Technický list
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Maximální výkon motoru během celého servisního intervalu
Shell Helix Ultra AF je nejnovější generací plně syntetického motorového oleje vyvinutého speciálně pro potřeby
benzínových a dieselových motorů Ford. Zajišťuje maximální výkon motoru po celý výměnný interval oleje.
· Minimalizuje vibrace a hlučnost motoru
Výkon, vlastnosti a výhody
· Špičková technologie aktivního čištění Shell
Hladší a tišší jízda.
Až pětkrát účinnější při odstraňování úsad ze znečištěných
motorů než minerální olej.
·
Všechny atmosferické motory, motory s přímým vstřikem
Dlouhodobá oxidační stabilita
paliva, turbomotory a víceventilové motory Ford osobních
Až o 19 % lepší ochrana než jiné testované plně syntetické
oleje předních značek.
·
vozů, vyžadující použití nízko-viskózních olejů, které zaručují
úsporu paliva i při vysokých provozních teplotách a vysokém
Nižší spotřeba paliva
střihovém namáhání.
Nízká viskozita, rychlé zaolejování motoru při startu a nízké
tření efektivně přispívají k redukci spotřeby paliva. Úspora
paliva byla prokázána i v motorových testech.
·
Aplikace
Olej splňuje specifikaci WSS-M2C 913C povinnou pro
všechny motory vyráběné od roku 2009 včetně motorů s
částicovými filtry. Olej je plně použitelný pro všechny
Vysoká střihová stabilita
předchozí modely Ford.
Viskozitní vlastnosti si zachovává po celou dobu
Specifikace, Schválení & Doporučení
výměnného intervalu.
· Nízká odparnost
Použití vybraných syntetických základových olejů snižuje
· Ford: WSS-M2C913-C (plní požadavky)
· ACEA: A5/B5
odparnost oleje a tím také jeho spotřebu a nutnost
Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte
doplňování.
prosím lokální technický servis Shell nebo navštivte webové
stránky konkrétního výrobce.
Technické vlastnosti
Vlastnosti
Metoda
Viskozitní třída
Shell Helix Ultra AF 5W-30
5W-30
Kinematická viskozita
@40°C
mm2/s
ASTM D445
57.4
Kinematická viskozita
@100°C
mm2/s
ASTM D445
9.5
ASTM D2270
160
kg/m3
ASTM D1298
857
Bod vzplanutí (Pmcc)
°C
ASTM D93
192
Bod tuhnutí
°C
ASTM D97
-45
Viskozitní index
Hustota
@15°C
Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může
dojít k jejich změnám.
Strana 1 z 2
Shell Helix Ultra AF 5W-30 (A5/B5, Ford 913 C), v 2
27.09.2013.11.15
Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí
· Bezpečnost a ochrana zdraví
Shell Helix Ultra AF nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v
doporučených aplikacích a pokud jsou dodržené základní standardy osobní hygieny.
Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky
mýdlem a vodou.
Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkach http://www.epc.shell.com/
· Ochrana životního prostředí
Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.
Další informace
· Doporučení
Pokud potřebujete informace o použití, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, obraťte se na zástupce společnosti
Shell.
Strana 2 z 2
Shell Helix Ultra AF 5W-30 (A5/B5, Ford 913 C), v 2
27.09.2013.11.15
Download

Shell Helix Ultra AF 5W-30