Technický list
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
Maximalizuje výkon po celou dobu výměnného intervalu
Shell Helix Ultra Racing byl formulován s vyšší viskozitou, která lépe chrání motor při vysokém výkonu a v
závodních podmínkách. Obsahuje špičkovou technologií aktivního čištění Shell, která soustavně brání hromadění
nečistot a tvorbě úsad v motoru.
Výkon, vlastnosti a výhody
Aplikace
· Speciálně navržený pro závodní a modifikovaná vozidla · Vhodný pro benzínové motory pracující v extrémních
Lepší ochrana motoru za extrémního výkonu a při
jízdních podmínkách, se vstřikováním paliva, vybavené
závodních podmínkách.
"blow-by" recirkulací plynů a katalyzátory. Vhodný pro
· Špičková technologie aktivního čištění Shell
vysoce výkonné přeplňované naftové motory a naftové
Až pětkrát účinnější při odstraňování úsad ze znečištěných
motory s mezichladičem přímého vstřikování vybavené
motorů než minerální olej.
"blow-by" recirkulací a recirkulací výfukových plynů bez filtrů
pevných částic.
· Dlouhodobá oxidační stabilita
Až o 30 % lepší ochrana než jiné testované plně syntetické Specifikace, Schválení & Doporučení
oleje předních značek.
· Vysoká střihová stabilita
Viskozitní vlastnosti si zachovává po celou dobu
výměnného intervalu.
· Speciálně vybrané syntetické základové oleje
· API: SN/CF
· ACEA: A3/B3, A3/B4
· Schváleno Ferrari
· VW: 501.1/505.00
· MB: 229.1
Snižuje odparnost oleje a tím také jeho spotřebu a nutnost
Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte
doplňování.
prosím lokální technický servis Shell nebo navštivte webové
stránky konkrétního výrobce.
· Minimalizuje vibrace a hlučnost motoru
Hladší a tišší jízda.
Technické vlastnosti
Vlastnosti
Metoda
Viskozitní třída
Shell Helix Ultra Racing
10W-60
10W-60
Kinematická viskozita
@40°C
cSt
ASTM D445
151
Kinematická viskozita
@100°C
cSt
ASTM D445
22.8
Hustota
@15°C
kg/l
ASTM D4052
0.850
Bod vzplanutí (Pmcc)
°C
ASTM D93
215
Bod tuhnutí
°C
ASTM D97
-39
m PaS
ASTM D4741
5.42
HTHS Viskozita
@150°C
Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může
dojít k jejich změnám.
Strana 1 z 2
Shell Helix Ultra Racing 10W-60 (SN/CF, A3/B4), v 3
27.09.2013.11.14
Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí
· Bezpečnost a ochrana zdraví
Shell Helix Ultra Racing nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití
v doporučených aplikacích a pokud jsou dodržené základní standardy osobní hygieny.
Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky
mýdlem a vodou.
Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkach http://www.epc.shell.com/
· Ochrana životního prostředí
Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.
Další informace
· Doporučení
Pokud potřebujete informace o použití, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, obraťte se na zástupce společnosti
Shell.
Strana 2 z 2
Shell Helix Ultra Racing 10W-60 (SN/CF, A3/B4), v 3
27.09.2013.11.14
Download

Shell Helix Ultra Racing 10W-60