Technický list
Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Vynikající čistící schopnosti pro vyšší výkon a dlouhodobou ochranu motoru.
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 je plně syntetický motorový olej využívající nejnovější technologii aktivního čištění.
Chrání motor daleko účinněji než konvenční motorové oleje, brání usazování nečistot a kalu a zajišťuje
maximální výkon motoru do další výměny oleje.
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 je unikátní plně syntetický olej zajišťující špičkovou ochranu motoru i systémů na
úpravu spalin. Je schválen podle nejvyšších výkonových specifikací výrobců, jako jsou Mercedes-Benz, VW
(Škoda, VW, Seat, Audi) a BMW. Umožňuje použití na nejdelší výměnné intervaly a poskytuje maximální
ochranu částicovým filtrům.
S olejem Shell Helix Ultra Extra 5W-30 máte jistotu, že dáváte Vašemu vozidlu to správné.
Výkon, vlastnosti a výhody
Aplikace
· Vynikající čistota motoru
· Určen pro vozy vybavené systémy na úpravu spalin jako
Aktivně a dlouhodobě zabraňuje usazování škodlivých
jsou EGR (zpětná recirkulace spalin), katalyzátory a
nečistot v motoru.
částicové filtry. Vhodný pro benzínové i dieselové motory, v
· Výjimečná ochrana a životnost motoru.
nichž je schváleno použití oleje viskozitní třídy SAE 5W-30.
Olej chrání všechny typy motorů za všech provozních
· Obzvláště vhodný pro nejnovější motory Mercedes-Benz,
podmínek, včetně jízdy na krátké vzdálenosti (stop and go)
VW a BMW vybavené filtry pevných částic. Olej je použitelný
a při vysokých otáčkách.
i pro starší benzínové a dieselové motory požadující mazivo
viskozitní třídy 5W-30.
· •Zvýšená úspora paliva a lepší studené starty
Nízká viskozita, rychlý průtok oleje a nízké tření efektivně
Specifikace, Schválení & Doporučení
přispívají k redukci spotřeby paliva a k lepším studeným
· BMW: LongLife-04
· MB: 229.51
· VW: 504.00, 507.00
· Porsche: C30
· Splňuje požadavky norem: ACEA C3, A3/B3, A3/B4
startům.
· Nízká spotřeba oleje
Použití vybraných syntetických základových olejů redukuje
těkavost oleje a tedy i jeho spotřebu. Snížená potřeba
Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte
dolívání oleje.
· Extrémně nízký obsah chloru
prosím lokální technický servis Shell nebo navštivte webové
Redukce chloru v obsahu oleje snižuje dopad na životní
stránky konkrétního výrobce.
prostředí.
· Vynikající ochrana zařízení pro úpravu spalin
Převyšuje požadavky výrobců.
Technické vlastnosti
Vlastnosti
Metoda
Viskozitní třída dle SAE
Kinematická viskozita
Strana 1 z 2
@40°C
mm2/s
Shell Helix Ultra Extra 5W-30, v 4
ASTM D445
Shell Helix Ultra Extra 5W30
5W-30
73.95
09.09.2013.14.45
Vlastnosti
Kinematická viskozita
Metoda
@100°C
ASTM D445
Shell Helix Ultra Extra 5W30
12.02
ASTM D2270
159
kg/m3
ASTM D4052
848
°C
ASTM D97
-48
mm2/s
Viskozitní index
Hustota
@15°C
Bod tuhnutí
Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může
dojít k jejich změnám.
Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí
· Bezpečnost a ochrana zdraví
Shell Helix Ultra Extra is nepravděpodobný to přítomný any významný zdraví or bezpečnost nebezpečný když důkladně
použitý in the doporučený aplikace and dobrý standardy of osobní hygiena are udržovaný.
Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky
mýdlem a vodou.
Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkach http://www.epc.shell.com/
· Ochrana životního prostředí
Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.
Další informace
· Doporučení
Pokud potřebujete informace o použití, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, obraťte se na zástupce společnosti
Shell.
Strana 2 z 2
Shell Helix Ultra Extra 5W-30, v 4
09.09.2013.14.45
Download

Shell Helix Ultra Extra 5W-30