
Shell.
Strana 2 z 2
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30, v 3
09.09.2013.13.43
Download

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30